Kontrollera access i din kanal

Version 1.1.5


Last translated by Car`a`carn () on 2004-07-17

Last revised by Documentation Team () on 2017-10-28

Originally written by quen () on 1997-06-20

Please direct any comments or feedback about this document (only! no help requests!) to docs@dal.net. If you need help on issues not covered in this document, please see the information at http://help.dal.net.

Introduktion

Denna guide förklarar hur man kontrollerar vem som har access till vissa privilegier i en registrerad kanal. Dessa privilegier används till att underhålla kanalens normala status så att personer (som du litar på) kan upphålla ordningen i kanalen när du inte är där.

Denna guide förklara också hur man permanent bannar en person från kanalen genom att använda ChanServ. Vanliga bans som du sätter kommer att försvinna om kanalen blir tom vid något tillfälle.

Om du inte redan har registrerat din kanal genom ChanSerb bör du först göra det. Läs frågorna 1.8 "Hur jag registrerar min kanal" i Services FAQ innan du fortsätter med detta.

Slutligen några korta ord. När jag ger ett kommando att skriva som

/chanserv identify #kanalnamn lösenord

innebär detta att det ska skrivas som det visas, förutom att du ska ersätta begärda parametrar (i exemplet '#kanalnamn' och 'lösenord') med lämplig information. For instance, in the above example, if your password was 'apple' and your channel was '#mychannel', you would actually type

/chanserv identify #mychannel apple

När kommandon börjar med /chanserv (eller /nickserv, /memoserv), är det en alias för att kontakta Services säkert. Om din klient inte stöder kommandot kan du istället börja kommandot genom att skriva /quote chanserv eller /msg chanserv@services.dal.net.

Contents

1 · Varför behöver du veta denna information

DALnet uppmuntrar dig att läsa denna guide därför att:

 • Om din kanal stöter på problem som missbruk eller a     övertagande, och du är inte där, du behöver AOP och eventuellt     SOps så att problemet kan lösas.

 • Vi har lagt till en hanteraråtkomst i kanaler på listan, för att veta mer om hur du lägger till chefer besök http://docs.dal.net/docs/chanservse.html#5.

 • Om din kanal växer sig stor kan du behöva SOpar för att udnerhålla den.

 • Lätta till fel personer som AOpar eller SOpar eller lägga till AOpar och Sopar på fel sätt kan skapa säkerhetshål. Detta kan leda till att ovänliga användare kan skapa problem i kanalen så du bör vara fullt medveten hur man opererar dessa inställningar.

 • Om du behöver att permanent banna användare kommer du att behöva veta hur man sätter AKickar.

En sammanfattning kan hittas i section 9, som kort förklarar hur du bör lägga till AOpar och SOpar och hur du gör.

2 · Vad är AOpar och SOpar

AOpar och SOpar är människor du litar på tillräckligt för att ge dem särskilda övertag i din kanal.

SOpar är på en "högre nivå" än AOpar och har alla de privilegier som AOparna har, plus en del andra extraförmåner. Som ägare är du på en ännyu högre nivå än alla SOpar och AOpar och har alla deras privilegier plus ytterligare en del endast ägarförmåner. Därför är det inte nödvändigt att lägga till dig själv som AOp eller SOp.

Det är bortom denna guide att ge hjälp om alla möjligheter AOpar och SOpar blir tilldelade genom ChanServ. Det finns dock ett hjälp kommando för varje möjlighet som finns genom Services som förser med mer information om kommandot skrivs på IRC (DALnet).

AOPar har följande privilegier:

 • De får op (@) genom ChanServ när de joinar kanalen och om de av någon anledning är i kanalen utan att vara opad, kan de genom ChanServ opa sig själva närsom. (/chanserv help op)

 • De kan använda ChanServ för att ge eller ta bort op från andra kanalmedlemmar. Om de göra detta kommer en kanalnotis skickas ut och notiferar alla i kanalen om vilken aktion som utfördes. Därmed är inte ett anonymt kommando. (/chanserv help op)

 • They can unban themselves from the channel if they are banned. (/chanserv help unban)

 • De får memos som skickas till hela kanalen (kanalmemos). De har också förmågan att skicka kanalmemos där en kanalinställning bestämmer vilka som kan skicka AOpar, SOpar eller endast ägaren som kan skicka till hela kanalen. (/chanserv help set memo, /memoserv help send)

 • Det är möjligt att göra så att bara opar kan ändra rubriken i kanalen. Det är även möjligt att ändra så att bara SOpar eller endast ägaren kan ändra på rubriken. (/chanserv help set topiclock)

 • De kan använda kommandon som MKICK och MDEOP för att lösa kanaltakeovers. Dessa kommandon kommer inte fungera om en SOp eller ägaren är inne i kanalen, då båda har högre access i kanalen än en AOp. (/chanserv help mkick, /chanserv help mdeop)

 • De kan bjuda in sig själva till kanalen. Detta är användbart om kanalen är satt till endast inbjudningar (invite only), med undantag om kanalen är satt till privat (private). (/chanserv help invite)

 • De kan se kanalens lista över AOpar, SOpar och AKickar. (see section 4)

SOpar har även följande privilegier:

 • De kan ge och ta bort AOpprivilegier från användare. (see section 4)

 • De kan sätta och ta bort AKickar (permanenta bannar) i kanalen. (see section 7 and section 8)

 • De kan ta bort alla bannar från kanalen genom att använda ChanServ. (/chanserv help unban)

 • De får memos skickade endast till kanalens SOpar. (/memoserv help sendsop)

3 · Saker att tänka på vid övervägning att ge AOp eller SOp privilegier

AOpar och SOpar är personer som kan handskas med kanalproblem när du inte är närvarande, som flood och takeovers. Om du avser att ha en lyckad kanal är det ditt ansvar att se till att det finns tillräckligt med AOpar och SOpar så att kanalen kan underhållas. Om kanalen används med inga Opar närvarande är den ett lätt mål för floods och missbruk.

När du ger personer AOp- eller SOpprivilegier ger du dem en viss kontroll över kanalen men de svarar fortfarande till dig. Du kan ta bort AOp- eller SOpprivilegier närsom.

Du bör fortfarande se till att bara ge AOp eller SOp till personer du litar fullt på, då de kan ställa till med problem. Även att de inte kan göra någon permament skada, då ägaren kan ogöra alla ändringar de gör, kan de verkligen ställa till med allvarliga problem, framförallt när du inte är där. Du bör ha detta i åtanken när du ger ut AOp- och SOpprivilegier.

Ännu en viktigt notering: ge aldrig ut kanallösenordet till någon. Detta är detsamma som att ge kanalen till någon. Medägarskap stöds inte utav DALnet och i en dispyt kan vemsomhelst med tillgång till lösenordet bli betraktad som ensam ägare utav kanalen. Om du vill dela "makt" till din kanal med andra, gör dem till SOpar.

Om det önskas kan en annorlunda överenskommelse fattas där ni kommer överens om begränsningar, t.ex. ägaren samtycker att inte lägga till SOpar utan att konsultera de existerande SOparna. Dock kommer alltid DALnets mjukvara och personal att betrakta ägaren utav kanalen som den sista och slutliga ansvarige för hur kanalen sköts. Kom ihåg att DALnet kommer aldrig att hjälpa någon som har förlorat sin kanal för att de har delat med sig utav lösenordet. Ett lösenord bör alltid hållas säkert.

4 · Hur du lägger till eller tar bort AOpar och SOpar

Kanalägaren är den ende som kan ge och ta bort SOpprivilegier. SOpar och ägaren kan ge och ta bort AOpprivilegier. De två listkommandona är tillgängliga för AOpar, SOpar och ägaren men inte för vanliga användare.

4.1 Lista existerande AOpar och SOpar

/chanserv aop #kanalnamn list
/chanserv sop #kanalnamn list

Dessa kommandon listar alla AOPar eller SOpar i kanalen.

Om du har en stor kanal, kanske finner du det mer användbart att lista valda AOpar och SOpar baserat på deras nick eller mask:

/chanserv aop #kanalnamn list wildcard
/chanserv sop #kanalnamn list wildcard

(Till exempel, /chanserv aop #minkanal list g* skulle lista alla AOpar i #minkanal med nicks som börjar med bokstaven g.)

Vilket listkommando än använder listas varje AOp eller SOp med ett indexnummer vilket gör det enklare att ta bort dem vid behov(se nedan).

4.2 Lägga till AOpar eller SOpar

/chanserv sop #kanalnamn add nick eller mask
/chanserv aop #kanalnamn add nick eller mask

Dessa kommandon lägger till en person till AOp- eller SOplistan. Detta är detsamma att ge personer AOp- eller SOpprivilegier.

Generellt bör du lägga till AOpar och SOpar genom att använda deras nick (vilket bör vara registrerat), men du kan även använda dig utav deras mask. Maskar fungerar på samma sätt som vanliga kanalbanmaskar, självklart ger de AOp- eller SOpprivilegier i detta fall och inte bannar dem. Bannar förklaras in i denna guide utan se Banguiden för mer information.

Om du vill göra en som redan är AOp till SOp, eller tvärtom, behöver du inte ta bort dem från AOplistan först utan Services kommer att automatiskt ta bort dem från listan samtidigt som den lägger till dem till SOplistan.

Du bör kolla om personens nick är registrerad, innan du försöker ge dem AOp, genom att skriva

Notera: Grundare kan inte längre läggas till i MANAGER / AOP / SOP / AKICK-listor.

/nickserv info nick

och be dem att registrera nicket om det inte redan är registrerat. Om du försöker lägga till ett oregistrerat nick till AOPlistan kommer masken att användas istället, vilket inte är en bra idé (se section 5).

Varja kanal är begränsad till maximalt 300 AOpar och 100 SOpar. ChanServ kommer att varna dig om du försöker lägga till fler.

Notering: Användare kan sätta NOOP på deras nick, vilket innebär att nicket inte kan läggas till en kanals AOp- eller SOplista. Se /nickserv help set noop för mer information

4.3 Ta bort AOpar eller SOpar

/chanserv aop #kanalnamn del siffra eller post i listan
/chanserv sop #kanalnamn del siffra eller post i listan

Dessa kommandon användas för att ta bort personer från AOp- eller SOplistan.

Detta görs för flera olika anledningar, inkluderat:

 • Personen missbrukar sina AOp- eller SOpprivilegier eller är inte längre pålitlig av någon anledning.

 • Nicket har "upphört" och är därför inte längre registrerat eller är inte ägt utav samma originalägare.

Du kan använda dessa kommandon på flera sätt. Det enklaste är att först använda den rätta lämpliga listkommandot och sedan ange indexnumret på den post/nick du vill ta bort. Alternativt är att du anger den mask eller det nick du vill ta bort (om du använder detta kommando måste du ange exakt mask eller nick som det står angivet i listan).

Om du tar bort poster en och en baserat på deras nummer i listan bör du kolla listan efter varje borttagning då indexnumrena i listan ändras efter varje ändring, vilket gör att du måste upprepa listkommandot för att se det korrekta numret. Du kan dock ta bort flera på samma gång om du anger dem alla i samma kommando och separerar varje nummer eller nick med ett kommatecken (,).

4.4 VERBOSE

Om inställningen VERBOSE är aktiverad i kanalen kommer alla närvarande personer med OPstatus i det ögonblicket få en kanalnotis när vissa speciella ändringar görs i kanalen. Detta gäller framförallt ändringar som ditläggningar och borttagningar av AOpar, SOpar och AKickar.

Hur du aktiverar denna feature:

/chanserv set #kanalnamn verbose on

5 · Råd om hur man använder adressmaskar i din AOp- eller SOplista

Det är generellt bättre att använda nicknames istället för adressmaskar i AOp- eller SOplistor. Det finns flera orsaker för detta:

 • Du kan alltid exakt se vem som är AOp eller SOp.

 • det är inte direkt möjligt att göra ett misstag och ge en massa personer AOp än vad som var tänkt (t.ex. som att lägga dit en * på fel ställe i en mask.)

 • Om du stöter på problem med någon som använder samma server som en AOp och får ops menat för AOpen, kan det lösas utan ta bort AOp för den äkta personen.

Det finns en fördel med att använda adressmaskar:

 • Du kan alltid exakt se vad för adressmask som kommer få op automatiskt.

Se banguiden som förklarar hur adressmaskar fungerar om du bestämmer dig för att använda adressmaskar för att ge AOp.

Notera att fast guiden förklarar hur du bannar folk kommer masken att ge folk AOp när du använder den ihop med AOplistan och blir alltså inte bannad.

6 · Problem med att fel personer får AOp/SOp

(Notering: Denna sektion är skriven om AOpar men den gäller även för SOpar.)

Det finns två huvudsakliga sätt att få AOpprivilegier i din kanal, även om du inte gav det till den personen.

 • Om de matchar en post i en AOps accesslista.

 • Om ett av dina AOpars nick upphör och de registrerar det. (Detta ska inte längre fungera då Services automatiskt plockar bort en AOp eller SOp från kanalens lista om dess nick upphör).

Personer kan få op i kanalen, men inte tillgång till ChanServs AOpkommandon, om ChanServ är nere (d.v.s. offline) och din kanal är tom när de joinar den. Det finns tyvärr inget du kan göra åt detta mer än vänta på att ChanServ återvänder vilket sällan är mer än några minuter.

Personer kan även få op (s.k. temporärt op) om de får det utav en som redan är opad (t.ex. en AOp eller SOp). Om du inte vill tillåta detta kan du använda en feature kallad OPGUARD, vilket förklaras i slutet utav denna sektion.

6.1 Ta reda på varför någon har privilegier

För att ta reda på varför någon har AOp- eller SOpprivilegier i en kanal kan du använda dig utav ChanServs kommando why:

/chanserv why #kanalnamn nickname

Detta kommer att förklara vilken post i AOp- eller SOplistan (om någon) som har gett personen dess privilegier, vilket är bra ifall open behövs tas bort temporärt vid problem.

6.2 Accesslista problem

När du lägger dit personer till din AOplista med hjälp av deras nick betyder det att vemsomhelst som matchar ett nicks accesslista som har AOp, kommer att få AOpprivilegier i kanalen.

Om personer som inte är AOpar får op i kanalen utav ChanServ kan vara ett tecken på att det är problem med accesslistor. Du kan oftast se vilken AOps lista som är problemet då icke-AOpen som fick op kommer att ha samma services provider (t.ex. aol.com, netcom.com, iquest.net, etc.) som en av dina AOpar. Du kan bekräfta detta med kommandot why som är angivet ovan.

Du bör kontakta AOpen (genom memo om personen inte är online) och föreslå att de förbättra deras accesslista eller ta bort den helt och hållet och identifiera genom NickServ med deras lösenord istället när det ansluter till DALnet. Medan, om personen som fick op ställer till med problem, kan du temporärt ta bort relevant AOpprivilegier.

Om du eller dem inte fullt förstår konceptet med NickServs accesslista, vilket tillåter dig att använda ditt nickname på DALnet utan att ange ditt lösenord varje gång, kan du läsa NickServ Accessguide som innehåller förklaringen du behöver.

Du har säkert förstått vid det här laget att en ondsint AOp kan sätta dess accesslista så att t.ex. den tillåter alla att få op i kanalen. Detta är ännu en anledning att bara ge AOp till personer du verkligen litar på.

Som en temporär (eller permanent) lösning på problem med accessmaskar eller om säkerheten behövs vara hög, kan du aktivera inställningen IDENT på kanalen. Detta menas att ChanServ kommer bara tillåta att de personer som har identifierat sig genom NickServ som en Op (t.ex. AOp) att få op i kanalen och med det access till deras privilegier.

Ägaren kan aktivera IDENT i kanalen genom att använda kommandot

/chanserv set #kanalnamn ident on

Notera att om du gör detta kommer inga poster som använder maskar istället för nicks att fungera. För mer information:

/chanserv help set ident

6.3 Upphörda nickproblem

Efter ungefär en månad (för närvarande, 30 dagar) kommer ett nick som inte används att upphöra (expire). Med detta means det att NickServ kommer anse nicket som oregistrerat och vemsomhelst kan vid önskan registrera det.

Problemet är om någon var i din AOplista när deras nick upphörde. Då nicket var fortfarande i AOplistan kan vemsomhelst som registrerar nicket få AOpaccess om de kommer till din kanal.

För att förhindra detta från att hända bör du bara ge AOp till välbesökande personer som med all sannorlikhet talar om när de måste försvinna en månad eller så. På detta sätt får du en varning om situation och kan ta bort AOpen i förhand och lägga dit dem igen vid deras återkomst.

Du bör kontinuerligt kolla AOp- och SOplistorna ifall något nick har upphört. Allt du behöver göra är att använda list:

/chanserv aop #kanalnamn list

och se om någon utav nicken inte har en "last seen address"-information (en adress inom paranteser efter nicket). Nicknames som saknar denna information har upphört och du bör ta bort nicket från AOp- eller SOplistan.

Upphörda AOpnicks är inte i vanliga fall ett problem om inte någon medvetet försöker skapa problem för din kanal och det ges inte många tillfällen för dem att göra så då icke-AOpar inte kan se Oplistorna och se om ett nick har upphört. Dock är det något du bör vara medveten om.

Denna rubrik du nyss har läst ska i skrivande stund inte längre vara ett problem då Services automatiskt tar bort ett nick som upphört från respektive listor för att förhindra just detta.

6.4 Oönskade opar

Även att ChanServ underhåller kanal är det möjligt att några personer som inte är en AOp eller SOp i kanalen för op (@) i kanalen. Huvudanledning till att detta händer är om en annan Op (AOp/SOp) ger personen op.

Om du som kanalägare inte vill att detta ska ske, kan du aktivera OPGUARD i kanalen. När denna feature är aktiverad kommer inte ChanServ att tillåta någon att få op (@) i kanalen (inkluderat temporärt) om de inte återfinns i AOp- eller SOplistan eller är ägaren. Om någon annan är given op kommer ChanServ att deopa dem med detsamma.

Hur du aktiverar denna feature:

/chanserv set #kanalnamn opguard on

7 · Vad Akickar är

AKICKar är ChanServs svar på kanalbannar och används för att ta bort oönskade användare från kanalen. De försvinner inte från kanalen om kanalen blir tom utan existerar tills kanalägaren eller en SOp tar bort dem.

Nyckelproblement med standard kanalbannar, d.v.s. den sort som du sätter med 'Ban' i popupmenyn eller med /ban eller /mode #kanalnamn +b mask , är att de är temporära. Om alla lämnar kanalen så att den är tom kommer systemet att 'glömma' alla normala bans och de försvinner.

Normala bannar är satta för att ta hand om temporära besvär så det är inget problem. Dock om du stöter på en person som kontinuerligt skapar problem i kanalen kan du behöva banna den permanent.

I dessa situation använder du AKickar, vilket fungerar på liknande sätt som en vanlig ban men sköts utav Services. När en användare som matchar en post i AKickllistan joinar kanalen blir de automatiskt bannad och kickad från kanalen av ChanServ. Som nämnt ovan, försvinner inte AKickar förrän de blir borttagna, även om kanalen skulle bli tom.

8 · Hur du lägger till och tar bort AKICKar

Endast kanalägare och SOpar har makten att lägga till och ta bort AKICKar.

8.1 Lista existerande AKICKar

/chanserv akick #kanalnamn list

Detta kommando, som kan användas utav AOpar och SOpar och ägaren, listar alla nuvarande existerande AKICKar i kanalen.

Varje AKICK listas tillsammans med ett nummer som du kan använda dig utav för enkel borttagning.

8.2 Lägga till en AKICK med mask

/chanserv akick #kanalnamn add mask

Detta kommando lägger till en AKICK till kanalen. Du måste ang användarens mask i samma form som en vanlig banmask - nickname!username@hostname.

Om adressen i en /whois på en användare som du försöker banna visar user@dialup22-81.provider.com och din kanal är #frogs, skulle du förslagsvis skriva /chanserv akick #frogs add *!user@*.provider.com vilket AKickar alla användare oavsett nick om de har user som användarident (username) och användare provider.com som host.

För mer information om adressmaskar för bannar vilket fungerar på samma sätt som AKickar i en kanal, var snäll och läs Banguiden.

Du kan lägga till maximalt 200 AKickar i varje kanal.

8.3 Lägga till en AKICK med nick

/chanserv akick #kanalnamn add nickname

Om personen har ett registrerat nickname kan du lägga till en AKICK genom att använda deras nick. Detta kan eller kan inte vara användbart då i vissa fall kan de helt enkelt ansluta med ett annat nickname för att kringå bannen.

Så om du inte förstår bannar med adressmaskar är detta ett enklare sätt men det är mer pålitligt att manuellt ange en mask.

Note: Founders can no longer be added to MANAGER/AOP/SOP/AKICK lists.

8.4 Ta bort en AKICK

/chanserv akick #kanalnamn del nummer eller mask

Du kan använda detta kommando på två sätt. Det enklaste är att genom listkommandot (beskrivet ovan) lista alla AKickar och sedan ta rätt indexnummer på den AKick du vill ta bort och använda det i kommandot för att ta bort en AKick. Alternativt kan du ange den mask du vill ta bort men du måste ange den exakt som den står i AKicklistan.

Om du tar bort poster en och en baserat på deras nummer i listan bör du kolla listan efter varje borttagning då indexnumrena i listan ändras efter varje ändring, vilket gör att du måste upprepa listkommandot för att se det korrekta numret. Du kan dock ta bort flera på samma gång om du anger dem alla i samma kommando och separerar varje nummer med ett kommatecken (,).

9 · Sammanfattning

AOpar och SOpar är personer du litar tillräckligt på för att ge dem viss makt och privilegier i din kanal. Bland annat betyder detta att de automatiskt får op (@) när de joinar kanalen. SOPar har även förmågan att lägga till och ta bort AOpar och AKickar (permanenta bannar i kanalen), vilket gör att du bör vara extra försiktig vid ditläggning utav SOpar.

Om det finns någon du litar på som du vill göra till AOp i din kanal

Skriv /nickserv info nick för att se om deras nick är registrerat, och om det inte är det be dem registrera nicket och upprepa kommandot ovan när de har gjort så. Så snart du är säker på att nicket är registrerat skriver du /chanserv aop #kanalnamn add nick.

Om din kanal av någon anledning behöver en SOp, t.ex. om det är en stor kanal och du behöver hjälp med underhåll som val utav AOpar

Var säker på att du kan lita på personen du vill göra till SOp och kolla om deras nick är registrerat som visas ovan. Skriv sedan /chanserv sop #kanalnamn add nick.

Om du vid ett senare tillfälle vill ta bort en AOp eller SOp från kanalens lista för att de har visat sig opålitliga, lämnat IRC eller annat

Skriv /chanserv aop eller sop #kanalnamn list. När du hittat den post för just den personen, notera numret och skriv /chanserv aop eller sop #kanalnamn del nummer. Det går även byta ut numret mot motsvarande nick.

Om du behöver banna någon permament

Du eller en SOp i kanalen, ej AOpar, kan lägga till AKICKar till listan genom att skriva /chanserv akick #kanalnamn add mask, där mask är en standard banmask tillhörande problemmakaren. Du kan ta bort AKICKAR vid ett senare tillfälle på liknande sett du tar bort AOpar eller SOpar. (See section 8.)