IRC Forkortelser

Version 1.1.0


Last translated by eaZe () on 2001-08-16

Last revised by Wuher () on 2000-09-15

Originally written by Help WebTeam () on 2000-06-01

Please direct any comments or feedback about this document (only! no help requests!) to docs@dal.net. If you need help on issues not covered in this document, please see the information at http://help.dal.net.

Introduksjon

IRC kan ofte være en kryptisk verden, om man ikke kjenner språket. Mye forkortelser benyttes, og er man ikke god i engelsk heller, kan det ofte bli vanskelig. Vi skal forsøke å forklare noen forkortelser her.

Contents

1 · De vanligste

AFK

Away From Keyboard (Borte Fra Tastaturet)

BBL

Be Back Later (Kommer Tilbake Senere)

BRB

Be Right Back (Kommer Straks Tilbake)

JK (J/K)

Just Kidding (Bare Tuller)

LOL

Laughing Out Loud (Ler Høyt)

NP

No Problem (Ikkeno Problem)

ROFL/ROTFL

Rolling On (The) Floor Laughing (Ler Og Ruller Rundt på Gulvet)

WB

Welcome Back (Velkommen Tilbake)

2 · Ofte Brukt

ATM

At The Moment (for øyeblikket)

BBIAF

Be Back In A Few(Tilbake Om Noen Få)

BTW

By The Way (Forresten)

C U L8R

S(C)ee Y(U)ou L8(ate)R (Ser Deg Senere)

C Ya

S(C)ee Y(Ya)ou (Snakkes)

EG

Evil Grin (Ondt Glis)

IMO

In My Opinion (Etter Min Mening)

IMHO

In My Humble Opinion (Etter Min Ydmyke Mening)

IRL

In Real Life (I Virkelige Liv)

l33t

Elite (Elite, topp, dyktig)

LTNS

Long Time No See (Lenge Siden Sist)

OIC

OH I S(C)ee (Ok, Jeg Forstår)

3 · Sjeldent Brukt

GMTA

Great Minds Think Alike (Store Hjerner Tenker Likt)

re

Repeat Hi ('Hei' tilbake)

RL

Real Life (Virkelige Liv)

RTFM

Read The Flippin' Manual (Les Den Jævla Brukerhåndboka)

TTFN

Ta-Ta For Now (Ta-Ta for noe...)

4 · Konklusjon

For mer informasjon om forkortelser, kan du kikke på http://www.AcronymFinder.com, http://www.magicpub.com/netprimer/acronyms.html, eller http://www.ucc.ie/cgi-bin/acronym (merk: disse sidene har ingenting med DALnet å gjøre, og vi tar intet ansvar for den informasjon man finner dre.)