ChanServ Informasjon

Version 1.3.2


Last translated by Eaze () on 2001-08-15

Last revised by Documentations Team () on 2018-06-01

Originally written by eaze () on 2001-08-15

Please direct any comments or feedback about this document (only! no help requests!) to docs@dal.net. If you need help on issues not covered in this document, please see the information at http://help.dal.net.

Introduksjon

ChanServ ble laget for å stoppe takeover forsøk, automatisere kanal styring, og generelt gjøre irc enklere for brukerne. Over årene har mange kommandoer og muligheter blitt lagt til ChanServ. Disse kommandoene blir introdusert i dette dokumentet.

ChanServ kan benyttes ved /chanserv eller /msg chanserv@services.dal.net. I dette dokumentet vil vi benytte /chanserv som vår kommando. Noen IRC kleinter (f.eks. BitchX) støtter ikke /chanserv, så du vil være nødt til å bruke /msg chanserv@services.dal.net.

Contents

1 · Registrere en kanal

Syntax: /chanserv register#kanalpassword beskrivelse

Informasjon: REGISTER kommandoen tillater en bruker å registere sin kanal (med mindre den allerede er registrert) raskt og enkelt ved bruk av kun en kommando. For å få registrert en kanal, må brukeren spesifisere sitt kanal navn, et selvvalgt passord og en kort beskrivelse av kanalen.

Notat: Ditt passord er personlig, dette skal ALDRI deles ut til noen. DALnet vil ikke hjelpe til i takeover situasjoner hvor passordet har blitt delt ut til andre. Forsøk også å lag et passord som er lett for deg å huske, men vanskelig for andre å gjette seg frem til.

For å finne ut om en kanal er registrert, skriv /chanserv info #kanal, mer om dette siden.. Du må også alltid huske # tegnet når du skal registrere en kanal, samt i all annen kommunikasjon med ChanServ

Eksempel: /chanserv register #eaze m0069 Mitt lille hjem.

Dette vil registrere kanalen #eaze med passordet m0069 (et relativt sikkert, tilfeldig valgt passord) og beskrivelsen "Mitt lille hjem"

2 · Droppe en kanal

Syntax: /chanserv drop #kanal [dropcode]

Informasjon: Denne kommandoen lar deg droppe en kanal du er eier av. Du må først bruke kommandoen en gang, da vil du få en dropcode som du fyller ut som vist over, og bruker da hele denne kommandoen.

Notat: Du må identifisere deg til ChanServ før du kan droppe en kanal.

Eksempel: /chanserv drop #eaze

Dette er den første kommandoen, hvor jeg så vil se noe tilsvarende dette i Status vinduet:

-ChanServ- Dropping a channel is permanent and cannot be undone!

-ChanServ- To confirm, type: /chanserv DROP #eaze 13151683216

Etter dette benytter jeg så kommandoen /chanserv DROP #eaze 13151683216 for å bekrefte dette.

3 · Identifisere som kanal eier (Founder)

Syntax: /chanserv identify #kanal passord

Informasjon: Identify kommandoen identifiserer brukeren som eieren av kanalen, og gir brukeren tilgang til alle founder rettigheter. Du kan også bruke /identify #kanal passord og /services identify #kanal passord (Fungerer ikke i alle klienter).

4 · Henter et passord

Syntax: /chanserv sendpass #channel email

Informasjon: Sendpass-kommandoen tillater grunnleggeren å ha sitt kanalpassord sendt til e-postadressen som er knyttet til kanalen i tjenestedatabasen. Ved å bruke denne funksjonen, kan grunnleggeren ha sitt passord sendt til ham med en fortapt / glemt passord. Foundernick for den kanalen må identifiseres før den kommandoen kan brukes.

Merk: Det anbefales at du angir e-postadressen din til en permanent e-postadresse som ikke endres over tid (ikke en e-post som fulgte med Internett-leverandøren din, siden du kan endre ISP-er i fremtiden). Hvis e-postadressen din endres, og du har mistet passordet ditt, vil du ikke kunne hente det.

Oppdater: Tidligere ble det nåværende passordet til kanalen sendt direkte til din e-postadresse. Effektiv umiddelbart, vil kommandoen SENDPASS fungere som følger:

1. Du vil motta en e-post med en autorisasjonskode for å bekrefte forespørselen din, som du må handle på. Tillatelseskoden vil være gyldig i 72 timer (3 dager).

2. Etter fullføring av autorisasjonen som beskrevet, vil ChanServ opprette et nytt, RANDOM passord for kanalen, og vil fortelle deg det nye passordet som et svar på din AUTH-kommando.

5 · Legge til/fjerne/vise Managers

Syntax: /chanserv manager #channel add/del/list/wipe nick

Stiftere kan nå legge til opptil 5 ledere til sin kanal. Ledere har * nesten * full kontroll over kanalen med unntak av å endre kanalens grunnlegger

Kanalforvaltere kan:
- Administrer SOP-listen (legg til / fjern SOP)
- Tørk AOP / SOP lister
- Endre kanalbeskrivelse
- Masskick og massdeop en kanal opp til og med tilgangspunktet for AOp
- Sett / avstilt OPGUARD
- Still inn / frakoblet MLOCK
- Set / unset IDENT
- Set / unset KEEPTOPIC
- Set / unset RESTRICT
- Angi / opphev URL
- Sett / avstilt VERBOSE
- Set / unset TOPICLOCK (med mindre det er låst til grunnleggeren)
- Set / unset LEAVEOPS
- Sett / avinstaller PRIVATE
- Set / unset MEMO nivå (med mindre det er låst til grunnleggeren)
- Se etterfølgerens nick med ChanServ INFO

Kanalforvaltere kan * IKKE *:
- Endre kanalpassord
- Bytt grunnleggeren
- Set / unset etterfølger
- Angi / avregistrere postblock
- Legg til / fjern andre ledere
- Set / unset UNSECURE (for øyeblikket ødelagt og gjør ingenting)
- Bruk sendpass

6 · Legge til/fjerne/vise SOp'ene

Syntax: /chanserv sop #kanal add/del/list/wipe [nick]

Informasjon: Kommandoen lar eieren legge til eller fjerne en SuperOP til kanalens access liste. List kommandoen, kan benyttes av Aop'er og oppover.

Notat: SOp'er har tilgang til viktige kommandoer (Legge til og fjerne Aop'er, legge til og fjerne akick, osv...) og bør derfor velges med forsiktighet. Du kan ikke ha mer enn 100 SOp'er i ChanServ's access liste. Wipe kan kun brukes av eieren.

Oppdatering: Grunnleggere kan ikke lenger legges til AOP / SOP / AKICK-lister.

7 · Legge til/fjerne/vise AOp'ene

Syntax: /chanserv aop #kanal add/del/list/wipe [nick]

Informasjon: Denne kommandoen lar Sop'er og Founder legge til og fjerne brukere fra kanalen sin access liste. List kommandoen kan brukes av Aop og høyere.

Notat: Aop listen er begrenset til 300 brukere, og wipe kan her også kun brukes av Founder.

Oppdatering: Grunnleggere kan ikke lenger legges til AOP / SOP / AKICK-lister.

8 · Legge til/fjerne/vise AKicks

Syntax: /chanserv akick #kanal add/del/list/wipe [nick/adresse]

Informasjom: Akicks betyr Auto Kicks, og kan bli lagt til av Sop eller Founder. Kun Founder kan bruke wipe. Akicks kan lages på nick, adresse, og også på fri tekst (*ord*)

Oppdatering: Grunnleggere kan ikke lenger legges til AOP / SOP / AKICK-lister.

9 · Op'e/Deop'e brukere

Syntax: /chanserv op/deop #kanal nick

Informasjon: Denne kommandoen er relativt enkel. Den tillater deg å gi eller fjerne op fra en bruker på en kanal, uten å være op'et i kanalen selv. Denne kommandoen kan brukes av Aop og høyere.

Notat: Du kan ikke deop'e noen som har høyere tilgang enn deg (f.eks du Aop, den andre Sop)

10 · Mass kicking av kanal

Syntax: /chanserv mkick #kanal

Informasjon: MKick-kommandoen (Mass Kick) brukes i tilfelle desync (mer informasjon i Netsplits-dokumentet), i hvilket tilfelle kanalen skal lukkes og gjenåpnes. Denne kommandoen evakuerer en kanal helt ved å sparke alle ut, forbudt *! * @ * (Alle), innstillingsmodus + i (bare invitere) og + l 1. Når du MKICKer en kanal, kan du ikke UNBAN eller INVITERE deg selv tilbake i kanalen. Dette bør bare brukes i overtakelsessituasjon.

Notat: Masskicks er begrenset til en en time, og er bare tilgjengelige for SOP, MANAGER og Founders. Kommandoen kan ikke brukes hvis noen høyere enn du er i kanalen. SPS kan ikke mukke når grunnleggeren er til stede.

11 · Mass Deoping av kanal

Syntax: /chanserv mdeop #kanal

Informasjon: MDeop kommandoen deop'er alle i kanalen som har samme eller lavere tilgang enn den som bruker kommandoen. (F.eks en Aop som bruker kommandoen vil bare deop'e Aop og vanlige op'er. En Sop vil deope Sop, Aop og vanlige oper, men founder vil deope alle)

12 · Sette kanal instillinger

SET kommandoen har mange forskjellige argumenter, inkludert FOUNDEr, PASSWD, DESC, MLOCK, OPGUARD, KEEPTOPIC, URL, IDENT, RESTRICT og VERBOSE. Alle disse kommandoene påvirker hvordan ChanServ styrer din kanal, og det kan være lurt å sette seg inn i hvordan disse fungerer.

Notat: For å bruke SET kommandoen, sørg for å være identifisert som kanalen eier (Founder).

12.1 Skifte kanaleier / founder

Syntax: /chanserv set #kanalfounder

Informasjon: Argumentet FOUNDER vil gjøre at ChanServ setter personen som bruker denne kommandoen som founder av kanalen. Man kan ikke sette andre personer til founder med denne kommanodoen..

Notat: Brukeren er nødt til å benytte et registrert nick, ellers fungerer det ikke

12.2 Skrifte kanalens passord

Syntax: /chanserv set #kanalpasswd gammeltpassord nyttpassord

Informasjon: Dette argumentet vil forandre kanalen sitt passord fra et gammelt til et nytt passord. Det er en god idègrave; å bytte passord med jevne mellomrom. Dette har ingenting med ditt nick passord å gjøre.

Eksempel:/chanserv set #mystro passwd m0069 hest14gf

Denne kommandoen vil bytte passordet fra m0069 til hest14gf.

12.3 Forandre kanalens beskrivelse (description)

Syntax: /chanserv set #kanaldesc nybeskrivelse

Informasjon: DESC argumentet lar brukeren forandre kanalens beskrivelse, som vises gjennom /chanserv info #kanal kommandoen. Mer om denne kommandoen senere.

Eksempel: /chansev set #mystro desc Jeg er kulest!

Denne kommandoen vil forandre beskrivelsen på #eaze til 'Jeg er kulest!'

12.4 Forandre kanal modes (innstillinger)

Syntax: /chanserv set #kanal mlock modes

Informasjon: MLOCK kommandoen er en av de viktigste for å holde kanalen sikker. Nedenfor følger en forklaring på alle modes man kan benytte MLOCK til, og hva de gjør.

+R - Kun brukere med registrerte nick slipper inn. Veldig fint mot cloner og boter som driver med reklame.

+n -Denne gjør slik at kun personer som er på kanalen kan sende tekst, dersom denne slås av, kan man skrive uten å være der.

+t - Denne tillater kun op'er å sette en topic i kanalen. ChanServ har en god del bedre måter å kontrollere dette på, gjerne i kombinasjon. Mer om dette følger senere.

+s and +p - Begge to fjerner kanalen fra /list kommandoen, men +s gjør også at kanalen ikke vises når man bruker /whois på en bruker som er i den kanalen (untatt hvis man er der selv også)

+i -Dette valget gjør at personer må bli invitert til kanalen for å komme dit. Dette kan gjøres via ChanServ, eller manuelt av personer som allerede er i kanalen.

+m - Dette valget gjør at kun op'er og voice'de personer kan snakke i kanalen. Oftest symbolisert med @ og +.

+c -Dette valget gjør det umulig å bruke farger, fet skriv osv i kanalen. Forsøker du å sende en setning som inneholder noe av dette, vil den ikke vises for de andre i kanalen.

For mer informasjon om modes ta en titt på http://docs.dal.net/docs/modes.html

Notat: Noen av alternativene krever et annet argument (dvs. + jeg trenger et tall, + k trenger et passord), slik at argumentene må angis i rekkefølge av alternativene. (Dvs. + kl passordnummer).

Eksempel: /chanserv set #Docsteam mlock +ntR-s

Denne kommandoen ville satt #Docsteam til +ntR og -s til enhver tid, og man vil ikke kunne forandre dette manuelt.

12.5 Sette OPGUARD av og på

Syntax: /chanserv set #kanal opguard on/off

Informasjon: Når dette argumentet er satt på, vil kun Aop'er, Sop'er, Manager og Founder kunne være op i kanalen. Alle andre blir automatisk deop'et

12.6 Sette KEEPTOPIC av og på

Syntax: /chanserv set #kanal keeptopic on/off

Informasjon: Hvis kanalen blir tom, så vil ChanServ automatisk lagre topicen som stod, og sette den neste gang noen kommer inn i kanlen, med nicket til den som satte den opprinnelig.

12.7 Legge til en Web adresse i /Chanserv INFO

Syntax: /chanserv set #kanal url [adresse her]

Informasjon: Denne kommandoen lar deg vise en adresse når noen bruker /chanserv info på kanalen din. For å fjerne en adresse, benytt kommandoen uten noen påfølgende adresse.

12.8 Op'er må identifisere seg til NickServ før de får op

Syntax: /chanserv set #kanal ident on/off

Informasjon: Denne kommandoen gjør at kun brukere som har benyttet identify kommandoen til Nickserv vil bli op'et når de kommer inn i kanalen. Se på http://docs.dal.net/docs/nickserv.html#5 for mer informasjon om access lister.

12.9 Begrense en kanal til Aop eller høyere

Syntax: /chanserv set #kanal restrict on/off

Informasjon: Argumentet RESTRICT gjør det slik at kun personer i access listen til en kanal får være der. Alle som joiner uten å være Aop, Sop eller Founder, vil automatisk bli kicket og bannet.

12.10 Slå VERBOSE av og på

Syntax: /chanserv set #kanal verbose on/off

Informasjon: Argumentet VERBOSE senter en notice til alle opene i kanalen, når noen forandrer access listene.

Et eksempel på hvordan det ville sett ut:

-ChanServ:@#eaze- [VERBOSE] eaZe!kn@gw.penguins.no => aop #eaze del |Mystro|

12.11 Avgjøre hvem som kan forandre topic

Syntax: /chanserv set #kanal topiclock founder/sop/off

Informasjon: TOPICLOCK kommandoen tillater deg å avgjøre hvem som for lov til å sette topic. Valgmulighetene er Founder, Sop, Aop og Off (alle).

12.12 La brukere som joiner tom kanal beholde op

Syntax: /chanserv set #kanal leaveops on/off

Informasjon: Når denne kommandoen står på, vil ChanServ la alle som joiner kanalen når den er tom beholde op. Dersom denne er slått av, vil ChanServ automatisk deope de som ikke har Aop, Sop eller Founder. Vi anbefaler IKKE å bruke denne kommandoen.

12.13 Founder trenger ikke identifisere til ChanServ

Syntax: /chanserv set #kanal unsecure

Informasjon: Denne kommandoen tillater alle som matcher Founder sine nick adresser å benytte kanalens innstillinger. Dette er svært risikabelt dersom founder ikke har laget en sikker nick access liste. Se NickServ dokumentet for mer informasjon.

12.14 Lag en privat kanal

Syntax: /chanserv set #kanal private on/off

Informasjon: Denne kommandoen deaktiverer /chanserv invite kommanoen, og setter kanalen 'usynlig'. Merk: Dersom man setter Private sammen med +i mode, Må det være en bruker i kanalen som inviterer folk inn.

12.15 Velge hvem som kan sende memoer til hele kanalen.

Syntax: /chanserv set #kanal memo none/aop/sop/founder

Informasjon: Denne kommandoen tillatter eieren av kanalen til å forandre hvem som kan sende memoer til kanalen. Når memo er satt til 'none' kan ikngen sende memo, er den satt top Aop, kan alle Aop og høyere sende, osv. Settes den til Founder, kan kun Founder sende kanal memoer.

13 · Invitere deg selv til en kanal

Syntax: /chanserv invite #kanal

Informasjon: Med denne kommandoen kan du invitere deg forbi en kanal med +R,+O,+i,+l,+k, og +b, også en kanal hvor du er bannet. Du må være Aop eller høyere for å benytte denne kommandoen.

14 · Sjekke en brukers access nivå

Syntax: /chanserv acc/access #kanal [nick]

Informasjon: Denne kommandoen lar en Aop eller høyere se hva slags access han eller andre har i en kanal. Svaret kommer i form av et tall. De nedenfor for forklaring.

-2 = Kanalen er stengt eller frosset

-1 = AutoKICK på kanalen

0 = Normal Bruker

1 = AutoOp

2 = SuperOp

3 = Founder tilgang via matchende NickServ adresse

4 = Founder tilgang via identifikasjon til NickServ

5 = Founder tilgang via identifikasjon til ChanServ

Hvis nicket ikke er online, vil den gi svar 0.

Notat: Du må ha Aop eller høyere tilgang for å bruke denne kommandoen

eksempel: /chanserv acc #eaze mystro

Dette vil være svaret fra ChanServ

-ChanServ- Mystro ACC #eaze -1 Mystro

15 · Hvorfor en person har op på en kanal

Syntax: /chanserv why #kanal nick

Informasjon: Kommandoen WHY gjør stort sett det samme som ACC/ACCESS, men den returnerer en forklaring, ikke et tall. Den skiller sånn sett kun mellom Aop, Sop og Founder. Den vil også fortele hvorvidt brukeren bruker et annet nick enn det han har i kanalens liste..

Notat: Du må være Aop eller høyere for å benytte denne kommandoen.

eksempel: /chanserv why #eaze eaze

Below is what you would receive from ChanServ

-ChanServ- eaze has FOUNDER access to #eaze. Reason: Identification to services with the channel password. Channel Frozen: NO

16 · Unbanne deg selv og andre

Syntax: /chanserv unban #kanal [nick/*/nick!user@host]

Informasjon: UNBAN kommandoen fjerner alle adresser som matcher din adresse (nick!ident@host.no) hvis den brukes uten noe nick. Aop'er kan unbanne spesifiserte brukere og adresser. Sop'er kan også fjerne alle bans, ved å benytte * i adressefeltet.

17 · Opptelling av Aop,Sop og AKick

Syntax: /chanserv count #kanal

Informasjon: Denne kommandoen gir deg en opptelling av hvor mange Aop'er, Sop'er og Akick'ede personer du har i kanlaen.

Eksempel: /chanserv count #eaze

Dette vil gi følgende svar

-ChanServ- Channel: #eaze - AOP: 0 SOP: 1AKICK: 0

18 · Oppføring Aops, Sops, Managers og grunnlegger av kanalen.

Syntax: /chanserv listops #channel

Informasjon: Denne kommandoen viser alle AOP, SOP, leder og grunnlegger av kanalen. Begrenset til AutoOps eller over.

EXample: /chanserv listops #docsteam

This will return the following:

-ChanServ- Founder:

-ChanServ- Fredfred (fredfred@staff.dalnet)

-ChanServ- Manager(s):

-ChanServ- Sop(s):

-ChanServ- eDdYk0nG (eddykong@118.128.268

-ChanServ- Zappu (zappu@123.345.789)

-ChanServ- Aop(s):

-ChanServ- Uzay (uzay@123.123.123)

19 · Finne informasjon om en kanal

Syntax: /chanserv info #kanal>

Informasjon: INFO kommandoen kaller frem all informasjonen som er registrert om kanalen. (ChanServ settings, topic, registert dato, siste gang noen ble op'et, osv)

eksempel: /chanserv info #eaZe

Denne kommandoen vil gi følgende svar

-ChanServ- Info for #eaze: -ChanServ- Founder : EaZe (kn@gw.penguins.no) -ChanServ- Successor : -ChanServ- Mode Lock : +nt-k -ChanServ- Description: Bø -ChanServ- Options : "Sticky" Topics -ChanServ- Memo Level : AOP -ChanServ- Registered : Tue 08/14/2001 14:37:43 GMT -ChanServ- Last opping: Tue 08/14/2001 14:37:43 GMT

Her får man all informasjonen founder selv har valgt for kanalen.

20 · Kanal sikkerhet

Nå som du har fått deg kjent med ChanServ-kommandoene, er det på tide å gå videre til et svært viktig tema: Channel Security. Hver dag går mange mennesker sammen med kanaler som #operhelp for å motta hjelp til kanalovertak, glemt passord osv. ... Her er noen taktikker for å hjelpe deg med å bekjempe alle sikkerhetsproblemer.

1) Gjør passordet ditt med store og små bokstaver, samt tall. Dette gjør passord mye vanskeligere å gjette.

2) ALDRI NOG gi ut passordet ditt til alle som du ikke vil stole på med livet ditt. DALnet gjør ikke til hjelp for brukere som delte passordet og senere fant det misbrukte.

3) Legg såpene veldig nøye. Legg også til AOps veldig nøye. Ikke legg til noen som du ikke vet veldig bra på OP-listen.

4) Når kanalen er registrert, vil Chanserv sett +nt-k som MLOCK, så hvis du vil angi et passord for kanalen din, må du fjerne -k fra MLOCK og holde +nt for kanalbeskyttelse, Syntex of Fjerning av MLOCK er: /chanserv set #kanalnavn mlock +nt

5) Ikke opprett et automatisk identifiseringsskript. Hvis du gjør det, må du sørge for at du ikke gir ut skriptet med automatisk identifikasjon, eller du kan være i alvorlige problemer.

6) Roter passordet ditt minst en gang hvert par måneder.

Det handler om det. Du vil kanskje se på passorddokumentet ( http://docs.dal.net/docs/passwordsno.html ) for mer informasjon om passord.

21 · Kanalutløp

En kanal utløper når ingen opp eller grunnleggeren gjør * IKKE * bli med i løpet av 30 dager. For å holde kanalen din registrert i lengre tid, må du bli med på kanalen minst en gang i måneden for å holde den aktiv. Du må også legge til Manager / Sop eller Aop for å opprettholde kanalen hvis du er opptatt og ikke kan koble til DALnet uansett grunn. For mer informasjon om å legge til ops, vennligst besøk http://docs.dal.net/docs/csaccessno.html#4.2 .

Et vanlig problem som de fleste kanalstiftere står overfor, er Opping ukjente personer. For å utvikle og sikre kanalen din, vennligst sjekk http://docs.dal.net/docs/chandevno.html#4 , for flere instruksjoner.

Merk: Hvis kanalen er NEI lenger registrert og samlet av en annen bruker, kan du ikke få den tilbake til den utløper etter 30 dager på grunn av inaktivitet . For mer informasjon vennligst bli med #OperHelp .

22 · Konklusjon

Nå har du fått en introduksjon til ChanServ, slik at du relativt greit kan lage og styre din egen kanal. Vi anbefaler absolutt at du også leser NickServ dokumentet, da veldig mye henger sammen.

For mer informasjon om Akick, Aop og Sop, ta en titt på Chanserv Access dokumentet som du finner på http://docs.dal.net/docs/csaccess.html