The DALnet Documentation Project
Credits
TACK
Särskilt tack till de gamla ledarna och hårt arbetarna i Documentations Team. Denna webbplats är designad, utvecklad och tekniskt implementerad av icequeen och twister. Om du har några förslag eller feedback, maila oss!
  • Ett särskilt tack till quen för hans dyra förslag.
  • Docs-teamet vill tacka Knz för att han utvecklat webbplatsens sökfunktion
  • De nuvarande utvecklarna är Fredfred och h.
  • From the leader to the members:
    Jag är stolt över att ha arbetat med projektet under de senaste femton åren och kommer att försöka se till att det hårda arbetet fortsätter att hålla DALnetizens nöjda med den anvisade ansträngningen. Tack till teammedlemmarna för deras ansträngningar att säkra vårt förflutna, nutid och framtid.

    Fredfred, Documentations Team Leader.
    3168a8ab-1bcf-41ba-a65d-762b1336fdca