Network(mrežni) splitovi

Version 1.0.0


Last translated by SarajMan () on 2004-01-27

Originally written by Mystro () on 2000-10-01

Please direct any comments or feedback about this document (only! no help requests!) to docs@dal.net. If you need help on issues not covered in this document, please see the information at http://help.dal.net.

Uvod

Netsplitovi, još zvani mrežni splitovi, nažalost su neizbježni dio IRC-a. Kada se konekcija između dva ili više servera slomi(iz nekog razloga) dogodi se netsplit. U ovom dokumentu ja ću objasniti zašto se netsplit dogodi, i šta raditi i ne raditi tokom netsplita.

Contents

1 · Šta je netsplit

Netsplit se dešava kada se konekcija jednog ili više servera slomi sa drugim serverom(iz nekog razloga). Mreža će se podjeliti na dva dijela. DALnet ima mnogo servera, neki od njih su hubovi a neki su lifovi. Kada se huboci konektuju zajedno oni formiraju web. Hubovi također linkuju jedan ili više servera koji se obično zovu lifovi. Kada su svi ti serveri linkovani(povezani) imate te network, gdje svi serveri su ili indirektno ili direktno konektovani jedan sa drugim.

Najbolja ilustracija svega toga je veliko drvo. Drvo ima mnogo grana koje su sve povezane zajedno. Drvo također ima listove koji se nalaze na određenim granama. Kada se netsplit dogodi, lif ili hub je diskonektovan sa mreže.

Kada se to dogodi, mreža više nije čitava: sada imamo dva dijela(strane). Jednu stranu sa nekoliko servera i drugu stranu sa ostatkom servera. Ove strane nisu konektovane jedna sa drugom.

Ako vas ovo zbunjuje pomislite onda na drvo, ako jedna grana padne, dio drveta je i dalje povezan, a ta grana što je pala više nije povezana. Evo primjera koji će ovo učiniti da izgleda jednostavnije.

Pr. #1

Hub1------------Hub2
 |        |
 |-Lif1     |-Lif4
 |-Lif2     |-Lif5
 |-Lif3     |-Lif6

U ovom primjeru dva huba su povezana zajedno, i jedan i drugi drže tri druga servera. U drugim riječima, 8 servera je direktno i indirektno konektovano zajedno i sve što se dogodi na jednom serveru desit će se i na drugom.

Pr. #2

Hub1      Hub2
 |        |
 |-Lif1     |-Lif4
 |-Lif2     |-Lif5
 |-Lif3     |-Lif6

U ovom primjeru možete da vidite da hubovi više nisu povezani, i dok oba huba sadrže po tri servera, informacija se neće prenositi sa prva 4 servera na druga 4, jer nisu povezani.

Pr. #3

Hub1-----------Hub2
 |       |
 | Lif1     |-Lif4
 |-Lif2     |-Lif5
 |-Lif3     |-Lif6

Ovdje su oba huba povezana, ali hubu #1 nedostaje jedan server. Taj server možda je još onlajn, ali sve dok nije konektovan na hub, samo korisnici na tom serveru moći će da vide šta se to dešava.

2 · Šta korisnici vide

 • Kada se server odvoji(split), korisnici i na jednoj i na drugoj strani će vidjeti kako korisnici nestaju. "Quit" poruka bi glasala kao "server1.xx.xx.dal.net server2.xx.xx.dal.net", gdje server1 i server2 su serveri koji su se odvojili jedan od drugog.

  Pr. #1

  Mystro (mystro@mystro.canshell.com) Quit (liberty.nj.us.dal.net vader.ny.us.dal.net)

  gdje je Vader server na kojem je Mystro a liberty je server na kojem ste vi konektovani.

  A na drugoj strani netsplita, Mystro bi vidio nešto slično ovome:

  Babi (someperson@someisp.com) Quit (vader.ny.us.dal.net liberty.nj.us.dal.net)

  gdje liberty je server na kojem ste vi, i Vader je server na kojem je Mystro.

  Pr. #2

  Vader----------------Hub2
   |          |
   |-Liberty      |-Lif4
   |-Lif2        |-Lif5
   |-Lif3        |-Lif6
  

  Svi na libertyu bi vidjeli da su svi sa Vadera otišli, a svi na Vaderu bi vidjeli da su svi sa libertya otišli.

 • U slučaju da 2 ili više hubova se odvoji, ljudi će vidjeti to kao da su hubovi serveri na kojima su oni.

  Pr. #1

  Vader.ny.us.dal.net i Journey.ca.us.dal.netsplit. Vader još drži liberty, i Journey drži ostatak servera.

  Quit poruka bi izgledala nešto slično ovome:

  Mystro (mystro@mystro.canshell.com) Quit (vader.ny.us.dal.net journey.ca.us.dal.net)

  and vice versa from the other side.

  Pr. #2

  Evo lakši način da to shvatite putem diagrama:

  Vader      Journey
   |         |
   |-Liberty     |-Lif1
            |-Lif2
            |-Lif3
  

  U ovoj slici vidite da se Vader razdvojio od Journeya. Dok je liberty konektovan na Vader, ostatak mreže je nestao.

 • Na kraju, kada se serveri vrate, vidjet ćete ogromni flod ljudi koji se vraćaju, i serveri vraćaju modove na kanalima kako je i bilo prije netsplita.

  Pr.

  [16:22] *** korisnik1 (user1@blah.com) has joined #Bosnia

  [16:22] *** korisnik2 (user2@blah.com) has joined #Bosnia

  [16:22] *** korisnik3 (user3@blah.com) has joined #Bosnia

  [16:22] *** korisnik4 (user4@blah.com) has joined #Bosnia

  [16:22] *** korisnik5 (user5@blah.com) has joined #Bosnia

  [16:22] *** liberty.nj.us.dal.net sets mode: +ovvv korisnik1 korisnik2 korisnik3 korisnik4

  Ovo bi vidjeli kada se server rekonektuje, server koji iznova mjenja modove na kanalu će uvijek biti onaj koji je napustio mrežu.

3 · Kako se rješavaju netsplitovi

Ovo je vrijeme kada IRC operator ulazi u igru. Čim se netsplit dogodi, globalna poruka je poslana od strane IRC servera koja govori da se netsplit dogodio. IRC Operatori čim čuju za ovu informaciju bacaju se na posao i obično ovaj problem rješavaju veoma brzo. IRC Operatori će odmah pokušati da rekonektuju dva ili više servera sa ostatkom mreže. Ako ovo ne uspije, oni će pokušati da urade "reroute" servera sa ostalim hubovima koji sadrže C/N linije (link linije bez kojih ne možete povezati jedan server sa drugim).

4 · Šta uraditi tokom netsplita.

 • Najbolji način jeste da ostanete tu gdje jeste i sačekate da se serveri rekonektuju.

 • NEMOJTE se konektovati na split server da bi ste dobili op na određenom kanalu. Iako ga dobijete server će resetovati postavke koje su bile pri netsplitu.

 • NEMOJTE ometati IRC Operatora ako vidite netsplit, ako su aktivni oni su to već ranije primjetili, a ako nisu aktivni nema smisla ih ometati.

5 · Riječnik

IRC

IRC znači Internet Relay Chat, IRC dozvoljava hiljadama korisnicima da pričaju sa svih krajeva svijeta.

IRC operator

IRCop, ima određeni pristup IRC serveru, on je tu da pomaže da se vodi IRC server, popravlja servere kada se dogodi netsplit, itd. IRC Operatore ponekad smatraju da su policajci(IR Cop)ili mnogo drugih stvari. Oni nisu policajci, oni su samo ljudi koji su tu kao i vi da bi vam olakšali boravak na IRC-u.

6 · Zaključak

DALnet pokušava da obezbjedi svakom IRC-eru boravak što boljim. Ako se slučajno dogodi netsplit administracija odmah se baca na posao da taj problem riješi, kako bi IRC-eri ponovo imali ugodan chat. Kada se netsplit dogodi sve što tražimo jeste da imate strpljenja. :)