Newbie Guide to DALnet

Version 1.1.1


Last translated by Wheem () on 2006-07-11

Last revised by Documentations Team () on 2017-06-21

Originally written by Wuher () on 2000-12-11

Please direct any comments or feedback about this document (only! no help requests!) to docs@dal.net. If you need help on issues not covered in this document, please see the information at http://help.dal.net.

Introduktion

IRC betyder Internet Relay Chat, vilket är ett chatt sytem för människor med internet anslutning. Alla servrar och annat material som används hos DALnet är gåvor av företag eller privatpersoner för att hjälpa till att tillförse användarna med ett så bra fungerande nät som möjligt.

Contents

1 · Ansluta till IRC

För att ansluta till DALnet behöver en IRC klient. Det finns många olika klienter till alla olika operativsystem. För mer information om dessa klienter, se http://www.dal.net/software. Om du inte har möjlighet att ladda hem en klient men fortfarande vill ansluta till DALnet kan du använda DALnets egna java klient, denna finns att hitta på http://www.dal.net.

2 · Vad gör DALnet speciellt?

DALnet är annorlunda mot de flesta andra nät på många olika sätt. En av de största skillnaderna mellan DALnet och andra nät är DALnets Services: NickServ, ChanServ och Memoserv. DALnet's services är kodat och utvecklat av DALnets själva. Dessa services är designade för att göra användandet av DALnet så lättsamt och roligt som möjligt, för mer information om DALnet Services, se http://www.dal.net/services.

Du kan ansluta till DALnet med en IRC-klient för din mobila enhet. Här är några applikationer som låter dig ansluta till DALnet för alla typer av operativsystem. iOS Appendix A, Android Appendix B, IRCCloud Appendix C).

3 · Gundläggande IRC Kommandon

Ansluta till en IRC server

/server server:port

(example: /server irc.dal.net:7000)

Quita IRC med ett "meddelande"

/quit message

(example: /quit Bye everyone!)

Joina en specifik kanal

/join #channel

(example: /join #Help)

Lämna en specifik kanal

/part #channel message

(example: /part #DALnetHelp Thanks for the help!)

Göra en "action" - * YourNick gör något

/me action to perform

(example: /me vinkar till alla i kanalen)

Lista specifika kanaler

/list *subject*

(example: /list *help*)

Alla kommandon på IRC kan bli skrivna i kommandoraden, vissa klienter har så kallade "popups" eller liknande saker. För mer information om IRC klienter och hur de fungerar, anslut till någon av de hjälpkanaler som finns tex mIRC #mIRC eller kanalen för pIRCh #pIRCh eller testa kommandot /help i IRC klienten du använder.

En av de mest använda frågor på DALnet är hur man registrerar sitt nick. Mer information om detta ämne kan du hitta på http://docs.dal.net/docs/nsemail.html.

4 · Hitta Hjälp

DALnet har ett stort antal olika hjälpkanaler, alla dessa hjälpkanaler har oftast hjälp för olika specifka funktioner eller produkter. Alla behöver inte vara IRC relaterade. Oftast står det i Topicen på kanalen vad just denna kanal hjälper till med, är du osäker kan du fråga i kanalen. Se även till att du ligger i rätt hjälpkanal innan du börjar fråga om hjälp.

För IRC relaterade är det viktigt att du vet vilket sorts problem det är du har, notera att vi inte hjälper till med frågor du har om andra IRC nät eller frågor om varför du är bannad i en specifik kanal. För DALnet relaterade frågor kan du fråga i kanalerna #DALnetHelp, #IRCHelp eller #Help. Om du vill ha hjälp i ett särskilt språk kan du kolla i följande kanaler: #DALnetAide (Franska), #DALnetHilfe (Tyska), #DALnetAyuda (Spanska), #DALnetYardim (Turkiska).

5 · DALnet's IRC Operatörer

IRC Operatörerna hjälper dennes Admin i server arbeten och ser till att nätet håller sig stabilt. IRCops hjälper även användare att passa in i nätet och frågor om DALnet Services. Notera att alla som jobbar med DALnet gör detta utan att få betalt för detta. Alltså det är inget arbete dom har, utan väljer själva hur de vill spendera sin tid.

För mer information runt nätverks administrationen på DALnet, se http://www.dal.net/admin.

6 · Kanal Operatörer

Användare med symbolen @ framför sitt nick kallas Kanal Operatörer (Channel Ops), detta är de personer som sköter en specifik kanal. Dessa har möjligheten att göra ändringar i kanalen samt att kicka/banna folk. DALnet lägger sig inte i hur en kanal sköts, utan det är upp till kanal operatörerna att sköta sin kanal och i slutet är det Foundern (Ägaren) av kanalen som har de avgörande ordet. Du kan hitta information om kanaler och vem som är founder med kommandot:

/chanserv info #kanal

/quote chanserv info #kanal

/msg chanserv@services.dal.net info #kanal

7 · Säkerhet

Medan du använder IRC ska du vara extra försiktig på vilka filer du accepterar att mottaga från användare. Se även till att du inte delar nick med någon annan och håll dina lösenord till nick/kanal för dig själv. Se även till att besöka http://docs.dal.net/docs/exploitsse.html om du använder någon form av Microsoft Windows.

8 · Avslutning

DALnet Documentation Team lägger ut många användbara informations dokument, du kan hitta dessa på, http://docs.dal.net

Appendix A · iOS-användare (iPhones/iPads/iPod touch)

Traditionellt har chat-klienter på Mac varit allt annat än glamorösa. Colloquy är en avancerad IRC, SILC och ICB-klient som syftar till att fylla detta tomrum. Genom att hålla sig till Mac OS X-gränssnittskonventionerna har Colloquy utseendet på en kvalitet Mac-applikation. Applescript. En kraftfull ordbok för enkel skripting. Applikationen är uppdaterad, och * NOT * gratis.

A.1 Så här ansluter du till DALnet

1. Ladda ner det via App Store.

2. Ange programmet.

3. Tryck på Hantera.

4. Tryck på Lägg till ny anslutning -> IRC-anslutning.

5. I adressfältet anger du DALnet-serverns adress irc.dal.net.

6. I fältet Nätverksidentitet anger du ditt smeknamn och det verkliga namnet.

7. Tryck på Avancerat.

a) I fältet Serverport anger du porten för DALnet-servern (standard 6667, för SSL-standard 6697).

b) Slå på Använd SSL om din DALnet-server använder SSL.

c) Avaktivera försök SASL.

d) Ange ditt IRC användarnamn / ident i fältet Användarnamn

e) I fältet Lösenord lämnar du tomt.

f) I Nick Pass-fältet är det ditt val att skriva ner ditt smeknamns lösenord eller lämna det tomt.

g) Lämna det som det är i fältet Kodning. "För arabiska DALnetizens, byt den till arabiska (Windows)".

*** Arabic (Windows) är en kodning som används för att skriva arabiska under Microsoft Windows. ****

8. Gå nu tillbaka och tryck på Connect.

A.2 Var du ska hämta

Från Apps Store kan du söka om Colloquy och ladda ner den i din enhet, eller du kan hitta den på deras officiella hemsida http://colloquy.info/downloads.html

Appendix B · Android-användare (Samsung Galaxy/HUAWEI/LG/HTC)

AndroIRC är en Android IRC-klient som kan ansluta till flera serier samtidigt. Ansökan är * GRATIS * och stöder många språk. Besök http://www.AndroIRC.com för mer information.

B.1 Så här ansluter du DALnet

1. Hämta det via Google / Play-butik.

2. När du har installerat appen klickar du på inställningsikonen och väljer inställningar.

3. Fliknamn och fyll in användarnamn / ident / Fält med riktiga namn.

4. Tab-servrar och klicka på inställningsikonen för att lägga till ny server och följ de följande anvisningarna.

a) Klicka på Namn och skriv ner DALnet som IRC-servernamn och tryck sedan på OK

b) Klicka på Adress och skriv ner irc.dal.net och tryck sedan på OK

c) * Lämna porten som standard *

d) * Lämna lösenordet tomt *

e) Klicka på Smeknamn och skriv ner ditt IRC-smeknamn

f) Klicka på Ident och skriv ner ditt IRC användarnamn

* charset är känsligt, lämna det som det är UTF-8. För arabiska DALnetizens ändras det till windows-1256 *

*** WINDOWS-1256 är en kodning som används för att skriva arabiska under Microsoft Windows. ***

5. Gå nu tillbaka och klicka på plus (+) övre app sidan och välj DALnet för att ansluta.

B.2 Var du ska hämta

Från Google / Play-butik kan du söka om AndroIRC och ladda ner den i din mobila enhet, eller du kan besöka deras officiella hemsida http://www.AndroIRC.com för mer instruktioner.

OBS: Alla föregående mobilenhetens program använder de grundläggande IRC-kommandona.

Appendix C · IRCCloud

IRCCloud är en IRC-klient med en framtid. Håll kontakten, chatta var som helst och missa aldrig ett meddelande. Ditt konto har tagits bort. Registrera dig för ett gratis konto / Prissättning. Den kopplar dig till DALnet-servrar, håller din anslutning levande och lagrar din chatthistorik. Du kan komma åt det via en modern webbläsare på https://www.IRCCloud.com , eller till deras mobilappar.

C.1 Hur man ansluter via webbplats

1. Klicka på https://www.IRCCloud.com .

2. Du måste registrera dig genom att fylla i:

- Namn

- Giltig e-postadress

- Lösenord

*** Klicka på Registrera för att få IRCCloud-verifiering av e-post. När du har bekräftat din e-postadress följer du följande instruktioner för att ansluta till DALnet:

a) I fältet Värdenamn väljer du DALnet ipv6.dal.net

b) Fyll i blankorna med ditt smeknamn och fullständigt namn i fältet

c) tryck på Join Network och Enjoy DALnet

C.2 Så här ansluter du via mobilappar ( iOS/Android )

1. Ladda ner det via App Store eller Google / Play-butik genom att söka på namnet IRCCloud

2. Registrera dig för ett konto genom att fylla i:

- Namn

- Giltig e-postadress

- Lösenord

**** klicka på Registrera för att få IRCCloud Email Verification. När du har bekräftat din e-postadress följer du följande instruktioner för att ansluta till DALnet:

a) I fältet Värdenamn väljer du DALnet ipv6.dal.net

b) Fyll i blankorna med ditt smeknamn och fullständigt namn i fältet

c) tryck på Join Network och Enjoy DALnet

C.3 Var kan man ladda ner

Båda operativsystemen kan hitta programmet i deras applikationslager.