DALnets Dokumentation Projekt
länkar

www.dal.net
 • Detta är DALnets hemsida. Administrativ information, DALnets nyheter samt procedurerna för att köra en egen Application Server.
 • users.dal.net
 • Denna sida skapades för de DALnets användare som har  registrerat sitt nick. DALnet ger dig dessutom en hemsida och e-post.
 • help.dal.net
 • Nyttiga  verktyg såsom informationstjänster samt allmänna bestämmelser finns listade här.
 • kline.dal.net
 • Denna webbplats ger information om akill- och abuse-bestämmelserna.
 • bahamut.dal.net
 • Bahamut är DALnets IRC deamon (IRCd). Teknisk  information och nya ircd-utsläpp är listade på den här webbplatsen.
 • zine.dal.net
 • DALnet tror på yttrandefrihet och har därför skapat 'The DALnetizen' - en journal där användarna kan ge uttryck för sina idéer.

 • Copyright © 2018 docs.dal.net. All rights reserved.