IRC Operators

Version 1.1.4


Last translated by Car`a`carn () on 2007-07-01

Last revised by Documentations Team () on 2017-05-11

Originally written by LadyDana () and curve () on 2000-12-17

Please direct any comments or feedback about this document (only! no help requests!) to docs@dal.net. If you need help on issues not covered in this document, please see the information at http://help.dal.net.

Introduktion

Det finns många myter och missförstånd när det gäller IRC Operatörer, deras ansvar, kommandon de har tillgång till osv. Detta dokument beskriver IRC Operatörernas ansvar och vad de kan och inte kan göra. En del myter om opers som du kanske har hört kommer visa sig just vara det, myter. Det kommer även att berättas en hel del matnyttigt som du kan lära dig som t.ex. DALnets administrativa struktur.

Om du behöver hitta en IRCop, var då snäll och läs http://docs.dal.net/docs/findoper.html.

Contents

1 · Vad är en IRCop?

Termen IRCop står för IRC Operator -- inte IRC Cop eller mIRC Cop som vissa tror. Det är viktigt att skilja på IRC och mIRC där mIRC är ett av många program som används av en användare för att ansluta till IRC. IRC Operatör kan också refereras till som en oper.

IRCops är användare som har tillgång till kommandon som gör det möjlig för dem att administrerar deras servrar och deras nätverk. De har oftast mer erfarenhet gällande IRC och DALnets nätverk än den vanliga användare och är därför mer lämpad att handskas med promblematisk situationer. Kom ihåg att de jobbar voluntärt och för alltså inte betalt för deras tid och arbete.

2 · Vad är en IRCops ansvar?

Den primära funktion som en IRCop har är att se till att deras server och nätverket i helhet flyter på utan problem. Detta inkluderar att rensa bort kloner, flooders, spammare och flytta runt servers för att fixa lagg och netsplits (en förklaring om netsplits återfinns på http://docs.dal.net/docs/netsplits.html).

En IRCop kan välja att spendera tid med att hjälpa användare. Ett av de mest vanliga fall där en IRCop blir uppsökt är när en användare har glömt sitt lösenord. Det bör noteras dock att en IRC Op *inte* är tvungen att hjälpa användare även om det uppmuntras av DALnets administration.

Vissa IRC Operatörers serveradmin kan kräva att de spenderar en viss tid till att hjälpa användare men det gäller inte alla servrar och dess IRC Operatörer. Även om en IRCop är på en sådan server så har de rätten att neka assistans för vilken orsak som helst. Kom ihåg att de flesta IRCops oftast är upptagen med olika uppgifter utöver deras egna chattande och liv utanför IRC.

3 · Vad gör inte en IRCop?

Till skillnad från allmän tro så kan inte IRCops gör precis som de vill. De valdes till opers för tillföra en positivism till deras server och nätverket i helhet och förväntas att följa reglerna och uppföra sig som kan förväntas av en person i deras ställning.

IRCops kommer inte att börja avregistrera eller stjäla nicks eller kanaler för skojs skull. Allt de gör loggas och allt missbruk straffas. Detta innebär dock inte att IRCops inte kommer agera mot användare som missbrukar DALnet och dess resurser, må de vara spammare, klonskapare, Servicesmissbrukare eller annan sorts av problemskapare. Det finns också myter om att IRCOps har tillgång till vissa kommandon som inte existerar. Det är t.ex. inte möjligt för en IRCOp att tjuvlyssna på ett privat samtal, vilket kanske är möjligt på andra nätverk men inte på DALnet.

Detta innebär att IRCOps inte kommer att avregistrera nicknames eller kanaler som är på väg att avregistreras. När Services är nere är det högst osannolikt att de kommer att ge dig op i en kanal då det inte finns något bra sätt att verifiera din identitet (d.v.s. om du har rätt att ha op i den kanalen). Dock kan de hjälpa dig med kloner och floods.

Kom ihåg att DALnets regler säger att en kanalägare kan styra sin kanal precis som han vill, även om de är orättvisa, så länge som de inte missbrukar DALnets regler och Services. Det finns inga regler som säger att en kanalägare måste vara rättvis, utan om du inte gillar hur kanalen sköts finns det många andra kanaler du kan försöka med. Därmed har inte IRCOps några rättigheter att lägga sig i gällande interna kanalaffärer av detta slag.

Det bör noteras att IRCOps inte kommer blanda sig i hur en kanal sköts om det inte visar sig att rör sig om missbruk av nätverksreglerna. Problem som gäller en orättvis kick/ban från kanalen, oanvsvariga ops o.s.v. bör rapporteras till kanalägaren.

4 · Hur fungerar "opering"?

En O:line (stort 'O') markerar någon som är en global operatör. En lokal operatörs access är konfigurerad med en an o:line (litet 'o').

En O:line är den tekniska termen för en kodrad i en IRC-servers (IRCd) konfigurationsfil. I en O:line återfinns även en IRCops host, användarnamn och lösneord. Där sätts även den nivå av kommandon en IRCop kommer ha tillgång till, genom att specificera olika flaggor som kommer att synas som user modes när personen använder kommandot /oper. Mer information om de olika user modes finns tillgängligt på http://docs.dal.net/docs/modes.html.

När en serveradministratör väljer en person som de vill lägga dit till sitt team av IRCops kommer de att lägga dit en O:line för den personen i sin konfigurationsfil. Väl när kodraden är ditlagd kommer personen att kunna ansluta till nätverket och få IRCop-status genom kommandot /oper. En IRCop måste alltid ansluta till den server som har deras O:line för att kunna använda /oper eller så kommer det inte att fungera.

Därför kommer alltid en IRCop att tillhöra teamet av endast en server, som brukar refereras till som deras primära). De kommer dock att kunna använda /oper på andra servrar, vilket då är med känd som deras backups.

5 · Vad finns det för olika typer av IRCops?

Alla IRCops har inte identiska behörigheter och möjligheter. Det finns olika kategorier och varje har tillgång till olika kommandon. Som generell regel har en kategori av IRCops behörighet till föregående listad kategori (med undantag för serveradministratörer) Dock med detta innebär att en högre kategori IRCops har mer ansvar och uppdrag. Följande bör ge dig en idé om vad de kan göra.

5.1 Lokal Operatör

En lokal IRCop kommer bara synas som oper om du gör en WHOIS på personen från samma server som de är anslutna till. De har förmågan att sätta k:lines (lokala serverbans), ansluta deras server, "disconnecta" (d.v.s. döda en användares anslutning mot en server) mot deras server, se vilka användare som är satt som osynliga (user mode +i) och ett fåtal andra begränsade kommandon.

Generellt så kan en lokal oper endast påverka saker på sin egen server och inte över resten av nätverket.

5.2 Global Operatör

En global IRCop syns som en oper från vilken server du än är ansluten till. De kan disconnecta en användares anslutning mot alla servrar på nätverket, de kan se en kanals accesslista (aop,sop,count), etc.

Till skillnad mot en lokal oper, kan en global oper påverka hela nätverket genom sitt agerande.

5.3 Servicesadministratör

En Servicesadministratör (Services Administrator), också kallad SA, är en oper med user mode +a. De kan sätta bans över hela nätverket, använda masskick på kanaler, se nicknames accesslistor, ändra kanalmodes utan att vara op i kanalen, etc.

5.4 Serveradministratör

En serveradministratör (Server Administrator) är en oper med user mode +A och är en administratör utav en server på DALnet. De är ansvariga för de primära opers på deras server och välmåendet av server generellt. Det kan finnas upp till två serveradministratörer för varje server.

5.5 Channel Services Operatör

Channel Services Operatörer benämns vanligen som CSops. De kan se och skicka lösenord, frysa nicknames och kanaler, stänga kanaler, etc.

Då de kan hjälpa till med lösenordsproblem är de opers som det mest frågas efter. Det är dock inte möjligt att genom bara göra en /whois på en oper om det är en CSOp eller ej. Det finns dock en lista med alla CSOps som går att se genom att utföra kommandot /motd services.*.

5.6 Services Root Administratör

Det finns endast en handfull av Services Root Administratörer (också kallad SRA) på DALnet och de har den högsta accessen till Services. Vissa av dem är också Serviceskodare, medan andra är medlem av teamet Administrative Oversight Board (AOB), etc. De är den grupp som administrerar Services och ser till att rätta till eventuella buggar som upptäcks eller rapporteras till dem. Generellt så är det oftast bara andra IRCOps som behöver kontakta SRAs.

6 · Vad finns det för olika teams på DALnet?

Det finns olika teams på DALnet. De flesta är en sammansattning av opers men inte alla. De existerar för en specifik orsak som t.ex. att hålla reda på spammare, administrera hemsidorna, m.m.

Det finns några huvudteams där alla underteams är samlade under. Där t.ex. MassAds är ett underteam till huvudteamet K-Line.

Det finns en komplett lista över alla teams på http://www.dal.net/admin/teams.php3.

6.1 K-Line

Teamet K-Line är det största teamet på DALnet och ansvarar för alla situationer där en nätverksban är involverad, därav namnet K-Line Team. De kan handha relationer med olika ISPs (internernetleverantörer), bedömma missbruk från specifika domän och agera därefter.

De olika underteam till K-Line är: MassAds och CyberCafe. Besök http://kline.dal.net för mer information.

6.2 Help Committee

Teamet Help Committee är ett huvudteam med olika underteam. Teamen i denna grupp är där för att förse användaren på DALnet hjälp. Huvudteamets primära uppgift är att handskas med olika hjälpkanaler, ge godkännande för nya hjälpkanaler och idéer och diskutera olika situationer inom hjälpområdet.

Underteamet inkluderar Documentation och HelpDesk. Du kan besöka http://help.dal.net för att få reda på mer om dessa.

6.3 Postmaster

Postmasters är de som har hand om de olika mailinglistor och e-postaliases för opers. Postmasters underteam heter Moderators och är dom som överser de olika mailinglistorna så inget olämpligt skickas ut till listorna.

6.4 Fristående grupper och teams

Det finns en rad olika fristående grupper och teams som inte har några underteams. Där ibland finns t.ex. Exploits, Routing, Web Team, Administrative Oversight Board etc.

7 · Hur kan jag bli en IRC Operatör?

Det finns ingen applikation för att ansöka till positionen som en IRCop. Det är en position som tillges av en Serveradministratör och ges oftast bara till personer som de har känt i ett flertal år, antingen genom IRC eller i verkliga livet. Därför om ditt mål är att bli en IRCOp kommer du med största sannolikhet bli besviken. Att vara en IRCop är ett jobb och inte en statussymbol, där du har blivit tilldelat en uppgift att hjälpa nätverket och dess användare. Om du endast är intresserad utav att bli en IRCop för att se cool ut eller för att kill:a personer som du irriterar dig på kommer du inte bli långlivad som IRCop. Det är ett frivilligt jobb och att se cool ut är bara en bonus ;).

7.1 Generell information

Om du frågar IRCops på nätverket om att bli en IRCop, kommer du förmodligen aldrig bli en. Det finns två sätt att bli en IRCop: starta din egen DALnetserver eller bli tillfrågad av en serveradmin om att bli en IRCop på hans/hennes server. Starta en egen server är varken enkelt eller praktiskt för många så det senare är det vanligaste sättet.

Det viktigaste att nämna om en IRC Operatör är att du förmodligen inte skulle gilla allt jobb som kommer med jobbet. Att vara en IRC Operatör är inte en glamoröst position utan det kräver en hel del hårt arbeta och en stor portion av tålamod. Tiden du får över till att chatta och umgås med dina vänner som IRCop minskar drastiskt med positionen. Notera att bli en IRC Operatör innebär INTE att du blir en kämpe som kan cruisa runt på nätverket och ta lagen i dina egna händer. Detta innebär t.ex. att börja masskill:a för att rensa upp bland korruptionen är inget som en IRCop gör utan det lämnar vi åt polisen.

Det är mycket bättre att fråga dig själv vad du kan tillföra till DALnet. Rollen som en IRCop bör accepteras för att du kan bidra med något och inte för att du vill bli en IRCop utan för att du har ett mål med vad du kan bidra DALnet med. DALnet behöver alltid dedikerade personer som är villiga att hjälpa andra och om det är det du njuter av bör du försöka hjälpa till i en av våra officiella eller rekommenderade hjälpkanaler. Den sortens av jobb är mer belönande än det som IRCop och är mer verklighetkopplat.

7.2 Sanning

Förr i tiden fanns det vissa kanaler som ansågs vara en språngbräda till att bli en IRCop för att admins sökte potentiella IRCops där. Så snart det blev allmän kännedom blev dessa kanaler snabbt besökta av många olika IRCOp-wannabes som endast ville ha IRC power utan att ha något av det tekniskt kunnande som krävdes. I dag är det väldigt svårt att bli en IRCop på DALnet men det betyder inte att du ska ge upp att hjälpa till. Kanalerna #DALnetHelp, #Help, #IRCHelp, #mIRC och andra hjälpkanaler söker alltid efter duktiga och hjälpsamma människor som njuter av att hjälpa andra utan att söka efter en snabb väg till ett O:line.

Du kommer att spendera en stor portion av din tid med att svara på samma frågor om och om igen. Du kommer att få alla sorters frågor och hjälpa till inom olika områden och ämnen. Du förväntas inte att kunna svaren till alla frågor men förväntas att kunna peka användarna i rätt riktning för att få svar på sina frågor om du inte kan. Du kommer att spendera timtals på att lösa och medla olika dispyter emellan användare. Du kan inte bara be dem gå sin väg och hitta någon annan för att en IRC Operatör är just den "annan" som behövs för att lösa dispyten hur trivial den kan verka. Du kommer att ha användare som floodar och spammar dig, du kommer att bli kickbannad från kanaler och du kommer inte kunna ta bort bannen. Folk kommer svära åt dig och kalla dig otrevlig namn och de kommer e-postbomba ditt e-postkonto. De kommer att försöka hacka sig in i ditt shellkonto och imitera dig på IRC för att lura användare och skapa oreda. Du kan försöka ignorera dessa scenarion men du skulle bli förvånad över vad folk kan göra och vad de har gjort. Det kommer dock finns en hel del tacksamma människor som faktiskt ger dig ett tack hur oviktigt det nu kan tyckas för många. Det är dessa som gör en IRCops jobb värt. Att vara en IRCop har väldigt lite med kommandot /kill att göra utan det handlar om att vara en perfekt människa som tar sig tid att hjälpa andra.

7.3 Förslag

Om du fortfarande är intresserad utav att bli en IRC Operatör så kommer här en del tips:

1.- Känn till de olika IRC-klienter som finns (inte bara mIRC utan uppsjön av alla klienter) . Se till att kunna hur de fungerar generellt.

2.- Lär dig hur man sköter services och dess kommandon. Lär dig syntaxen för ChanServ, NickServ, MemoServ och HelpServ. Då vi är lyckligt lottad att ha dem bör de användas så mycket som möjligt. HelpServ innehållar hjälpfiler med alla kommandon som unixklienten ircII stöder och de flesta fungerar också med andra klienter. Dra nytta av det.

3.- Kan user modes, kanalmodes och något som är mycket viktigt, masks (nick!user@host).

4.- Hjälp användare på bästa sätt. Detta innebär inte att endast hjälpa dem när en IRCop är närvarande.

5.- Du måste ha ärligt uppsåt med att vilja bli en IRCop. Om du vill bli en IRCop för statusen eller för att se "kewl" ut kommer det att upptäckas kvickt.

6.- Var alltid artig, trevlig och human. Sociala kunskaper är något av den viktigaste egenskapen en IRCop kan ha.

7.- Försök att hjälpa till i någon av de rekommenderade hjälpkanalerna. Du kommer nog inte få op direkt (eller ens någonsin) men om du gör ett ärligt försöka och en bra insats kommer det att märkas och uppskattas.

8.- Kan de grundläggande raw-kommandona till IRC.

Kom ihåg: Inte alla blir tillfrågade att bli en oper, och det gäller även hur kvalificerad du än är så bli inte besviken.

7.4 Gör inte..

Saker du inte bör göra för att bli en IRCop

1.- Idla i en massa server- och hjälpkanaler och förvänta att din närvaro av ditt nick ska räcka för att få en O:line.

2.- Trakassera andra IRCops och serveradmins om att bli en IRCop. Desto mer du tjatar om det desto mindre chans har du.

3.- Hjälpa till bara av anledning att bli upptäckt av en admin för att bli en IRCop. Hjälp till för att du vill och njuter av det.

4.- Fråga att få bli en Oper vilket i de flesta fallen kommer anses som tiggeri.

Detta är riktlinjer om vad och vad man inte bör göra. Denna text är inte menad som en garanti att du kommer bli en IRCop.

7.5 Andra länkar

Andra matnyttiga resurser om hur man blir en IRC Operatör är http://help.dal.net/dnh/oper.php.

Ett tips är att söka på Internet efter mer information. Kom bara ihåg att alla källor inte gäller DALnet.

8 · Hur klagar jag på en IRCop?

Vi har ändrat sättet att söka om IRCops servernamn. Nu kan du inte se IRCop-servern genom ( /Whois opername ). Annars kan du söka igenom DALnet-webbplatsen.

Ett klagomål om en IRCop ska alltid riktas mot administratören för servern som de använder. För att hitta administratörens namn, besök http://www.dal.net/servers för mer information.

Du kommer att kunna se alla DALnet-servrar och dess personal genom länken som vi redan nämnde ovan. Du kan också navigera genom http://www.dal.net/admin/teams.php3 som ska lista de flesta, om inte alla, IRCops.

En serveradmin kan alltid kontaktas genom e-post genom adressen admin-nick@dal.net. Om adminens nick är "whatever", skulle e-postadressen bli whatever@dal.net. Klagomål rörandes en serveradmin bör riktas till Administrative Oversight Board (AOB) genom e-postadressen .

Som sista utväg kan användas genom att skicka ett e-post och få reda på var man bör vända sig.

När du skriver ditt klagomål, kom ihåg att vara artig och förklara situationen med så många detaljer som möjligt och försök vara så tydlig som möjligt. Ösa skit och svordommar över den eller dem du är missnöjd med är inte ett bra sätt om du vill bli tagen på allvar. DALnet ser allvarligt på missbruk och kommer att agera på berättigade klagomål. Dock kommer DALnet inte göra något särskilt åt ett klagomål där författaren kallar personer en massa fula namn eller skriver ett långt osammanhängande mejl från någon som tuggar fragda medan han skriver mejlet. Även att skicka sitt klagomejl till varenda e-postadress som finns kommer inte heller att få DALnet att se allvarligt på problemet. Så låt oss alla uppföra oss ansvarsfullt.

Självklart behöver du inte bara skicka klagomål till en serveradministratör, utan ett vanligt hederligt mejl som visar uppskattning gällande en IRCop och det jobb som han/hon gör är alltid uppskattat. ;)