Πληροφορίες για τον ChanServ

Version 1.3.2


Last translated by Gadalf () on 2004-02-15

Last revised by Documentations Team () on 2018-06-01

Originally written by Mystro () on 2001-04-26

Please direct any comments or feedback about this document (only! no help requests!) to docs@dal.net. If you need help on issues not covered in this document, please see the information at http://help.dal.net.

Εισαγωγή

Ο ChanServ δημιουργήθηκε για να σταματήσει τα takeovers καναλιών, για να αυτοματοποιήσει την διαχείρηση καναλιών και για να κάνει την ζωή των χρηστών ευκολότερη γενικότερα. Κατα την διάρκεια των τελευταίων χρόνων πολλές διαφορετικές εντολές προστέθηκαν στον ChanServ. Αυτές οι εντολές θα συζητηθούν σε αυτό το κείμενο.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον ChanServ μέσω των εντολών /chanserv ή /msg chanserv@services.dal.net. Για τον σκοπό αυτού του κειμένου, θα χρησιμοποιήσουμε την εντολή /chanserv , όμως, μερικοί IRC clients (π.χ το BitchX) δεν υποστηρίζουν την εντολή /chanserv όποτε θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την εντολή /msg chanserv@services.dal.net.

Contents

1 · Κάνοντας Register ένα κανάλι

Σύνταξη: /chanserv register #κανάλι κωδικός περιγραφή

Πληροφορία: Η εντολή REGISTER επιτρέπει σε ένα χρήστη να κάνει register το δικό του/της κανάλι (αν δεν είναι ήδη registered) γρήγορα και ανώδυνα με την πληκτρολόγηση μίας γραμμής. Για να κάνετε register ένα κανάλι, ο χρήστης πρέπει να προσδιορίσει το κανάλι, τον κωδικό και μια σύντομη περιγραφή του καναλιού.

Σημείωση: Υπο καμία προυπόθεση δεν θα πρέπει να δώσετε τον κωδικό σας σε κανένα. Το DALnet δεν θα βοηθήσει με takeovers αν έχετε μοιραστείτε τον κωδικό σας. Επίσης, προσπαθείστε να φτιάξετε τον κωδικό σας έτσι ώστε να είναι απλός για εσάς αλλά δύσκολο για να τον μαντέψουν άλλοι.

Για να δείτε αν ένα κανάλι είναι registered ή όχι, πληκτρολογήστε /chanserv info #κανάλι. Επίσης, μην ξεχάσετε να χρησιμοποιήσετε το σύμβολο # όταν κάνετε register το κανάλι.

Παράδειγμα: /chanserv register #mystro m3dj35 Το δικτυακό μου σπίτι.

Αυτό θα έκανε register το κανάλι #mystro με τον κωδικό m3dj35 (ένας αρκετά σύνθετος κωδικός ώστε να μην μπορεί κάποιος να τον μαντέψει) και την περιγραφή "Το δικτυακό μου σπίτι."

2 · Ρίχνοντας ένα κανάλι

Σύνταξη: /chanserv drop #κανάλι [dropcode]

Πληροφορία: Αυτή η εντολή θα σας επιτρέψει να ρίξετε ένα κανάλι το οποιό σας ανήκει. Πρέπει πρώτα να χρησιμοποιήσετε την εντολή και μετα θα λάβετε έναν κωδικο που θα τον γράψετε μαζί με την εντολή.

Σημείωση: Πρέπει να κάνετε identify στο κανάλι πριν μπορέσετε να το ρίξετε.

Example: /chanserv drop #mystro

Αυτή είναι η αρχική εντολή, μετά απο την οποία θα δείτε κάτι τέτοιο στην γραμμή εντολών (status window):

-ChanServ- Dropping a channel is permanent and cannot be undone!

-ChanServ- To confirm, type: /chanserv DROP #mystro 13151683216

Μετά απο αυτό θα έγραφα την εντολή /chanserv DROP #mystro 13151683216 για την ολοκρήρωση αν ήμουν σίγουρος.

3 · Κάντοντας Identifying σαν ιδρυτής του καναλιού

Σύνταξη: /chanserv identify #κανάλι κωδικός

Πληροφορία: Η εντολή identify αναγνωρίζει τον χρήστη σαν τον ιδρυτή του καναλιού και του δίνει πρόσβαση σε όλες της εντολής που μόνο ο ιδρυτής μπορεί να χρησιμοποιήσει. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την εντολή /identify #κανάλι κωδικός και την εντολή /services identify #κανάλι κωδικός (Αυτές μπορεί να μην δουλεύουν σε μερικούς clients).

4 · Πως να επανακτήσετε έναν κωδικό

Σύνταξη: /chanserv sendpass #κανάλι email

Πληροφορία: Η εντολή sendpass επιτρέπει στον ιδρυτή να λάβει τον κωδικό του για το κανάλι μέσω ενός email που θα λάβει στην email address που έχει δώσει στις υπηρεσίες. Χρησιμοποιόντας αυτήν την λειτουργία, ο ιδρυτής μπορεί να λάβει τον κωδικό του στην περίπτωση που τον ξέχασε ή τον έχασε.

Σημείωση: Σας προτείνουμε να θέσετε την διεύθυνση email σας σε μια μόνιμη διεύθυνση που έχετε και που δεν αλλάζει με τον καιρό (όχι στην διεύθυνση που πήρατε απο τον ISP σας, μιας και μπορεί να αλλάξετε ISPs στο μέλλον). Αν η διευθηνσή email σας αλλάξει και χάσετε τον κωδικό σας, δεν θα μπορείτε να τον πάρετε πίσω.

5 · Προσθέτοντας/Αφαιρόντας/Βλέποντας SOps

Σύνταξη: /chanserv sop #κανάλι add/del/list/wipe [nick]

Πληροφορία: Η εντολή επιτρέπει στον ιδρυτή να προσθέσει ή να αφαιρέση έναν SuperOP στις λίστες πρόσβασης του καναλιού. Η εντολή list, όμως, μπορεί να να χρησιμοποιηθεί απο AOps' και πάνω.

Σημείωση: Οι SOps έχουν πρόσβαση σε πολύ σημαντικές εντολές ( Πρόσθεση και Αφαίρεση AOp, πρόσθεση και αφαίρεση akick, κλπ...) για αυτό θα πρέπει να επιλεγούν πολύ προσεκτικά. Δεν μπορείτε να έχετε πάνω απο 100 SOps στις λίστες πρόσβασης του ChanServ. Η εντολή Wipe μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο απο τον ιδρυτή.

6 · Πρόσθεση/Αφαίρεση/Βλέποντας AOps

Σύνταξη: /chanserv aop #κανάλι add/del/list/wipe [nick]

Πληροφορία: Αυτή η εντολή επιτρέπει σε οποινδήποτε SOp ή στον Ιδρυτή να προσθέσει ή να αφαιρέσει auto ops στο κανάλι. Η εντολή LIST μπορεί να χρησιμοποιηθεί απο AOps και πάνω.

Σημείωση: Η λίστα των AOp περιορίζετε στα 300 καταχωρήσεις. Η εντολή Wipe μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο απο τον Ιδρυτή

7 · Προσθέτοντας/Αφαιρόντας/Βλέποντας AKicks

Σύνταξη: /chanserv akick #κανάλι add/del/list/wipe [nick/host]

Πληροφορία: Τα Akicks είναι Auto Kicks και μπορούν να προσθεθούν μόνο απο SOp ή τον Ιδρυτή; όμως μόνο ο ιδρυτής μπορεί να κάνει wipe τα akicks. Τα αkicks μπορούν να προστεθούν είτε με nick είτε με hostname. Επίσης, μπορείτε να προσδιορίσετε πρότυπο της λίστας (*λέξη*). Η εντολή Wipe μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο απο τον Ιδρυτή.

8 · Κάντοντας Oping και Deoping άτομα

Σύνταξη: /chanserv op/deop #κανάλι nickname

Πληροφορία: Αυτή η εντολή είναι αρκετά απλή, σας επιτρέπει να κάνετε op ή deop ένα nickname σε ένα κανάλι χωρίς να χρειάζετε να είστε opped ή να είστε στο κανάλι. Πρέπει να είστε AOp και πάνω για να μπορέστε να την χρησιμοποιήσετε.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να κάνετε deop κάποιον που έχει μεγαλύτερη πρόσβαση στον ChanServ απο εσάς

9 · Κάνοντας Mass kicking σε ένα κανάλι

Σύνταξη: /chanserv mkick #κανάλι

Πληροφορία: Η εντολή The MKick (Mass Kick) χρησιμοποιήτε σε περίπτωση desync (περισσότερες πληροφορίες για αυτό στο κείμενο Netsplits) στην οποία το κανάλι πρέπει να κλείσει και να ξανά ανοίξει.

Σημείωση: Η εντολή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αν είναι μέσα στο κανάλι με μεγαλύτερη πρόσβαση απο εσάς. (π.χ Οι AOps δεν μπορούν να κάνουν mkick όταν ένας SOp είναι παρών, οι SOps δεν μπορούν να κάνουν mkick όταν ο Ιδρυτής είναι παρών).

10 · Κάντοντας Mass Deop σε ένα κανάλι

Σύνταξη: /chanserv mdeop #κανάλι

Πληροφορία: Η εντολή MDEOP θα κάνει deop όλους μέσα στο κανάλι που έχουν παρόμοια ή λιγότερη πρόσβαση στον ChanServ με το πρόσωπο που χρησιμοποίησε την εντολή. (π.χ. Οι AOps μπορούν να κάνουν deop μόνο απλούς ops και άλλους ΑOps, οι SOps μπορούν να κάνουν deop άλλους SOps, AOps και τους απλούς ops.)

11 · Θέτωντας Ρυθμίσεις σε ένα κανάλι

Η εντολή SET έχει πολλές διαφορετικές επιλογές περιλαμβάνοντας τις FOUNDER, PASSWD, DESC, MLOCK, OPGUARD, KEEPTOPIC, URL, IDENT, RESTRICT and VERBOSE. Όλες αυτές οι εντολές θα διαμορφώσουν και θα αλλάξουν πως συμπεριφέρετε ο ChanServ στο κανάλι και θα έπρεπε να σπαταλήσετε λίγο χρόνο ώστε να τις μάθετε μιας και θα σας βοηθήσουν να κρατήσετε το κανάλι σας ασφαλές.

Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε την εντολή ChanServ SET και τις επιλογές της, πρέπει πρώτα να έχετε κάνει identify σαν Ιδρυτής του καναλιού (περισσότερα παρακάτω).

11.1 Αλλάζοντας τον ιδιοκτήτη του καναλιού

Σύνταξη: /chanserv set #κανάλι founder

Πληροφορία: Η επιλογή FOUNDER της εντολής set θα επιτρέψει στον χρήστη που την χρησιμοποιεί να αλλάξει την ιδιοκτησία του καναλιού και να την κάνει δική του.

Σημείωση: Το nickname που χρησιμοποιεί ο χρήστης πρέπει να είναι αλλιώς η εντολή δεν θα δουλέψει

11.2 Άλλαζοντας κωδικό στο κανάλι

Σύνταξη: /chanserv set #κανάλι passwd παλιόςκωδικός νέοςκωδικός

Πληροφορία: Αυτή η επιλογή θα αλλάξει τον κωδικό του καναλιού απο τον παλιό κωδικό σε ένα νέο. Είναι καλή ιδέα να αλλάζετε κωδικούς κάθε λίγους μήνες για να βελτιώσετε την ασφάλεια του καναλιού.(περισσότερα για αυτό στον τομέα Security).

Σημείσωση: Πρέπει να κάνετε identify στο κανάλι πριν μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την εντολή.

Παράδειγμα:/chanserv set #mystro passwd m3dj35 m3dj36

Αυτή η εντολή θα θέσει τον κωδικό του καναλιού απο m3dj35 σε m3dj36

11.3 Αλλάζοντας περιγραφή του καναλιού

Σύνταξη: /chanserv set #κανάλι περιγραφή νέαπεριγραφή

Πληροφορίες: Η επιλογή DESC αφήνει ένα χρήστη να αλλάξει την περιγραφή του καναλιού του/της που μπορεί να ιδωθεί μέσω της εντολής /chanserv info (περισσότερα για αυτό αργότερα).

Παράδειγμα: /chansev set #mystro desc Το σπίτι του Mystro στο διαδίκτυο!

Αυτή η εντολή θα αλλάξει την περιγραφή του καναλιού #mystro σε 'Το σπίτι του Mystro στο διαδίκτυο!'

11.4 Αλλάζοντας τα modes του καναλιού

Σύνταξη: /chanserv set #κανάλι mlock modes

Πληροφορίες: Η εντολή MLOCK είναι μια απο τις πιο σημαντικές εντολές για την ασφάεια του καναλιού. Παρακάτω είναι μια λίστα όλων των διαθέσιμων modes και το τί κάνουν:

+R - Μόνο registered nicks επιτρέπονται. Πολύ χρήσιμο αν επιθυμείτε να σταματήσετε επιθέσεις κλώνων, μιασ και οι περισσότερες χρησιμοποιούν μή registered nicks.

+n - Όχι εξωτερικά μηνύματα. Αυτή η επιλογή αποτρέπει άτομα που δεν είναι στο κανάλι να στείλουν μήνυματα σε αυτό.

+t - Μόνο οι ops θέτουν θέμα. Αυτή η εντολή θα αποτρέψει όσους δεν είναι ops απο το να αλλάξουν το θέμα του καναλιού. Υπάρχουν επίσης και μερικές επιλογές του ChanServ που μπορούν να βοηθήσουν για να το κλειδώσετε σε υψηλότερα επίπεδα πρόσβασης. (μόνο SOps/AOps μπορούν να αλλάξουν θέμα, περισσότερα για αυτό παρακάτω).

+s and +p - Και οι δυο εντολές κάνουν το κανάλι αόρατο στην εντολή /list , αλλά η +s το κάνει επίσης αόρατο στην εντολή whois. Και οι δυο επιλογές είναι ένας καλός τρόπος για να κρατήσετε ανεπιθύμητους χρήστες έξω απο το κανάλι.

+i - Αυτή η επιλογή κάνει το κανάλι κλειστό σε όλους εκτός αν τους προσκαλέσει ένας op ή αν πουν στον ChanServ να τους προσκαλέσει χρησιμοποιόντας την εντολή /chanserv invite.

+k - Αυτή η επιλογή θέτει ένα κωδικό στο κανάλι το οποιό πρέπει να πληκτρολογήσει όποιος χρήστης θέλει να μπει σε αυτό.

+l - Αυτή η επιλογή περιορίζει τον αριθμό τον χρηστών που μπορούν να μπουν στο κανάλι. Κάποια bots έχουν scripts που θέτουν όριο 5-10 περισσότερους χρήστες απο όσους έχει το κανάλι την συγκεκριμένη στιγμή, που είναι καλή τεχνική για προστασία ενάντια σε κλώνους. (Περισσότερες πληροφορίες για αυτό στον τομέα ασφάλειας).

+m - Αυτή η επιλογή αποτρέπει όσους δεν είναι voiced ή OPed απο το να μιλήσουν στο κανάλι.

+c - Αυτή η επιλογή θα αχρηστεύση οποιονδήποτε control codes (χρώματα, έντονα, υπογραμμισμένα, ανάποδα) απο το να σταλούν στο κανάλι. Επίσης χρήσιμο για επιθέσεις απο κλώνους.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα modes κοιτάχτε το http://docs.dal.net/docs/modesgr.html

Σημείωση: Κάποιες απο τις επιλογές προυποθέτει μια πρόσθετη επιλογή (πχ. το +l χρειάζετε ένα νούμερο, το +k χρειάζετε ένα κωδικό) έτσι οι επιλογές πρέπει να προσδιοριστούν ανάλογα με την σειρά τον επιλογων. (πχ. +kl κωδικός νούμερο)

Παράδειγμα: /chanserv set #mystro mlock +ntR-s

Αυτή η εντολή θα θέσει στο #mystro τα +ntR-s που σημαίνει ότι μόνο οι ops θα μπορούν να αλλάζουν θέμα, όχι εξωτερικά μηνύματα,μόνο registered nicks και ότι δεν μπορεί κάποιος να θέσει την επιλογή secret.

11.5 Ενεργοποιόντας και Απενεργοποιόντας την επιλογή OPGUARD

Σύνταξη: /chanserv set #κανάλι opguard on/off

Πληροφορία: Όταν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη μόνο οι AOps, οι SOps και ο Ιδρυτής θα μπορούν να δώσουν op στο κανάλι, όλοι οι άλλοι θα γίνονται αυτόματα deopped.

11.6 Ενεργοποιόντας και απενεργοποιόντας την επιλογή KEEPTOPIC

Σύνταξη: /chanserv set #κανάλι keeptopic on/off

Πληροφορία: Αν ένα κανάλι αδειάσει (το τελευτέο άτομο φύγει), ο ChanServ θα σώσει το θέμα αν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη ώστε την επόμενη φορά που θα μπεί κάποιος το θέμα θα ξαναδημιουργηθεί μαζί με το nick αυτουνού που το έθεσε.

11.7 Πως να βάλετε να φαίνετε ένα URL στο info του καναλιού

Σύνταξη: /chanserv set #κανάλι url [URLεδώ]

Πληροφορία: Αυτή η εντολή σας αφήνει να θέσετε ένα URL για το κανάλι σας το οποίο μπορεί να ειδωθεί μέσω της εντολής /chanserv info. Για να αφαιρέσετε ένα URL, πληκτρολογήστε την εντολή χωρίς το URL στο τέλος.

11.8 Οι Ops πρέπει να κάνουν identify πριν γίνουν opped

Σύνταξη: /chanserv set #κανάλι ident on/off

Πληροφορία: Η επιλογή ident αποφασίζει αν θα γίνται opped στο κανάλι σας χωρίς να χρειάζετε να κάνουν identify (access list) ή αν πρέπει να κάνουν identify. (Παρακαλώ δείτε το http://docs.dal.net/docs/nickservgr.html#5 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις access lists).

11.9 Περιορίζοντας ένα κανάλι σε AOps και πάνω

Σύνταξη: /chanserv set #κανάλι restrict on/off

Πληροφορία: Η επιλογή RESTRICT, όταν ενεργοποιηθεί, δεν θα επιτρέψει σε κανέναν που δεν βρίσκετε στην λίστα πρόσβασης του καναλιού να μπεί στο κανάλι και θα τους κάνει kickban αυτόματα.

11.10 Ενεργοποιόντας/Απενεργοποιόντας την επιλογή VERBOSE

Σύνταξη: /chanserv set #Κανάλι verbose on/off

Πληροφορία: Η επιλογή VERBOSE, όταν ενεργοποιηθεί, θα ειδοποιεί τους ops του καναλιού για τυχών αλλαγές που γίνονται στην λίστα πρόσβασης του καναλιού (πχ. πρόσθεση/αφαίρεση aop, πρόσθεση/αφαίρεση sop, πρόσθεση/αφαίρεση akick).

Ένα παράδειγμα είναι:

-ChanServ:@#mystro- [VERBOSE] Mystro!mystro@sun.2kservices.com => aop #mystro add |Mystro|

11.11 Θέτοντας ποιός μπορεί να αλλάξει το θέμα

Σύνταξη: /chanserv set #κανάλι topiclock founder/sop/off

Πληροφορία: Η επιλογή TOPICLOCK, όταν ενεργοποιηθεί, θα σας επιτρέψει να επιλέξετε ποίοι θα μπορούν να αλλάξουν θέμα: Εσείς (ο ιδρυτής), οι SOp, ή οποισδήποτε (off).

11.12 Επιτρέπόντας σε χρήστες που μπήκαν πρώτοι να παραμείνουν opped

Σύνταξη: /chanserv set #κανάλι leaveops on/off

Πληροφορία: Αυτή η επιλογή, όταν ενεργοποιηθεί, δεν θα κάνει deop τον πρώτο χρήστη που θα μπεί στο κανάλι ασχέτος με το αν είναι op ή όχι, αν είναι απενεργοποιημένο (όπως είναι αν δεν το έχετε πειράξει), θα κάνει deop όποιον δεν είναι AOp και πάνω. Σας προτείνουμε να αφήσετε αυτήν την επιλογή όπως είναι για λόγους ασφάλειας.

11.13 Ο Ιδρυτής δεν χρειάζετε να κάνει identify

Σύνταξη: /chanserv set #κανάλι unsecure

Πληροφορία: Αυτή η εντολή, όταν ενεργοποιηθεί, θα επιτρέπει σε όποιον είναι στην λίστα πρόσβασης του nick του ιδρυτή (access list) να κάνει αλλαγές που μόνο ο ιδρυτής μπορεί να κάνει στο κανάλι. Αυτό μπορεί να έιναι πολύ μεγάλος κίνδυνος ασφάλειας αν ο ιδρυτής δεν έχει μια πολύ ασφαλή λίστα πρόσβασης (nickserv access list) (παρακαλώ δείτε το κείμενο NickServ για περισσότερες πληροφορίες). Σας προτείνουμε να μην πειράξετε αυτήν την επιλογή.

11.14 Πως να κάνετε το κανάλι private

Σύνταξη: /chanserv set #κανάλι private on/off

Πληροφορία: Αυτή η επιλογή, όταν ενεργοποιηθεί, θα αποτρέπει την εντολή /chanserv invite απο το να χρησιμοποιηθεί. Επίσης θα επιτρέψει μόνο σε αυτούς που ξέρουν για το κανάλι να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό.

11.15 Ρυθμίσεις για το ποιός μπορεί να στείλε memos καναλιού

Σύνταξη: /chanserv set #κανάλι memo none/aop/sop/founder

Πληροφορία: Αυτή η εντολή επιτρέπει στον ιδρυτή να διαχειριστή ποιός θα μπορεί να στέλνει memos καναλιού. Όταν η επιλογή memo είναι ορισμένη στο none, κανένας δεν μπορεί να στείλει memo; όταν η επιλογή memo είναι ορισμένη σε AOp, όλα τα άτομα με πρόσβαση στις λίστες πρόσβασης του chanserv θα μπορούν να στείλουν memo, όταν η επιλογή memo είναι ορισμένη στο SOp μόνο ο ιδρυτής και οι sops θα μπορούν να στείλουν memo και όταν η επιλογή είναι ορισμένη στο founder τότε μόνο ο ιδρυτής θα μπορεί να στείλει memos καναλιού.

11.16 Πως να θέσετε successor στο κανάλι

Σύνταξη: /chanserv set #κανάλι successor nickname / -

Πληροφορία: Αυτή η εντολή επιτρέπει στον ιδρυτή να θέσει ένα διάδοχο για το κανάλι στην περίπτωση που το nickname του ιδρυτή εκπνεύση. Όταν και αν το nickname εκπνεύση τότε το κανάλι θα περάσει στον διάδοχο με όλα τα δικαιώματα και τα προνόμια του ιδρυτή. Αν επιθυμείτε να μην έχετε κάνενα σαν διάδοχο χρησιμοποιήστε το ("-") αντί για nickname. Ο χρήστης μπορεί να αποτρέψει το να προστεθεί σαν διάδοχος σε ένα κανάλι αν έχει ενεργοποιήσει την επιλογή NOOP στο nickname του. (δες http://docs.dal.net/docs/nickservgr.html#6.7)

11.16.1 ·Αφαιρόντας τον εαυτό σας απο Διάδοχο

Αν θέλετε να αφαιρέσετε τον εαυτό σας απο διάδοχο ενός καναλιού μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ακόλουθη εντολή

Σύνταξη:/chanserv successor #Κανάλι DEL

Σημείωση: Πρέπει να χρησιμοποιήτε το Nickname με το οποίο έχετε μπεί σαν διάδοχος και πρέπει να έχετε κάνει identify σε αυτό.

Παράδειγμα: /chanserv successor #DALnetHelp DEL

Μπορείτε να δείτε σε ποιά κανάλια είστε εγγεγραμένος σαν διάδοχος πηγαίνοντας στο http://users.dal.net. Κάντε Log in με το εγγεγραμένο nickname σας και τον κωδικό σας, μετά επιλέξτε απο το menu πλοήγησης "DAL Channels" και μετά διαλέξτε την επιλογή "What channels am I Successor in?"

11.16.2 ·Επιτρέπει την αποστολή του Κωδικού Εξουσιοδότησης (Auth Code) για δεύτερη φορά

Σύνταξη: /chanserv sendauth #κανάλι S

Πληροφορία Όταν το nick του ιδιοκτήτη λήξει, τότε θα σταλεί στον successor ένας κωδικός ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ απο τον MemoServ για να αποκτήσουν πρόσβαση στο κανάλι. Αν το πρώτο memo αποτύχει, τότε ο successor μπορεί να ξανά αιτηθεί τον κωδικό ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ να σταλεί σε αυτούς πάλι, μέσω του MemoServ χρησιμοποιόντας αυτή την εντολή.

11.17 Πως να θέσετε την επιλογή mailblock για το κανάλι

Σύνταξη:/chanserv set #κανάλι mailblock on/off

Πληροφορίες: Αυτή η εντολή επιτρέπει στον ιδρυτή ενός καναλιού να ενεργοποιήσει/απενεργοποιήσει την επιλογή mailblock για το κανάλι του, και με αυτό να ενεργοποιήσει/απενεργοποιήσει την επιλογή για τον κωδικό του καναλιού να σταλέι στο email του ιδρυτή στην περίπτωση χαμένου κωδικού.

Σημείωση: Ενεργοποιόντας αυτήν την επιλογή, ο ιδρυτής δεν έχει πλέον την δυνατότητα να πάρει τον κωδικό του καναλιού στην περίπτωση που ξεχαστεί/χαθεί. Η επιλογή mailblock δεν θα πρέπει να ενεργοποιηθεί εκτός και αν ο ιδρυτής είναι απολύτος σίγουρος ότι δεν πρόκειτε να ξεχάσει/χάσει τον κωδικό του καναλιού.

12 · Κάνοντας Invite τον εαυτό σας στο κανάλι

Σημείωση: /chanserv invite #κανάλι

Πληροφορία: Αυτή η επιλογή θα σας προσκαλέσει σε ένα κανάλι που είναι +R/+O/+i/+l/+k/+b ή σε ένα κανάλι απο το οποίο έχετε γίνει banned απο κάποιον. Πρέπει να είστε AOp και πάνω για να χρησιμοποιήσετε αυτην την εντολή.

13 · Πως να δείτε τι πρόσβαση έχει κάποιος

Σύνταξη: /chanserv acc/access #κανάλι [nick]

Πληροφορία: Αυτή η εντολή αφήνει έναν AOp ή πάνω να δεί τί πρόσβαση έχει κάποιος άλλος στο κανάλι. Η πρόσβαση εμφανίζετε αριθμητικά, παρακάτω είναι οι επεξηγήσεις:

-2 = Το κανάλι είναι παγωμένο ή κλειστό

-1 = Είναι AutoKICKed απο το κανάλι

0 = Βασική

1 = AutoOp

2 = SuperOp

3 = Έχει πρόσβαση ιδρυτή μέσω της λίστας πρόσβασης του NickServ

4 = Έχει πρόσβαση ιδρυτή επειδή έχει κάνει identify το nick του ιδρυτή στον NickServ

5 = Έχει πρόσβαση ιδρυτή επειδή έχει κάνει identify με των κωδικό του καναλιού στον ChanServ

Αν ο χρήστησ δεν είναι online, τότε η πρόσβαση του θα είναι 0.

Σημείωση: Πρέπει να είστε AOp και πάνω για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την εντολή

Παράδειγμα: /chanserv acc #mystro mystro

Η ακόλουθη απάντηση θα ερχότανε απο τον ChanServ:

-ChanServ- Mystro ACC #mystro 5 (Founder)

14 · Γιατί πέρνει op ένα άτομο

Σύνταξη: /chanserv why #κανάλι nick

Πληροφορία: Η εντολή WHY κάνει το ίδιο πράγμα με την εντολή ACC/ACCESS, όμως επιστρέφει την κατάσταση του χρήστη στην μορφή AOp/SOp/Founder χωρίς επίπεδο πρόσβασης. Θα σας πει επίσης αν κάποιος χρησιμοποιεί ένα διαφορετικό nickname απο το nickname με το οποιό έχει πρόσβαση.

Σημείωση: Πρέπει να είστε AOp και πάνω για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την εντολή

Παράδειγμα: /chanserv why #mystro mystro

Παρακάτω θα δείτε τι θα λαμβάνατε απο τον ChanServ

-ChanServ- Mystro has FOUNDER access to #mystro. Reason: Identification to services with the channel password.

15 · Κάντοντας Unban τον εαυτό σας και άλλους

Σύνταξη: /chanserv unban #κανάλι [nick/*/nick!user@host]

Πληροφορία Η εντολή UNBAN θα κάνει unban όλες τις masks που ταιριάζουν με του nick!user@host σας αν δεν προσδιορίσετε ένα nickname. Οι AOps μπορούν επίσης να κάνουν unban ένα συγκεκριμένο χρήστη ή host. Οι SOps μπορούν να κάνουν unban τα πάντα προσδιορίζοντας το σύμβολο * sign αντί για nickname.

16 · Μετρώντας τους AOps/SOps και τα AKicks

Σύνταξη: /chanserv count #κανάλι

Πληροφορία: Αυτή η εντολή μετράει όλα τα AKicks, τους AOps και τους SOps σε ένα κανάλι και σου δίνει ένα νούμερο για απάντηση.

Παράδειγμα: /chanserv count #mystro

Αυτό θα επιτρέψει το ακόλουθο:

-ChanServ- Channel: #mystro - AOP: 27 SOP: 3 AKICK: 9

17 · Βρίσκοντας πληροφορίες για ένα κανάλι

Σύνταξη: /chanserv info #κανάλι>

Πληροφορία: Η εντολή INFO επιτρέπει σε κάποιον να δεί συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με ένα κανάλι (ρυθμίσεις του chanserv, θέμα, ημερομηνίας registry, τελευταία ημερομηνία που κάποιος έγινε op, κλπ.)

Παράδειγμα: /chanserv info #mystro

Αυτή η εντολή θα σας δώσει τις εξής πληροφορίες:

-ChanServ- Info for #mystro:

-ChanServ- Founder : |Mystro| (mystro@66.38.188.104)

-ChanServ- Mode Lock : +nt-ilk

-ChanServ- Description: My little home on the net.

-ChanServ- Options : Verbose

-ChanServ- Memo Level : AOP

-ChanServ- Registered : Thu 09/30/1999 03:07:00 GMT

-ChanServ- Last opping: Sat 04/21/2001 13:54:14 GMT

-ChanServ- *** End of Info ***

Αυτό δείχνει ότι ο ιδρυτής είναι ο |Mystro| με host mystro@66.38.188.104, το κανάλι έχει τα modes +nt-ilk, η περιγραφή είναι 'my little home on the net.' etc.

18 · Ασφάλεια Καναλιού

Τώρα που μάθατε τις εντολές του ChanServ, είναι καιρός να προχωρήσουμε σε ένα πολύ σημαντικό θέμα: Ασφάλεια Καναλιού. Κάθε μέρα, πολλά άτομα μπαίνουν σε κανάλια σαν το #operhelp για να δεχτούν βοήθεια σχετικά με takeovers καναλιών, ξεχασμένους κωδικούς, κλπ... Εδώ είναι μερικές τακτικές που θα σας βοηθήσουν να πολεμήσετε όλα τα προβλήματα ασφάλειας σας.

1) Κάντε τον κωδικό σας με μεγάλα, μικρά γράμματα και με αριθμούς. Αυτό κάνει τους κωδικούς σχεδόν αδύνατο να μαντευτούν.

2) Ποτέ μα Ποτέ μην δώσετε τον κωδικό σας σε κανένα που δεν εμπιστεύεστε με την ζωή σας. Το DALnet δεν βοηθάει χρήστες που μοιράστοικαν τον κωδικό τους.

3)Προσθέστε SOps πολύ προσεκτικά. Επίσης προσθέστε AOps πολύ προσεκτικά. Μην προσθέσετε κάνενα που δεν τον ξέρετε πολύ καλα στην OP list.

4) Θέστε ενα mlock τουλάχιστον στο +nt. Αυτό θα αποτρέπει άτομα απο το να σας αλλάζουν θέμα ή να σας στέλνουν μηνύματα χωρίς να είναι μέσα στο κανάλι.

5) Μην δημιουργήσετε ένα script που να κάνει αυτόματα identify. Αν το κάνετε, μην το δώσετε πουθενά μαζί με το αυτόματο identify γιατι μπορεί να βρεθείτε σε σοβαρούς μπελάδες.

6) Αλλάζετε κωδικό τουλάχιστον μια φορά κάθε δύο μήνες.

Αυτά. Μπορείτε να ρίξετε μια ματιά στο κείμενο Passwords (http://docs.dal.net/docs/passwordsgr.html) για περισσότερεςσ πληροφορίεσ σχετικά με κωδικούς.

19 · Λήξη καναλιού

Ένα κανάλι λήγει όταν δεν υπάρχει op ή ο ιδρυτής δεν συμμετέχει εντός 30 ημερών. Για να διατηρήσετε το κανάλι σας εγγεγραμμένο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, πρέπει να συμμετάσχετε στο κανάλι σας τουλάχιστον μία φορά το μήνα για να το κρατήσετε ενεργό. Επίσης, πρέπει να προσθέσετε το Manager / Sop ή το Aop για να διατηρήσετε το καναλιό σας που είστε απασχολημένοι και δεν μπορείτε να συνδεθείτε με το DALnet για οποιονδήποτε λόγο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσθήκη ops, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://docs.dal.net/docs/csaccessgr.html#4.2.

Ένα κοινό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι ιδρυτές καναλιού είναι οι Opping άγνωστοι άνθρωποι. Για να αναπτύξετε και να διασφαλίσετε το κανάλι σας, ανατρέξτε στην ενότητα http://docs.dal.net/docs/chandevgr.html#4 , για περισσότερες οδηγίες.

Σημείωση: Εάν το κανάλι είναι όχι περισσότερο καταχωρισμένο και συλλεχθέν από άλλο χρήστη, δεν μπορείτε να το πάρετε ξανά μέχρι να λήξει μετά από 30 ημέρες λόγω αδράνειας. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να συμμετάσχετε #OperHelp.

20 · Εν κατακλείδι

Τώρα που μάθατε τις εντολές του ChanServ είστε έτοιμοι για τα προνόμοια και τις υπευθυνότητες ενός ιδρυτή. Μπορείτε αν θέλετε να κοιτάξετε το κείμενο NickServ για μερικές πληροφορίες σχετικά με εντολές και ρυθμίσεις του NickServ.

Για περισσότερες πληροφορίες για AKicks, AOps και SOps, παρακαλώ δείτε το κείμενο Chanserv Access document που βρίσκετε στο http://docs.dal.net/docs/csaccessgr.html