Kanal Utvikling og Sikkerhet

Version 1.0.1


Last revised by Dr-Voodo () on 2005-09-19

Originally written by PJKevin () on 2004-03-02

Please direct any comments or feedback about this document (only! no help requests!) to docs@dal.net. If you need help on issues not covered in this document, please see the information at http://help.dal.net.

Instruksjon

Dette dokumentet er ment for kanal operatører spesielt eierne i å veilede dem i byggelse av kanalen og sikkerhet. Det inkluderer også hvordan nettverket's AUP berører kanal operatørene og ledelsen.

Contents

1 · Hva er en kanal?

En kanal er et rom hvor brukerne møter andre brukere og diskuterer et bestemt evne. En kanal kan være registrert og eid av hvem som helst. Personen som registrer en kanal med ChanServ er kalt en founder. ChanServ er DALnet’s kanal registrerings tjeneste som er gratis for alle som ønsker å åpne hans eller hennes egen kanal og kjøre den.

Kanaler er vedlikeholdt av kanal operatører for å sørge for at kanalen kjøres perfekt. De har mulighet til å kaste ut og banne brukere med eller uten grunn, derfor kan kanalen ikke utløpes innen en måned. Det burde bli tatt til følge at forskjellige kanaler har forskjellige regler og metoder i å håndtere problemer. Instillinger av kanal regler og politikker er på diskresjonen av kanalen's ledelse.

2 · Opprette å registrere en kanal

Opprette og registrering av en kanal er en lett og smertefri prosedyre. Så snart en kanal er registrert, så har du full kontrol om hvordan du vil kjøre og lede kanalen. Før registrering av en kanal, så vennligst være sikker på at du eier et fullt registrert kallenavn i NickServ. Hvis du ikke har, så vennligst les http://docs.dal.net/docs/nsemailno.html. Så snart du er ferdig med å registrere ditt kallenavn, så er du klar til å registrere en kanal.

Først, for å registrere en kanal, så velg et kanal navn og så skriv /join #kanalnavn. Eksempel, hvis du ønsker å velge kanal navnet #FleetStreet, så vil du skrive /join #fleetstreet. Vær sikker på at du har Op (@) ved siden av kallenavnet ditt. For å være sikker på at kanalen ikke er registrert av noen andre, så bruk /chanserv INFO #kanalnavn hvor i dette eksempelet, du vil bruke /chanserv info #fleetstreet. Husk at du må innkludere # før kanal navnet når du registrerer kanaler og når du forbedrer deres alternativer. Hvis du får:

-ChanServ- The channel #fleetstreet is not registered.

så betyr det at kanalen er åpen for at du kan registrere den. For å registrere en kanal så kan du bruke /chanserv REGISTER #kanalnavn [passord her] [beskrivelse av kanalen]. I dette eksempelet så vil vi registrere kanalen #FleetStreet ved å bruke ToRnAdO son passordet og A Cool Chat Channel som beskrivelse av kanalen, så vil du skrive:

/chanserv register #FleetStreet ToRnAdO A Cool Chat Channel .

Husk på at passord er tilfelle senstiv. Eksempel, STAR og star er ikke det samme. Hvis du glemmer kanal passordet så kan du bruke /chanserv SENDPASS #kanalnavn [eieren's_email]. Vennligst ta til etterfølge at hvis du har MAILBLOCK på, så kan du ikke få tilbake passordet. Også husk på å skifte passordet ditt ofte og ikke del det med noen. For hjelp med å velge passord, så vennligst referer til http://docs.dal.net/docs/passwordsno.html.

Når dette er gjort, så vil du få et svar fra ChanServ som informerer deg om at det var vellykket og noe viktig imformasjon som er viktig å lese. For mer informasjon om ChanServ kommandoer og alternativer, så kan du sjekke ut http://docs.dal.net/docs/chanservno.html.

3 · Hvordan kan jeg få kanalen min til å vokse?

Dette er det mest vanlige spørsmålet kanal eiere spør etter å ha registrert deres kanaler. Hovednøkkelen til en kanal's suksess er tålmodighet. En ny kanal kan ikke vokse over natten og det er mange ting du må huske på før du virkelig for kanalen i bevegelse. Masse invitering er i mot DALnet's politikker og kan lede til at kanalen din blir stengt. Du kan lese section 5.1 for mer informasjon om masse invitering og om konsekvensene. Spør deg selv om hva kanalen har å tilby til brukerne. Set et evne som vil være av interesse for alle kanal brukerne. Prøv å ikke være for hard mot brukerne. En god kanal eier må vite hvordan man bør få brukerne til å "føle seg velkommen" til kanalen. Når en bruker kommer inn på kanalen, så er det første de ser på er evnet. Vær sikker på at du ikke har noe som virker fornærmende på brukerne som vil få dem til å forlate. Ideen her er å Behandle folk som du selv vil bli behandlet.

Når man setter kanal regler, så vær sikker på at du er rettferdig mot alle brukerne. Ingen liker dobbelte standarder. Bruk kick og bann moderat og bare når det er nødvendig. Å sette vide banner unødvendig vil lede til ingenting annet enn en tom kanal. Husk å være rettferdighet innstilt og behandle alle på samme måte som du vil bli behandlet. De mest vanlige kanal regler er ikke noe flooding, ikke noe spamming, ikke noe reklamering/ invitering og ikke noe masing om Op. Resten er helt opp til deg; eieren og resten av kanalen's ledelse.

Det er mange metoder i å gjøre kanalen din populær. Dette inkluderer å ha en spill bot, eller en støtte kanal for en god årsak. Kanaler får deres popularitet ved ord av munnen. For at dine besøkende skal kunne invitere deres venner, så må det være noe som tiltrekker brukere. Ha en kanal hjemmeside og legg opp noe brukbart informasjon om din kanal der, dette kan være av interesse for brukerne. Det er anbefalt å ikke klone en annen kanal bare for å utfordre. Eksempel, #optraining og #trainingop. Det vil vise mangler på kreativitet på eieren's side og vil få brukerne til å tenke at det har vært noe problem. Kanaler som er laget burde ha et rent og positivt miljø for alle.

4 · Kanal sikkerhet og problemmer

Den eneste tingen brukere trenger å vite er hvordan sikre deres kanaler. I denne seksjonen, så vil vi diskutere problemmer som kanal ledelsen vanligvis får.

4.1 ChanServ sikkerhets alternativer

Et vanlig problem som de flere kanal eiere møter er å gi Op til ukjente personer av hans SOP'er/AOP'er. Dette er på noen måter en fare for kanalen's sikkerhet. Derfor har DALnet Services laget OPGUARD alternativet på ChanServ. Når dette alternativet er satt på, så vil kun de som er listet i kanalen's tilgangs liste vil bli gitt OP av ChanServ.

Et annet alternativ som er kjekt er IDENT alternativet. Fordi NickServ’s tilgangs liste (NickServ ACC 2) har sine ulemper spesielt på dynamiske addresser, en bruker som matcher Op'en sin nick tilgangs liste vil bli gitt OP av ChanServ selv om brukeren ikke er i kanalen's tilgangs liste. For mer informasjon om NickServ's tilgang liste og hvordan sikre den, så vennligst les http://docs.dal.net/docs/nsaccessno.html. Når IDENT alternativet er satt på, så må brukere identifisere seg til NickServ (NickServ ACC 3) før de får OP av ChanServ for den kanalen. OPGUARD og IDENT alternativet øker kanal sikkerheten og gir en lettelse for kanal eieren.

Når du først registrerer kanalen din, så vil din kanal's MLOCK (modus lås) være satt til +nt-k som standardverdi. Det er anbefalt å la det være +nt alene. +n forhindrer ytre meldinger fra brukere som ikke er på kanalen. Dette er ekstremt nyttig for å forhindre ytre flooding. +t på den andre siden forhindrer folk som ikke er kanal operatør i å skifte evne.

Det er ikke anbefalt å bruke LEAVEOPS og UNSECURE alternativet. Når du skrur på LEAVEOPS, så vil den første Op'en som kommer inn på kanalen ikke miste sin OP av ChanServ. Hvis UNSECURE er satt på, så trenger ikke kanal eieren å identifisere til ChanServ for å endre kanalen's instillinger. Vennligst husk at begge disse alternativene har sine fordeler men er i fare for sikkerheten. LEAVEOPS alternativet sikrer ikke en tom kanal og kan lage problemmer. Når UNSECURE er slått på, så vil alle som har identifisert til eieren's kallenavn eller har en tilgang som matcher eieren's kallenavn tilgangs liste vil kunne skifte kritiske kanal instillinger. Disse 2 alternativene er best å ikke bruke.

4.2 Velge kanal operatører

Dette er en veldig viktig avgjørelse i en kanal's ledelse og hvor sikkerhet er viktig. Kanal operatører er de som eieren stoler på for å lede en kanal i løpet av hans or hennes fravær. De er der for å vedlikeholde kanalen ved å forsikre seg om at ingenting mister kontrollen. Det er 2 typer av kanal operatører og de har forskjellige tilgang alt til sammen. De er SOps og AOps.

SOps eller SuperOperators er kanal operatører som er mer eller mindre eieren's assistanse. De har muligheten til å sette og fjerne AKicks (permanente banner) og AOps (AutoOperatører). I grunnen, det å velge disse Op'ene burde gjøres forsiktig. Det er anbefalt å legge til noen som har sunn forståelse på IRC, DALnet Services og Kanal sikkerhet. AOps eller AutoOperators har begrenset tilgang og kan ikke forandre kanalen's tilgangs liste. De bør ha en forståelse på vanlig IRC kommandoer og DALnet's Services og kanal sikkerhet.

Å velge kanal operatører bør ikke være Jeg vil gi deg tilgang hvis du gir meg. Dette er en vanlig feil de fleste Op'er gjør og har ledet til problemmer innenfor ledelsen på en eller begge kanalene. Bruk din diskresjon når du betrakter noen i å bli en potensiell operatør. Jobb med han i kanalen og observer hans ferdigheter og kunnskaper. Et intervju også vil hjelpe deg å evaluere hans kunnskaper og det er tid for å dele å bytte ideer.

4.3 Flooding

En kanal flood er ikke bare irriterende men også en trussel og det gjør ting langsommere. Flooding kan være i form av tekst, notice, ctcp og til og med join/ part. Alt dette gir panikk blant brukere. Denne seksjonen vil fortelle deg hvordan du løser dette problemet. Som en kanal operatør, så har du evnen til å sette kanal moduser. De følgende kanal moduser som er anbefalt så snart som du oppdager en flood:

+m Modererer kanalen å forhindrer alle som ikke er op eller gitt voice i å prate.

+M Bare registrerte kallenavn kan snakke i kanalen.

+i Invite only stopper floodere som ikke har kommet inn i å komme inn på kanalen.

+R Bare registrerte kallenavn kan komme inn på kanalen siden de fleste som angriper bruker ikke-registrerte kallenavn.

+c Stopper farger i å bli brukt på kanalen.

For mer informasjon om kanal moduser, så vennligst referer til http://docs.dal.net/docs/modesno.html.Husk: Det er anbefalt å ikke låse disse modusene i MLOCK som (-). Å gjøre dette vil stoppe modusene i å bli satt når en flood oppstår.

4.4 Spam

Spamming er et annet problem som de fleste kanaler møter. Noen ganger, så er de lette å oppdage og noen ganger er det vanskelig og du blir nødt til å se etter hardere for å se hvem disse folkene er. Ikke alt spam kan bli oppdaget lett av kanal operatører eller boter siden det er noen som har en tids utsettelse satt for å unngå å sende beskjeder til noen som er op eller voicet. Drones eller ‘relay bots’ er vanskelig å spore opp fordi du ikke ser aktuelle spammeren i kanalen. Her er hva du kan gjøre for å spore opp en drone.

La oss ta et eksempel. Du kommer inn på #DALnetHelp og finner ut at det er en spammer der men kan ikke bli sett (drone). Kallenavnet du fikk spam fra er UB40. Først bruk en /whois på UB40. Det vil vise følgende resultater.

UB40 is ~pest@219.94.62.166 * bleh
UB40 using broadway.ny.us.dal.net 42nd Street
UB40 has been idle 29secs, signed on Sat Jan 17 20:37:48
UB40 End of /WHOIS list.

Nå bruk kommandoen /who +ch #DALnetHelp 219.94.62.166. Denne kommandoen vil søke etter alle med host 219.94.62.166 på #DALnetHelp. Du skal få noe som dette:

#dalnethelp Road_Runner H+ kevin@219.94.62.166:0 Silence is Golden
#dalnethelp End of /WHO list.

Så nå vet vi at den smittende brukeren er Road_Runner. For mer informasjon om å behandle spam, så kan du referere til http://docs.dal.net/docs/annoyno.html#2.

4.5 Kanal Desynch

Det er noen forskjellige ting som kan få kanalen din til å bli desynched. Den mest vanlige grunnen er at kanalen ikke resyncher korrekt etter en netsplit og instillingene er forskjellige mellom serverne.

Det er mange måter du kan vite at kanalen din er desynched. Den første vanlige tingen som skjer med de fleste DALnet kanaler er å se ChanServ's oppførsel, for eksempel å sette modus lås for flere tider og/eller skifte kanalens evne eller endre moduses gjentatte ganger. Det er mulig du ikke ser hva den andre personen sier. I grunnen så kan du si at ting er ikke som normalt.

Hvis kanalen din ikke blir synched korrekt, så har du kun en måte å fikse dette problemmet på, ved å gjøre kanalen din tom for alle brukerne. Du kan simpelt snakke med dine kanal brukere (hvis de er få nok) til å forlate kanalen for noen minutter, eller hvis det er hardt å gjøre dette med alle kanal brukerne (hvis det er en stor kanal), så kan du bruke masskick kommandoen ved å skrive /chanserv MKICK [#channelname], som gjør at kommandoen vil kaste ut alle brukerne som er i din kanal, og med dette vil kanalen din blir synkronisert og organisert igjen. For mer hjelp om masskick kommandoen, se på http://docs.dal.net/docs/chanservno.html#9.

4.6 Kanal overtakelse og forskjellig

Det ene problemet som skremmer de fleste kanal eiere er å ha noen som prøver å ta over deres kanaler. Noen som har kanalen's passord med eller uten at kanalen's eier vet om det som hovedsaklig foråsaker kanal overtakelse. Det er flere grunner til dette:

1- Å dele eieren's kallenavn og/ eller kanal passord

2- Å dele eieren's email konto passordet

3- Identifikasjon til services etterlignere

4- Bruk av skript eller auto identifiseringer til services

Det er ikke en god ide å dele ditt passord med andre uansett hvor nær du er personen. Passord er noe privat og fortrolig og det er tilgangs ord som hjelper deg å få tilgang til kanalen du har registrert.

Når du deler ditt e-mail passord med noen så har brukeren mulighet til å bruke SENDPASS for å motta kanal passordet (Så lenge ikke kanalen's MAILBLOCK er satt på). Å sette MAILBLOCK er en god ide hvis du ikke har en sikker email konto men hvis du setter MAILBLOCK på, så vil du ikke ha mulighet til å få tilbake kanalen's passord hvis du mister det.

Identifikasjon til services etterlignere mener å identifisere til en ikke-services eg. ChanServ og NickServ. De 2 vanligste måter å finne ut om det er ekte services er at services kallenavn har KUN 8 karakter hvor de 4 første karakterene presenterer servicen og de 4 siste er Serv. Også husk at services BARE kobler seg til services.dal.net. For mer informasjon om services etterligning, vennligst les http://docs.dal.net/docs/ircimpsno.html.

Bruk av auto-identifikasjon skript er ikke trygt spesielt når du deler skriptet med andre. Noen skript inkluderer bakdører som kanskje ikke sender passordet til den aktuelle servicen. Det er best å bruke /nickserv identify eller /chanserv identify i stedet for å miste ditt kallenavn eller kanal.

Noen ganger, kan kanal operatører prøve å ta over en kanal med å simpelt kaste ut og banne andre kanal operatører og til og med kanal eieren og så stenge dem ute. Heldigvis, har services innebygde kommandoer som du kan bruke uten å være i kanalen. Hvis du er kastet ut av kanalen og bannet, så kan du bruke UNBAN kommandoen innkludert i ChanServ for å fjerne bannen og gjøre det mulig for deg å komme inn igjen. Skriv /chanserv UNBAN #kanalnavn Hvis du er bannet igjen eller finner operatøren som vi ser etter bruker et skript som kaster deg ut og banner deg automatisk, bruk /chanserv deop #kanalnavn [kallenavn]. Dette vil ta bort OP fra operatøren i spørsmål. Husk: Du kan ikke fjerne OP fra noen som har høyere tilgang enn hva du har. Eksempel, AOp'er kan ikke fjerne OP fra SOp'er og SOp'er kan ikke ta bort OP fra eieren. Hvis du er en SOp eller eier og finner ut at denne brukeren er misbrukende, så kan du alltid fjerne hans/hennes tilgang uten å være i kanalen. Når du har fjernet brukeren og fjernet bannen din, så kan du komme inn på kanalen igjen. Husk å ikke gi OP til noen du ikke kjenner uansett hva forholdet er og vær forsiktig av hvordan du velger din kanal stab. Det er bedre å være sikker enn trist :-)

Noen ganger, så kan du finne ut at noen andre som ikke er i tilgangs listen har OP og lurer på hvordan han/ henne fikk tilgang. En bruker har kanskje identifiser til en OP sitt kallenavn og bruker et annet kallenavn. For å finne ut hvordan brukeren fikk tilgang, så vil du bruke /chanserv WHY #kanalnavn [kallenavn]. La oss ta et eksempel. Kallenavnet dungunban er ikke registrert og allikevel har han Op tilgang i #Fleetstreet. Når jeg skriver /chanserv WHY #fleetstreet dungunban, så vil følgende bli vist:

-ChanServ- dungunban has SOp access to #fleetstreet. Reason: Identification to the nickname Road_Runner.

Så, nå vet vi at dungunban har SOp tilgang fordi han har identifisert til kallenavnet Road_Runner.

En annen lignene kommando er ACC kommandoen som forteller oss brukeren's tilgangs level for den kanalen. Kommandoen er /chanserv ACC #kanalnavn [kallenavn]. Eksempel, Jeg vil vite hvilken tilgang Road_Runner har i #fleetstreet, så vil jeg bruke /chanserv ACC #fleetstreet Road_Runner. Følgende vil bli vist:

-ChanServ- Road_Runner ACC #fleetstreet 2 (SOP)

For mer informasjon om kanal tilgang og deres level, vennligst referer til http://docs.dal.net/docs/csaccessno.html.

5 · Kanaler og DALnet’s AUP

DALnet har gitt oss gratise Tjenester og rikelige ressurser for oss å gjøre bruk av. Vi burde vite hvordan vi skal bruke disse ressursene korrekt. Alle DALnet brukere som kobler seg til IRC Nettverket er bundet av nettverket’s AUP. Husk at det er et privilegium og ikke en rett. Du kan lese politikken på http://www.dal.net/aup . Vi vil nå diskutere i 2 seksjoner av politikken som berører kanal operatører. Disse er Masse Inviteringer og Services misbruk.

5.1 Mass Inviting

Mass invitering inkluderes men er ikke begrenset til følgende:

1- Overdreven bruk av /invite kommandoen

2- Masse beskjeder via skript/ kanal notiser/ meldinger for å komme inn på deres kanal(er)

3- Overdreven /quit og /part meldinger som reklamerer for kanal(er)

Masse inviteringer er ikke tillat på DALnet i og med det faktum at dette nettverket har over 10,000 registrerte kanaler for brukere å velge imellom. Dette er ikke å si at du ikke kan invitere noen til din kanal men å tvinge en bruker i å komme inn, masse meldinger til hver bruker på andre kanaler eller til og med på nettverket er betrakted som i mot nettverket’s AUP og er behandlet som alvorlig og inkluderer advarsler, masse utkastelser og stenging av kanaler.

For å vite mer om Masse reklamerings politikk, gå inn på http://kline.dal.net/massads/mup.htm.

5.2 Services misbruk

DALnet services er gitt for bekvemmeligheten av sine brukere inluderer registrasjon av kallenavn og kanaler som vel som vedlikehold og sånn. Brukerne må sørge for å bruke dem forsiktig for å unngå å misbruke dem. Services misbruk kan inkludere men ikke begrenset til masse kanal registrasjoner, tilføying av *!*@*.* i tilgang lister, Spamming/ flooding brukere via MemoServ, og flooding av services. DALnet's Services misbruks lag som jobber sammen med Services Root Administratorer (SRAs) og et sub- lag av KLine er ansvarlig for å få igjennom disse reguleringene.

Å registrere kanaler burde gjøres moderat. Det er ikke nødvendig å registrere kanaler for eneste formål å forhindre andre i å bruke dem. Å selge å handle kanaler (inkludert kanal tilgang) er ikke tillatt på DALnet siden services er gratis for alle.

Tilføying av *!*@*.* i kanalens tilgangs liste betyr at du gir en åpen kanal tilgang til alle siden * er et wildcard det betyr noen snor av karakterer. Eksempel, hvis jeg tilføyer *!*@*.* til SOp listen av #FleetStreet, så vil alle som kommer inn på kanalen (registrert eller uregistrert) vil ha SOp tilgang. Ikke bare er dette misbruk, men det er fare for kanalen's sikkerhet siden det er en åpen tilgang til og med de som har uregistrert kallenavn.

Flooding ChanServ inkluderer misbruk av MKICK og MDEOP kommandoene og gjentatte identifikasjoner til services i en kort periode av tid. Masse kommandoer som MKICK burde bare brukes en gang og kun når det er nødvendig. Du trenger kun å identifisere til services en gang. Vær tålmodig og vent for et svar fra ChanServ.Utkastelse av kanal OP'er gjentatte ganger som foråsaker at ChanServ gir dem OP igjen på deres retur til kanalen er også et misbruk. Vær så snill å ikke gjør det selv om det er for morro skyld.

Avhenging av hvilke straffbare handlinger du har gjort, så kan en kanal bli frosset/ stengt eller en bruker kan bli totalt ignorert av services. For mer informasjon om Services misbruk, vennligst les http://kline.dal.net/sabuse. Hvis du har spørsmål anngående services misbruk, så kan du maile .

6 · Oppsummering

Alle Kanal Operatører og ikke-Op'er burde jobbe sammen i å utvikle en kanal. Dette virker begge veier. Uten Op'er, vil kanalen bli i en katastrofal tilstand, Og driver grunnleggeren å ofre sin kanal til en annen tilfeldig bruker å ta på grunn av inaktivitet. Uten brukere, det beseirer formålet av å ha kanalen fra første stund. Det er best å velge et bra kanal navn. Et navn som vil tiltrekke brukere. Tålmodighet og kreativitet er hovedideen for at en kanal skal vokse. En god vert (kanal operatør) som vet å behandle sine gjester rett.

Kanalen's eier er utelukkende ansvarlig for alle begivenhetene i kanalen. Lær hvordan du sikrer kanalen. Lær opp dine SOp'er og AOp'er på kanal sikkerhet og kanal ledelse. Lær de nødvendige steg som må taes i en nødssituasjon som flood og prøvd overtakelse situasjoner.

All users are bound to the network's policies. When you connect to the network, we assume that you have read and have fully understood the network's policies. Ignorance is not an excuse. DALnet reserves the right to remove anyone who is found to have breached the network's policies.

Forhåpentligvis, så har dette dokumentet gitt deg noen ideer om hva du kan forvente og hvordan du kan møte problemmer og løse dem :o)

7 · Credits

Det er noen personer som har hjulpet meg i å skrive dette dokumentet. Først, Så vil jeg takke Dokumentasjons Lag Leder; Fredfred, ssr og Kzoo for å gi meg ideer på skissen for dette dokumentet og også en spesiell takk til squirrel og LadyDana som har hjulpet meg også hele veien. For å ikke glemme staben på #DALnetHelp som har gitt meg deres støtte og trening. Jeg kunne ikke ha laget dette dokumentet uten dere ;)