Vanligt IRC-anslutningsfel

Version 1.0.0


Last translated by nieo () on 2006-05-21

Originally written by Hammer () and Merlin` () on 2005-05-22

Please direct any comments or feedback about this document (only! no help requests!) to docs@dal.net. If you need help on issues not covered in this document, please see the information at http://help.dal.net.

Inledning

Efter dokumentet har varit skriftligt att hjälpa användare att felsöka deras anslutningsproblem och att finna en lösning. För att hjälpa dig att förstå det mer väl läget, har vi inklusive en analogi:

Joe är din mIRC , en IRC Klienten

Mary är den IRC servaren ( så de/vi/du/ni är Jane Helga och Kyoko , all om vem arbeta for den samma ställe ( nätverken ) Maria gör ).

Växelborden operatör var Maria arbeten är den tillfällig servaren på en nätverken ( vanligtvis irc.dal.net).

I de mest tillfälle i vår filmmanuskriptet Joe prövar till kalla Maria via telefonera till.

Contents

1 · [10049] Kan icke tilldela begäret adress

Filmmanuskriptet: Joe prövar till kalla Maria verkstaden ; han icke verkligen bekymmer vem han samtal till där ( Maria Jane Helga Kyoko ), så han rättvis urtavlan den huvudsaklig sällskap antal , vilken er blitt ( temporär ) förändrat till 9. Lösandet , om lopp , är till urtavlan upp Maria eller Jane , eller Helga etc. ) direkt.

Den här medel den IRC servaren är unreachable för var och en. Mest sannolikt den admins har tweaked deras DNS arkivera till peka till den inte - finnas IP antal 255.255.255.255 till omväg en DDoS ( distribuerat Förnekande av Tjänst ) anfalla. Bättre försök en bestämd IRC servaren på så pass nätverken eller en annan nätverken! ( när de sätta servaren IP adress till bli 255.255.255.255 du vill få misstag " kan icke tilldela begäret adress ". När de sätta den till 127.0.0.1 du vill få misstag " förbindelsen nekat " emedan du er försökande till förbinda till dig så servaren. Om de göra oduglig den adress helt och hållet ( sätta den till ingenting ) du vill få misstag " inte kunna besluta IRC servaren ")

2 · [10050] Nätverken är ned eller [10051] Nätverken unreachable

Filmmanuskriptet: Joe få en urtavlan ton utom ringande Maria telefon antalen icke göra henne telefonerna ring

De här misstagen inträffa på om bestämmelseorten nätverken är ned , eller kanske en om nätverken avsnitten på det väg till så pass nätverken är ned med ingen väg till omdirigera datan paketen.

3 · [10052] Nätverken droppat förbindelsen på lägga rätt

Filmmanuskriptet: Joe få en urtavlan ton utom inne om förlopp av ringande Maria och tillverkningen henne telefonerna ring , henne växelborden gick ned.

Servaren så pass värden den IRC servaren , eller nätverken den er på , krasch rebooted eller fik lägga rätt. Rättvis reconnect inne få minuten.

4 · [10053] Mjukvaran orsak förbindelsen abort

Filmmanuskriptet: Joe och Maria de/vi/du/ni är på deras cell telefonerna. Joe's ackumulatorn nyckfull ute i korte träck , tillverkningen honom tänka så pass den kalla till Maria har sluttat med , så han vara försenad.

Den här misstag inträffa på det klienten - ta parti mot någon för många anledningarna. Väsentligen , det er samma sak så morgondagen misstag ( vilken är servaren - ta parti mot någon ).

5 · [10054] Förbindelsen lägga rätt vid like

Förbindelsen lägga rätt vid like är en hård törn en emedan den kanna skyldes så många ting. I all sakerna , servaren bestämt så pass den slå är ingen längre god och närmast den från dess ta parti mot någon.

5.1 Läsa Misstag

Filmmanuskriptet: Maria kunde göra ute vad Joe sa mer , så hon vara försenad hellre än förlora hans meddelandena ( datan ).

EN läsa misstag inträffa när en servaren kan icke lyckosam läsa från en förbrukaren klienten. Servarna samla ihop informationen från klienten vid text setup , och annan items.When servaren mottar en när läsande från en klienten , den då avbryter förbrukaren , resulterande i en läsa misstag lämna meddelande.

5.2 Skriva Misstag

Filmmanuskriptet: Maria prövade till tala till Joe utom gjorde icke tänka hon var avvikande , så hon upphängt hellre än förlora hans meddelandena ( datan ).

EN skriva misstag inträffa när en servaren kan icke lyckosam skriva till en förbrukaren klienten. När servaren mottar informationen , den vanligtvis reagerar med informationen av dess äga. När servaren mottar en när skrift till en klienten , den då avbryter förbrukaren , resulterande i en skriva misstag lämna meddelande lik till läsa misstag formaten.

5.3 Ping Tid yttre

Filmmanuskriptet: Maria , har blitt upphöjat i en hushåll med alltför många unge och alltid begär uppmärksamhet , håller be om till göra säker så pass Joe är stilla på det lina och lyssnande. Om han icke svara fort nog till anpassa henne , hon hänga upp.

Servarna automatisk ping förbrukaren med ett fånge tid. Grunden för den här er till tillförsäkra klienten är stilla kopplet till servaren. När du se PING? PONG! " resultaten i din ställningen fönster , den medel servaren har pinged din klienten , och den har reagerat rygg med en pong till tillförsäkra servaren så pass du er stilla kopplet. När den här er icke hända och du avbryta utan den servaren kunskap , servaren vilja automatisk avbryta förbrukaren när den er icke ta emot en svaren , resulterande i en ping tid yttre. Ping tid yttre inträffa till ENVAR.

5.4 Broken pipe

Filmmanuskriptet: Maria har plockat upp en klibbig märka med en meddelande hon behövde till reläa till Joe , utom på något emellan henne hand och henne mun , meddelandet fik misplaced. Maria prövade till tala till Joe utom gjorde icke tänka hon var avvikande , så hon vara försenad hellre än förlora hans meddelandena ( datan ).

EN bruten rör misstag inträffa när servaren veta den har en meddelande utom kan icke synes till vara använda dess inre datan länk till få datan ute till slå.

5.5 Blandad

Filmmanuskriptet: Kasta lott av annan anledningarna ; kanske operatören pank i och gav Maria en meddelande så pass gjord henne betvivla giltigheten om kalla så hon vara försenad.

6 · [10055] Nej buffert utrymme tillgänglig

Filmmanuskriptet: Joe viljat till kalla Maria , utom hans handen var redan full.

Den här medel mIRC har en problem skapande en ny en nätverken slå ; den kan icke använda din Internet förbindelsen till förbinda till en IRC servaren. Om du er användande en masse annan nätverken ansökan samtidig , du makt få den här misstag. Nära något annan ansökan och / eller lägga rätt din Internet förbindelsen till sätta fast den här problem. Den här misstag också antyd knapphet på resurserna på din system. Den kanna inträffa om du er försökande till springa alltför många ansökan ( av någon slag ) samtidig på din maskin. Om den här tendera till inträffa efter löpande säker ansökan för en fördriva tiden , den makt bli en symtom av en applicering så pass icke återvända system resurserna ( lik minne ) riktig. Den Maj också ange du er inte stängningsen ansökan riktig. Om den framhärda i , utgång Fönstren eller pånyttfödd din maskin till botemedel problemet. Du kanna ordningsmanen tillgänglig minne med Fönstren Utforskare " hjälp / Omkring. " befalla.

7 · [10060] Förbindelsen tid ute

Filmmanuskriptet: Joe dialekt Maria antal , utom den aldrig ringat , eller , den ringat utom hon aldrig plockat den upp.

Sakerna kanna få långsam på det Internet. Endera när du försök till sträcka en långt bort servaren eller när förbindelserna någonstans i emellan din Internet skaffa och den IRC servaren de/vi/du/ni är bruten. Mycket ofta du gjorde icke har en ( rätt ) förbindelsen till Internet jämn framför du startat mIRC. Tålamod är vanligtvis den bäst valen här. Försök den igen inne få minuten eller försök en annan IRC servaren. Den här har ingenting todo med mIRC. Där er inte något du kanna magisk sätta fast.

EN förbinda eller sända anhålla om strandat emedan kopplet partiet gjorde icke riktig reagera efter en period av tid. ( den tid yttre period är beroende på det kommunikation protokoll )

Nkontrollera den tydlig första: check så pass bestämmelseorten adress är en giltig IP adress. Om du använd en hostname , auktoriserat inte den besluta till rätta adress? Om den hostname beslutsamhet använda en lokal värd bord , den er möjlig du beslutat till en föråldrad adress. Kanna du ping så pass hostname?

Vill du ha en rutt konfigurerat? Är den rutt upp och löpande ( check vid pinging den , och då ping en adress på det annan sida om den )? Försök en traceroute till destination adress till check så pass alla rutt de/vi/du/ni är fungerande.

Nkontrollera din subnet mask. Om du icke gör det har den rätt subnet mask , din nätverken system Maj behandla en lokal adress som avlägsen adress ( så den främjat adresser på det lokal subnet till rutt , hellre än sända en ARP anhålla om lokal ), eller visumet mångsidig.

8 · [10061] Förbindelsen nekat

Filmmanuskriptet: Maria er icke jämn hem. Försök Jane ned den väg.

Nej förbindelsen det kan tänkes gjord emedan måltavlan maskin aktiv nekat den. Den här vanligtvis resultaten från försökande till förbinda till en tjänst den där er overksam på det utländsk värd.

Endera du gick till förorätta värd , eller servaren applicering du er försökande till komma i kontakt med er icke utförande. Check bestämmelseorten adress du er användande. Om du använd en värd namn , auktoriserat inte den besluta till rätta adress? Om den värd namn beslutsamhet använda en lokal värd bord , den er möjlig du beslutat till en gammal föråldrad adress. Den er också möjlig så pass den lokal tjänsten arkivera har en inkorrekt hamn antal ( fastän den er osannolik ).

Du kanna bekräfta så pass den avlägsen system är förkastande din förbindelsen försöka vid inskrivning nätverken statistiken lokal. Check så pass din nätverken system ( vinna realiserandet ) har en nytta så pass visar nätverken statistiken. Du kunde använda den här till bekräfta så pass du er mottagande TCP läggar rätt eller ICMP Hamn Unreachable paketen var gång du försöka till förbinda.

Den här er en om mest frekvent misstagen och en om the bäst till möta , sedan dess den er en om minst dunkel. Där de/vi/du/ni är enda et par möjlig anledningarna för den här misstag:

  • Du försökt till förbinda till förorätta hamn. Den här er en gemensam problem.

  • Du försökt till förbinda till förorätta destination värd adress.

  • Servaren applicering er icke löpande på det destination värd.

  • Servaren applicering er icke lyssnande på det rätt hamn.

9 · [10065] Nej rutt till värd Misstag

Filmmanuskriptet: Joe kan icke jämn finna hans telefonerna.

Den här normalt medel du er inte riktig kopplet till Internet. Din Fönstren kan icke finna ut hur eller var till finna den IRC servaren. Den har ingenting todo med mIRC eller IRC! Check din förbindelsen reconnect om allting synes böter ) och försök igen.

10 · Inte kunna besluta IRC servaren

Filmmanuskriptet: Joe prövar till kalla Maria utom operatören icke veta vem Maria är.

Den här misstag inträffa när den DNS arkivera ( så pass omvänd hostnames till IP adresser för faktisk använda ) de/vi/du/ni är förändrat eller inte - finnas ( nej auktoritativ DNS servaren det kan tänkes lokaliserat ).

  • Den DNS servaren för så pass hostname är ned.

  • Den DNS arkivera för så pass domän de/vi/du/ni är ingen längre aktiv eller giltig.

  • Den ny DNS arkivera för en domän vilken har förändrat IPs har inte ändå föröka så de stilla peka till gammal IP adress , vilken kanna också ger en Förbindelsen Nekat misstag eller Förbindelsen Tid Ute misstag.

11 · Final Märka

Där de/vi/du/ni är någon få till misstagen Jag har inte omtalat här , den här misstagen kanna förekom på http://www.mirc.co.uk/help/servererrors.html. Speciell tack själv till Krejt för hans dokument. Till läsarna , vi hoppas den här dokument er blitt av något hjälp.