ChanServ Information

Version 1.4.0


Senast translaterad av DreamHealer () - 2018-12-12

Senast reviderad av Fredfred () - 2018-11-08

Ursprungligen skrivet av Mystro () - 2001-04-26

Skicka eventuella kommentarer och respons relaterat till detta dokument (endast!, ej support) till docs@dal.net. Vill du ha support relaterat till information vilken ej innefattas av detta dokument, se sidan http://help.dal.net.

Introduktion

ChanServ blev uvecklad för att kunna stoppa kanalövertagningar, automatisera kanaladministration, och göra livet lättare för användare generellt. Under årens lopp har många olika kommandon blivit tillagda till ChanServ. Dessa kommandon är beskrivna i detta dokument.

ChanServ kan accessas genom antingen /chanserv eller /msg chanserv@services.dal.net. Med avsikt av detta dokument kommer vi använda /chanserv som kommando, vissa IRC klienter saknar dock support för användning av /chanserv (t.ex. BitchX) du måste då använda dig av /msg chanserv@services.dal.net.

Index

1 · Registrera en kanal

Syntax: /chanserv register #kanal lösenord beskrivning

Information: REGISTER kommandot låter en användare registrera hans/hennes kanal (om den inte redan är registrerad) snabbt och smärtfritt genom att skriva en rad. För att registrera en kanal måste användaren specificera kanalnamnet, lösenordet användaren vill använda samt en kort beskrivning av kanalen.

Notera: Under inga omständigheter bör du dela lösenordet med någon annan. DALnet kommer INTE hjälpa dig ta tillbaka kanalen om du delat ditt lösenord. Välj också ett lösenord vilket kan vara enkelt för dig att komma ihåg men svårt för andra att gissa.

För att kontrollera om en kanal är registrerar eller inte, skriv /chanserv info #kanal, mer om det senare. Kom även ihåg att använda #-tecknet när du registrerar en kanal.

Exampel: /chanserv register #mystro m3dj35 Mitt hem online.

Detta skulle registrera kanalen #mystro med lösenordet m3dj35 (ett relativt komplext lösenord för någon att bara gissa sig till) och men beskrivningen "Mitt hem online."

2 · Avregistrera en kanal

Syntax: /chanserv drop #kanal [droppkod]

Information: Detta kommando låter dig avregistrera en kanal du äger. Du måste först använda kommandot utan droppkod för att sedan när du fått droppkoden använda kommandot igen denna gång med droppkod.

Notera: Du måste identifiera dig till kanalen innan du kan avregistrera den.

Exampel: /chanserv drop #mystro

Detta är första kommandot, efter vilket du kommer se följande eller något liknande i ditt statusfönster:

-ChanServ- Avregistrera en kanal är permanent och kan inte ångras!

-ChanServ- För att bekräfta, skriv: /chanserv DROP #mystro 13151683216

Efter detta måste följande kommando skrivas in /chanserv DROP #mystro 13151683216 för att verifiera att du vill att kanalen ska avregistreras

3 · Identifiera dig som en kanals ägare

Syntax: /chanserv identify #kanal lösenord

Information: Kommandot IDENTIFY identifierar användaren som ägaren av den kanalen och ger denne access till ägare-baserade kommandon. Du kan även använda /identify #kanal lösenord och /services identify #kanal lösenord (Detta fungerar i vissa klienter).

4 · Hämta ett lösenord

Syntax: /chanserv sendpass #kanal email

Information: Kommandot sendpass låter en kanalägare få sitt kanallösenord skickad till sig via den emailadress kopplad till kanalen i services databas. Genom att använda funktionen kommer kanalägaren kunna få sitt lösenord skickad till sig ifall denne förlorat/glömt lösenordet. Kanalägarens nick för den kanalen måste vara identifierat innan kommandot kan användas.

Notera: Det är rekommenderat att du sätter din emailadress till en permanent emailadress vilken inte kommer ändras över tid (inte en email som levereras av din internetleverantör, då du kanske ändrar internetleverantör i framtiden). Om din email ändrats och du förlorat ditt lösenord kommer du ej att kunna återfå det.

Uppdatering: Tidigare skickades nuvarande kanallösenordet direkt till din emailadress. Effektiv omedelbart kommer SENDPASS kommandot fungera enlight följande:

1. Du kommer få ett email med en behörighetskod med vilken du kan bekräfta din förfrågan, som du måste agera med. Behörighetskoden kommer vara giltig i 72 timmar (3 dagar).

2. Efter fullgjord auktorisation enligt instruktionen, kommer ChanServ skapa ett NYTT, SLUMPMÄSSIGT LÖSENORD för kanalen och kommer berätta det till dig, genom svaret på ditt AUTH kommando.

5 · Lägga till / ta bort / lista Managers

Syntax: /chanserv manager #kanal add/del/list/xlist/wipe nick anledning

Kanalägare kan nu lägga till upp till 5 managers/förvaltare till deras kanal. Managers har *nästan* full kontroll över kanalen med undantag av att kunna ändra kanalens ägarskap.

Kanalmanagers kan:
- Hantera SOP-listan (lägga till/ta bort SOPs)             
- Rensa AOP/SOP listorna
- Ändra kanalens beskrivning
- Masskicka and massdeopa en kanal up till och med accessnivå för AOp
- Aktivera/avaktivera OPGUARD
- Aktivera/avaktivera VOICEGUARD
- Ställa in MLOCK
- Aktivera/avaktivera IDENT
- Aktivera/avaktivera KEEPTOPIC
- Aktivera/avaktivera RESTRICT
- Ställa in URL
- Aktivera/avaktivera VERBOSE
- Ställa in TOPICLOCK (om den inte är låst till kanalägaren)
- Aktivera/avaktivera LEAVEOPS
- Aktivera/avaktivera PRIVATE
- Ställa in MEMO nivå (om den inte är låst till kanalägaren)
- Kunna se efterträdarens nick i ChanServ INFO

Kanalmanagers kan *INTE*:
- Ändra kanallösenordet
- Ändra founder/kanalägare
- Ställa in successor
- Aktivera/avaktivera mailblock
- Lägga till/ta bort andra managers/förvaltare
- Aktivera/avaktivera UNSECURE (för tillfället trasig och gör ingenting)
- Använda sendpass

6 · Lägga till / ta bort / lista SOps

Syntax: /chanserv sop #kanal add/del/list/xlist/wipe [nick] or [mask] [anledning]

Information: Kommandot låter en kanalägare lägga till eller ta bort en SuperOP från kanalens accesslista. Listkommandot kan dock användas av AOps eller högre.

Notera: SOps har access till väldigt viktiga kommandon (lägga till och tabort AOps och AKicks, etc...) och bör därför väljas väldigt varsamt. Du kan inte lägga till fler än 100 poster till kanalens SOp-accesslista. Wipe kan endast användas av foundern/kanalägaren

Uppdatering: Founders/kanalägare kan ej längre läggas till i AOP/SOP/MANAGER/AKICK listorna.

7 · Lägga till / ta bort / lista AOps

Syntax: /chanserv aop #kanal add/del/list/xlist/wipe [nick] or [mask] [anledning]

Information: Detta kommando låter SOp/Manager eller kanalägaren lägga till eller tabort auto ops från kanalen. LIST-argumentet i kommandot kan accessas av AOps eller högre.

Notera: AOp-listan är begränsad till 300 poster. Wipe kan endast användas av foundern/kanalägaren.

Uppdatering: Founders/kanalägare kan ej längre läggas till i AOP/SOP/MANAGER/AKICK listorna.

8 · Lägga till / ta bort / lista VOps

Syntax: /chanserv vop #kanal add/del/list/xlist/wipe [nick] or [mask] [anledning]

Information: Detta kommando låter SOp/Manager eller kanalägaren lägga till eller tabort VOps från kanalen. LIST-argumentet i kommandot kan accessas av AOps eller högre.

Notera: VOP-accesslistan är begränsad till 300 poster. Wipe kan endast användas av managers eller foundern/kanalägaren

9 · Lägga till / ta bort / lista AKicks

Syntax: /chanserv akick #kanal add/del/list/xlist/wipe [nick] or [mask] [anledning]

Information: Akicks är automatiska kicks och kan läggas till av SOp/Manager eller kanalägaren; dock kan endast foundern/kanalägaren rensa akicks med wipe. Akicks kan läggas till med nick eller hostname. Du kan också specificera listmönster (*ord*). Wipe kan endast användas av foundern/kanalägaren.

Uppdatering: Founders/kanalägare kan inte längre läggas till i AOP/SOP/MANAGER/AKICK accesslistorna.

10 · Opa / Deopa användare

Syntax: /chanserv op/deop #kanal nick

Information: Detta kommando är rätt enkelt, det låter dig opa eller deopa ett nick i en kanal utan att du själv behöver vara opad eller ens i kanalen. Du måste vara AOp eller högre för att kunna använda detta kommando.

Notera: Du kan inte deopa någon med högre ChanServ access än du själv.

11 · Voica / Devoicea användare

Syntax: /chanserv voice/devoice #kanal nick

Information: Detta kommando ger ett angivet nick voice i kanalen. Det fungerar ej om voiceguard är aktiverat och användaren inte har VOP access. Du måste vara AOp eller högre för att kunna använda detta kommando.

12 · Masskicka en kanal

Syntax: /chanserv mkick #kanal

Information: MKick (Masskick) kommandot används ifall kanalen blivit desynkroniserad (mer information i Netsplitsdokumentet) där en kanal måste bli stängd och öppnas på nytt. Detta kommando utrymmer fullständigt en kanal genom att kicka samtliga, bannar *!*@* (alla), sätter mode +i (endast invite) och +l 1. När en kanal MKICKas kan du inte unbanna eller invitea dig själv tillbaka in i kanalen. Detta bör endast användas vid övertagningssituationer.

Notera: Masskickar är begränsade till en timme, och är endast tillgängliga för SOPs, Managers och Founders/kanalägare. Kommandot kan inte användas om någon i kanalen har högre access än dig. SOps kan ej mkicka när foundern/kanalägaren vistas i kanalen.

13 · Massdeopa en kanal

Syntax: /chanserv mdeop #kanal

Information: MDEOP kommandot kommer deopa alla användare i kanalen vilka har samma eller lägre access i ChanServ än personen som använder kommandot. (dvs. AOps kan endast deopa vanliga ops och AOps, SOps kan endast deopa vanliga ops, AOps och SOps.)

14 · Inställningsalternativ i kanaler

Kommandot SET har flera olika argument, inklusive FOUNDER, PASSWD, DESC, MLOCK, OPGUARD, VOICEGUARD, KEEPTOPIC, URL, IDENT, RESTRICT och VERBOSE. Alla dessa kommandon kommer förändra hur ChanServ interagerar med din kanal och du bör lite tid att bekanta dig med dem då de kommer hjälpa dig hålla din kanal säker.

Notera: För att kunna använda ChanServ SET kommandot och dess argument måste du först identifiera dig som kanalens founder/ägare (mer om det nedan).

14.1 Byta kanalägare

Syntax: /chanserv set #kanal founder

Information: Setkommandots FOUNDER-argumentet låter en användare ändra kanalens founder/kanalägare till honom själv.

Notera: Nicket användaren använder måste vara registrerat annars kommer kommandot ej fungera.

14.2 Byta kanallösenord

Syntax: /chanserv set #kanal passwd gamla_lösenordet nya_lösenordet

Information: Detta argument kommer ändra lösenordet på en kanal från ett gammalt lösenord will ett nytt lösenord. Det är en god idé att rotera ditt lösenord en gång varannan månad för att förbättra säkerheten (mer om detta under avsnittet om säkerhet)

Notera: Du måste identifiera till kanalen innan detta kommando kan användas.

Exampel: /chanserv set #mystro passwd m3dj35 m3dj36

Detta kommando kommer ändra kanallösenordet från m3dj35 till m3dj36

14.3 Byta kanalbeskrivning

Syntax: /chanserv set #kanal desc ny beskrivning

Information: DESC-argumentet låter en användare att ändra beskrivningen på hans eller hennes kanal vilken kan läsas genom /chanserv info kommandot (mer om det senare)

Exampel: /chansev set #mystro desc Mystro's hem på webben!

Detta kommando kommer ändra #mystro's kanalbeskrivning till 'Mystro's hem på webben!'

14.4 Byta kanalmodes

Syntax: /chanserv set #kanal mlock modes

Information: MLOCK-kommandot är ett av de viktigaste kommandona för upprätthålla kanalsäkerheten. Nedan är en lista av alla tillgängliga modes och vad dem gör:

+R - Endast registrerade nick är tillåtna. Väldigt användbart om du vill stoppa klonattacker då de flesta klonattacker använder sig av oregistrerade nick.

+n - Inga externa meddelanden. Detta alternativ förhindrar användare som inte vistas i kanalen från att skicka meddelanden till kanalen.

+t - Endast ops kan sätta topic/ämne. Detta alternativ förhindrar icke-ops från att sätta topic/ämne i kanalen. Det finns även några andra ChanServ inställningar vilka kan hjälpa med mer specifika topic/ämne-inställningar (endast SOps/AOps kan ändra topic/ämne), mer om det nedan.

+s and +p - Båda alternativen sätter en kanal osynlig från /list kommandot, men +s sätter kanalen osynlig i whois, båda alternativen är ett bra sätt att hålla oönskade användare borta från kanalen.

+i - Detta alternativ håller kanalen låst för alla utom de som blivit inbjudna av en op eller använt sig av ChanServ invite kommandot, vilket är en bra teknik för klonskydd. (Mer om detta i avsnittet om säkerhet).

+m - Detta alternativ förhindrar alla som inte är voicade eller opade från att tala i kanalen.

+c - Detta alternativ inaktiverar användandet av kontrollkoder (färg, fetstil, understrykning, inverterad text) från att skickas till kanalen och kommer stoppa dessa meddelanden. Också användbart mot klonattacker.

För mer information om modes kolla http://docs.dal.net/docs/modes.html

Notera: Några av alternativen kräver ytterligare argument (dvs. +l behöver ett nummer, +k behöver ett lösenord) så de argumenten behöver specifieras i samma ordning de blivit specificerade i alternativet (dvs. +kl lösenord nummer)

Exampel: /chanserv set #mystro mlock +ntR-s

Detta kommando sätter #mystro tyll +ntR-s vilket betyder att endast ops kan sätta topic/ämne, inga externa meddelanden tillåts, endast registrerade nick kan joina och kanal kan ej sättas hemlig.

14.5 Inställning OPGUARD på och av

Syntax: /chanserv set #kanal opguard on/off

Information: När detta argument aktiverats kan endast AOps, SOps, Managers och Foundern/kanalägaren få op i kanalen, alla andra kommer automatiskt bli deopade.

14.6 Inställning VOICEGUARD på och av

Syntax: /chanserv set #kanal voiceguard on/off

Information: När detta argument aktiverats kan endast användare med VOp-access få voice i kanalen

14.7 Inställning KEEPTOPIC på och av

Syntax: /chanserv set #kanal keeptopic on/off

Information: Om en kanal blir tom (sista personen lämnar), kommer ChanServ spara topicen/ämnet om detta alternativ är aktiverat så nästa gång någon joinar kanalen kommer topicen/ämnet återskapas med nicket som satte den.

14.8 Göra så en URL syns i info

Syntax: /chanserv set #kanal url [URLhär]

Information: Detta kommando låter dig sätta en URL för din kanal vilken kan bli sedd med /chanserv info. För att radera en satt URL, skriv in kommandot utan en URL på slutet.

14.9 Ops måste identifiera sig innan de kan bli opade

Syntax: /chanserv set #kanal ident on/off

Information: Ident-argumentet reglerar om användare kan bli opade i kanalen automatiskt utan att ha identifierat sig (accesslistorna) eller om de måste identifiera sig. (Se http://docs.dal.net/docs/nickserv.html#5 för mer information on accesslistor).

14.10 Begränsa en kanal till AOp eller högre

Syntax: /chanserv set #kanal restrict on/off

Information: RESTRICT-argumentet, när den är aktiverad, kommer inte tillåta någon som inte innehar access att i kanalen att joina den och kommer automatiskt att kicka och banna dem.

14.11 Slå VERBOSE på och av

Syntax: /chanserv set #kanal verbose on/off

Information: VERBOSE-argumentet, när den är aktiverad, kommer notifiera kanalens ops om ändringar görs på kanalens accesslistor (dvs. lägga till eller tabort aop/sop/akick).

Ett exempel på hur det kan se ut:

-ChanServ:@#mystro- [VERBOSE] Mystro!mystro@sun.2kservices.com => aop #mystro add |Mystro|

14.12 Ställa in vilka tillåts ändra topic/ämne

Syntax: /chanserv set #kanal topiclock founder/sop/manager/off

Information: TOPICLOCK-kommandot, när den är aktiverad, kommer låter dig sätta vilka som kan ändra topic/ämne: Du (foundern), en SOp, en Manager eller vem som helst (off).

14.13 Tillåta användare som joinar op

Syntax: /chanserv set #kanal leaveops on/off

Information: Detta kommando, när den är aktiverad, kommer inte deopa första användaren som joinar kanalen oavsett om denne är op eller inte, om avaktiverad (som den är som standard), den kommer deopa alla som inte är AOp eller högre. Det är rekommenderat att du lämnar denna inställning oförändrad för säkerhet.

14.14 Ställa in vilka som tillåts skicka memos till kanalen

Syntax: /chanserv set #kanal memo none/aop/sop/manager/founder

Information: Detta kommando låter en founder/kanalägare hantera vilka som tillåts skicka kanalmemos. När memo är satt till none, kan ingen skicka memo; när memo är satt till AOp, alla på chanserv's accesslista får skicka memo, när memo är satt till SOp kan endast foundern/kanalägaren och SOps skicka memo och när memo är satt till founder kan endast foundern/kanalägaren skicka memos till kanalen.

14.15 Ställa in efterträdare i kanalen

Syntax: /chanserv set #kanal successor nick / -

Information: Detta kommando låter en founder/kanalägare att sätta en efterträdare i kanalen ifall founderns nick exspireras/avregistreras. När och om ett nick exspirerar kommer kanalen lämnas över till efterträdaren med alla founderns rättigheter och privilegier. Om du vill avaktivera efterträdelsefunktionen i din kanal, använd ett bindestreck ("-") istället för ett nick. Om founderns nick exspireras och kanalen har en efterträdare, kommer följande hända: Ett memo skickas till kanalens efterträdare med en AUTH-kod. Efterträdaren måste använda AUTH-koden för att auktorisera sig själv i kanalen inom tio (10) dagar. Om efterträdaren gör så, kommer ett slumpmässigt genererat lösenord skapas vilket efterträdaren kan använda för att identifiera sig och bli nye foundern. Om efterträdarens nick exspirerar/avregistreras, eller efterträdaren inte tar handling inom tio (10) dagar, kommer kanal exspirera/avregistreras på vanligt vis. En användare kan förhindra att bli tillagda som efterträdare i en kanal om denne aktiverat NOOP alternativet på sitt nick (se http://docs.dal.net/docs/nickserv.html#6.7 )

14.15.1 ·Tabort dig själv som efterträdare

Om du vill tabort dig själv som efterträdare i en kanal kan du använda följande kommando

Syntax: /chanserv successor #kanal DEL

Notera: Du måste använda det nick som är listad som efterträdare och du måste vara identifierat till det.

Exampel: /chanserv successor #DALnetHelp DEL

Du kan se i vilka kanaler du är listad som efterträdare genom att besöka http://users.dal.net . Logga in med ditt registrerade nick och lösenord, välj sedan från navigationsmenyn "DAL Channels" och välj sedan alternativet "What channels am I Successor in?"

14.15.2 ·Omsändning av Authförfrågan

Syntax: /chanserv sendauth #kanal S

Information: När founderns nick exspirerar/avregistreras, kommer efterträdaren bli skickad en AUTH-kod av MemoServ för att få tillgång till kanalen. Om det första memot misslyckas, kan efterträdaren skicka förfrågan om att AUTH-koden skickas igen genom memoserv med kommandot

14.16 Ställa in mailblock på kanalen

Syntax: /chanserv set #kanal mailblock on/off

Information: Detta kommando låter foundern/kanalägaren att aktivera/avaktivera mailblock på sin kanal, genom att aktivera/avaktivera alternativet för att få kanallösenordet skickat via email ifall lösenordet förloras.

Notera: Genom att aktivera detta alternativ, kommer foundern/kanalägaren ej längre kunna återfå sitt lösenord om det gått förlorat/glöms bort. Mailblock-alternativet bör INTE aktiveras om inte foundern/kanalägaren är absolut säker att denne inte kommer glömma bort/förlora lösenordet.

15 · Bjuda in dig själv till kanalen

Syntax: /chanserv invite #kanal

Information: Detta kommando kommer bjuda in dig till en +R/+O/+i/+l/+k/+b kanal eller till en kanal från vilken du blivit bannad av någon. Du måste vara AOp eller högre för att kunna använda detta kommando.

16 · Visa en användares kanalaccess

Syntax: /chanserv acc/access #kanal [nick]

Information: Detta kommando låter en AOp eller högre kontrollera vilken access denne eller en användare har till kanalen. Accessen beskrivs numeriskt, nedan är definitionerna av de numeriska värderna:

-2 = Kanalen är fryst eller stängd

-1 = AutoKICKed från kanalen

0 = Vanlig användare

5 = AutoVoice

10 = AutoOp

20 = SuperOp

30 = Manager

40 = Har founder access via en NickServ access list mask

50 = Har founder access via identifikation till NickServ

60 = Har founder access via identifikation till ChanServ

Om användaren inte är online, kommer accessen visas som 0.

Notera: Du måste vara AOp eller högre för att kunna använda kommandot.

Exampel: /chanserv acc #mystro mystro

Följande svar skulle komma från ChanServ:

-ChanServ- Mystro ACC #mystro 50 (Founder)

17 · Varför en person är opad

Syntax: /chanserv why #kanal nick

Information: WHY-kommandot gör samma sak som ACC/ACCESS-kommandot, men den returnerar status för användaren i AOp/SOp/Founder form med ingen access nivå. Den kommer även berätta när någon använder ett alternativt nick vilket nick de har access till vilket gav denne op i kanalen. Det kommer även visa statusen till kanalen.

Notera: Du måste vara AOp eller högre för att använda kommandot

Exampel: /chanserv why #docsteam Zappu

Nedan är vad du skulle få som svar från ChanServ

-ChanServ- Zappu has SOP access to #docsteam. Reason: Identification to the nickname Zappu. Channel Frozen: NO

18 · Unbanna dig själv och andra

Syntax: /chanserv unban #kanal [nick/*/nick!user@host]

Information UNBAN-kommandot kommer unbanna alla masks vilka matchar ditt nick!user@host om du ej specificerar ett nick. AOps kan även unbanna en specifik användare eller host. SOps kan unbanna allt genom att specificera * tecknet istället för ett nick.

19 · Räkna VOps/AOps/SOps/Managers och AKicks

Syntax: /chanserv count #kanal

Information: Detta kommando räknar alla akicks, VOps, AOps, SOps och Managers i en kanal och ger dig resultatet i ett svar.

Exampel: /chanserv count #mystro

Detta kommer returnera följande:

-ChanServ- Channel: #mystro - VOP: 35 AOP: 27 SOP: 3 MANAGER: 1 AKICK: 9

20 · Lista VOps,AOps,SOps,Managers och Founder i kanalen.

Syntax: /chanserv listops #kanal

Information: Detta kommando listar alla VOps, AOps, SOps, Managers och founder i kanalen. Begränsad till AutoOps eller högre.

Exampel: /chanserv listops #docsteam

Detta kommer returnera följande:

-ChanServ- Founder:

-ChanServ- Fredfred (fredfred@staff.dalnet)

-ChanServ- Manager[s}:

-ChanServ- Sop(s):

-ChanServ- eDdYk0nG (eddykong@118.128.268

-ChanServ- Zappu (zappu@123.345.789)

-ChanServ- Aop(s):

-ChanServ- Uzay (uzay@123.123.123)

-ChanServ- Vop(s):

-ChanServ- Ufo (ufo@ip25.ip-167-114-218.net)

21 · Hitta information om en kanal

Syntax: /chanserv info #kanal

Information: INFO-kommandot låter användare se specifik information om kanaler (chanserv inställningar, topic/ämne, registreringsdatum, sista op datum, etc.)

Exampel: /chanserv info #mystro

Detta kommando kommer visa följande information:

-ChanServ- Info for #mystro:

-ChanServ- Founder : |Mystro| (mystro@66.38.188.104)

-ChanServ- Mode Lock : +nt-ilk

-ChanServ- Description: My little home on the net.

-ChanServ- Options : Verbose

-ChanServ- Memo Level : AOP

-ChanServ- Registered : Thu 09/30/1999 03:07:00 GMT

-ChanServ- Last opping: Sat 04/21/2001 13:54:14 GMT

-ChanServ- *** End of Info ***

Detta visar att foundern är |Mystro| som har hosten mystro@66.38.188.104, kanalmodes är +nt-ilk, kanalbeskrivningen är 'my little home on the net.' etc.

22 · Kanalsäkerhet

Nu när du blivit mer bekant med ChanServ kommandon, är det dags att gå vidare till ett väldigt viktigt ämne: Kanalsäkerhet. Varje dag, joinar användare kanaler som #OperHelp för att få hjälp med kanalövertagningar, glömda lösenord, etc... Följande är några strategier vilka kan hjälpa dig bekämpa sökerhetsproblem.

1) Sätt ditt lösenord med versaler och gemener, samt siffror. Detta gör att lösenordet blir svårare att gissa sig till.

2) ALDRIG NÅGONSIN ge ut ditt lösenord till någon du inte skulle lite på med ditt liv som insatts. DALnet hjälper INTE användare som har delat deras lösenord och som senare fann att det missbrukats.

3) Var varsam när du väljer och lägger till SOps. Var även varsam när du väljer dina AOps. Lägg inte till någon du inte känner väl till OP listorna.

4) Efter kanalen blivit registrerad, sätts MLOCK till +nt-k, så om du vill sätta ett kanallösenord måste du tabort -k från MLOCK och behålla +nt som kanalskydd, Syntax för att tabort detta är: /chanserv set #kanal mlock +nt

5) Skapa inte ett auto-identifieringsscript. Om du gör det, se till att du inte delar scriptet med auto-ident till andra eller du kan få allvarliga problem.

6) Rotera ditt lösenord åtminstone en gång varannan månad.

Det var nog allt. Du kanske vill läsa igenom dokumentet om lösenord ( http://docs.dal.net/docs/passwords.html ) för mer information om lösenord.

23 · Kanalexspiration

En kanal exspireras/avregistreras efter att ingen op eller foundern inte joinat kanalen på 30 dagar. För att behålla kanalen registrerad en längre tid måste du joina din kanal åtminstone en gång i månaden för att hålla den aktiv. Du behöver också, lägga till Manager/SOp eller AOp för att kunna underhålla kanalen ifall du är upptagen och inte kan ansluta till DALnet av någon anledning. För mer information om att lägga till ops, besök http://docs.dal.net/docs/csaccess.html#4.2 .

Ett vanligt problem de flesta founders/kanalägare möter är Opa okända människor. För att utveckla och säkra din kanal läs igenom http://docs.dal.net/docs/chandev.html#4 , för mer information.

Notera: Om kanalen INTE längre är registrerad och tagen av en annan användare, kan du inte få igen den tills den exspirerar/avregistreras 30 dagar senare på grund av inaktivitet. För mer information joina #OperHelp .

24 · Slutsats

Nu när du är mer bekant med ChanServ-komandon är du redo för de privilegier och det ansvar som följer att vara founder. Du kanske också är intresserad av att kolla in NickServ dokument som beskriver NickServ kommandon och inställningar.

För mer information om AKicks, AOps och SOps, vänligen läs igenom ChanServ Access dokumentet på http://docs.dal.net/docs/csaccess.html