Generelle DALnet and IRC tips

Version 1.0.1


Last translated by eaZe () on 2001-08-16

Last revised by FredFred () on 2003-04-01

Originally written by Wuher () and Mystro () on 2000-10-22

Please direct any comments or feedback about this document (only! no help requests!) to docs@dal.net. If you need help on issues not covered in this document, please see the information at http://help.dal.net.

Introduksjon

Dette dokumentet forsøker å informere nye brukere om noen av reglene på DALnet. Inkludert i dette er en del små hint og tips som gjerne kan hjelpe nye brukere litt på vei.

Contents

1 · DALnets generelle policy

Masse reklamering (massads)

Masse reklamering, eller massads som det vanligvis kalles, inkluderer meldinger til kanaler og brukere, vanligvis for en annen kanal eller internet side. Dette vil vanligvis lede til en kill (du blir koblet av DALnet), eventuelt i en ban fra hele nettet. Vi snakker altså selvsagt ikke om å invitere venner du snakker med til kanalen, dette går på masse-invitering av personer du ikke har kontakt med og lignende. Litt 'godt folkevett' hjelper deg langt på vei.

for mer informasjon om dette, kan du lese et engelsk dokument på http://kline.dal.net/massads/mup.htm.

Kloner

Kloning er vanligvis definert som flere tilkoblinger fra samme adresse til IRC. Noen servere tillater 2 tilkoblinger pr. adresse, mens andre bare tillater 1. Før du kobler til flere klienter, bør du sjekke Message Of The Day. Dette gjør du ved å skrive kommanoden /motd på serveren. Små tilfeller av kloning ender gjerne opp med en /kill fra en Operatør som advarsel, mens store mengler kloner ofte vil bli bannet fra nettverket uten noen advarsel. Det er heller ikke tillat å forsøke å klone ved bruk av forskjellige hostnames, og dette vil mest sannsynlig resultere i en nettverks ban.

Trakasering

Trakasering av IRCop'er eller andre medlemer av DALnets funksjonsapparat vil lede til en kill fra nettverket, eventuelt også at du blir bannet. Hvis du blir trakasert av en annen bruker foreslår vi at du forsøker å få vedkommende bannet fra den kanalen han er i, eventuelt benytte /ignore kommandoen for slippe unna vedkommende. Hvis problemt fortsetter på tross av dette, kan du forsøke å få kontakt med en IRCop i #operhelp. Se også over http://docs.dal.net/docs/netiquetteno.html for mer informasjon.

...pne proxier

Selv om det kan være nødvendig, tillater vi ikke åpne proxier å koble til DALnet, hovedsaklig fordi de ofte brukes av misbrukende klienter. Alle DALnet servere kjører en bot som søker for WinGate og ligende programmer på port 23 og port 1080. Hvis denne scanneren finner en proxy, så vil du bli nektet tilgang til serveren. for mer informasjon om dette, kan du se på adressen nedenfor. Merk: All informasjon er på engelsk. http://kline.dal.net/proxy/index.html

Misbruk av Services

Misbruk av services kan omfatte mye. En av hovedfeltene er registering av for mange nick. Hvorvidt en sak er misbruk blir avgjort med skjønn for hver enkelt sak, så vi kan ikke sette noe tall på hvor mange nick eller hvor mange kanaler som er for mye, men igjen vil litt godt norsk folkevett gjøre underverker. Dersom du har noen spørsmål angående dette, send en email ti sabuse@dal.net

Diverse

"Denial of Service" angrep (f.eks "nuking" eller flooding) og portscanning er ikke noe DALnet har særlig mye mulighet til å gjøre noe med, da de ikke går gjennom IRC på noen måte; likevel, dersom du forsøker å angripe en IRCop eller annet medlem av DALnets apparat, bør du være forberedt på en kill eller ban fra nettverket. Hvis du har mistanke om at du selv blir angrepet, anbefaler vi at du tar en titt på http://www.nohack.net/protection.html. Når du har funnet ut hvordan du logger angrepene, så kan du finne ut hvordan du rapportere dette på http://www.webzone.net/DDG_Computing/Dalnet/Report.html.

2 · Server Regler

Bot'er

De fleste DALnet servere har sine egne regler listet i MOTD, både angående boter og andre ting. Hvis du ikke vet hva en bot er, kan du foreløpig se bort fra dette. Dersom du ønsker å gjøre en bot på en server først, sjekk /motd først, for å se hva det står der. Dersom du ikke finner noe svar, vil du mest sannsynlig finne IRCop'ene og admin på vedkommende server i en kanal med servernavnet, hvor f.eks liberty.dal.net har #liberty. Dersom du har direkte spørsmål til spesifike servere, kan det være lurt å droppe innom her. Ikke alle op'ene (@) er nødvendigvis 'medlemmer' av den serveren, men du kan gå ut ifra ta fleretallet har kunnskap nok til å lede deg på vei. Ingen servere vil akkseptere boter som er 'fiendtlige'. Det være seg boter beregnet til takeovers, flooding, nick stjeling og lignende.

For en liste over hvilke servere som tillater hva slags boter, se http://help.dal.net/faqs/Botsallowed.txt. Du kan også se DALNet's bot FAQ på http://docs.dal.net/docs/botfaqno.html.

3 · Generelle kanal rettningslinjer

Flooding

Flooding er stort sett alltid opprørende og upassende i IRC kanaler. Dette inkluderer å sende et stort antall linjer/meldinger til en kanal på kort tid. Mange kanal op'er bruker script som automatisk kicker eller banner brukere som forsøker å floode en kanal. Det er opp til enhver kanaleier å bestemme hva de ønsker å ha tilatt i sin kanal, men en god rttningslinje kan være å holde seg til max 3-5 linjer pr 10 sekunder. Kan også være smart å forsøke og skrive lengre setninger, istedenfor mange korte. Forsøk også å holde deg under 350 tegn pr. linje.

Repetering

Det fine med IRC er at det sendes tekst, ikke lyder. Folk er stort sett ikke blinde, og det du har skrevet, blir stående, så det er ikke noe behov for å repetere seg selv for å bli hørt. Det vil derimot mest sannsynlig gjøre folk irritert, spesielt op'ene, og det ender da fort med at du blir sparket ut av kanalen. Hvis du har et spørsmål, eller noe du vil si, si det en gang. Går det lang tid uten respons, kan man selvsagt gjenta det, eller spørre om noen hørte deg. En god regel er at du i allefall lar det gå noen minutter mellom hver linje du repeterer.

Op tigging

Generelt, spør ALDRI om å bli op'et i en kanal. Mest sannsynlig vil du bare irritere vedkommende du spør, og ende opp med å bli sparket ut av kanalen. Hvis du er en aktiv del av kanalen, og oppfører deg som forventet, så er det en relativt mye bedre sjanse for å bli tilbudt op ved en senere anledning. Men nok en gang er jo dette opp til eierene av kanalen, og ingenting DALnet har noe med.

4 · Konklusjon

Alt ovennevnte råd og regler burde være enkle å følge. Når du er i tvil om noe som ikke står nevnt her, forsøk bare å bruk hodet. Husk også å lese MOTD når du kobler til en server. Vanligvis kommer denne automatisk, men kan også fremkalles med kommandoen /motd. Vær heller ikke redd for å spørre andre om hva som er greit, og hva som ikke er greit. Hvis du er nysgjerrig på "netiquette", ta en titt på regarding it http://docs.dal.net/docs/netiquetteno.html.