Kanal Administration Principer

Version 1.0.0


Senast translaterad av DreamHealer () - 2019-12-01

Ursprungligen skrivet av xPsycho () - 2019-11-21

Skicka eventuella kommentarer och respons relaterat till detta dokument (endast!, ej support) till docs@dal.net. Vill du ha support relaterat till information vilken ej innefattas av detta dokument, se sidan http://help.dal.net.

Introduktion

Detta dokument beskriver DALnet's kanaladministrationskoncept för användare.

Index

1 · Vem administrerar kanaler?

Kanaler på DALnet administreras av kanaloperatörer. Du kan identifiera en kanaloperatör genom @-prefixet före deras nick i kanalens användarlista.

IRC Operatörer blandar sig vanligtvis inte i kanaladministration eller rutinmässiga kanalfrågor. Kanaloperatörer bestämmer ämne och avsikt med kanalen, bestämmer regler och kontrollerar vilka som är tillåtna att vistas i kanalen.

2 · Vem hanterar kanaloperatörer?

Kanaloperatörer håller själva ordning på varandra. Om en kanal inte är registrerad är alla kanaloperatörer jämlikar och en operatör eller grupp av operatörer kan bestämma sig för att lägga till eller tabort operatörer från kanalen närsomhelst. Om en kanal är registrerad finns det en kanalägare/grundare och möjlighet till olika nivåer av kanaloperatörer inklusive Managers, SOps och AOps. Kanaloperatörer kontrollerar varandra i denna hierarki och bestämmer internt vilken nivå av access varje kanaloperatör får. Foundern/grundaren kan lägga till och tabort Managers, SOps och AOps; Managers kan lägga till och tabort SOps och AOps; och SOps kan lägga till och tabort AOps.

Är en kanal registrerad hittar du foundern/grundarens nick om du skriver /chanserv INFO #channelname. Manager, SOp och AOp listorna på en kanal är endast synliga för kanaloperatörer med AOp eller högre access. Vanliga användare i kanalen kan inte se vilken accessnivå en kanaloperatör har i kanalen, om de nu inte frågar en kanaloperatör förstås.

3 · Vad händer om jag inte gillar hur kanalen administreras?

3.1 Jag gillar inte vad som diskuteras i kanalen

Kanaloperatörer bestämmer ämne och avsikt med kanalen och väljer vad som diskuteras i kanalen. DALnet censurerar inte vad som sägs i kanaler. Ämnen som är stötande för en grupp av individer kanske inte är det för andra grupper av individer. Om du inte gillar vad som sägs i en kanal, kan du fråga en kanaloperatör att moderera innehållet i kanalen. Om kanaloperatörerna fortsätter tillåta innehållet föreslår vi att du lämnar kanalen och försöker hitta en ny kanal.

3.2 Jag känner att jag behandlades orättvist av en kanaloperatör

Var god prata med en annan kanaloperatör eller kanalens founder/grundare om kanalen är registrerad. IRC Operatörer hanterar inte tvister beträffande kanaloperatörers beteenden.

3.3 Jag blev orättvist kickad eller bannad från en kanal

IRC Operatörer hanterar inte tvister beträffande kanaloperatörers beteenden, inklusive kickar och/eller bannar.

Var kanal bestämmer egna regler och kanalens operatörer bestämmer vem som blir kickad och/eller bannad, och kan kicka och/eller banna vem som helst för vilken anledning som helst eller för ingen anledning alls.

Bästa sättet att fastställa varför du blev kickad eller bannad är att kontakta den specifika kanaloperatören som tog beslutet. Kickmeddelandet och kanaleoperatörens nick kan vanligtvis hittas genom att titta igenom scrollhistoriken i statusfönstret.

Hittar du ingen information där, kan du försöka kommandot /mode #channel +b. Detta kommer visa banlistan i kanalen. Hitta den som matchar din nick!user@host mask och kontakta operatören vars nick visas intill bannen.

Vissa kanaler gömmer banlistan från användare. Om kanalen gör detta och kanalen är registrerad, kan du försöka kontakta foundern/grundaren av kanalen. Skriv /chanserv INFO #channel för att se information om kanalen, inklusive founderns nick. Du kan kontakta foundern om denne är online eller skicka ett memo om du har ett registrerat nick.