Ban Guide

Version 1.2.4


Last translated by Dr-Voodo () on 2005-08-23

Last revised by PJKevin () on 2005-05-12

Originally written by Aysmonte on 1997-03-03

Please direct any comments or feedback about this document (only! no help requests!) to docs@dal.net. If you need help on issues not covered in this document, please see the information at http://help.dal.net.

Instruksjon

En kanal banner en restriksjon for en IRC bruker som stopper vedkommende i å komme inn på en kanal, basert på deres addresse og/eller kallenavn. Det burde noteres at banner er ikke sensitive og er ikke diskriminerende. Det betyr, at du kan lett banne en uskyldig i kanalen mens du prøver å holde noen ute.

Husk at for å kunne sette en bann i en kanal så må du være en kanal operatør på kanalen (Betegnet av en "@" ved siden av kallenavnet ditt i kanalen's medlemsliste). Bare kanal operatører kan sette og fjerne kanal bannere.

Hvis du er en kanal operatør så vil det være nødvendig og forstå hvordan bannere virker og når og hvorfor de skal iverksettes. Jeg vil bryte dette ned i lette steg for deg å følge og generell bakgrunn på hver enkelt ting for å hjelpe deg å forstå hvorfor og hvordan alt dette virker. Jeg foreslår at du går gjennom dette dokumentet flere ganger for å gjøre deg kjent, ikke bare med terminologien, men også for å være sikker på at du har forstått og beholdt all informasjonen. Som i alt annet så er det alltid andre måter å gjøre ting på, men jeg vil bruke grunnlaget som fungerer på majoriteten av IRC klientene.

Det burde også bli notert at mens dette dokumentet ble skrevet med kanal banner i tankene, så er alle teknikkene også til å sette en kanal AKicks (autokick) også. AKicks er simpelt en mer permanent versjon av banner. Bare SOp'ene og eieren av kanalen har muligheten til å sette en AKick via ChanServ AKick listen. Dette dekkes på slutten av dokumentet.

Contents

1 · Hva er en kanal bann og når skal man bruke en?

En bann er en kanal modus som er satt for å forhindre klienter med en bestemt IRC gjennkjennere (username, hostname, kallenavn) fra å komme inn på den kanalen. Hvis de allerede er på kanalen, så forhindres dem i å snakke (omtrent samme som hvis kanalen har modus som +m mens de ikke er +o eller +v) eller i å skifte kallenavn. Dette er kjent som +bquiet.

Bannere er kanal spesifik, det betyr at en bann vil bare eksistere i kanalen spesifert i bann kommandolinjen. Alle banner vil forsvinne fra en kanal hvis kanalen blir tom. Kanal bannere kan bare bli satt og fjernet av kanal operatørene. AutoKicks er unntaket til regelen og er iverksatt av ChanServ uansett når en bruker matcher banner prøver å komme inn på kanalen vi snakker om. Uansett om det er noen i kanalen eller ikke så er det ikke relevant.

Når bør du bruke en bann? Vel det er opp til deg som en kanal operatør. Generellt burde en bann bli plassert på en bruker som kommer inn på kanalen som bestandig lager bråk. Det betyr å oversvømme en kanal med tekst eller å være uforskammet. Dette betyr ikke at det er eneste gangen en bann blir plassert. Du kan bli bannet fra en kanal på grunn av et anstøtelig kallenavn eller en annen grunn. Å sette en bann er på den fulle diskresjonen av kanaloperatøren.

Det burde huskes på at en kanal operatør har all rett til å banne uansett hvem de vil, for uansett grunn de har. Som en kanal operatør så er de på en måte eieren av kanalen. Tenk på det som et hus. Hvis du er eieren så har du rett til å fjerne noen for uansett grunn du har lyst til, kanskje til og med fordi du misliker dem.

Noen kanaler har kanskje til og med en masse regler som er brukt for å bestemme når man skal sette en bann. Når du mottar opertør status i en kanal så snakk med eieren først for å finne ut hvilke regler de har, hvis du ikke allerede vet hvilke aktiviterer som krever en bann.

2 · Hvilken informasjon trenger man for å sette en bann?

For å kunne sette en bann så må du vite addressen til brukeren som skal forhindres i å komme inn eller å snakke på kanalen. For å finne denne informasjonen bruker du WHOIS kommandoen.

I tilfellet hvor brukeren har skiftet kallenavn, så kan du bruke WHOWAS kommandoen. Denne kommandoen må brukes rett etter at noen har skiftet kallenavn eller forlatt nettverket. Serveren kan ikke huske addressen rett etter at de har skiftet kallenavn eller logget av så du har omkring 1 minutt til å bruke WHOWAS kommandoen for at den skal være effektiv.

Jeg vil bruke kallenavnet Nick i alle eksemplene fremover. Nå får å bruke WHOIS kommandoen på "Nick" så vil du skrive:

/whois NICK

hvor som helst i kommando linjen innenfor din IRC klient. Avhengig av hvilken klient du bruker eller hvilke skript og filtere du kjører så vil du få noe som ligner på dette:

*** Aysmonte is AMO@cs1p1.ipswich.gil.com.au Aysmonte@dal.net
*** on channels: @#gryphons
*** on irc via server cin.il.us.dal.net

Som du ser så er det en masse informasjon gitt til oss, inkludert: brukeren's addresse, kanaler brukeren er på, IRC server som er brukt, eller andre detaljer som hvis brukeren er borte eller noe sånt (ikke visst her se Appendix A). Informasjonen som vi er interesert i vises på første linje:

*** Aysmonte is AMO@cs1p1.ipswich.gil.com.au Aysmonte@dal.net

Bryte addressen ned i følgende deler:

nickname!userid@ISP.domain.country

Denne ISP.domain.country seksjonen er referert til oss som host name eller domain.

Selvfølgelig vil det oppstå noen rare addresser fra tid til tid, men hovedsaklig så er det alltid i formatet ovenfor, med domene og/eller land visst sist og resten av informasjonen etter @ er deler av informasjonen som er om ISP'en og datamaskinen brukt. Du kan sette bann på hvilket som helst kallenavn, userid og domene avhengig av hvor hard eller slapp de vil sette bannen. Dette vil bli gitt mer detaljer om senere i dokumentet.

Denne '!' separatoren er for å separere kalleavnet fra userid feltet. Userid og kallenavn kan også være det samme. Dette '@' symbolet er også en annen separatør. Denne '@' separerer userid feltet fra den gjenstående addressen (Hostname).

Jeg vil gi eksempler på de forskjellige bannene, rangert fra en spesifert bann til de mest generelle site-wide bannere. Det er opp til deg å fastsette hvilken bann som er nødvendig for den bestemte hendelsen og vedlikeholde bann listene du føler bør være til stede. Majoriten av bannene du vil bli å sette vil mest sannsynlig være foreløpige banner som kan fjernes etter kort tid.

Som nevnt ovenfor, så er det mulig at hosten vi tenker på er en VHost. VHost står for virtuell host og er en forfengelig addresse, mest parten av tiden laget spesielt for å gå inn på IRC.

Derfor vil du nok se en utgang som vil være litt merkelig som:

*** Nick is god@dancing.with.wolves.in.moonlight.net Hey hey!
*** on channels: @#faqsfordalnet
*** on irc via server shiva.va.us.dal.net

I tilfellet av VHost'er så burde du tenke på at det er mest sannsynlig flere lignende, eller totalt forskjellige hoster. Shell Account Providers lager dusiner av disse hostene tilgjengelig for deres brukere. I tilfeller som dette så burde man ta forsiktig anmerkning av ident'en. Hvis en bann blir unngått, så er det kanskje lurt å prøve å sette en bann på userid av personen som det er snakk om . Flere instrukter vil bli gitt nedenfor.

3 · Hvordan plassere en ban?

I alle bann eksemplene gitt så vil jeg bruke <#channel> for å indikere kanal navnet hvor bannen skal plasseres. Vær sikker på at du spesiferer rett kanal i mode kommandoen og ikke i <#channel>.

Husk: Noen klienter har spesifikk kommandoer for å banne. MODE kommandoen brukt her virker i alle klientene. Du burde sjekke ut om ditt IRC program (klienter) hjelpe dokumentasjon om banner/banne for å finne ut hvordan bruke klient-spesifikke bann kommandoen, hvis det er noen.

For å banne bare et bestemt kallenavn så vil du bruke kommandoen:

/MODE #channel +b Nick

eller fullt

/MODE #channel +b Nick!*@*

Et eksempel på en bann er å bruke en ekte kanal og kallenavn vil bli som dette:

/MODE #Gryphons +b Aysmonte!*@*

Begge kommandoene vil resultere i samme bann maske. Hvis du er ukjent med bruken av /MODE kommandoen, se på Appendix A for mer informasjon om denne kommandoen.

Dette forteller alle IRC serverne i IRC nettverket at noen som bruker kallenavnet Nick skal ikke være velkommen til å komme inn på kanalen. Det burde også taes til etterfølge at banner ikke kaster ut folk fra kanalen. På DALnet, så vil det stoppe dem i fra å skifte kallenavn og/eller sende tekst til kanalen , men de vil være på kanalen allikevel og motta all kanal tekst til en operatør kaster dem ut eller de forlater kanalen.

Denne bannen er sjeldent brukt siden brukeren som er bannnet kan simpelt skifte kallenavn for å komme forbi det. (Teknisk sett er dette bann unngåelse av brukeren, men på grunn av slapphet av bannen så vil ikke mange kalle det en ekte bann unngåelse.) Uansett så har det sine fordeler i å stoppe anstøtelige kallenavn fra å bli brukt. (For eksempel å banne *sex*!*@* i en familie kanal.)

Asterisker, "*", i kommandoen ovenfor er kjent som wildcards. Wildcards er brukt for å represente null eller flere karakterer i den posisjonen, det er hvis den matcher et nummer av karakterer i den posisjonen, eller ingen i det hele tatt. En annen wildcard er "?". Spørsmålstegnet "?" er brukt for å spesifisere bare en karakter i den posisjonen og er generellt sjeldent brukbar. Noen av dere kan bli brukt for å bruke wildcards i katalog søk etter filer og da slik de gjennomføres liknende. Du vil også legge merke til "!" at den enda brukes som en seperator i bann syntaksen.

Eksempler på wildcards for IRC er:

ni?e = nice, nine, nixe, nife ...... *.gil.com.au = ipswich.gil.com.au, cs1p1.ipswich.gil.com.au, anyvarietywith.gil.com.au

? = En karakter i denne posisjonen

* = noe snor i denne posisjonen

Denne eksempel bannen er ganske meningsløs til å være veldig spesifikk på et felt som er lett å endre. En "større" (en bann som tar mer mulige variasjoner av addresser, eg AMO@cs1p1.ipswich.gil.com.au er spesifikk (pil) hvor AMO@*.gil.com.au er mer generell (viere)) og en litt bedre ban vil være:

/MODE #channel +b *!User@ISP.domain.country

Dele denne bannen opp så sier vi bann alle med et kallenavn og userid som er User eller user (banner er ikke case-sensitive), med et hostname eller ISP.domain.country. Dette er litt vanskeligere å unngå men alle unngåelse betyr å logge av IRC nettverket, skifte userid og så logge på igjen og unngå bannen. Igjen så vil det stoppe Nick fra å komme inn på kanalen din øyeblikkelig men vil bare stoppe dem i noen sekunder, hvis man antar at brukeren vil unngå bannen din.

For brukere som har en vane til å bruke en masse sorter av VHost'er for å unngå en bann, så kan du prøve å stoppe dem med å banne deres userid (ident):

/MODE #channel +b *!userid@*

Med å bruke whois eksemplet som vi hadde i begynnelsen av denne manualen (Nick is god@dancing.with.wolves.in.moonlight.net), så ville kommandoen se ut som denne :

/MODE #channel +b *!god@*

Hvis gjentatte ident banner ikke virker, så burde du kanskje sette en ban på hele IP'en. Du vil bli nødt til å huske på at dette vil normalt sett holde alle brukerne ute som kommer fra firmaet som leverer VHoster.

Det første du må gjøre er å finne IP'en blokken som denne VHost'en er en del av:

/DNS hostname

La oss prøve med dette praktiske eksempelet med å bruke kommandoen på domenet dancing.with.wolves.in.moonlight.net. Du vil mest sannsynlig få noe lignende som dette:

Looking up dancing.with.wolves.in.moonlight.net ..
Resolved dancing.with.wolves.in.moonlight.net to 222.666.999.555

Vi har nå funnet ut at hosten dancing.with.wolves.in.moonlight.net har IP addressen 222.666.999.555. Dette betyr at alle de andre VHost'ene fra firmaet er mest sannsynlig under 222.666.999.etellerannet (så lenge det ikke er et digert firma). For å banne på en IP blokk, så skriver du:

/MODE #channel +b *!*@222.666.999.*

Har du enda problemer med denne brukeren så er det på tide å kontakte noen i en offisiel hjelpekanal som #DALnetHelp, #IRCHelp eller #Help. IRC Operatører kan bli funnet i #OperHelp.

Med noen 'normale' situasjoner, et bedre sted å sette en bann, spesielt hvis dette er en midertidlig bann, så vil det være som dette:

/MODE #channel +b *!*@ISP.domain.country

Jeg burde få med meg her at ikke alle brukere kan skifte deres brukernavn men burde antas siden de fleste i disse dager kobler til med å bruke klienter som de kan gjøre denne endringen med.

"*!*" forteller serveren at den ikke skal godta noen kallenavn eller userid fra den spesiferte Hosten/Domene i å komme inn på kanalen din.

Med erfaring vil du vite at ISP seksjonen av en addresse skiftes for folk som bruker PPP eller SLIP dial i kontoer. Det vil bli en statisk del referert til ISP'en, men det også en ekstra del som levereres til disse brukerne . Vi vil dele opp ISP delen av addressen som vil se slik ut:

nick!userid@PPP.ISP.DOMAIN.COUNTRY

PPP'en er gitt til en bruker når de logger seg på ISP'en deres, normalt via oppkobling med et modem, for varighet av oppkobling/tilkobling.

For å stoppe en person mer effektiv i å komme inn på din kanal så banner du dem som pr. følgende:

/MODE #channel +b *!*@*.ISP.domain.country

Dette som du ser betyr at du vil banne alle kallenavn, userid's og PPP's fra en bestemt ISP. Dette er nok det sikreste og mest brukte form av en bann du kan gjøre mot en bruker som lager trøbbel. I grunnen så kan ingen fra den ISP'en komme inn på kanalen din. Men de kan ha en annen konto med en totalt annerledes ISP som de kan bruke til å logge seg på for å unngå bannen som er satt. Dette vil bli regnet som en unngåelse av en bann som ikke er godtatt på DALnet. Finn en IRCop hvis/når dette skjer. Eksempelet ovenfor når folk forandrer VHoster for å komme seg rundt en bann er et annet eksempel på unngåelse av bann.

Selvsagt vil en annen bann du kan vurdere for en midertidlig bann er en vid Domene eller Land bann. Dette kan bli brukt som en kvikk reparasjon for å bli kvitt en som lager trøbbel mens du finner ut en bedre bann å plassere på den brukeren. Det kan ta følgende format:

/MODE #channel +b *!*@*.domain.country
/MODE #channel +b *!*@*.country

Disse er veldig vide imidlertidlig og du vil komme til å "fange" en masse folk i denne bannen som ikke fortjener å bli bannet fra din kanal. På dette bør det annmerkes at det burde være en god tid å nevne at så snart du har en bann plassert så kan du ikke plassere en annen bann fra den rekkevidden. Så hvis du plasserer en bann på *!*@*.ISP.DOMAIN.COUNTRY så kan du ikke banne: *!*@*.DOMAIN.COUNTRY (viere bann) eller *!NickID@PPP.ISP.DOMAIN.COUNTRY (smalere/mere spesifike ban).

Hva betyr dette for deg? Vel hvis du har bannet en userid og kallenavn (*!*@PPP.ISP.DOMAIN.COUNTRY) for å forhindre at de kommer inn i kanalen din så ville du bli nødt til å fjerne denne bannen før du lager den for hele ISP'en (*!*@*.ISP.DOMAIN.COUNTRY) eller noen lignende bann.

Det er en god ide å sjekke bann listen din regelmessig for vedlikehold. Når du gjør det så kan du finne 2 banner plassert som er ganske like men ikke helt det samme. Vi skal bruke de følgende addresser for våre banner i dette eksemplet:

Nick1!userid1@NewISP.NewDomain.COUNTRY

Nick2!userid2@OldISP.OldDomain.COUNTRY

Nå la oss si at bannen var på kallenavnet og userid

*!*@NewISP.NewDomain.COUNTRY

*!*@OldISP.OldDomain.COUNTRY

Så for å gjøre ting mer effektiv og din bann liste lettere å kontrolle så kan du bruke denne bannen:

*!*@*ISP.*Domain.COUNTRY

for å dekke begge.

Hvorfor beholde noen få langsiktige banner så lenge som mulig? I grunnen så er kortere lister alltid lettere å forvalte og tilbakestille hvis nødvendig. Du burde også anmerke at DALnet bare tillater maksimum 200 banner for en kanal på hvilken som helst tid.

En annen ting du kan gjøre med lignende banner er å bruke en skru bann. En skru bann bruker i grunnen wildcard "?". Skru banner er ikke veldig brukbar, og de er veldig stjeldent brukt i praksis. For eksempel så har du 2 ISP'er med et lignende navn:

*!*@New1ISP.Domain.COUNTRY

*!*@New2ISP.Domain.COUNTRY

For en bann her så vil du putte en bann på:

/MODE #channel +b *!*@New?ISP.Domain.COUNTRY

Legg merke til at "?" bare virker på 1 karakter, så hvis det prøver å blokkere mer en 1 karakter så vil karakteren du vil bli nødt til å bruke være "*". Andre variasjoner er mulig på alle disse bannene. Wildcards kan bli mikset opp og byttet rundt fra fronten av et ord til midten og slutten. Du kan til og med bruke wildcards for landsfeltet. Ta de 2 følgende addressene:

Nick1!userid1@ISP.DOMAIN.net

Nick2!userid2@ISP.DOMAIN.com

Så kan du plassere en bann som denne:

/MODE #channel +b *!*@ISP.Domain.*

for å dekke alle kallenavnene, userid og lands feltene. Igjen så har ikke denne bannen visst seg å være brukbar. Teknisk sett så kan den virke noen ganger, men i grunnen så tror jeg ikke at du ville trenge å sette en slik bann. Banner er allsidige og er bare så effektiv som du vil ha dem, du vil trenge litt erfaring for å bli kjent med dem men etter en stund med å se på folk sine addresser så vil du fort få en følelse av hvor effektiv en bann er. Ikke bli skremt hvis du ikke vet hva som er bra i enkelte tilfeller, bare prøv ut noe og se om det vil virke . For noen som plasserer banner så er det et mareritt, men så lenge du har en generell forståelse så vil du kunne passe på en kanal til en operatør med mer erfaring kommer å hjelper deg. Hvis du har en venn som er på IRC så kan du kanskje spørre dem om de vil gå med på at du plasserer en bann på dem for å eksperimentere. For en kvikk sjekk liste som en håndbok om banning så se på "Quick Ban Guide", section 7 senere i dette dokumentet.

Det er flere konfigurasjoner om bann jeg kan gå innpå som:

/MODE #channel +b *!*user@*.isp.net

men det er ikke noen grunn til å gå igjennom dem ALLE med deg. Med erfaring så vil du føle hvilken bann du vil bli nødt til å sette når tiden er inne. Med å følge med på andre og spørre dem om hvorfor de har plassert en slik bann i en bestemt vei kan også lede til forståelse for deg. Ta også hensyn til Deres tegnsetting når de banner *!*user@*isp.net som er totalt forskjellig fra *!*user@*.isp.net (anmerk i tillegg periode/prikk), så det er ønskelig å være meget pedantisk når setter din bann eller vil du få utilregnelige resultater.

Noen ganger så vil du se brukere med en IP addresse, det betyr hvis de har nummer istedenfor ord for deres addresse (hostname)! Dette er vanlig nok, så ikke bli bekymret. Vi må bare modifisere vår tankegang når det kommer til å lage en effektiv bann for slike brukere. La meg peke ut at de ikke bestandig har IP nummer for addresser for forsjellige grunner.

Det burde også taes til etterfølge at for hver enkelt og alle hostname så er det tilknyttet til IP addresser (som demonstrert som våre VHost eksempler). Hvis du banner noen mens de bruker deres IP addresse så vil de bli forhindret i å gå ut og inn på kanalen igjen uansett om deres hostname kommer neste gang - gitt selvsagt at IP addressen ikke har endret seg. Vanligvis på grunn av mangel av en resolved addresse så er på grunn av etterslep i mellom deres ISP og IRC server'en de er tilkoblet til når de kom på DALnet. Dette resulterer i at IRC server'en er ikke i stand til å motta noen respons fra "name lookup" for tiden, så den bruker deres IP addresse i steden.

Se Appendix A for et eksempel for en utgang fra /WHOIS som er gjort på brukeren med IP addresse.

Som du kan se så istedenfor en "tekst" hostname så er det nå et sett på fire nummer. For noen brukere så vil det bli konstant men for andre så vil det forandres. Delen som vil forandres mest er generelt det siste sifferet (men dette er ikke alltid tilfellet, men vanlig nok så det er ikke grunn til å forvente noe annet) . Det burde taes til etterfølge at hvis de eller du har en statisk (ikke endrene) hostname så vil din IP bestandig være den samme også. Så annerledes enn før hvor vi ville bruke et wildcard for å banne første del av hosten, så ville vi i disse tilfellene fjerne det siste sifferet og plassere et wildcard som dette:

/MODE #channel +b *!*user@254.253.252.*

Du kan også adde en tidsbestemt bann som vil bli automatisk fjernet etter et nummer av sekunder spesifert. For eksempel hvis jeg vil banne kallenavnet Aysmonte for 20 sekunder på #fleetstreet, så vil jeg skrive:

/ban -u20 #fleetstreet Aysmonte*!*@*

Det er også en kommando for å sette en bann og så kaste ut noen samtidig i stedenfor å bruke 2 kommandoer. For eksempel hvis du vil banne å så sparke ut Aysmonte så vil jeg skrive:

/ban -k #fleetstreet Aysmonte reason

Dette vil plassere en bann på hans IP addresse/host og sparke ut Aysmonte fra kanalen.

4 · Fjerning og modifisering av bann lister

Å fjerne bann er relativ lett i motsetning til å sette en. Først må du vite hvilken bann maske du vil fjerne fra kanalen din. Dette kan oppnåes i de fleste applikasjoner med å bruke denne kommandoen:

/MODE #channel b

Andre klienter som for eksempel mIRC så vil du bare trenge å dobbelklikke i kanalen's tekst område for å få opp bann listen.

Så snart du har en liste over bannene i din kanal så finn ut hvilken bann maske du vil fjerne og så skriver du:

/MODE #channel -b banmask

Du burde anmerke at hvis kanalen din ikke lenger eksisterer, det vil si at hvis alle brukerne forlater kanalen så vil din nåværende bann liste ikke eksistere lenger og den vil bli nødt til å lages på nytt når du "lager" kanalen på (kommer inn på den). DALnet går rundt dette i en mote med å bruke ChanServ's AKICK kommando, men dette er bare tilgjengelig for registrerte brukere.

Det bør anmerkes at hvis du har en vid bann (eksempel på *!*@*.com.au) og du vil plassere en smallere bann (eksempel på *!*@cs1p1.ipswich.gil.com.au ) på noen (ikke at de vil være på kanalen til å begynne med). Fjern den vie bannen før du plasserer en smallere bann.

5 · Gjøre bann lettere

Noen ganger så vil du holde ute spesiferte kallenavn som er brukt av spam boter som kommer inn med et standard navn med nummer på slutten av deres kallenavn. Du vil bli nødt til å sette et kallenavn bann i stedet for å bli nødt til å sette en 100 banner på bann listen din. La oss ta en titt følgende eksempeler:

5 brukere fra en forskjellig IPs/host kommer inn på #fleetstreet med kallenavnet Andrea521, Andrea522, Andrea523, Andrea524 og Andrea525. I stedet for å adde 5 banner på deres hosts, så kan du gjøre bannen lettere å sette en kallenavn bann med å bruke wildcards som diskutert tidligere. Så vil du nok skrive følgende kommando:

/mode #fleetstreet +b Andrea???!*@*

som vil holde dem alle ute. Problemet er at hvis de bruker mindre eller mer en 3 karakterer etter det kallenavnet så vil dette gjøre bannen ueffektiv. Derfor, må du nok sette en viere bann for å holde dem helt ute. Så følgende bann maske som vil bli satt er:

/mode #fleetstreet +b Andrea*!*@*

som vil holde alle med kallenavnet Andrea uansett hvilke nummer av karakterer som er satt bak kallenavnet i fra å komme inn på kanalen. Imidertidlig hvis du har en venn som blir utsatt for bannen som for eksempel Andrea_Simon, så vil du bli nødt til å sette et unntak på masken. Du kan referere til section 8 for å vite mer om hvordan man plasserer et unntak.

6 · Andre tilknyttede DALnet Tjenester

DALnet bruker ChanServ for å passe på registrerte kanaler. Dette vedlikeholder også en bann liste av sorter. I grunnen når du setter en AKICK på en host maske, ChanServ sjekker ut brukere når de kommer inn på din registrerte kanal. Når en bruker med en host maske i ChanServ's AKICK liste kommer inn på kanalen din så blir brukeren kastet ut fra din kanal og det blir plassert en bann på den masken for å stoppe dem i å komme inn igjen.

For å sette en AKICK i en kanal, så må kanalen først være registrert, etterpå så trenger du å være SOP (eller eieren) for å plassere bannen. A SOP er en kanal's SuperOp, for mer informasjon bruk denne kommandoen /ChanServ help SOP.

Anmerk: Noen klienter vil ikke la deg bruke /ChanServ. Hvis dette er tilfelle så prøv å bruk /msg ChanServ@services.dal.net istedenfor.

Kommandoen for å sette en AKICK er:

/ChanServ AKICK #channel ADD nickname or host mask

Mer informasjon om denne kommandoen kan bli hentet på http://www.dal.net/services eller fra ChanServ's hjelpesystem:

/ChanServ Help AKICK

AKICKs blir til de blir fjernet, så det er viktig å vedlikeholde AKICK liste og fjerne gamle adganger.

7 · Kvikk Bann Håndbok

  1. Bestem om bannen skal være midertidlig eller langvarig.

  2. Få tak i brukeren's informasjon ved å bruke /WHOIS kommandoen eller /WHOWAS kommandoen

  3. Hvis bannen er midertidlig så plasser en smallere bann som kallenavn!*@* eller *!userid@*

  4. Hvis bannen er langvarig, så sett en viere AKICK som *!*@*.host

  5. Gå igjennom bannen din for å være sikker på at den er effektiv og at den ikke stopper for mange brukere i å komme inn på kanalen din.

  6. Hvis en midlertidlig bann så husk å fjerne den etter en bestemt tid, la oss si 10 minutter.

8 · Unntakelse Modus (+e)

+e eller unntakelse modus har blitt introdusert når Bahamut 1.8.* ble sluppet ut. funksjonen av denne modusen er for å la noen som er utsatt for en bann som ikke var ment for han/henne i å komme inn på kanalen. For eksempel hvis jeg plasserer en bann på masken *!*@219.94.* på #fleetstreet men jeg vil la min venn Ting som har masken Ting!kluv@219.94.25.63 komme inn på kanalen, så vil jeg plassere ett unntak med å skrive:

/mode #channelname +e Ting!*@219.94.*

som vil la Ting komme inn på kanalen. Unntakelse modusen er også brukbar spesielt når du vil banne en spesifert host/domene/ISP men vil la spesiferte folk komme inn. For mer informasjon om unntakelse modusen, så kan du lese modus dokumentet på denne linken http://docs.dal.net/docs/modes.html#2.3.

Appendix A · Relevante IRC Kommandoer

A.1 /mode Kommandoen

/MODE #channel +b *!*userid@ISP.domain.country

For å dele denne kommandoen opp:

/MODE

Forteller dette at du utgir en modifikasjon til en kanal eller bruker modus.

<#channel>

Informerer serveren at du skifter modusen på den nevnte kanalen. I dette tilfellet så vil modusen endres og vil tvinge bannen til å bli satt.

+b

Informerer serveren om hvilken type modus endring som skal iverksettes (i dette tilfellet 'b' for bann) og en + for å sette den modusen.

*!*userid@ISP.domain.country

er bann masken. Masken som serveren vil stoppe i å komme inn på din kanal.

For en full beskrivelse av alle tilgjengelige kanal og bruker moduser er tilgjengelig på http://docs.dal.net/docs/modes.html.

A.2 /whois Kommandoen

ircII Eksempel på /whois utgangen

*** Aysmonte is AMO@cs1p1.ipswich.gil.com.au Aysmonte@dal.net
*** on channels: @#gryphons
*** on irc via server cin.il.us.dal.net
*** Away:"Reading email /MSG me to chat"
*** Aysmonte is an IRC Operator
*** Aysmonte has been idle 3 minutes

Den fjerde, femte og sjette linjen kan og kan ikke være tilstede. De avhenger av serveren du er på og hvilke personlige moduser brukeren har satt.

Den første linjen av denne WHOIS utgangen referer til brukeren's addresse, som inkluderer brukeren's id (AMO), brukeren's host (cs1p1.ipswich.gil.com.au), og brukeren's virkelige/irc navn (GCOS) linje. (Aysmonte@dal.net).

Den andre linjen informerer om hvilke kanaler brukeren er på som ikke er skjult. Kanal navnet følges med #, og hvis en @ er tilstede før kanal navnet så indikerer det at brukeren har operatør status på den kanalen.

Den tredje linjen forteller hvilken server brukeren er på når brukeren er på IRC.

Den fjerde linjen er en borte melding for å informere brukere om at personen for tiden borte fra tastaturet, eller ikke følgende på IRC og hvilken grunn for som har blitt gitt for deres "fravær".

Den femte linjen informerer oss om at brukeren er en IRC Operatør. På DALnet så kan dette se annerledes ut avhengende av hvilken server du er på, men generellt så vil du se ord som IRC Operatør eller IRCop uansett hvor i linjen.

Den sjette linjen gir en ledig tid og når lang tid siden brukeren har vært aktiv. Hvis du bruker en /WHOIS på noen og du er på samme server så vil du se deres ledig tid, hvis du er på en annerledes server så vil det ikke fungere å bli gitt til deg så lenge du ikke spesielt ber om det med å bruke /WHOIS nickname nickname (det er å spesifere kallenavnet 2 ganger).

Andre eksempeler på WHOIS kommandoen:

*** Aysmonte is AMO@203.1.72.142 Aysmonte@dal.net
*** on channels: @#gryphons
*** on irc via server cin.il.us.dal.net
*** Away:"Reading email /MSG me to chat"
*** Aysmonte is an IRC Operator
*** Aysmonte has been idle 3 minutes

Appendix B · Termologi

IRC Klient

er IRC programmet som lar deg koble til en IRC server men også en bruker på IRC. Dette trenger ikke å være en "ekte" live bruker på en terminal men kan være et automatisk program, ofte kalt en bot.

Domene

En klassifikasjon (antydet ved et enkelt ord eller forkortelse) som en datamaskin i et nettverk hører til. Navnene av suksessive domener bruker til å forme et enestående navn som datamaskinen visser til nettverket.

IP Address

Et enestående sett av siffre som identifiserer en datamaskin som kopler til et nettverk og brukt ved kommunikasjonsprogramene. (For eksempel 123.123.12.1). Menneskelige brukere bruker det mere vennlige domainised navnet. IP står for Internet Protokoll.

ISP

Internet Service Provider. A company that provides an intermediate link between a computer or network and the Internet.

Ping

En enkel nettverkstjeneste som rapporterer om en spesiell knute på nettverket er levende, og om den nåværende pålitelighet av ledningen til den knuten. Det er adskillige typer pings i bruk på grunn forskjellige grunner..

PPP

Pek-til-punkt Protokollen. Brukt for å etablere en TCP/IP forbindelse mellom to "punkter", typisk over seriall ledd slik som to modemer og en telefonledning.

SLIP

Seriell-ledning IP. Et alternativ (gammel) protokoll for å etablere en TCP/IP forbindelse over et seriall ledd.

Telnet

Et program på en datamaskin som gjør at De er i stand til å forbinde fra en datamaskinen til en annen på Internett, og fjernstyre den.