DALnet XFlaggor FAQ

Version 1.5.0


Last translated by DreamHealer () on 2018-10-08

Last revised by Fredfred () on 2018-10-30

Originally written by h () on 2018-10-05

Please direct any comments or feedback about this document (only! no help requests!) to docs@dal.net. If you need help on issues not covered in this document, please see the information at http://help.dal.net.

Introduktion

En vanlig fråga på DALnet är: "Hur kan jag stoppa floodbottar som attackerar min kanal?". Detta dokument försöker hjälpa med att stoppa eller åtminstone minimera eventuella attacker. Dokumentet förklarar det nya eXtended flags kommandot och exakt hur det fungerar, och varför det kan behövas i kanalen.

Contents

1 · Vad är XFLAG?

XFLAG är ett kommando vilken designats att förhindra floodbottar eller besvärliga användare från att skicka oönskade meddelanden eller notices. De uttökade kanalflaggorna kan endast administreras av managers eller foundern.

NOTERA: Denna funktionalitet kan hjälp dig undvika att angripare missbrukar din kanal, och den kan öka säkerheten i din kanal. För mer information läs denna artikel https://www.dal.net/kb/view.php?kb=414

2 · Behöver jag XFLAG?

I de flesta fall är svaret "nej". DALnet's kanalmodes är designade att förhindra floodbottar från att joina din kanal och stoppa dem från att uppföra sig illa. Du kan fortfarande sätta din kanal till +RM. Läs mer om kanalmodes på http://docs.dal.net/docs/modesse.html

Det finns många alternativ och värden som kan sättas för de uttökade flaggorna i din kanal, och de kommer beskrivas en efter en i denna FAQ. Vi kommer även visa dig hur du sätter XFLAG för din kanal till det rekommenderade värderna vilken kan skydda din kanal från att missbrukas, eller återställa dem till deras ursprungliga värderna. Kolla gärna närmare på våra specialflaggor på section 5

3 · Hur man kontrollerar en kanals uttökade flaggor

För att kontrollera en kanals XFLAG, måste du åtminstone vara AOp i kanalen.

XFLAG Kommando: /msg ChanServ@services.dal.net XFLAG #kanal

Nedan är ett exempel på vilken information XFLAG INFO kan returnera för kanalen #docsteam:

-ChanServ- XFLAGs for the channel #docsteam:
-ChanServ- JOIN_CONNECT_TIME: 30
-ChanServ- TALK_CONNECT_TIME: 0
-ChanServ- TALK_JOIN_TIME: 60
-ChanServ- NO_NOTICE: On
-ChanServ- NO_CTCP: On
-ChanServ- NO_PART_MSG: On
-ChanServ- NO_QUIT_MSG: On
-ChanServ- EXEMPT_OPPED: On
-ChanServ- EXEMPT_VOICED: On
-ChanServ- EXEMPT_IDENTD: On
-ChanServ- EXEMPT_REGISTERED: On
-ChanServ- EXEMPT_INVITES: On
-ChanServ- USER_VERBOSE: On
-ChanServ- HIDE_MODE_LISTS: ON
-ChanServ- NO_NICK_CHANGE: Off
-ChanServ- NO_UTF8: On
-ChanServ- AUTOMSG: ON
-ChanServ- End of list.

NOTERA: I detta exempel, kan användare endast joina kanalen efter att ha varit ansluten i 30 sekunder och kommer kunna tala i kanalen efter 60 sekunder (identifierade nick som har umode +r och användare med fungerande identd kommer vara undantagna, samtidigt som voiceade användare och kanaloperatörer kommer undantas från 30 sekunders fördröjningen). Det finns rekommenderade uttökade flaggor som du kan sätta, för mer information section 5.

4 · Vad är XFLAG kommandot?

Syntax: /msg ChanServ@services.dal.net XFLAG #kanal flagga:värde [...] flagga:värde

Information: Du har möjlighet att sätta värden på flaggor i din kanal detta för att öka säkerheten i din kanal.

Notera: Användare kan lägga till alla flaggor i samma kommando. För mer information /msg ChanServ@services.dal.net XFLAG HELP.

4.1 Join connect time

Syntax: /msg ChanServ@services.dal.net XFLAG #kanal JOIN_CONNECT_TIME:VÄRDE

Information: Antal sekunder en användare måste vara ansluten till DALnet innan denne kan joina din kanal. Till exempel, om du will att användare måste vänta i 10 sekunder innan de kan joina din kanal, måste du ändra ordet VÄRDE till 10.

4.2 Talk connect time

Syntax: /msg ChanServ@services.dal.net XFLAG #kanal TALK_CONNECT_TIME:VÄRDE

Information: Antal sekunder en användare måste vara ansluten till DALnet innan denne kan tala i din kanal. Till exempel, om du vill att användare måste vänta 30 sekunder innan de kan tala i din kanal, måste du ändra ordet VÄRDE till 30.

4.3 Talk Join time

Syntax: /msg ChanServ@services.dal.net XFLAG #kanal TALK_JOIN_TIME:VÄRDE

Information: Antal sekunder en användare måste vänta i kanalen innan denne kan tala i kanalen. Till exempel, om du vill att användare ska vara tyst i 15 sekunder efter de joinat din kanal, kan du sätta VÄRDE till 15.

4.4 Notice

Syntax: /msg ChanServ@services.dal.net XFLAG #kanal NO_NOTICE:ON/OFF

Information: Du kommer förhindra att notices skickas till din kanal.

4.5 CTCP

Syntax: /msg ChanServ@services.dal.net XFLAG #kanal NO_CTCP:ON/OFF

Information: Du kommer förhindra att användare skickar CTCP till kanalen för att kontrollera kanalanvändares ping, tid, version, userinfo eller clientinfo.

4.6 Part Meddelanden

Syntax: /msg ChanServ@services.dal.net XFLAG #kanal NO_PART_MSG:ON/OFF

Information: Meddelanden från användare som lämnar kanalen kommer döljas för användare som är i din kanal.

4.7 Quit Meddelanden

Syntax: /msg ChanServ@services.dal.net XFLAG #kanal NO_QUIT_MSG:ON/OFF

Information: Du kommer inte se några quit-meddelanden från användare som stänger sin anslutning mot DALnet i din kanal om du inte sätter denna flagga till OFF.

4.8 Ändra nick

Syntax: /msg ChanServ@services.dal.net XFLAG #kanal NO_NICK_CHANGE:ON/OFF

Information: Användare kommer inte kunna ändra deras nick när denna är aktiverad.

4.9 Kodning/Unicode

Syntax: /msg ChanServ@services.dal.net XFLAG #kanal NO_UTF8:ON/OFF

Information: Alla meddelanden med konstiga tecken (Hebreiska/Arabiska/UTF8)

4.10 Undantag för Kanaloperatörer

Syntax: /msg ChanServ@services.dal.net XFLAG #kanal EXEMPT_OPPED:ON/OFF

Information: Du har möjlighet att med denna flagga undanta kanaloperatörer (+o) från satta XFLAG flaggor.

4.11 Undantag för Voice:ade användare

Syntax: /msg ChanServ@services.dal.net XFLAG #kanal EXEMPT_VOICED:ON/OFF

Information: Du har möjlighet med denna flagga undanta voice:ade användare (+v) från satta XFLAG flaggor.

4.12 Undantag för Identd

Syntax: /msg ChanServ@services.dal.net XFLAG #kanal EXEMPT_IDENTD:ON/OFF

Information: Användare med fungerande identd kommer vara undantagna från kanalens XFLAG flaggor.

4.13 Undantag för Registrerade Nick

Syntax: /msg ChanServ@services.dal.net XFLAG #kanal EXEMPT_REGISTERED:ON/OFF

Information: Användare med umode +r kommer vara undantagna från de XFLAG flaggor du satt på kanalen.

4.14 Undantag för Inbjudna användare

Syntax: /msg ChanServ@services.dal.net XFLAG #kanal EXEMPT_INVITES:ON/OFF

Information: Användare vilka matchar kanalens inbjudningslista (+I) kommer vara undantagna från kanalens XFLAG flaggor.

4.15 Omdirigera meddelanden från misslyckade kommandon

Syntax: /msg ChanServ@services.dal.net XFLAG #kanal USER_VERBOSE:ON/OFF

Information: Skicka misslyckade kommandomeddelanden till #kanal-relay.

4.15.1 ·Vad är kanalen #kanal-relay ?

När flaggan USER_VERBOSE är aktiverad kommer alla misslyckade meddelanden till din kanal bli Omdirigerade till #kanal-relay, och *ENDAST* kanaloperatörer kommer kunna joina den kanalen och kontrollera misslyckade meddelandeloggen. Notera att meddelanden från misslyckade kommandon av kanaloperatörer och voicade användare inte kommer bli skickade till #kanal-relay.

4.16 Göm modelistor

Syntax: /msg ChanServ@services.dal.net XFLAG #kanal HIDE_MODE_LISTS:ON/OFF

Information: Göm /mode #kanal +b/+I/+e listorna från icke-opade användare.

4.17 Visa välkomstmeddelande

Syntax: /msg ChanServ@services.dal.net XFLAG #kanal AUTOMSG:ON/OFF

Information: Skicka ett predefinerat välkomstmeddelande ("This channel is protected due to abuse, you may need to wait X seconds before being able to talk!") till kanalen.

5 · Speciella XFLAG Flaggor

DALnet har designat specialflaggor för kanaler som blir floodade. Du har faktiskt även möjlighet att sätta egna önskade värden med de speciella XFLAG flaggorna.

5.1 Rekommenderad Flagga

Syntax: /msg ChanServ@services.dal.net XFLAG #kanal RECOMMENDED

Information: Den rekommenderade flaggan sätter en serie av rekommenderat satta värden på din kanal. Den kommer stoppa oönskade användare vilka joinar din kanal för att flooda från att tala i 30 sekunder, och kommer förhindra dem från att skicka notices och ctcps till kanalen. Undantagna från dessa flaggor kommer vara kanaloperatörer, voice:ade användare, registrerade användare och inbjudna användare.

5.2 Återställningsflaggan

Syntax: /msg ChanServ@services.dal.net XFLAG #kanal DEFAULT

Information: Denna flagga kommer återställa alla dina uttökade flaggor till off och 0, det vill säga vad alla flaggorna ursprungligen hade för värden.

6 · Slutsats

Denna funktionalitet kommer kunna minimera effekterna av en stor flood i din kanal. Dessa flaggor kommer vara kontrollerade av DALnet services och vara tillgängliga för alla kanaler. IRC operatörer kommer kunna kontrollera en kanals flaggor.