Generella DALnet/IRC-tips att följa

Version 1.0.0


Last translated by Car`a`carn () on 2004-07-18

Originally written by Wuher () and Mystro () on 2000-10-22

Please direct any comments or feedback about this document (only! no help requests!) to docs@dal.net. If you need help on issues not covered in this document, please see the information at http://help.dal.net.

Introduktion

Detta dokument beskriver i ett oformellt sätt några utav reglerna på DALnets IRC-nätverk. Inkluderat i detta dokument är några generella IRC-tips bra att följa, vilket förmodligen kommer assistera dig, framförallt om du är ny med IRC.

Contents

1 · Generella DALnet Policys

Massannonsering

Massannonsering inkluderar skicka meddelande till kanaler eller användare med en annonsering, oftast för en kanal eller hemsida. Massannonsering kommer med all sannorlikhet resultera i en kill och om det fortsätter en nätverksban (Akill). Om du vill att folka ska joina din kanal får du finna ett annat sätt. Metoder för att få användare att joina din kanal kan inkludera allt från att sätta en trevlig attraktiv rubrik till att fråga din vänner att joina.

För mer information om Massannonseringspolicyn, var snäll och läs http://kline.dal.net/massads/mup.htm.

Kloning

Kloning räknas som multipla anslutningar till nätverket från en och samma dator (host). Vissa servrar kan tillåta två anslutningar medan andra bara en per host. Innan du ansluter mutiple anslutningar, ta och läs serverns MOTD (Message Of The Day, kan kommas åt genom att skriva /motd) på servern du planerar att använda. Mindre kloning resulterar oftast i en kill och större resulterar definitivt i en nätverksban. Att kringgå den tekniska definitionen av en kloning med multipla anslutningar kommer fortfarande resultera i möjligheten att bli bannad från både servern och nätverket.

Trakasserier

Trakassera IRC Ops eller andra medlemmar utav DALnets personal kommer resultera i en kill eller möjligen en nätverksban beroende på formen av trakasserierna. Om du blir trakasserad av en annan användare är det föreslaget att du försöker banna användaren, om möjligt, och/eller sätter en ignore på trakasseraren. Om trakasserierna fortsätter trots dina försök kan du joina #OperHelp och där be om assistance. För mer information, var snäll och läs http://docs.dal.net/docs/netiquettese.html

Öppna Proxies

Även om det är nödvändigt i vissa fall är inte öppna proxies tillåtna på DALnet därför att de används ofta av ondsinta och missbrukande användare. Varje server på DALnet kör en wingate bot som scannar vissa portar (t.ex. port 23 och 1080) på varje anslutande klient. Om scannen detekterar en öppen proxy på en port kommer du att bli bortkopplad från servern. För mer information, var snäll och läs http://kline.dal.net/proxy/index.html

Servicesmissbruk

Servicesmissbruk kan täcka många områden som inkluderar registrering utav för många nicks. Missbruk upptäcks från fall-till-fall men om du använder sunt förnuft för du klara dig fint. Emaila sabuse@dal.net om du har några frågor angående ärenden gällande servicesmissbruk.

Blandat

Denial of Service attacker (ex. "nuking" eller packeting) och portscanning handskas normalt inte utav DALnet då det inte är direkt kopplade till nätverket eller IRC. Dock skulle du försökta något av dem på an IRC Op skulle du med all sannorlikhet resultera i en kill. Om du misstänker att du är DoS'd eller portscanned, var snäll och besök http://www.nohack.net.

2 · Serverpolicys

Bottar

De flesta av DALnets servrar specificerar i sin MOTD om bottar (förkortning för Robot som är en "idlande" klient som med hjälp utav vissa program och script sköter sig själva och utför olika kommando) är tillåtna på servern. De flesta anger också, men inte all, vilken sorts of bottar som är tillåtna. Om en server inte gör det, se till att du inte kör några fientliga bottar (bottar som antingen floodar en användare/kanal, klonar, massannonserar, gör takeovers av kanaler/nicks eller kopplar bort användare från Internet/IRC räknas som en fientlig bot).

Om du inte ser en notis i MOTDn (tillgänglig genom /motd servernamn.dal.net) om bottar är tillåtna eller ej, bör du inte ansluta din bot till den. Om du vill använda servern för din bot kan du skriva /admin och prata med serverns administratör. Om en bot är funnen på en server som inte tillåter bottar kan den bli klinad. För att lista serverpolicys angående bottar, var snäll och läs http://help.dal.net/faqs/Botsallowed.txt. Du kan även läsa DALnets FAQ om bottar på http://docs.dal.net/docs/botfaqse.html.

3 · Generella kanalriktlinjer

Flooding

Flooding är nästan alltid ansett som mycket förstörande och opassande i IRC-kanaler. Detta inkludera att skicka en överdriven mängd med text inom en kort tidsintervall till en kanal. Många kanaler har opar med scripts och bottar som handskas med floodande (ett visst antal textrader per ett visst antal sekundintervall som är tillåtet) och som ofta bannar användare som floodar i kanalen. Alla kanaler har olika regler för flooding. För att vara på den säkra sidan bör du undvika från att skicka mer än 3-5 rader per 10 sekunders tidsintervall. Ett tips som kan undvika att du blir bannad från kanalen för flooding vore att försöka skriva mer text per rad istället för lite på många separate rader. För många bokstäver på en enda rad kan också räknas som flooding. En god regel till detta är att hålla sig under 350 bokstäver per rad.

Upprepning

En bra sak med IRC är att det är text och inte hörselbaserat. Folk är inte blinda, de ser vad du säger och upprepa dig om och om igen hjälper inte. Hursomhelst kan det irritera folk. Om du har en fråga eller ett uttalande att göra, gör så men gör det bara en gång. Det är inte nödvändigt att upprepa och förr eller senare kommer någon att svara. Precis som med flooding kommer de flesta kanaler att banna för upprepningar. En god riktlinje är att begränsa att samma textrad inte upprepas inom några minuters tidsintervall då folk behöver tid att skriva ett svar.

Optiggande

Du bör ALDRIG be om att bli opad i en kanal. Det kommer nästan alltid att resultera i en kickban och förstöra framtida chanser om att bli en op i den kanalen. Om du följer kanalens riktlinjer och är aktiv är det goda chanser att du blir en op så småningom. Detta menas inte att detta är en standard för att få op i en kanal då varje kanal har sina egna procedurer för att ge op, vilket kan stäcka sig från impulsivt till demokratiskt.

4 · Sammanfattning

Alla nämnda rekommendationer och regler är enkla att följa. Om du tvekar över något som inte tas upp här använd ditt sunda förnuft. Vid anslutning till en server, se till att läsa MOTDn för eventuella specifika serverregler. Detsamma gäller kanaler där du bör läsa rubriken och eventuella hemsidor (URL brukar stå i rubriken eller i kanalens info, /chanserv info #kanalnamn). Om du är nyfiken om nätetikett, var snäll och läs http://docs.dal.net/docs/netiquettese.html.