Kesilapan yang biasa dalam rangkaian IRC

Versi 1.0.0


Translasi terakhir oleh reiz () pada tgl 2007-07-01

Ditulis pertama kali oleh Hammer () dan Merlin` () pada tgl 2005-05-22

Segala komentar atau feedback tentang dokumen ini (hanya mengenai hal tersebut! tidak ada permintaan bantuan!) kepada docs@dal.net. Jika anda membutuhkan bantuan tentang hal yang tidak disebutkan di dalam dokumen, harap anda bisa melihat informasi di http://help.dal.net.

Introduksi

Dokumen ini dicatat untuk membantu didalam masalah perhubungan dan penyelesaian penggunaan troubleshoot.Kami telah memasukkan analogi untuk membantu memahami masalah dengan lebih mudah:

Joe ini adalah MIRC dan adalah IRC Client anda.

Mary ini ada lah IRC server (seperti Jane,Helga dan Kyoko,mereka bekerja di tempat yang sama dengan Mary bekerja).

operator switchboard dimana Mary bekerja seperti random server dalam jaringan(biasanya irc.dal.net).

Kebanyakan kasus dalam senario kami,Joe cuba menghubungi Mary dengan mengunakan telepon.

Daftar Isi

1 · [10049] Permohonan alamat tidak diperuntukan

senario: Joe cuba menelepon tempat kerja Mary;dia tidak peduli bercakap dengan siapa (Mary, Jane, Helga, Kyoko),lalu dia mendail nombor talipon utama kantor,di mana telah ditukar sementara ke 9.Penyelesaiannya,sudah tentu,dia mengmanggil Mary atau (Jane, or Helga, dan sebagainya.) secara terus.

Ini bermaksud jaringan IRC tidak dapat dihubungi oleh semua orang.Kebarangkalian admin telah memulas catatan DNS kepada nombor IP yang tiada wujud 255.255.255.255 ke pemutaran kecamanan DDos (Distributed Denial of Service).Lebih baik cuba ke IRC Server specifik pada jaringan itu atau jaringan lain!( Apabila mereka menetapkan alamat server IP 255.255.255.255 anda akan mendapat kesalahan ""Can't assign requested address". Pabila mereka menetap kepada 127.0.0.1, anda akan mendapat kesalahan "Connection refused" kerana anda cuba menyambung sendiri sebagai server. Sekiranya mereka melumpuhkan semua alamat secara bersama,anda akan mendapat kesalahan "Unable to resolve IRC server".)

2 · [10050] Jaringan bermasalah or [10051] Jaringan tidak dapat dicari

senario: Joe dapat mendengar nada bunyi dail tetapi telepon Mary tidak berbunyi bila dihubungi

Kesalahan ini terjadi jika destinasi jaringan nya bermasalah,atau boleh jadi salah satu segment jaringan dalam perjalanan penjaringannya bermasalah dengan tidak menyalurkan ke paket data.

3 · [10052] Pengaturan semula Jaringan rangkaian

senario: Joe dapat bunyi nada dail tetapi didalam proses menghubungi Mary dan bila telepon berbunyi,papan suis dia mulai menurun.

Irc server adalah empunya host, atau jaringan sedang berlangsung,bermasalah,reboot atau dipasang kembali.Cuba menyambung semula dalam beberapa minit lagi.

4 · [10053] Rangkaian dihenti disebab perisian

senario: Joe dan Mary berbual mengunakan telepon bimbit.Joe telah kehabisan bateri dan membuatkan Joe berfikir yang perbualannya dengan Mary telah tamat,dan dia meletakkan teleponnya.

Kesalahan ini terjadi pada client-side dengan beberapa sebab.Pada dasarnya,masalah ini terjadi seperti kesalahan berikut(iaitu server-side).

5 · [10054] Pengaturan semula rangkaian oleh peer

Perhubungan dihentikan oleh peer sangat sukar kerana disebabkan oleh banyak pekara.Dalam kebanyakan masalah,server menetapkan bahawa soket yang tidak bagus dan akan ditutup dari pihaknya.

5.1 Kesalahan dalam bacaan

senario: Mary tidak dapat mendengari apa yang diperkatakan oleh Joe,lalu Mary meletakkan ganggang telepon agar dia tidak kehilangan data.

Kesalahan dalam pembacaan terjadi apabila server tidak boleh membaca dengan sempurna dari user's client.Maklumat client dikumpul oleh server melalui text,setup dan lelain artikel.Apabila server menerima kesalahan yang dibaca daripada client,server akan memutuskan hubungan pengguna dan mesej akan dipaparkan akibat kesalahan dalam bacaan.

5.2 Kesalahan dalam penulisan

senario: Mary sedang mencuba untuk bercakap dengan Joe tetapi Mary berfikir yang dia tidak akan dapat bercakap,lalu Mary meletakkan gangang telepon agar dia tidak kehilangan data.

Kesalahan dalam penulisan terjadi apabila server tidak boleh menulis dengan sempurna kepada user's client.Apabila maklumat diterima oleh server,biasanya maklumat itu akan dibals dengen tersendiri.Apabila server menerima kesalahan yang ditulis kepada client,server akan memutuskan hubungan dan mesej akan dipaparkan serupa bacaan akibat dari kesalahan dalam tulisan.

5.3 Ping apabila cukup masa

senario: Mary telah berumahtangga dan mempunyai ramai anak dan sentiasa mengharapkan perhatian,sentiasa bertanya untuk memastikan agar Joe masih ada ditalian dan mendengar.Jika Joe tidak membalas cepat,akan meletakan telepon.

Secara automatik server ping pengguna di preset time.Alasannya adalah untuk memastikan client sentiasa bersambung dengan server.Bila anda melihat "PING? PONG!"keputusan di window status,ini bermaksud server tleh ping client anda,dan maklumbalas dengan mengunakan pong untuk memastikan server anda sentiasa bersambung.Bila pekara ini tidak terjadi dan anda disconnect tanpa mengetahui ilmu server,secara automatik pengguna akan disconnect oleh server bila tidak menerima balasan,dalam keputusan ping timeout.Ping timeout adalah EVERYONE.

5.4 Broken pipe

senario: Mary menerima mesej nota sukar yang hendak disampaikan kepada Joe,tetapi entah bagaimana diantara tangan dan mulutnya,mesej tersebut disalah letakkan.Mary cuba bercakap kepada Joe tetapi Mary berfikir yang dia tidak akan dapat bercakap,lalu Mary meletakkan gangang telepon agar dia tidak kehilangan pesanannya.

Kejadian kesalahan broken pipe bila server tahu akan mesej tetapi internal data link tidak boleh nampak digunakan untuk mendapat data keluat ke socket.

5.5 Serbaneka

senario: Dalam kebanyakan alasan;barang kali operator yang pecah dalam dan memberi Mary mesej yang membuat dia sangsi terhadap kebenaran panggilan ini membuat dia meletakkan telepon.

6 · [10055] Tiada ruang penahanan

senario: Joe hendak mencuba telepon Mary,tetapi enggak bisa.

Ini bermaksud MIRC mempunyai masalah dalam pembentukan jaringan socket yang baru;tidak boleh mengunakan Internet anda untuk menyambung kepada IRC Server.Jika anda menggunakan banyak jaringan yang lain dalam aplikasi masa yang sama,anda akan mendapat kesalahan ini.Tutup beberapa aplikasi yang lain dan/atau reset sambungan internet anda untuk memperbaiki masalh ini.Kesalahan ini juga menunjukkan kekurangan pencarian dalam sistem anda.Ia boleh terjadi jika anda mencuba untuk melayari terlalu banyak aplikasi(tak kira jenis) secara serentak di mesin anda.Pekara ini mudah terjadi selepas aplikasi tertentu mencari,ia boleh menjadi symptom kepada aplikasi dan sistem pencarian tidak boleh kembali dengan sempurna.Ia kemungkinan juga menunjukkan anda tidak menutup aplikasi dengan sempurna.Jika berlangsung,keluar dari windows atau reboot mesin anda untuk membetulan masalah mesin.Anda boleh monitor memory yang ada di windows Explorer's "Help/About..." command.

7 · [10060] Rangkaian cukup masa

senario: Joe mendail nombor telepon Mary,tetapi tiada bunyi,atau,telepon berbunyi tetapi Mary tidak mahu mengangkat.

Pekara yang boleh memperlahankan Internet.Samada,bila anda cuba mencari jauh daripada server atau bila sambungan sesuatu diantara internet provider anda dan Irc server telah rosak.Acapkali jika anda tidak mempunyai sambungan yang patut ke Internet sebelum anda mula Mirc.Kesabaran adalah pilihan yang terbaik pada masa ini.Cuba semula dalam beberapa minit atau cuba gunakan IRC server yang lain.Ini tiada kaitan dengan MIRC.Ini bukan sesuatu yang bisa diperbetulkan.

pemohonan penyambungan atau penghantaran gagal kerana pihak ketiga tidak memberi maklumbalsa selepas masa yang ditetapkan.( Jangkamasa timeout bergantung pada protokol komunikasi)

Pertama periksa dengan jelas:periksa alamat destinasi adalah IP address yang sah.Sekiranya anda mengunakan hostname,adakah ia memutuskan alamat yang benar?Sekiranya resolusi hostname mengunakan local host table,barangkali anda memutuskan ke alamat yang sudah usang.Boleh anda ping hostname itu?

Anda memiliki router configured?Adakah router anda berfungsi dengan baik(periksa dengan mencuba ping dan selepas itu ping dengan alamat yang lain)?Untuk memastikan semua routers itu berfungsi cuba traceroute ke alamat destinasi.

Periksa subnet mask anda.Sekiranya anda tidak memiliki subnet mask yang baik,jaringan sistem anda akan memilih local adress sebagi remote address (ia memajukan alamat local subnet kepada router,daripada permintaan broadcast ARP),atau sebaliknya

8 · [10061] Rangkaian ditolak

senario: Mary tiada dirumah.Cuba cari Jane disana.

Tiada sambungan yang boleh dibuat kerana target mesin menolak secara aktif.Ini selalunya keputusan daripada percubaan menyambung kepada servis yang tidak aktif daripada host asing.

Samaada anda mahu host yang salah,atau server aplikasi yang anda cuba sambungkan adalah tidak dilaksanakan.Periksa destinasi alamat yang anda gunakan,sekiranya anda mengunakan nama host,adakah ia dapat memutuskan kepada alamat yang betul?Sekiranya resolusi hostname mengunakan local host table,barangkali anda memutuskan ke alamat yang sudah usang.Kemungkinan local fail local service mempunyai port nombor yang salah.(walaupun tiada kemungkinan)

Anda boleh mengesahkan remote sistem menolak percubaan penyambungan anda dengan memeriksa statistik jaringan.Periksa jaringan sistem anda (WinSock implementation)mempunyai satu utiliti yang akan menunjuk statistik jaringan.Anda boleh menguna ini untuk mengesahkan bahawa anda menerima TCP resets atau ICMP Port unreachable paket setiap kali anda mencuba untuk penyambungan.

Ini adalah kesalahan yang biasa dan salah satu peretemuan yang amat meragukan.Ada beberapa barangkalian bagi kesalahan ini:

  • Anda sedang menyambung ke port yang salah. Ini adalah masalah yang biasa.

  • Anda cuba menyambung ke alamat destinasi host yang salah.

  • Applikasi server tidak disambung ke destinasi host .

  • Applikasi server tidak disambung ke destinasi host yang betul.

9 · [10065] Kesilapan perjalanan ke host

senario: Joe tidak dapat mencari teleponya.

Ini bermakna anda tidak menyambung ke Internet dengan betul.WIndow anda tidak dapat mencari dimana atau menjumpa Irc server.Ia tiada kena mengena dengan mirc ataupun IRc. Periksa penyambungan anda.( cuba menyambung sekiranya pulih) dan cuba lagi.

10 · IRC server tiada kemampuan untuk membuat ketetapan

senario: Joe sedang mencuba menelepon Mary tetapi operator tidak ketahui siapa Mary.

kesalahan ini berlaku apabila catatan DNS ( yang menukar hostname kepada IP address untuk kegunaan) ditukar atau non-existant ( Tiada DNs server berkuasa dapat ditemukan).

  • DNS server bagi hostname itu gagal.

  • Catatan DNS bagi Domain itu tiada lagi aktif ataupun tidak valid.

  • Catatan DNS baru bagi domain sudah menukar IPs tapi belum menyebarluaskan oleh itu masih menunjuk kepada alamat IP yang lama yang bisa memberi Refused Connection ataupun Connection Timed Out error.

11 · Nota Terakhir

Ada beberapa kesilapan yang masih belum disebut oleh saya tetapi bisa dilihat di http://www.mirc.co.uk/help/servererrors.html. Terima kasih kepada Krejt untuk dokumen ini. Kepada semua pembaca, kami mengharap agar dokumen ini bisa membantu kalian.