ראשי תיבות באינטרנט (קיצורים)

Version 1.1.0


Last translated by Sharon M. a.k.a MircPoet () on 2007-02-22

Last revised by Wuher () on 2000-09-15

Originally written by Help WebTeam () on 2000-06-01

Please direct any comments or feedback about this document (only! no help requests!) to docs@dal.net. If you need help on issues not covered in this document, please see the information at http://help.dal.net.

הקדמה

לעיתים קרובות IRC עשוי להיראות כעולם קשה לפענוח אם אינכם דוברים את שפתו. הנה כמה ראשי תיבות וקיצורי מילים שאנשים נוטים להשתמש בהם בעודם ברשת ובייחוד ב- IRC. נא היו מודעים לכך שברשת Dalnet מדברים במגוון רחב של שפות, וכי השימוש במונחים מקוצרים כלשהם עלול לבלבל אנשים שאינם דוברים אנגלית שוטפת.

Contents

1 · קיצורי המילים הנפוצים ביותר

AFK

Away From Keyboard

-- לא נמצא ליד המקלדת

BBL

Be Back Later

-- אחזור מאוחר יותר

BRB

Be Right Back

-- תכף אשוב

JK (J/K)

Just Kidding

--נאמר בצחוק

LOL

Laughing Out Loud

-- צוחק בקול רם

NP

No Problem

-- אין בעיה

ROFL/ROTFL

Rolling On (The) Floor Laughing

-- מתגלגל על הריצפה מרוב צחוק

WB

Welcome Back

-- ברוך שובך

2 · קיצורי מילים המשמשים לעיתים קרובות

ATM

At The Moment

-- כרגע, ברגע זה

BBIAF

Be Back In A Few

-- אחזור בעוד כמה דקות

BTW

By The Way

-- דרך אגב

C U L8R

S(C)ee Y(U)ou L8(ate)R

-- נתראה מאוחר יותר

C Ya

S(C)ee Y(Ya)ou

-- נתראה

EG

Evil Grin

-- חיוך מרושע

IMO

In My Opinion

-- לדעתי

IMHO

In My Humble Opinion

-- לעניות דעתי

IRL

In Real Life

-- בחיים האמיתיים, במציאות

l33t

Elite

-- המוצלח ביותר, הבחירה הטובה ביותר

LTNS

Long Time No See

-- זמן רב לא התראינו

OIC

OH I S(C)ee

-- אה, אני מבין

3 · קיצורי מילים נדירים

GMTA

Great Minds Think Alike

-- למוחות גדולים מחשבות גדולות

re

Repeat Hi

-- שוב שלום

RL

Real Life

-- החיים האמיתיים

RTFM

Read The Flippin' Manual

-- קרא את המדריך, לעזאזל!

TTFN

Ta-Ta For Now

-- להתראות בינתיים

4 · סיכום

לקבלת מידע נוסף בנושא ראשי תיבות וקיצורים, אנא פנו ל: http://www.AcronymFinder.com, http://www.magicpub.com/netprimer/acronyms.html, או http://www.ucc.ie/cgi-bin/acronym הערה: אתרים אלו אינם קשורים ל- Dalnet, ואיננו אחראים לתוכן המוצע בדפים אלה.