Nickserv Access(pristup) liste

Verzija 1.2.2


Zadnji put preveo SarajMan () dana 2004-01-28

Zadnji put pregledao Fredfred () dana 2005-11-12

Napisao quen () dana 1996-02-09

Molim vas bilo kakve komentare ili sugestije o ovom dokumentu saljite (samo bez zahtjeva za pomoc!) na docs@dal.net. Ako trebate pomoc o temama koje nisu ovdje pokrivene, molim vas posjetite http://help.dal.net.

Uvod

Ovaj dokument objašnjava način na koji da kontrolišete i u kojim uslovima vi i drugi možete da koristite svoj nick na DALnet-u. "Kontrolisanje" koje sam spomenuo ranije je ustvari dostupno zahvaljujući NickServ opciji "pristup lista" ili identifikacijom na NickServ sa svojom šifrom svaki put kada se konektujete.

Ako već niste izabrali i registrovali nick sa NickServ-om, trebali bi prvo to uraditi - čitajte pitanje 1.2 "Kako da registrujem svoj nick?" Servis dokumenta prije nego što počnete sa ovim.

Na kraju, dvije kratke napomene - kad god ja napišem neku komandu kao npr.

/nickserv identify šifra

Komanda treba da se piše isto kao što sam ja gore napisao, osim određenih parametara (u ovom slučaju "šifra") koje treba da vi napišete sa informacijama koje vi raspolažete. Kao npr., ako je vaša šifra "sarajevo", vi bi ste ustvari pisali

/nickserv identify sarajevo

Kada komanda počinje sa /nickserv ili /chanserv, to je alias korišten da pošalje poruku servisu potpuno sigurno. Ako vaš klijent ne razumije ovu komandu, možete početi komandu sa /quote nickserv, ili sa /msg nickserv@services.dal.net.

Sadrzaj

1 · Zašto treba da znate ove informacije

DALnet vam preporučuje da pročitate ovaj dokument, iz sljedećih razloga:

Ako vas NickServ stalno pita za šifru i vama je to dosadilo, to se može popraviti, i ovaj dokument objašnjava kako.

Ako vaša pristup maska je "previše široka" i dozvoljava drugim korisnicima pristup, onda bi ti korisnici mogli dobiti AOP ili SOP ili čak i vlasnik pristup na nekom kanalu na osnovu vašeg nicka.

sekcija" 10 objašnjen ovaj dokument možete naći na dnu ove stranice.

2 · Šta nick access(pristup) liste su?

Nick access lista je lista adresa sa kojih ste vi prepoznati kao a~utorizovani korisnik tog nicka, bez potrebe da ukucavate šifru.

Ima više načina na koje korisnik može da koristi registrovan nick.

Da bi objasnio ovo, evo ukratko šta se desi kada se konektujete, ili promjenite nick.

 1. NickServ provjerava da li je nick registrovan. Ako nije, onda ne poduzima nikakvu akciju. (tj. vi ga možete koristiti).

 2. NickServ provjerava ako imate korisničko ili host ime koje se podudara sa onim pohranjenim na pristup listi za taj nick. (korisničko i host ime je neki "hopa@hopa.com" dio informacije koju dobijete kucajući /whois.)Ako imate korisničko ili host ime koje se podudara onom na pristup listi onda ste smatrani validnim korisnikom nicka, i NickServ ne poduzima nikakvu akciju.

 3. NickServ šalje upozorenje objašnjavajući da ako je to vaš nick, trebali bi ste koristiti /nickserv identify šifra komandu. U tom trenutku kada vas NickServ prepozna putem host imena, ne možete čitati memo, kanal AOP prava itd.

 4. Enforce opcija je sad a~utomatski postavljena čim u potpunosti registrujete nick. Ako je enforce uključen, NickServe će za 60 sekundi promjeniti vaš nick u Guest, osim ako niste poslali vašu identifikaciju(pogledaj dole). Ako je Enforce isključen, možete koristiti nick, bez potrebe identifikacije. (Za više informacija o korištenju ENFORCE komande, pogledajte Servis FAQ pitanje 1.3 "Kako da za~ustavim ostale da koriste moj registrovani nick?")

 5. Ako kucate /nickserv identify šifra komandu dobijete puna prava za taj nick čim je šifra prihvaćena.

To je bilo malo komplikovano, pa evo još jedan kratki tekst koji će reći zašto bi osoba mogla koristiti registrovani nick:

 1. Njegova adresa [korisničko i host ime] podudara se sa onim u pristup listi.

 2. Poslao je /nickserv identify šifra komandu.

 3. Enforce je isključen za nick.

 4. Enforce je uključen on [u tom slučaju može ga koristiti samo 60 sekundi].

(U slučajevima 1 i 2 osoba je smatrana kao "validni vlasnik" tog nicka, sa pristupom memo, i kanal privilegijama. Promjena nick postavki uvijek zahtjeva identifikaciju, slučaj 2)

možete vidjeti po ovome da je "pristup lista" korištena za povjerenje, tako sve dok vi koristite isti provajder vi nećete morati da kucate šifru svaki put kada koristite svoj nick.

3 · Kako da dodam korisničko i host ime na pristup listu?

Postoje dva načina na koje bi se ovo moglo dogoditi:

 1. Dodate ga vi sami komandom /nickserv access add maska

 2. Kada registrujete nick, adresa koju koristite u tom trenutku a~utomatski je dodana na pristup listu (ako želite da je izbrišete, čitajte dalje)

4 · Kako da promjenim pristup listu?

Evo komandi kojima možete da manipulišete svojom pristup listom. Prije nego što počnete da ih koristite, prebacite se na nick na kojem želite da izvršite promjene. Također ćete trebati da se identifikujete (/nickserv identify šifra) prije nego što možete da koristite ADD ili DEL komande.

/nickserv access list

Kucajući ovu gore komandu vidjet ćete trenutnu pristup listu.

/nickserv access add maska

Kucajući ovu komandu - zamjenjujući riječ "maska" sa aktuelnim hostom dodat ćete novi host na listu, tako da ljudi koji se podudaraju sa tom maskom mogu da koriste vaš nick bez identifikacije.

/nickserv access del maska

Ako je "maska" ne sigurna, ne potrebna više, možete je izbrisati sa ove liste kucajući ovu komandu.

5 · Brisanje pristup liste

Imamo dosta sigurosnih prednosti kod brisanja pristup liste, što znači da ćete morati uvijek davati šifru svog nicka kada se konektujete kako bi ga mogli koristiti. Pa, ako je sigurnost vašeg nicka važnija od povjerenja prema drugim osobama onda je ovo akcija koju bi ste trebali poduzeti.

Ako neko drugi koristi vaš nick putem pristup liste, oni i dalje nemaju pristup najvažnijim komandama, kao što je brisanje nicka ili mjenjanje šifre. Sve ovo zahtjeva da se identifikujete.

Ako odlučite da vaš nick treba sigurnost, ostatak ove sekcije objašnjava kako da izbrišete pristup listu. Sve ostale sekcije su pisane pod pretpostavkom da ćete koristiti pristup listu.

Da izbrišete svoju pristup listu:

 1. Kucajte/nickserv identify šifra (gdje je "šifra" ustvari šifra za vaš nick)

 2. Zatim kucajte /nickserv access wipe

Kada ste izbrisali pristup listum trebat ćete da se identifikujete svaki put kada budete koristili DALnet. Da biste to radili, vi ćete kucati:

/nickserv identify šifra

Ako ste izbrisali svoju pristup listu onda nema smisla da čitate ostatak ovog dokumenta.

6 · Host i korisnička imena objašnjena

Dok birate masku za sebe, prva stvar koju treba da uradite jeste, da uradite /whois na sebi, i pogledate rezultate. Trebali bi vidjeti nešto slično ovome:

VašNick is ~user@009-443.provider.com * Opppaaalllaaa!!!
[etc]

Važan dio je ~user@009-443.provider.com, koji bi ste trebali da vidite ma koji IRC program koristite. Mi ćemo pogledati detaljnije te dijelove.

6.1 Korisničko ime

Korisničko ime je dio ovog gore primjera, a to je ustvari "~user". Ovo user - znači vaše trenutno korisničko ime.

Osim ako ne koristite Unix ili VMS kompjuterski sistem, moguće je da možete promjeniti svoje korisničko ime u bilo šta. (Napomena:U mIRC-u email adresa je ustvari korisničko ime).

U primjeru koji sam dao, osoba nije mjenjala svoje korisničko ime, koje je "user". Ovo ime je veoma često ali nije baš preporučljiva ideja. Trebali bi izabrati neko drugo korisničko ime tako da nema niko takvo korisničko ime.

Treba da znate svoje "korisničko ime" da bi ste izabrali pravilnu masku.

6.2 Host ime

U gornjem primjeru host ime je "009-443.provider.com". Ovo znači da taj korisnik koristi provajder pod imenom "provider.com"(koji sam ja izmislio), i da trenutno koristi mašinu ili telefonsku liniju na provajderu čiji je broj 009-443.

Ovo host ime je i zvano dinamično host ime. Dinamična host imena uključuju broj ili slični kod na početku, što je drugačije svaki put kada se konektujete preko tog provajdera.

Neka host imena (npr. u nekoj kompaniji ili instituciji) mogu biti statična - to je ustari da, svaki put kada pokrenete Internet, imat ćete isto host ime. Ova statična host imena su normalne riječi, za razliku od dinamičmih, ali i statična nekad znaju da uključe brojeve.

Evo nekoliko primjera statičnih host imena:

spelt-lib.demon.co.uk

altair.dur.ac.uk

quilt.usn.blaze.net.au

puree.ugcs.caltech.edu

Evo nekoliko dinamičnih host imena:

ppp96.sagelink.net

one-pm30.norwich.net

ip022.phx.primenet.com

pc38.bgmoess-klu.ac.at

Vi treba da znate koji tip host imena koristite prije nego što možete izabrati ispravnu masku.

7 · Maske objašnjene

Prvo, brza napomena šta to adresa maske ne uključuju. One ne uključuju nick znakove *! koje možda vidite u kanalu prilikom stavljanja nekome ban maske. One također ne smiju da sadrže ~ na početku korisničkog imena, što može biti prikazano u /whois ispisu. Ako uključite bilo koju od ove dvije stvari, nemojte se čuditi ako vaša maska ne bude radila.

Maska može biti u dvije forme.

7.1 Tačna

Na primjer, maska bi mogla biti:

peter@orion.dur.ac.uk

Ova maska bi dozvolila samo osobama koje koriste tačni kompjuter ili telefonsku liniju "orion.dur.ac.uk", i čije je korisničko ime stavljeno na "peter", da koriste nick bez identifikacije.

7.2 "Divlje kartice"

"Divlje kartice" su * znakovi koje možda vidite u maskama. * znak koji se slaže sa svakim brojem ili slovom.

Na primjer:

"ko*"

bi se slagalo sa "koza", "konj", "ko" - sve što počinje sa dva slova "ko".

"*ak"

bi se slagalo sa "mačak", "papak", "prosjak" - sve što završava na dva slova "ak".

"p*ak"

bi se slagalo sa "papak", "prosjak", "pak" - sve što počinje sa "p" a završava na "ak"

"p*a*k"

bi se slagalo sa "papak", "prosjak", "pamuk" - sve što počinje sa "p", završava sa "k", i ima "a" negdje u sredini.

Ako ovo ne razumijete u potpunosti, ne brinite se, tako komplikovane divlje kartice nisu ni potrebne.

Normalna pristup maska bi bila:

CuteElf@*.netcom.com

Ova maska dozvoljava svakome sa korisničkim imenom CuteElf, i čije host ime završava na ".netcom.com", da imaju pristup nicku.

7.3 Ako imate statičku adresu

Pravilna maska u ovom slučaju bi bila:

korisničkoime@hostime

U primjeru koji sam već ranije dao, dakle tačna statička maska bi bila:

user@009-443.provider.com

7.4 Ako imate dinamičku adresu

Stvari su malo komplikovanije ovdje. Vi ustvari treba da zamjenite dio host imena koji se svaki put mjenja sa *:

korisničkoime@*.dio-hosta.koji.se.ne-mjenja.com

Na primjer, dobra maska za ovaj gore primjer bi bila:

korisnik@*.provider.com

8 · Numerička host imena

Ponekad dio vašeg imena neće se pojaviti u slovima:

korisničkoime@A56.myprovider.com

već kao skup brojeva:

korisničkoime@154.43.68.56

Skup brojeva - još znan kao IP adresa - je ustvari "prava" host adresa. Ime koje vi ustvari vidite je lakše za čitanje, ali sve je to dato u brojevima.

Razlog zašto tvoje host ime ponekad se pojavi u vidu brojeva je obično lag između vašeg servis provajdera i IRC servera na koji se vi konektujete.

Ako vaše host ime uvijek ili ponekad se pojavi u vidu brojeva vi ćete možda htjeti da to dodate na vašu pristup listu. Numerička host imena su lagana za koristiti i stoga se može dodati na pristup listu.

Ako imate dinamično host ime, vi trebate da:

/nickserv access add korisničkoime@154.43.68.*

gdje je korisničko ime i prva tri broja su iz vašeg /whois ispisa, i gdje * zamjenjuje zadnji broj.

Ako je vaša adresa statička, jednostavno uključite sva četiri broja umjesto zamjenjivanja zadnjeg sa *. U mom primjeru to bi izgledalo ovako:

/nickserv access add korisničkoime@154.43.68.56

9 · Stvari kojih se treba sjetiti i sigurnosni savjet

Ako želite da vaš nick bude siguran izbrišite sve maske iz pristup liste.

Možda će biti dosadno, ali nako što izbrišete sve maske morat ćete koristiti:

/nickserv identify password

komandu svaki put kada se konektujete na DALnet.

Ako imate statičnu adresu

Ako ste jedan od rijetkih ko ima statičnu adresu, onda bi ste trebali da dodate pristup listi samo vaše korisničkoime@hostime i ništa drugo. Maska nebi trebala da sadrži nikakve divlje kartice(*) pošto je vaša adresa uvijek ista.

Izbrišite sve druge maske koje bi mogle biti na listi.

Zato što je vaša adresa statična, niko drugi nebi mogao imati istu adresu, stoga je ovo poprilično sigurno.

Ako imate dinamičnu adresu

Većina nas je zaglavila sa dinamičnim adresama, nažalost. Osnovni princip jeste da imate samo jednu masku u listi, koja će dozvoliti samo korištenje od par osoba. Izbrišite sve ostale maske.

Maska bi trebala da uključuje vaše korisničko ime, i koliko je to moguće host ime(sve ono što se ne mjenja).

Kada imate dinamičnu IP adresu, pristup maske uvijek dozvoljavaju velikoj grupi korisnika da koriste vaš nick. Ako niste zadovoljni sa ovim, najbolje rješenje jeste da izbrišete sve ove maske sa liste, i manualno da se identifikujete sa NickServ-om svaki put kada se konektujete na DALnet.

Imajte na umu ako neko i koristi vaš nick putem pristup liste, on i dalje nema pristupa nekim kritičnim komandama kao što je brisanje nicka, mjenjanje šifre. Sve ove zahtjevaju da se identifikujete sa šifrom nicka.

Ako promjenite provajdera

U ovom slučaju, morat ćete da dodate novu, drugačiju masku od stare za svoju novu adresu. Nemojte zaboraviti da izbrišete staru masku, pošto više nećete koristiti tu masku.

Ako imate više od jednog Internet provajdera

Željet ćete da dodate više maski, za svaki provajder po jednu.

Nemojte dodati preširoku masku na listu.

NIKAD ne stavljajte *@* u svoju pristup listu, ili druge maske kao *@*.net, *@*.com, *@*.uk, itd., koje će dozvoliti velikom broju ljudi da koriste vaš nick.

Pokušajte da imate par pristup maski

Trebali bi da imate samo jednu masku po provajderu s kojim se konektujete na IRC. Svaka dodatna maska može da smanji sigurnost vašeg nicka drastično.

Ako imate problema sa ljudima koji pokušavaju da vam ukradu nick

Kada ljudi pokušavaju da vam ukradu nick, možda ćete željeti da upozorite CSop-a(jedina osoba koja može da povrati kanal i nick šifre koje su izgubljene) tako da oni znaju da ste vi imali problema sa tim, i neće dati šifru nikome.

10 · Ukratko

Ovo je brzi način da dobijete ispravnu pristup listu u više slučajeva.

 1. Kucajte /nickserv access list

 2. Kucajte /nickserv access wipe

 3. Ako želite da vaš nick bude potpuno siguran, stanite sad i nemojte kucati sljedeće komande. I morat ćete koristiti /nickserv identify šifra komandu svaki put kada se konektujete na DALnet. (Napomena: Evo kratke forme ove komande, /identify šifra, koja vam može biti veoma korisna.)

 4. Kucajte /whois VašNick (gdje zamjenjujete VašNick sa svojim nickom). Rezultat bi trebao biti:

  VašNick is vaškorisnik@stupidnumber.hostime * Oppaalllaaa!!!

 5. Ako imate neki glupi broj u svom host imenu(iza znaka @) onda vjerovatno imate dinamičnu adresu: kucajte /nickserv access add vaškorisnik@*.hostime (zamjenjujući "vaškorisnik" i "hostime" sa stvarnim podacima iz /whois komande.)

  Ako nije bilo nikakvog broja onda vjerovatno imate statičnu adresu. Rezultat iz /whois ispisa bi izgledao ovako:

  VašNick is vaškorisnik@hostime

  U ovom slučaju, kucajte /nickserv access add vaškorisnik@hostime (zamjenjujući "vaškorisnik" i "hostime" sa stvarnim podacima).

 6. To je to. Spremni ste za postavljanje access(pristup) liste!!!