Singkatan kata dalam IRC

Versi 1.1.0


Terjemahan terakhir oleh eDdYk0nG () pada 2007-06-15

Revisi terakhir oleh Wuher () pada 2000-09-15

Penulis asal Help WebTeam () pada 2000-06-01

Sila hantar maklum balas dan komen mengenai dokumen ini (bukan permintaan bantuan) kepada docs@dal.net. Jika anda memerlukan bantuan mengenai apa-apa yang tidak terkandung dalam dokumen ini, sila rujuk kepada http://help.dal.net.

Pengenalan

IRC kadang-kadang selalu menjadi satu dunia yang penuh dengan cabaran jika anda tidak selalu menggunakan serta memahami bahasanya. Berikutan ini kami cuba menyediakan beberapa singkatan kata yang biasa digunakan oleh pengguna ketika mereka berkomunikasi di dalam jaringan,terutamanya di IRC. Harap anda ketahui bahawa terlalu banyak bahasa yang digunakan di DALnet dan juga banyak yang menggunakan singkatan kata tersendiri yang mungkin boleh membingungkan beberapa pengguna terutamanya yang tidak menggunakan bahasa inggeris sebagai bahasa utamanya, jadi disini kami akan cuba memberikan beberapa singkatan kata dalam bahasa inggeris. Singkatan ini sering digunakan oleh pengguna yang memahami bahasa inggeris ataupun tidak.

Kandungan

1 · Kata singkatan yang paling banyak digunakan

AFK

Away From Keyboard (tidak ada di tempat tersebut)

BBL

Be Back Later (Akan kembali nanti)

BRB

Be Right Back (Akan kembali dengan segera)

JK (J/K)

Just Kidding (Hanya berguraĆ­)

LOL

Laughing Out Loud (ketawa dengan kuat sekali)

NP

No Problem (Tidak ada masalah)

ROFL/ROTFL

Rolling On (The) Floor Laughing (Berguling-guling sambil ketawa)

WB

Welcome Back (Selamat datang kembali)

2 · Kata singkatan yang sering digunakan

ATM

At The Moment (Pada ketika ini)

BBIAF

Be Back In A Few (Akan kembali dalam beberapa saat)

BTW

By The Way (Bagaimanapun)

C U L8R

S(C)ee Y(U)ou L8(ate)R (Jumpa awak lagi)

C Ya

S(C)ee Y(Ya)ou (Jumpa lagi)

EG

Evil Grin (Menyeringai)

IMO

In My Opinion (Menurut fikiran saya)

IMHO

In My Humble Opinion (Opini yang sederhana dengan maksud buah fikiran )

IRL

In Real Life (Dalam kehidupan harian)

l33t

Elite (Elit)

LTNS

Long Time No See (Sudah lama tidak berjumpa)

OIC

OH I S(C)ee (oh saya faham)

3 · Kata singkatan yang jarang digunakan

GMTA

Great Minds Think Alike (Berfikiran yang sihat harus diamalkan)

re

Repeat Hi (Mengulangi kata Hi)

RL

Real Life (Kehidupan yang nyata)

RTFM

Read The Flippin' Manual (Bacalah manualnya)

TTFN

Ta-Ta For Now (Bye-bye untuk kali ini)

4 · Kesimpulan

Untuk keterangan lebih lanjut tentang akronim, anda boleh mendapatkannya di http://www.AcronymFinder.com, http://www.magicpub.com/netprimer/acronyms.html, atau http://www.ucc.ie/cgi-bin/acronym (sebagai catatan: alamat tersebut langsung tidak ada hubungan dengan DALnet di dalam segala apapun, jadi bila anda ingin lebih memahami dan mempelajari tentang akronim ,anda harus mengunjunginya, namun DALnet tidak akan bertanggungjawab terhadap isi kandungan tersebut)