Kontrollere din kanal med Services

Version 1.1.1


Last translated by Eaze () on 2001-08-15

Last revised by eaze () on 2001-08-14

Originally written by quen () on 1997-06-20

Please direct any comments or feedback about this document (only! no help requests!) to docs@dal.net. If you need help on issues not covered in this document, please see the information at http://help.dal.net.

Introduksjon

Denne guiden skal lære deg hvordan du fordeler tilgang til brukere, slik at de kan kontrollere forskjellige ting på din registrerte kanal. Disse privilegene brukes til å vedlikeholde kanalen til daglig drift, slik at andre brukere (som du stoler på) kan kontrollere kanalen når du selv ikke er til stede

Denne guiden forklarer deg også hvordan du banner brukere permanent fra kanalen ved hjelp av ChanServ. Bans du setter manuelt vil forsvinne så fort kanalen blir tom, eller etter et gitt tidsrom.

Hvis du ikke allerede har registert en kanal i ChanServ, så bør du gjøre dette nå - les spørsmål 1.8 "Hvordan registrerer jeg kanalen min?" under Services FAQ før du fortsetter denne guiden.

Til slutt, noen korte notater - når jeg gir en kommando å skrive, slik som

/chanserv identify #channel password

Kommandoen skal skrives eksakt slik det står ovenfor, untatt at du må bytte ut nødvendige felter, slik som (here '#channel' and 'password') med riktig informasjon.For eksempel, i eksempelet overfor. Hvis passordet ditt er 'eple', og kanalen heter #eaze, så skal du skrive;

/chanserv identify #eaze eple

Når kommandoer begynnre med /chanserv (or /nickserv, /memoserv), så er det et alias som brukes for å gjøre services trygge. Hvis du bruker en klient som ikke støtter dette kan du forsøke å benytte /quote chanserv, eventuelt /msg chanserv@services.dal.net.

Contents

1 · Hvorfor trenger du vite alt dette?

DALnet anbefaler deg lese denne guiden fordi:

 • Hvis kanalen din kommer i problemer uten at du er til stede, vil AOp'er og SOp'er kunne redde situasjonen uten å måtte vente på deg.

 • Hvis kanalen din blir stort, vil du trenge SOp'enes hjelp til å kontrollere den.

 • Legge til feil personer som AOp, SOp, eller gjøre dette på feil måte kan skape sikkerhetshull som kan la uvennlige brukere lage problemer i kanalen, så det er til din fordel å vite hvordan alt fungerer.

 • Hvis du trenger å stenge noen permanent ute, så kan vi lære deg å bruke Akick.

Et sammendrag kan du finne i section 9, som enkelt forklarer hvem du bør legge til som AOp og SOp, og hvordan du gjør dette riktig.

2 · Hva er AOp og SOp ?

AOP'er og SOP'er er personer du har nok tillit til å gi forskjellig makt på din kanal.

SOp'er er et høyere nivå enn AOp'er, og har tilgang til alle AOp kommandoene, sammen med noen flere. Som Founder er du på øverste nivå, som også inkluderer alle AOp og SOp privileger, samt en del Founder-spesifike muligheter. Det er ingen hensikt å være addet til flere lister, du har alltid også de mulighetene som brukerene lavere enn deg.

Det er ikke vår intensjon å gi en komplett guide til alt av kommandoer i ChanServ, det er mer enn vi kan makte å få ned på en gang, men vi forsøker å gi en introduksjon. ChanServ makt blir gitt til personer som blir tildelt AOp og SOp. Det bør også bemerkes at utvidet hjelp finnes ved HELP kommandoen i ChanServ, forsøk dette mens man er på IRC for å se resultatet.

AOP'er har følgende makt:

 • De blir tiltelt (@) når de går inn i kanalen; hvis de av en grunn er i kanalen uten å ha op, kan de få ChanServ til å gi dem op på hvilket som helst tidspunkt. (/chanserv help op)

 • De kan benytte ChanServ for å gi eller ta op fra normale brukere. Når dette gjøres blir det sendt en notice til kanalen, som informerer om hvem som har utført denne kommandoen. (/chanserv help op)

 • De kan unbanne seg selv på kanalen, dersom dette er nødvendig. (/chanserv help unban)

 • De mottar memoer som blir sendt til selve kanalen. De kan også sende memoer til kanalen, men dette reguleres av egne kommandoer som settes av Founder. (/chanserv help set memo, /memoserv help send)

 • Det er mulig å sette kanalen slik at kun AOp og oppover kan sette topic. (Det er også mulig å begrense dette til SOp og Founder også) (/chanserv help set topiclock)

 • De kan benytte MKICK og MDEOP for å løse problemer slik som takeover situasjoner. Ingen av dissse kan benyttes om en bruker med høyere nivå er på kanalen. (/chanserv help mkick, /chanserv help mdeop)

 • De kan invitere seg selv til en kanal, dersom den er invite only, eller de av en grunn har blitt bannet. Dette fungerer ikke dersom kanalen har satt på innstillingen PRIVATE. (/chanserv help invite)

 • De kan se kanalen sin AOp, SOp og AKick liste. (see section 4)

SOp'ene har følgende makt i tillegg:

 • De kan legge til og fjerne AOp tilgang. (see section 4)

 • De kan sette eller fjerne AKicks (permanent ban). (see section 7 and section 8)

 • De kan fjerne alle bans fra kanalen via ChanServ.. (/chanserv help unban)

 • De mottar memoer sendt til kanalens SOp'er. (/memoserv help sendsop)

3 · Ting å tenke over før man gir AOp eller SOp

AOp og SOp er presoner som kan håndtere problemer slik som flooding og takeovers når du selv ikke er til stede. Hvis du ønsker å styre en vellykket kanal, så er det ditt ansvar å sørge for at kanalen har mange nok AOp'er (viktig) og SOp'er slikt at kanalen blir godt vedlikeholdt. Hvis en kanal ikke har noen AOp'er til stede, vil den være et enkelt mål for folk som er ute etter bråk, typisk flooding.

Når du gir brukere AOp eller SOp, gir du de en viss kontroll over kanalen, men de er fortsatt underordnet deg - du kan fjerne både AOp og SOp på hvilket som helst tidspunkt.

Du må likevel være forsiktig med å velge AOp'er og SOp'er til kanalen, fordi de har makt som fort kan misbrukes, og skape problemer. Selv om de ikke kan gjøre noen permanent skade - founder kan alltid omgjøre de skadene som er blitt gjort. Men det må likevel huskes at de kan skape store problemer når du selv ikke er til stede. Dette er viktig å huske før man velger ut en AOp eller SOp.

Samme sak er det å dele ut passordet til kanalen; dette skal ALDRI gjøres. Dette ansees av DALnet som det samme som å gi bort kanalen, og du har ingen krav eller håp om å få hjelp. Såkalte co-founders er ikke ønsket av DALnet, og i enhver konflikt/problem hvor dette har skjedd, vil det ikke tilbys noen hjelp. En person med SOp nivå vil ha relativt stor tilgang til kanalen din, selv om han ikke har passordet.

Hvis du ønsker andre løsninger, kan dette selvsagt avtales internt. F.eks kan en founder la være å legge til nye SOp'er uten å spørre sine eksisterende SOp'er og AOp'er. Uansett vil DALnet alltid anse den som står som founder og har passordet som eier av kanalen, uansett hva som har blitt avtalt brukere i mellom. Og husk at DALnet aldri vil hjelpe noen som har tapt en kanal på grunn av å ha delt passordet med andre.

4 · Hvordan legge til og fjerne AOp'er og SOp'er

Kanalens founder er den eneste som kan legge til eller fjerne SOp'er. Alle SOp'er kan legge til og fjerne AOp're, og det kan selvsagt også founder. List kommandoen er tilgjengeng for både AOp'er og SOp'er, men ikke for vanlige brukere.

4.1 Vis liste over AOp'er og SOp'er

/chanserv sop #channel list
/chanserv aop #channel list

Disse kommandoene viser alle AOp'er og SOp'er på kanalen.

Hvis du har en stor kanal, kan det være hensiktsmessig å liste på et utvalgt kriterium, sortert etter nick:

/chanserv sop #channel list wildcard
/chanserv aop #channel list wildcard

(For eksempel, /chanserv aop #eaze list g* vil vise alle AOP'er på #eaze som har nick som starter på g.)

Uansett hvilken liste du velger, så er alle representert med et nummer, som gjør det lettere å fjerne vedkommende dersom dette er ønskelig.(se nedenfor).

4.2 Legge til AOp'er og SOp'er

/chanserv sop #channel add nick or mask
/chanserv aop #channel add nick or mask

Disse kommandoene legger til brukere til AOp eller SOp listen. Dette tilsvarer det å gi AOp eller SOp til en person.

Du burde alltid be dine AOp'er og SOp'er om å benytte registrerte nick, og legge til nickene. Du kan likevel legge til bare adressen deres, men dette kan fort ende opp å være en sikkerhetsrisiko.

Hvis du ønsker å gjøre en AOp til SOp, eller vice versa, så trenger du ikke fjerne de fra den listen de står på, Services vil automatisk oppgradere/degradere brukeren, og gi en melding om dette.

Du burde sjekke om en bruker har registert nicket før du legger vedkommende til noen op liste. Dette kan du gjøre ved å skrive

/nickserv info nick

og be de registere nicket dersom dette ikke allerede er gjort. Hvis du forsøker å legge til AOp for et nick som ikke er registert, så vil ChanServ automatisk legge til adressen deres, og dette er ikke alltid så veldig lurt.(see section 5).

Alle kanaler har en begrensning på max 300 AOp'er og 100 SOp'er ChanServ vil gi en advarsel dersom du forsøker å overgå dette.

Merk: Brukere kan sette et nick til NOOP, hvilket betyr at de ikke kan bli lagt til noen AOp ellre SOp lister. Se /nickserv help set noop for mer informasjon.

4.3 Fjerne AOp'er eller SOp'er

/chanserv sop #channel del number or entry in list
/chanserv aop #channel del number or entry in list

Dette er kommandoer som brukes for å fjerne brukere fra AOp og SOp lister.

Det finnes mange grunner til dette:

 • Brukeren har misbrukt sin makt, eller er ikke lenger tillitsverdig av en eller annen grunn.

 • Nicket er expired ('gått ut på dato'), eller har blir registrert til noen andre.

Du kan bruke disse kommandoene på mange måter; den enkleste er og først bruke LIST kommandoen, og så angi nummerer til den brukeren du ønsker å fjerne fra listen. Alternativt kan du bruke nicket eller adressen du ønsker fjernet, men da må du huske at dette må skrives eksakt slik det er i listen.

Hvis du sletter på nummer fra listen, bør du alltid kun slette en og en av gangen. Nummerene blir forandret for hver bruker som blir slettet, så sjekk alltid listen mellom hver gang du sletter noen.

4.4 VERBOSE mode

Dersom VERBOSE er slått på i en kanal, vil det alltid bli sendt en notice til alle som er op'et i kanalen dersom en del kommandoer blir brukt. Dette gjelder først og fremst legge til og fjerne personer fra op listene.

for å slå på denne kommandoen:

/chanserv set #channel verbose on

5 · Råd om å bruke adresseri AOp og SOp lister.

Det er generelt alltid bedre å legge til et registert nick istedenfor en adresse.

 • Du vil alltid se hvem som har AOp og SOp

 • Det er ikke mulig å gi en AOp til mange fler enn det som er ment. Hvis du bruker adresse, kan mange presoner få tilgang til denne.

 • Hvis du får problemer med noen som bruker samme server som en AOp, og blir op'et uten at dette er meninge, kan dette løses uten å fjerne AOp'en til vedkommende person.

Det er en fordel med å bruke en adresse:

 • Du vet alltid nøyaktig hva slags adresse som vil bli op'et. Dette vet du ikke når nick er lagt til, da kan brukeren selv legge til mange adresser.

Hvis du ønsker å bruke adresser for å gi AOp'er, se 'Ban Guide' for en forklaring av adresse masker.

Merk at den guiden forklarer hvordan banne brukere, og dersom du følger den slavisk, vil den ikke legge til AOp'er. Det som bør noteres fra den guiden, er hvordan 'hostmasks' fungerer.

6 · Problemer med feil personer som får AOp og SOp

(Merk: Dette er skrevet om AOp'er, men det samme gjelder alle SOp'er.)

Det er to hovedveier en person kan få AOp til din kanal, uten at du har ment å gi det til vedkommende.

 • Hvis de har lignende adresse med en 'ekte' AOp.

 • Hvis et AOp nick har 'expired', og en person har registert dette på nytt.

Brukere kan få op i en kanal (men ikke tilgang til noen av ChanServ komamndoene) hvis Services er nede, og brukeren kommer inn på kanalen mens den er tom. Uheldigvis er det ingenting å gjøre med dette, men Services er sjelden nede mer enn noen få minutter av gangen.

Brukere kan også få op ved at en person som allerede har op, gir de dette manuelt. F.eks av en AOp eller AOp. Dersom du ikke ønsker at dette skal være mulig, kan du bruke en funksjon som heter OPGUARD, som er bedre forklart senere.

6.1 Finne ut hvorfor noen har tilgang til ChanServ

Hvis du vil finne ut hvorfor noen har AOp eller SOp tilgang på en kanal, så kan du bruke ChanServ kommandoen why:

/chanserv why #channel nickname

Dette vil forklare hvilken AOp eller SOp entry som gjør at personen får sin tilgang til ChanServ. Veldig praktisk i tilfeller hvor en person misbruker sin posisjon.

6.2 Access liste problemer

Når du har lagt til AOp'er på nick, så betyr dette at alle som matcher access listen til den personen, vil få AOp tilgang på din kanal.

Hvis personer du vet ikke skal ha op, blir op'et av ChanServ, kan det ofte være problemer i access listene. Du kan ofte se med en gang hvem sin AOp det er et problem med, da de ofte kommer fra samme internet leverandør (f.eks online.no). Du kan sjekke dette med why kommanoden, for å være på den sikre siden.

Du burde i slike tilfeller kontakte vedkommdende AOp, gjerne via MemoServ, og få vedkommende til å sjekke access listen sin, eventuelt tømme den, slik at man er nødt til å bruke identify til NickServ for å få op.I mellomtiden bør du kanskje vurdere å fjerne vedkommende sin AOp inntil problemet er fikset.

Hvis du ikke helt forstår poenget med NickServ sine access lister - som lar deg bruke nicket ditt uten å gi passordet hver gang, men også medfører en sikkerhetsrisiko - så bør du gjerne ta en titt på NickServ Access Guide.

Du har sikkert innsett at en AOp kan utnytte access listen bevisst for å ødelegge for kanalen, for eksempel ved å tillate alle op på kanalen. Dette er enda en grunn til å være sikker på at du kan stole på personer før du gir de AOp.

Som en midlertidig løsning hvis det er problem med access listene, eller hvis sikkerheten trenger å være høy, så kan du sette IDENT mode for kanalen. Dette betyr at ChanServ kun vil tillate AOp'er som har identifisert seg selv til NickServ (med passord, ikke adresse) tilgang til kanalen, inkludert op.

Founder kan sette på IDENT modus på kanalen med

/chanserv set #channel ident on

Merk at hvis du gjør dette, så vil alle adresser du har lagt til AOp og SOp listene ikke lenger fungere.

/chanserv help set ident

6.3 Problemer med expired (utgått) nick

Etter ca en måneds uten bruk (for øyeblikket 30 dader) vil et registrert nick som bli expire. Dette er det tekniske uttrykket for at NickServ vil anse nicket som ikke i bruk lenger, og slette registreringen. Dette åpner også for at andre kan registrere det på nytt.

Problemet ligger i at når et nick expirer, så vil det fortsatt bli stående på AOp listen en kort stund. Dersom en person rekker å registere det i dette lille tidsrommet, vil de da ha AOp tilgang til din kanal.Dette problemet skal være kraftig redusert, da nyere utgaver av Services gjør dette tidsrommet veldig kort. Det er ofte bare snakk om få minutter man har muligheten til dette.

for å unngå dette problemet, bør du også sørge for å kun gi AOp til personer som regelmessig er på kanalen. På denne måten vil du ofte være klar over at en person er borte over lengre tid før dette skjer. Det er vel heller ikke noe stort poeng i å ha en AOp som ikke er innom kanalen oftere enn hver 30. dag?

Det kan være smart å sjekke over innimellom for å være på den sikre siden. Dette kan du gjøre slik:

/chanserv aop #channel list

og se om noen av nickene IKKE har en adresse bak nicket (dette viser sist sette adresse). Dersom det ikke står en slik adresse bak nicket, er det expired, og du bør fjerne det fra listen så fort som mulig.

Utgåtte AOp nick er vanligvis ikke noe stort problem, med mindre noen aktivt prøver å ødelegge en kanal - og selv sa har de ikke så mange muligheter som ikke kan ordnes opp. Det er heller ikke mulig for en normal bruker å se AOp listen til en kanal. Det er likevel noe du bør være klar over.

Det er meningen at Services snart skal fjerne alle utgåtte nick selv fra AOp og SOp listene, men dette er foreløpig ikke et faktum.

6.4 Uønskede Op'er

Selv om ChanServ kontrollerer en kanal, så er det mulig for en normal bruker å få Op i kanalen uten å være på AOp eller SOp listene. Dette er i all hovedsak fordi AOp'ene og SOp ene gir de op manuelt.

Hvis du som founder ikke ønsker dette, kan du slå på OPGUARD funksjonen. Når denne er skrudd på, vil ikke ChanServ la noen beholde Op i kanalen, uten at de er i kanalens AOp eller SOp liste. Hvis noen andre blir Op'et, vil ChanServ automatisk deope de med en gang.

Aktivere denne funksjonen:

/chanserv set #channel opguard on

7 · Hva er AKicks

AKICKs er ChanServ sin funksjon for å banne brukere fra en kanal, og brukes for å fjerne uønskede personer fra kanalen. De fortsetter å være aktive selv når kanalen er tom, i motsettning til bans. De må til slutt fjernes av en SOp eller av founder.

Hovedproblemet med vanlige bans, slik du får når du benytter /ban eller /mode #channel +b adresse er at de forsvinner straks kanalen har blitt tom, samt at du ikke kan sette noen bans so AOp'er eller normale Op'er ikke kan fjerne.

Vanligvis benyttes bans for å fjerne midlertidige problemer på kanalen, så dette er ikke noe problem. Likevel kan det være ganger hvor samme problem er tilbakevendende, og det er et behov for å banne de permanent fra kanalen.

I disse situasjonene er AKICKs den beste og enkleste løsningen. De fungerer på stort sett samme måte som bans, men holdes av Services. Når en bruker er på AKICK listen, vil han automatisk bli kicket og bannet når han kommer inn i kanalen. AKICKs forsvinner ikke før de er fjernet.

8 · Hvordan legge til og fjerne AKICKs

Kun SOp'er og Founder kan legge til eller fjerne AKICKs

8.1 Vis eksisterende AKICKs

/chanserv akick #channel list

Denne kommandoen, som også kan brukes av AOp'er, viser en liste over alle AKICKs som er i ChanServ for denne kanalen på det aktuelle tidspunkt.

I likhet med AOp'er og SOp'er, så er AKICKs vist på en numrert liste, som gjør det enkelt å fjerne riktig AKICK til enhver tid. Her må du også huske å bruke LIST mellom hver du skal slette.

8.2 Legge til AKICK på adresse

/chanserv akick #channel add mask

Denne kommandoen legger til en AKICK på kanalen. Du må spesiifisere brukerens adresse på samme måte som du ville gjort i en ban - nickname!username@hostname.

Hvis adresse du finner i /whois på en bruker var eaze@gw.penguins.no og kanalen din heter #mystro, så vil du gjerne kunne bruke kommandoen /chanserv akick #mystro add *!eaze@*.penguins.no ('AKICK påvirker alle nick dersom de har brukernavnet "eaze", og har en adresse som ender opp med penguins.no')

Mer informasjon om adresser / hostmasks finner du i Ban Guide, dersom dette trengs.

Du kan ha max 200 AKICKs i en kanal.

8.3 Legg til AKICK på nick

/chanserv akick #channel add nickname

Hvis personen har et registert nick, kan du adde til til AKICK listen med dette, likt du gjør med AOp osv. Dette er ikke spesielt effektivt, da brukeren bare kan koble til på nytt, bruke et annet nick også komme inn i kanalen igjen.

Så hvis du ikke forstår hvordan hostmasks for en ban fungerer, så kan du gjerne bruke denne metoden, men den er noe mindre effektiv enn en AKICK satt på adresse.

8.4 Fjerne en AKICK

/chanserv akick #channel del number or mask

Du kan benytte denne kommandoen på mange måter; det enkelte er først å benytte LIST kommandoen, og så angi nummeret du ønsker å fjerne. Alternativt kan du skrive inn adressen du ønsker å fjerne, men dette må da skrives identisk likt med den som er lagret i AKICK listen.

Hvis du sletter basert på nummre, må du sørge for å bruke LIST mellom hver du sletter, siden nummeret forandrer seg etter hver sletting. Dersom du ikke gjør dette, vil du mest sannsynlig ende opp med å slette feil.

9 · Oppsummering

SOp'er og AOp'er er personer du stoler nok på, til å gi en viss kontroll over kanalen din. Blant andre ting, betyr dette at de vil kunne gi seg selv op [@] når de joiner. SOp'er kan også legge til og fjerne AOp'er og AKICKs, så du bør være ekstra forsiktig med å gi personer SOp.

Hvis det er noen du stoler på og du synes skal få AOp

Skriv /nickserv info nick for å sjekke om de er registert - hvis ikke, be de registere nicket sitt, og repeter INFO for å sjekke at dette er gjort. Når de så har registert seg skriv /chanserv aop #channel add nick.

Hvis kanalen din trenger SOp av en grunn - for eksempel at den er for stor til at du klarer styre den selv, slik som å velge ut AOp'er

Vær sikker på at du kan stole på vedkommende 100% før du gjør han til SOp. Sjekk også at vedkommende har et registert nick, slik som vist over. Benytt så følgende kommando: /chanserv sop #channel add nick.

Hvis du på et senere tidspunkt trenger å legge til eller fjerne en AOp eller SOp fra en kanal, av hvilken som helst grunn

Skriv /chanserv aop or sop #channel list. Når du da finner entry nummeret for den personen, så bør du notere nummeret og skrive /chanserv aop eller sop #channel del nummer.

Hvis du trenger banne noen permanent

Du, eller en SOp; ikke AOp, kan legge til disse brukerene tilAKICK listen /chanserv akick #channel add mask, hvor adresse er en standard ban adresse for brukeren som lager problemer. Du kan fjerne AKICKs på et senere tidspunkt på samme måte som du fjerner AOp og SOp.(See section 8.)