Συντμήσεις του IRC

Version 1.1.0


Last translated by ssr () on 2003-11-01

Last revised by Wuher () on 2000-09-15

Originally written by Help WebTeam () on 2000-06-01

Please direct any comments or feedback about this document (only! no help requests!) to docs@dal.net. If you need help on issues not covered in this document, please see the information at http://help.dal.net.

Εισαγωγή

Το IRC μπορει πολλές φορές να μοιάζει με ένα δυσνόητο κόσμο εαν δεν μπορείς να μιλήσεις την γλώσσα. Εδώ υπάρχουν μερικές απλές συντμήσεις που ο κόσμος τείνει συνήθως να χρησιμοποιεί στο διαδίκτυο - και ειδικότερα στο IRC. Παρακαλώ να έχετε υπόψην οτι στο DALnet χρησιμοποιείτε μια μεγάλη ποικιλία γλωσσών και η χρήση οποιουδήποτε συντμημένου όρου, μπορεί να μπερδέψει τους ανθρώπους που δεν μιλάνε άπταιστα τα αγγλικά.

Contents

1 · Τα πιο κοινά

AFK

Away From Keyboard - Μακριά απ'τό πληκτρολόγιο

BBL

Be Back Later - Θα επιστρέψω αργότερα

BRB

Be Right Back - Θα επιστρέψω αμέσως

JK (J/K)

Just Kidding- Απλά αστειέυομαι

LOL

Laughing Out Loud - Γελάει δυνατά

NP

No Problem - Κανένα πρόβλημα

ROFL/ROTFL

Rolling On (The) Floor Laughing - Κυλιέται στο πάτωμα γελώντας

WB

Welcome Back - Καλώς ήρθες πίσω

2 · Συχνά χρησιμοποιούμενα

ATM

At The Moment - Την προκειμένη στιγμή

BBIAF

Be Back In A Few - Θα επιστρέψω σε λιγάκι

BTW

By The Way - Επι της ευκαιρίας

C U L8R

S(C)ee Y(U)ou L8(ate)R - Τα λέμε αργότερα

C Ya

S(C)ee Y(Ya)ou - Τα λέμε

EG

Evil Grin - Σατανικό χαμόγελο

IMO

In My Opinion - Κατά την άποψη μου

IMHO

In My Humble Opinion - Κατά την ταπεινή μου άποψη

IRL

In Real Life - Στην Πραγματική Ζωή

l33t

Elite - Ελίτ

LTNS

Long Time No See - Πολύς καιρός που δεν σε είδα

OIC

OH I S(C)ee - Κατάλαβα

3 · Σπανίως χρησιμοποιούμενα

GMTA

Great Minds Think Alike - Τα μεγάλα μυαλά σκέφτοντε παρόμοια

re

Repeat Hi - Και πάλι γειά

RL

Real Life - Πραγματική ζωή

RTFM

Read The Flippin' Manual - Διάβασε το καταραμένο εγχειρίδιο

TTFN

Ta-Ta For Now - Τα λέμε για τώρα

4 · Εν Κατακλείδι

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ακρωνύμια, μπορείτε να δοκιμάσετε τα http://www.AcronymFinder.com, http://www.magicpub.com/netprimer/acronyms.html, or http://www.ucc.ie/cgi-bin/acronym (Σημείωση: Αυτά δεν σχετίζονται με το DALnet σε καμία περίπτωση, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο που παρέχεται σε αυτές τις σελίδες)