Vanlige tilkoblingsfeil

Version 1.0.0


Last translated by Dr-Voodo () on 2005-08-11

Originally written by Hammer () and Merlin` () on 2005-05-22

Please direct any comments or feedback about this document (only! no help requests!) to docs@dal.net. If you need help on issues not covered in this document, please see the information at http://help.dal.net.

Intruksjon

Denne dokumentasjonen har blitt skrevet for å hjelpe brukere med deres tilkoblingsproblemer og finne en løsning på problemet. For at du skal forstå situasjonen bedre har vi inkludert et modem:

Joe er din mIRC, en IRC klient

Mary er IRC serveren (som er Jane, Helga og Kyoko, som alle arbeider på samme plass (nettverk) som Mary gjør).

Telefonoperatøren hvor Mary jobber er en tilfeldig server på et nettverk (normalt sett irc.dal.net).

I de fleste tilfeldighetene så prøver Joe å ringe Mary via telefonen.

Contents

1 · [10049] Can't assign requested address

Dette skjer: Joe prøver å ringe Mary's arbeidsplass; han bryr seg ikke om hvem han prater med der (Mary, Jane, Helga, Kyoko), så han ringer bare firmaets hovednummer, som har (midlertidlig) blitt endret til 9. Løsningen er selvsagt å ringe Mary eller (Jane, eller Helga, etc.) direkte.

Dette betyr at IRC serveren er utilgjengelig for alle. Mest sannsynlig at administratorene har endret DNS'en til å gå til en IP som ikke eksisterer med nummer 255.255.255.255 for å forhindre DDoS (Distributed Denial of Service) angrep. Best å prøve en bestemt IRC server på det nettverket eller et annet nettverk! (Når de setter en IP addresse til serveren til å være 255.255.255.255 du vil få feilmeldingen "Kan ikke tildele IP'en du ba om". Når de setter den til 127.0.0.1 så vil du få feilmeldingen "Tilkobling avslått" fordi du prøver å tilkoble deg til du selv som serveren. Hvis de slår av addressene (satt til ingenting) du vil få feilmeldingen "Kan ikke koble til IRC serveren".)

2 · [10050] Network is down or [10051] Network unreachable

Dette skjer: Joe får summetone men å ringe til Mary's telefonnummer gjør ikke at telefonen hennes ringer.

Disse feilmeldingene får du hvis det bestemte nettverket er nede, eller kanskje en av nettverk segmentene på dette nettverket er nede med ingen mulighet til å rute om data pakkene.

3 · [10052] Network dropped connection on reset

Dette skjer: Joe får summetone når han ringer Mary og dette gjør at telefonen når telefonen hennes ringer så datt forbindelsen ut.

Serveren som hoster IRC serveren, eller nettverk som den er på, krasjet, eller ble restartet. Bare prøv å tilkoble deg på nytt i løpet av noen minutter.

4 · [10053] Software cause connection abort

Dette skjer: Joe og Mary snakker på mobiltelefon. Joe's batterier kutter ut hele tiden og gjør at han tror at samtalen til Mary er over så han legger på.

Denne feilen skjer på klient siden for mange grunner. Det er omtrent samme som den neste feilmeldingen som er serverbasert.

5 · [10054] Connection reset by peer

Connection reset by peer er vanskelig fordi det kan skje av så mange ting. I alle tilfeller, så finner serveren ut at socketen ikke lenger er god og stenges derfor fra sin side.

5.1 Read Error

Dette skjer: Mary forstå ikke hva Joe sa lenger, så hun la på istedet for å miste meldingene hans (data).

En lese feil oppstår når serveren ikke kan lese fra en bruker sin klient. Servere samler informasjon fra klienten av tekst, installasjon, og andre ting. Når serveren mottar en feil når den leser fra en klient så bruker den å frakoble brukeren, som da resulterer i en read error.

5.2 Write Error

Dette skjer: Mary prøvde å snakke til Joe men trodde ikke at hun kom igjennom, så hun la på i stedet for å mista meldingene hans (data).

En skrive feil skjer når serveren ikke kan skrive til en brukers klient. Når serveren mottar informasjon, så bruker den storsett å svare med informasjon. Når serveren mottar en feilmelding når den prøver å skriven til en klient, så bruker den å frakoble brukeren som resulterer i en skrive feil melding lik den i read error formatet.

5.3 Ping Timeout

Dette skjer: Mary som har blitt oppdratt i et hus med for mange barn som strever etter oppmerksomhet, forsetter å spørre for å være sikker på at Joe er på linja og at han lytter. Hvis han ikke svarer henne fort nok så legger hun på.

Servere pinger bestanding brukeren automatisk på et bestemt tidspunkt. Grunnen til dette er for å være sikker på at klienten er forsatt tilkoblet serveren. Når du ser "PING? PONG!" resultater i ditt status vindu, så betyr det at serveren har pinga din klient, og klienten gir et signal tilbake kalt PONG for å gi beskjed til serveren at du enda er tilkoblet . Når dette ikke skjer og du blir frakoblet uten at serveren vet om det, så vil serveren automatiskt frakoble brukeren når den ikke mottar et signal, som resulterer i en ping timeout. Ping timeouts oppstår til Alle.

5.4 Broken pipe

Dette skjer: Mary har mottat en beskjed som hun er nødt til å gi til Joe, men for en eller annen grunn mellom hennes hånd og munn så ble beskjed mistet. Mary prøvde å snakke med Joe men trodde ikke at hun kom igjennom, så hun la på istedet for å miste beskjedene hans (data).

A broken pipe feil oppstår når serveren vet at den har en beskjed men kan ikke bruke sin internal data link for å få data ut til socketet.

5.5 Miscellaneous

Dette skjer: En masse andre grunner; kanskje operatøren brøt inn og ga Mary en beskjed som gjorde at hun tvilte på om samtalen var ekte så hun la på.

6 · [10055] No buffer space available

Dette skjer: Joe ville ringe Mary, men hans hender var allerede full.

Dette betyr at mIRC har et problem med å lage en nettverks socket; Det kan ikke bruke din Internett tilkobling for å koble til en IRC server. Hvis du bruker en liste av andre nettverks applikasjoner på samme tid, så kan du få denne feilen. Steng av noen applikasjoner eller starte din Internett tilkobling på nytt for å løse problemet. Denne feilmeldingen indikerer at du har lite ressurser på ditt system. Dette kan skje hvis du kjører for mange applikasjoner (av hva som helst) samtidig på din maskin. Hvis dette oppstår ofte etter å ha kjørt noen bestemte applikasjoner for en stund, så er det mest sannsynlig en applikasjon som ikke gir tilbake system ressursene (som minne) rett. Det kan også bety at du ikke stenger applikasjoene rett. Hvis det forsetter så steng av Windows eller start maskinen på nytt. Du kan sjekke tilgjengelig minne med Windows Explorer's "Hjelp/Om..." kommandoen.

7 · [10060] Connection timed out

Dette skjer: Joe ringte Mary's nummer, men det ringte aldri, eller det ringte men hun tok den aldri.

Ting kan gå sakte på Internett. Enten når du prøver å nå en server som er langt unna eller når en tilkobling mellom din Internett leverandør og IRC serveren er ødelagt. Veldig ofte så har du ikke en rett tilkobling til Internett til og med før du startet mIRC. Tålmodighet er nok det beste her. Prøv igjen om noen minutter eller prøv en annen IRC server. Dette har ingenting med mIRC å gjøre. Dette er ikke noe som du kan magisk fikse.

En tilkobling eller å sende feilet fordi den du tilkobler til ikke mottok noe etter en bestemt tid. (Timeout perioden er uavhenig av tilkoblings protokollen.)

Sjekk det mest sannsynlige først: sjekk at området du prøver er en godkjent IP addresse. Hvis du brukte en hostmask, fikk du da den rette addressen? Hvis hostnavnet bruker en lokal host table, så er det mulig at du fikk en feil addresse. Kan du pinge hostnavnet?

Har du en router konfiguert? Er routeren oppe å kjører (Sjekk med å pinge den, og så prøv å pinge en addresse på den andre siden av den)? Prøv en traceroute på den bestemte addressen for å sjekke at alle ruterne fungerer.

Sjekk din subnet maske. Hvis du ikke har den rette subnet masken, så kan ditt nettverkssystem behandle en lokal addresse som en remote addresse (så den sender addresser på det lokale subnettet til routeren, i stedet for å sende en ARP lokalt), eller omvendt.

8 · [10061] Connection refused

Dette skjer: Mary er ikke engang hjemme. Prøv Jane nede i gaten.

Ingen tilkobling kunne bli laget fordi datamaskinen til den du prøver å nå avslå. Dette bruker storsett å skje når du prøver å koble til en service som er utilgjengelig på den andre sin host.

Enten fikk du feil host, eller server applikasjonen du prøver å nå kjøres ikke. Sjekk den addressen du prøver å bruke. Hvis du brukte et host navn, var det da rett addresse? Hvis host navnet bruker en lokal host table, så er det mulig at du bruker en gammel addresse. Det er også mulig at den lokale services fila har et feil port nummer (selv om det er tvilsomt).

Du kan verifisere at remote systemet avslår ditt tilkoblings forsøk ved å sjekke nettverks statistikken lokalt. Sjekk ditt nettverks system (WinSock implementation) har et program som viser nettverks statistikk. Du kan bruke dette for å verifisere at du mottar TCP eller ICMP Port unåelige pakker hver gang du prøver å koble til.

Dette er noen av de mest vanlige feilene og en av de letteste å oppdage. Det er bare noen få ting som gir denne feilen:

  • Du prøvde å koble til feil port. Dette er et vanlig problem.

  • Du prøvde å koble til feil host addresse.

  • Server applikasjonen kjøres ikke på hosten du prøver å nå.

  • Server applikasjonen lytter ikke til rett port.

9 · [10065] No route to host Error

Dette skjer: Joe kan ikke engang finne telefonen sin.

Dette betyr normalt sett at du ikke er rett tilkoblet til Internett. Windows kan ikke finne ut hvordan og hvor den kan finne IRC serveren. Det har ingenting med mIRC eller IRC å gjøre! Sjekk din tilkobling (prøv å tilkoble på nytt hvis alt ser fint ut) og prøv igjen.

10 · Unable to resolve IRC server

Dette skjer: Joe prøver å ringe Mary men operatøren vet ikke hvem Mary er.

Denne feilmeldingen oppstår når DNS'en (som gjør hostnavn om til IP addresser for vanlig bruk) er ødelagt eller eksisterer ikke. (Ingen godkjente DNS servere kunne bli funnet).

  • DNS serveren for det hostnavnet er nede.

  • DNS'ene for det domenet er ikke lenger i bruk eller rett.

  • De nye DNS'ene for et domene har blitt endret. IP'ene er ikke i bruk enda så de linker enda til de gamle IP'ene, som kan også gi en Connection Refused feil eller Connection Timed Out feil.

11 · Siste beskjed

Det er flere feilmeldinger som jeg ikke har nevnt her, disse kan du lese mer om på http://www.mirc.co.uk/help/servererrors.html. Takk til Krejt for hans dokument. For leserne, vi håper dette dokumentet har vært til hjelp.