Hitta en IRC Operator

Version 1.1.3


Last translated by Car`a`carn () on 2005-09-16

Last revised by Documentations Team () on 2017-07-16

Originally written by LadyDana () on 2000-07-27

Please direct any comments or feedback about this document (only! no help requests!) to docs@dal.net. If you need help on issues not covered in this document, please see the information at http://help.dal.net.

Introduktion

IRCop står för IRC Operator. Det är de som underhåller servrarna, tar bort oönskade användare från DALnet och ser till att nätverket generellt körs smärtfritt. Det är även möjligt att erhållaa hjälp från dem gällande vissa ärenden. En av de mest vanliga orsakerna skulle vara för att du har t.ex. glömt ditt lösenord.

Contents

1 · Behöver du verkligen en IRC Operator?

Innan du försöker hitta en IRC Operator, bör du vara säker på att du verkligen behöver assistans från en. Det är många utav frågorna som rör DALnet och DALnet Services som kan besvaras utav personalen i en av DALnets hjälpkanaler.

För att undvika felaktiga svar och råd är det starkt förslaget att du bara söker assistans i rekommenderade hjälpkanaler som #DALnetHelp, #IRCHelp och #Help.

2 · #OperHelp

Det första steget i att lokalisera en IRC Operator är att gå till #OperHelp. #OperHelp är frekvent bemannad under olika tider under dagen utav IRC Operators som gör dem själva tillgängliga att svara på dina frågorr.

Väl inne i #OperHelp, var snäll och vänta på din tur att bli voicad och kontakta inte Operatörerna (användare med ett @ framför sina nick). Användare blir voicade i den ordning de joinade kanalen. Därför medför detta att lämna och rejoina kanalen igen bara förlänger tiden du får vänta.

3 · Alternativa metoder

Skulle du inte hitta någon IRC Operator i #OperHelp kan du använda en alternativ metod för att lokalisera en. Det första tillgängliga kommando är

/who 0 o

Det kommer ge en lista utav för närvarande IRC Operators som inte är satta +i (onsynlig - standardinstälning för alla användare).

Ett annat mer effektivt kommando är

/stats p servernamn

Exempel:

/stats p shiva.*

Om inget servernamn anges kommer du att använda kommandot STATS P på den servern du är ansluten till för tillfället. Kommandot kommer att visa en lista med IRC Ops på din server (eller servern du anger) som har satt +h (helpful mode) och deras idletid (den tid i sekunder som de har varit inaktiva). Det finns inget kommando att utföra en STATS P på alla servers samtidigt.

4 · Hur att ta kontakt med en IRC Op

Innan du kontaktar en IRC Operator, var snäll och gör en /whois på IRC Operatorn. Om de har satt ett away eller har en hög idletid är det högst troligt att de inte är tillgängliga för att assistera dig för tillfället.

Var också artig när du kontaktar en IRC Operator. De är personer precis som du och kommer vara mer villiga att hjälpa dig om du ber dem om en stund utav deras tid, istället för att kräva deras uppmärksamhet. :)

5 · Om du redan har blivit nekad hjälp

Om du blir nekad av en IRC Operator gällande en sak är det inte rekommenderat att söka upp en annan i hopp om att få ett mer positivt svar. Detta gäller framförallt lösenordsproblem. IRC Operators har riktlinjer att följa. Om en har nekat dig är det väldigt troligt att du även kommer bli nekad av andra. Var snäll och slösa inte din egen eller deras tid med att konstant söka upp andra när du redan blivit nekad en gång.

6 · Frekvent frågade frågor (FAQ)

Q: Vad gör jag om jag är bannad från DALnet?

A: Var snäll och kontakta K-Line Teamet och fyll i formuläret på http://www.dal.net/admin/contactkline.php3 tillsammans med all information du har angående bannen. Var snäll och inkludera en kopia utav orsaken till AutoKillen, datum och tiden.

Q: Jag skulle vilja bli en IRC Op. Hur blir jag det?

A: Det finns flera källor som förklarar vad att bli en IRC Operator kan innebära. http://docs.dal.net/docs/operinfo.html och http://help.dal.net/dnh/oper.php är exellenta källor.

Q: Hur ska jag göra för att länka en server till DALnet?

A: Var snäll och läs http://www.dal.net/admin/vote för mer information om ämnet.

Q: Min kanal har blivit stängd/fryst. Var kan jag hitta mer information om detta?

A: Var snäll och fyll i formuläret på http://www.dal.net/admin/contactkline.php3 för mer information om din kanal.

Q: Mitt nick har blivit fryst. Vem pratar jag med om detta?

A: Var snäll och fyll i formuläret på http://www.dal.net/admin/contactkline.php3 för mer information om ditt nick.

Du är mer än välkommen att emaila om du har fler frågor. Trevlig IRCing. :o)