IRC Förkortningar

Version 1.1.0


Last revised by ChiefMinister () on 2011-09-18

Originally written by Help WebTeam () on 2000-06-01

Please direct any comments or feedback about this document (only! no help requests!) to docs@dal.net. If you need help on issues not covered in this document, please see the information at http://help.dal.net.

Inledning

IRC kan ofta verka som en kryptisk värld om du inte kan språket. Här är några vanliga förkortningar människor tenderar att använda när på nätet - speciellt på IRC. Observera att ett stort antal språk talas på DALnet och använda någon förkortningar kan förvirra människor som inte är flytande i engelska.

Contents

1 · De vanligaste

AFK

Away From Keyboard

BBL

Be Back Later

BRB

Be Right Back

JK (J/K)

Just Kidding

LOL

Laughing Out Loud

NP

No Problem

ROFL/ROTFL

Rolling On (The) Floor Laughing

WB

Welcome Back

2 · används ofta

ATM

At The Moment

BBIAF

Be Back In A Few

BTW

By The Way

C U L8R

S(C)ee Y(U)ou L8(ate)R

C Ya

S(C)ee Y(Ya)ou

EG

Evil Grin

IMO

In My Opinion

IMHO

In My Humble Opinion

IRL

In Real Life

l33t

Elite

LTNS

Long Time No See

OIC

OH I S(C)ee

3 · Rarely Seen

GMTA

Great Minds Think Alike

re

Repeat Hi

RL

Real Life

RTFM

Read The Flippin' Manual

TTFN

Ta-Ta For Now

4 · slutsats

För mer information om förkortningar, du kan försöka http://www.AcronymFinder.com, http://www.magicpub.com/netprimer/acronyms.html, or http://www.ucc.ie/cgi-bin/acronym (notera: dessa är inte relaterade till DALnet på något sätt, vi tar inget ansvar för innehåll som tillhandahålls på dessa sidor)