Ostale komande

Verzija 1.0.1


Zadnji put preveo SarajMan () dana 2004-02-29

Zadnji put pregledao LadyDana () dana 2004-01-20

Napisao Mystro () dana 2001-01-14

Molim vas bilo kakve komentare ili sugestije o ovom dokumentu saljite (samo bez zahtjeva za pomoc!) na docs@dal.net. Ako trebate pomoc o temama koje nisu ovdje pokrivene, molim vas posjetite http://help.dal.net.

Uvod

Mnogo IRC komandi je dostupno na DALnet-u, par ih je dosta korisno. U ovom dokumentu će se spominjati par njih: /silence, /list, /dccallow, /watch i /who. If you learn these commands, your stay on DALnet will be much easier.

Sadrzaj

1 · SILENCE komanda

Silence(tišina) je ustvari ista stvar kao i /ignore.

Sintaksa: /quote silence +/-host

Informacije: +/-host mora da bude puni host kojeg vi želite da ignorišete, uključujući nick i ident (nick!ident@host).

Napomena: (*) su prihvatljive.

Primjer: /quote silence +*!mystro@*.canshell.com

Ovaj primjer će da "ušuti" svakoga sa hostom *!mystro@*.canshell.com.

2 · LIST komanda

/list komanda vam dozvoljava da listate trenutno aktivne kanale na mreži. Dozvoljava vam da pronađete kanal po njegovom topiku, njegovom imenu, broju korisnika i dr.

Opcije u list komandu su odvojene zarezom, jer je to bolje nego da budu zajedno. Primjere toga vidjet ćete kasnije u dokumentu. Također, kanali su poredani od najnovijeg do najstarijeg registrovanog.

Ispod su opcije koje možete koristiti u list komandi:

Napomena: Morate koristiti /quote list opciju ako koristite klijent koji ima /list ugrađenu (kao mIRC) jer možda neće prihvatiti komande koje budete kucali.

2.1 Listanje kanala sa više korisnika od navedenog broja: >broj

Sintaksa: /quote list >broj

Informacije: >broj opcija dozvoljava korisniku da traži kanale koji imaju taj određeni broj korisnika i više.

Primjer: /quote list >1

Ovaj primjer će vratiti sve kanale sa više od jedne osobe u njima, u redu od najnovijeg do najstarijeg.

2.2 Listanje kanala sa manje korisnika od navedenog broja: <broj

Sintaksa: /quote list <broj

Informacije: The <broj opcija dozvoljava korisniku da traži kanale koji imaju taj određeni broj korisnika i manje.

Primjer: /quote list <50

Ovaj primjer će pokazati sve kanale u kojima ima 50 i manje korisnika.

2.3 Listanje kanala po određenom datumu: C>broj

Sintaksa: /quote list C>broj

Informacije: C>broj će da izlista kanala koji su napravljeni sad i poslije određenog broja minuta.

Primjer: /quote list C>60,>50

Ovaj primjer će pokazati sve kanale koji su napravljeni u zadnjih sat vremena i koji imaju više od 50 korisnika.

2.4 Listanje kanala prije određenog datuma: C<broj

Sintaksa: /quote list C<broj

Informacije: C<broj opcija će da izlista kanale koji su napravljeni sad i prije određenog broja minuta.

Primjer: /quote list C<30,>50

Ovaj primjer će da izlista sve kanale koji su napravljeni prije 30 minuta i imaju 50 korisnika.

2.5 Listanje kanala sa topikom starijim od pomenutog: T>broj

Sintaksa: /quote list T>broj

Informacije: T>broj će prikazati kanale čiji je topik stariji od pomenutog broja minuta.

Primjer: /quote list T>60

Ovaj primjer pokazuje sve kanale na kojim je topik bio promjenjen u zadnjih sat minuta.

2.6 Listanje kanala sa topikom mlađim od pomenutog: T<broj

Sintaksa: /quote list T<broj

Informacije: T<broj će da izlista sve kanale kojima je topik mlađi od datog broja minuta.

Primjer: /quote list T<30

Ovaj primjer pokazuje sve kanale kojima je topik bio mjenjan u zadnjih 30 minuta.

2.7 Listanje kanala uz pomoć riječi

Sintaksa: /quote list riječ

Informacije: Ova opcija će vam dozvoliti da potražite kanal po njegovom imenu.

Primjer: /quote list *help*

Ovaj primjer će izlistati sve kanale sa riječju 'help' u svom imenu.

3 · DCCallow

S obzirom na veliki prenos virusa preko DALnet-a, njegovi serveri imaju trenutno ukljućenu funkciju koja sprječava razmjena fajlova koji završavaju sa ekstenzijom kojom se često koriste trojanci("js", "pl","exe", "com", "bat", "dll", "ini", "vbs", "pif", "mrc", "scr", "doc", "xls", "lnk", "shs"). Ipak da biste vi bili u mogućnosti da razmenjujete fajlove u ovim ekstenzijama DALnet je napravio komandu DCCallow.

Sintaksa: /quote dccallow +/-nick

Informacije: +/-nick mora biti nick osobe kojoj vi želite da dozvolite slanje tog fajla vama.

Napomena: Ova lista će biti izbrisana čim se vi diskonektujete.

Primjer: /quote dccallow +mystro

mystro je dodan na DCCallow listu tako da od njega možete primati fajlove.

Ova funkcija omogućava i slanje dokumenata koji se nalaze u gore spomenutim ekstenzijama.

Sintaksa: /quote dccallow list

Informacije: LIST opcija vam pokazuje kojim osobama ste dozvolili da vam šalju fajlove.

Primjer: /quote dccallow list>

Ovaj primjer će izlistati sve osobe koje su na vašoj DCCallow listi:

Sljedeći korisnici su na vašoj DCC listi:
mystro (mystro@canshell.com)
Kraj DCCALLOW liste

Nick je 'mystro', a host je mystro@canshell.com.

4 · Watch komanda

WATCH komanda ustvari obavještava korisnika kada određena osoba dođe na DALnet.

Sintaksa: /quote watch +/-nick

Informacije: Dakle ako želite da nekoga pratite kada dođe online jednostavno kucate /quote watch +nick

Napomena: Watch lista bude izbrisana uvijek kada se diskonektujete sa IRC-a, tako da ćete morati kucati nikove opet kada se konektujete.

Primjer: /quote watch +mystro

Ovaj primjer će da prati nick mystro kada dođe online, i tada biste trebali dobiti sličnu poruku ovoj:

mystro ~mystro canshell.com 0 is online

To je slučaj kada je online.

Ako je slučaj da je offline dobit ćete nešto slično ovome:

mystro * * 0 is offline.

5 · WHO komanda

/quote who može biti korišteno kako bi provjerili da li je neko online. Ova komanda neće raditi ako je ta stavila +i korisnički mod (nevidljiv), osim ako ste na istom kanalu kao i ta osoba.

/quote who, kao i dosta drugih IRC komandi ima dosta različitih argumenata koji idu uz nju, kada želite da je koristite.

U primjeru dole vidjet ćete sve argumente i opcije /who komande, kao i naravno sintaksu komande: /quote who +/-achmnsu arg

Slova iza + ili - se zovu parametri(opcije). Neki parametri zahtjevaju dodatne argumente koji se pojavljuju iza ovih parametara.

Kada izvodite /quote who na kanalu ili nekoj osobi vidjet ćete veliko slovo (i simbol ako je korisnik IRC Operator ili operator/voice na kanalu) u desno od njihovog imena i prije hosta.

Ovi simboli su:

H = ovdje, nisam /away

G = odstutan, jesam /away

* = Korisnik je IRC Operator

+ = Korisnik je voice na kanalu

@ = Korisnik je operator na kanalu

I konačno, za mIRC korisnike, preporučujem vam da koristite /quote who da direktno kontaktirate server zato što /who je ugrađena mIRC komanda i ne radi kao DALnet /quote who.

5.1 Lista po hostu: +/-h

Sintaksa: /quote who +/-h host

Informacije: +h opcija znači da želite da vidite samo korisnika sa određenim hostom. Ako koristite -h svi će hostovi biti prikazani osim onog kojeg ste upisali.

Napomena: Ako slučajno ne znate čitav host, slobodno možete kucati "*" na one dijelove hosta koje ne znate.

Primjer: /quote +h mystro.canshell.com

Kada bi ste ovo gore ukucali trebali bi dobiti nešto slično ovome:

* Mystro H mystro@mystro.canshell.com :0 Mystro
mystro.canshell.com End of /WHO list.

Još jedan primjer koristeći *: /quote who +h *.canshell.com

Ovo će biti povratna poruka:

* Mystro H mystro@mystro.canshell.com :0 Mystro
*.canshell.com End of /WHO list.

Naravno možete vi i uraditi /quote who +h *.com ali to bi vam vratilo oko 200 hostova.

Ako bi uradili /quote who -h samo bi vratilo one koji nemaju *.canshell.com.

5.2 Lista po kanalu: +c

Sintaksa: /quote who +c #kanal

Informacije: +c smanjuje listu na samo one korisnike na određenom kanalu.

Napomena: Ne možete uraditi /quote who -c #kanal i ne možete koristiti (*) za ime kanala.

Primjer: /quote who +c #DALnetHelp

Ovaj primjer bi pokazao sve korisnike tog kanala i naravno njihov status na kanalu (@,+). Ali ima jedan problem, pošto se većini korisnika a~utomatski pri konektovanju stavi +i korisnički mod, nećete biti u mogućnosti da ih vidite sem ako niste na tom kanalu.

5.3 Da li je korisnik away(odsutan): +/-a

Sintaksa: /quote who +/-a

Informacije: +/-a opcija vam dozvoljava da eliminišete osobe koje jesu ili nisu( zavisno da li stavite + ili - ) odsutne. Ovo bi bilo korisno ako ste operator na tom kanalu i želite da vidite ko je aktivan na kanalu, a ko nije.

Napomena: Ako ne želite da koristite +/-a command onda samo pogledajte G(nije tu) ili H(tu) znak, da bi znali da li je ta osoba odsutna.

Primjer: /quote who +ac #Bosnia

#Bosnia Mystro H@ mystro@mystro.canshell.com :0 Mystro
#Bosnia End of /WHO list.

Ovo su svi koji nisu odsutni na kanalu #Bosnia, a ako ukucate /quote who -a+c #Bosnia dobit ćete sljedeći odgovor:

#Bosnia IsraHelp G@ mystro@209.25.158.132 :6 #Helpbosnia bot
#Bosnia nekoo G neko@sc-24-130-144-74.socal.rr.com :2 Don Hoover
Mystro End of /WHO list.

nekoo je korisnik koji je trenutno odsutan.

5.4 Lista po korisničkim modovima: +/-m

Sintaksa: /quote who +/-m o|a|A

Informacije: +/-m mod dozvoljava vam da provjerite da li ima ili nema IRC Operatora na određenom kanalu. Ova komanda ima i dodatne argumente, o za IRCOP-a, A za admina i a za servis admina.

Primjer: /quote who +mc o #operhelp

#operhelp End of /WHO list.

Ovaj primjer pokazuje da trenutno nema IRC Operatora na #Operhelp kanalu.

Još jedan primjer: /quote who -m+c o #operhelp

#operhelp Mystro H mystro@mystro.canshell.com :0 Mystro

Ima jedna osoba koja nije IRCOP.

5.5 Lista po nicku: +/-n

Sintaksa: /quote who +/-n nick

Informacije: Ova opcija dozvoljava vam da potražite nekoga ko ima nick koji vi tražite ili sličan tom nicku.

Napomena: Možete dodati (*) u ovaj mod.

Primjer: /quote who +cn #Bosnia Mystro

#Bosnia Mystro H@ mystro@mystro.canshell.com :0 Mystro
#Bosnia End of /WHO list.

Jo jedan primjer sa *: /quote who +cn #Bosnia *myst*

#Bosnia Mystro H@ mystro@mystro.canshell.com :0 Mystro
#Bosnia End of /WHO list.

I na kraju, jedan sa -n: /quote who +c-n #Bosnia *myst*

#Bosnia nekoo G neko@sc-24-130-144-74.socal.rr.com :3 Don Hoover
#Bosnia B0T H@ bop@208.46.238.67 :6 http://mirc-egg.net
#Bosnia End of /WHO list.

5.6 Lista po serveru: +s

Sintaksa: /quote who +s server

Informacije: Ova komanda dozvoljava korisniku ko je na određenom serveru.

Napomena: Ne možete koristiti (*) u ovoj komandi, i stoga morate upisati cijelo ime servera ( ne liberty.* već liberty.nj.us.dal.net).

Primjer: /quote who +cs #Bosnia liberty.nj.us.dal.net

#Bosnia Mystro H mystro@mystro.canshell.com :0 http://windowsirc.hypermart.net
#Bosnia End of /WHO list.

5.7 Lista po korisničkom imenu +u/-u

Sintaksa: /quote who +/-u username(korisničko ime)

Informacije: Ova opcija dozvoljava korisniku da vidi ko ima određeno korisničko ime.

Napomena: Dio prije @ je ustvari to korisničko ime. (*) su dozvoljene.

Primjer: /quote who +cu #Bosnia mystro

#Bosnia Mystro H mystro@mystro.canshell.com :0 http://windowsirc.hypermart.net
#Bosnia End of /WHO list.

Još jedan primjer koji će pokazati sve koji nemaju mystro u svom korisničkom imenu: /quote who +c-u #Bosnia mystro

#Bosnia B0T H@ bop@208.46.238.67 :6 http://mirc-egg.net
#Bosnia nekoo G neko@sc-24-130-144-74.socal.rr.com :3 Don Hoover
#Bosnia End of /WHO list.

I konačno, primjer sa * koji će pokazati sve korisnike koji imaju "o" u svom korisničkom imenu: /quote who +cu #Bosnia *o*

#Bosnia B0T H@ bop@208.46.238.67 :6 http://mirc-egg.net
#Bosnia Mystro H mystro@mystro.canshell.com :0 Mystro
#Bosnia nekoo G neko@sc-24-130-144-74.socal.rr.com :3 Don Hoover
#Bosnia End of /WHO list.

5.8 Pokaži prvi vidljivi kanal na kojem je korisnik: +C

Sintaksa: /quote who +C nick

Informacije: Ova komanda dozvoljava da vidite prvi vidljivi kanal preko /who.

Primjer:/quote who +C mystro

#Bosnia Mystro H mystro@mystro.canshell.com :0 Mystro
Mystro End of /WHO list.

5.9 Provjera korisnika da li je na kanalima na kojima sam ja op: +M

Sintaksa: /quote who +Ms|u|h

Informacije: Ova komanda prihvata dodatne argumente, s, u i h(server, korisničko ime ili host).

Primjer:/quote who +Mh *.canshell.com

#Bosnia |Mystro| H@ mystro@mystro.canshell.com :0 Mystro
#ravenscar |Mystro| H@ mystro@mystro.canshell.com :0 Mystro
*.canshell.com End of /WHO list.

Ovaj primjer pokazuje +Mh opciju i kako je server pokazao na kojim je sve kanalima |Mystro| bio.

5.10 Primjer kombinovanih potraga

Kao što vidite u nekoliko ranijih primjera, moguće je kombinirati više od jedne pretrage. Priakazat ćemo vam još jedan takav primjer.

Sintaksa: /quote who +ch

Informacije: Ova komanda provjerava sve korisnike sa određenim hostom u određenom kanalu.

Primjer:/quote who +ch #Bosnia *.canshell.com

#Bosnia |Mystro| H@ mystro@mystro.canshell.com :0 Mystro
End of /WHO list.

Ovaj način pretrage može biti veoma koristan ako želite da uhvatite bota u vašem kanalu koji prenosi sve nickove drugom botu koji vrši masovnu reklamu iako je van kanala.

6 · Zaključak

Ako ste zainteresovani za još informacija ili imate neko pitanje možete postaviti na IRC-u, kanal #bahamut, ili na webu http://www.bahamut.net. Ako ste zainteresovani da sami potražite ove komande, molim vas koristite /quote who ? za WHO pomoć, /quote list ? za LIST pomoć, /dccallow help za DCCallow pomoć. WATCH i SILENCE nemaju pomoć na IRC serveru.

7 · Zahvale

Dok sam pisao ovaj dokument mnogo ljudi je bilo dosađivano i uznemiravano. Pa mislim jedino što mogu da uradim za njihovu pomoć jeste da ih stavim ovdje. Zahvala ide Darkrot za /list informaciju, Hammer za neke tekstove, LadyDana za svu motivaciju (i što je bila tako dobar vođa :) i mnogo još ljudi koje sam uznemiravao dok sam pisao ovaj dokument. Oh da, i na kraju idu zahvale Mystro, studentu koji je napisao ovaj dokument.