The DALnet Documentation Project
DALnet Stab

Formålet med denne delener er å hjelpe brukerne til å finne informasjon om hvordan DALnet er organisert. Vi vil også forklare IRC Operatører, og hva deres rolle på DALnet er.


Copyright © 2018 docs.dal.net. All rights reserved.