Services og IRCop Etterlignere

Version 1.0.0


Last translated by WizeGuy () on 2004-02-11

Originally written by Kzoo (), LadyDana (), and Pyr0s () on 2001-01-22

Please direct any comments or feedback about this document (only! no help requests!) to docs@dal.net. If you need help on issues not covered in this document, please see the information at http://help.dal.net.

Introduksjon

Nye DALnet brukere blir noen ganger lurt til å oppgi passordet til noen som gir seg for å være DALnet Services eller en IRC Operatør. Services Etterlignere forsøker å lure brukerne ved å sende ut notiser som kan ligne på dem de virkelige DALnet Services bruker, mens IRCOp etterlignere bruker trusler som en metode. I begge tilfellene spiller de på den nye brukerens mangel på erfaring. Noen ganger er det slik at brukere trenger hjelp og søker den hjelpen av noen som ikke er en virkelig IRC Operatør. De kan dermed gi ut passord og annen slags informasjon til de gale personene.

Poenget med dette dokumentet er å vise hvordan man kan gjenkjenne de virkelige DALnet Services eller en virkelig IRC Operatør. Dette vil også gi deg en liten ide om hva du skal se etter når du skal identifisere etterlignere.

Contents

1 · Services Etterlignere

Brukere som ønsker å stjele kallenavn passord forsøker ofte å etterligne DALnet Services, og spør deg om ditt passord privat. Hvis du ikke vil miste kallenavnet ditt, så er det et par ting du må ta hensyn til.

Til å begynne med, burde du ALDRI bruke ditt DALnet passord på andre nettverk, og du burde også endre ditt passord regelmessig – bare ikke glem av det. :)

Mange brukere har mistet deres kallenavn før, ved å ha sluttet seg til et annet nettverk, og gitt passordet deres til Services på det nettverket.

Det kan også være en god ide å skrive kommandoene dine i Status vinduet (hvis du har en), slik at du ved et uhell ikke gir ut passordene dine til en åpen kanal, eller til et privat chatte vindu.

Og nummer to, det er veldig viktig at du lærer deg hvordan å gjenkjenne falske Services på DALnet.

1.1 Måter å identifisere til Nickserv på

Det finnes mange måter å identifisere til DALnet Services på; noen er sikre, noen er ikke det. La oss ta en titt på hva Nickserv lærer deg å gjøre.

Hvis du bruker et registrert nick, vil følgende komme frem:

-NickServ- This nick is owned by someone else. Please choose another.
-NickServ- If this is your nick, type: /msg NickServ@services.dal.net IDENTIFY password

Hvis du har ENFORCE opsjonen aktivert, vil du se en tredje linje:

-NickServ- Your nick will be changed in 60 seconds if you do not comply.

Derfor burde du bruke:

/msg NickServ@services.dal.net IDENTIFY passord

eller en av de implementerte kommandoene for å identifisere til Nickserv.

Disse kommandoene er:

/nickserv IDENTIFY passord
/identify passord
/services IDENTIFY passord

For de som ønsker å identifisere til et kallenavn de ikke bruker i øyeblikket, er disse variasjonene tilgjengelige:

/nickserv IDENTIFY kallenavn passord
/identify kallenavn passord
/services IDENTIFY kallenavn passord

Vennligst vær klar over at din IRC klient kan hindre deg i å bruke en av de implementerte kommandoene som nevnt ovenfor. I de tilfellene, anbefaler vi at du bruker /quote prefikset for å gjøre det mulig å sende din identifikasjonskommando direkte til serveren.

Eksempler:

/quote nickserv IDENTIFY passord
/quote identify passord
/quote services IDENTIFY passord

Til slutt, husk på disse kommandoene, og ikke bruk andre variasjoner. DALnet kommer ikke til å forandre kallenavnet Nickserv til noe annet. Hvis du er i tvil om dette, kan du alltids spørre i en av DALnet sine hjelpekanaler, som f. eks #DALnetHelp, #Help eller #IRCHelp.

1.2 Måter å identifisere til Chanserv på

Som med Nickserv, vil standardmåten å identifisere seg til Chanserv på være:

/msg chanserv@services.dal.net IDENTIFY #kanal passord

Det er også tre implementerte kommandoer:

/chanserv IDENTIFY #kanal passord
/identify #kanal passord
/services IDENTIFY #kanal passord

Igjen, hvis du får problemer med din IRC klient, bruk /quote prefikset for å gå rundt hindringen:

/quote chanserv IDENTIFY #kanal passord
/quote identify #kanal passord
/quote services IDENTIFY #kanal passord

Hvis du er usikker på noe, stikk innom en av DALnet sine hjelpekanaler og spør. #DALnetHelp, #Help og #IRCHelp er alltids tilgjengelige for å hjelpe til.

1.3 Autoidentifiserings Skript

DALnet støtter eller oppfordrer ikke bruk av autoidentifiserings skript. Skript er trikselige saker. Det er mange som forsøker å stjele passord ved å tilby et script som gir dem en konstant rapport av hva du gjør mens du chatter online.

I tillegg er det veldig enkelt for noen som har tilgang til ditt skript, å hente ned passord. Det har skjedd før at brukere har ved et uhell sent deres kallenavn og kanal passord til andre brukere, når de kun ønsket å dele sitt skript.

Et usikkert skript kan også sende passord til en Services Etterligner i stedet for de virkelige Services.

1.4 'Falske' DALnet Services

Alt for ofte forsøker brukere å etterligne DALnet Services. Den mest populære måten er å bruke et kallenavn som har en ganske så lik stavemåte som de virkelige Services har. Før vi fortsetter, burde du ha en klar oversikt over hvordan de virkelige Services ser ut.

NickServ is service@dal.net * Nick Registration Service
NickServ using services.dal.net DALnet services home base
NickServ End of /WHOIS list.

ChanServ is service@dal.net * Channel Registration Service
ChanServ using services.dal.net DALnet services home base
ChanServ End of /WHOIS list.

Merknad: Det er normalt å se Chanserv på forskjellige kanaler hver eneste gang du skriver /whois ChanServ, der den konstant slutter seg til enkelte kanaler for å masskicke. For eksempel:

ChanServ on @#randomchannel #Dragonrealm #chatzone

Services Etterlignere vil forsøke å bedra deg ved å adoptere kallenavn og Real Name områder (også ofte kjent som ircname områder) som er lik den de virkelige Services tar i bruk. Følgende vil være et godt eksempel:

NickSrve is service@mc-38-214.tm.net.my * Channel Registration Service
NickSrve using twisted.ma.us.dal.net Global NAPs - Quincy, MA
NickSrve End of /WHOIS list.

Siden de vil prøve å lure deg til å gi dem ditt passord, vil de sende ut notiser som er ganske eller helt like som dem de virkelige Services benytter:

-NickSeve- This nick is owned by someone else. Please choose another.
-NickSeve- If this is your nick, type: /msg NickSeve IDENTIFY password
-NickSeve- Your nick will be changed in 60 seconds if you do not comply.

Det finnes uttallige kallenavn som Services etterlignere kommer med hver dag. Det er umulig å liste dem alle opp, men du burde alltid være klar forsiktig med alt som spør deg om å bruke en kommando ikke nevnt tidligere i section 1.1. En annen bra måte å gjenkjenne Services etterlignere på, er å legge merke til hvilken server de er på. De virkelige DALnet Services vil alltid befinne seg på services.dal.net.

Ved tilfeller vil Services Etterlignere gå et steg videre ved å påstå at ditt kallenavn eller kanal vil forfalle med mindre du ikke identifiserer til dem, eller at de er en “back-up” Services. Ikke gi dem noen oppmerksomhet. Du kan alltids spørre i en av hjelpekanalene hvis du føler deg usikker på noe av dette.

2 · IRCOp Etterlignere

I tillegg til brukere som etterligner Services, finnes det også en del brukere rundt omkring som gir seg ut for å være IRC Operatører. De kan ty til trusler (”du vil bli K-linet”, altså stengt ute fra en server, er en populær en) eller virke hjelpfull for å kunne lure informasjon ut av deg. Enten eller, de har ikke de beste av dine interesser i hodet. x

2.1 Å Fortelle Passord

Aldri fortell ditt passord til noen som sender en privat beskjed til deg, og spør om det. DALnet staff snakker ikke med brukere for å spørre om passord. DALnet vil ikke sende e-post for å spørre om passord heller. Hvis du plutselig får en beskjed der noen spør om passordet ditt, kan du anta det ikke er av en god grunn.

2.2 Hvordan å gjenkjenne en IRC Operatør

Når en person blir gitt IRC Operatør privilegier, er blir det skrevet inn i IRCd’en (Internet Relay Chat daemon) til en bestemt server. IRCd programmet er det som koordinerer alt som skjer på DALnet med alle andre serverne. Den har mange forskjellige funksjoner, som ikke er viktige å inkludere med i dette dokumentet. Fordi IRC Operatør privilegiene er skrevet inn i IRCd’en, gjenkjenner den igjen IRC Operatøren når denne operatøren skriver en spesiell kommando. Dette er ofte kalt “opering up”, altså å “oper’e seg”. Når en IRC Operatør gjør det, vil IRCd’en gjenkjenne privilegiene denne personen har, og vil legge til en separat linje til IRC Operatørens /whois. Denne linjen er for seg selv, og den er som følger:

Heathcliff is an IRC Operator

Når du ser på all informasjonen på noen du tror er en IRC Operatør, vil du se noe lignende som dette:

Heathcliff is moi@pp326.sometimes.net * Wherever you go, there you are.
Heathcliff using jade.va.us.dal.net Hell hath no fury like a woman scorned for Sega.
Heathcliff has identified for this nick
Heathcliff is an IRC Operator - Services Administrator
Heathcliff End of /WHOIS list.

Hvis du ikke ser den linjen for seg selv i en /whois, er det noen som forsøker å lure deg. Hvis du tror denne personen er en IRCOp etterligner, spør om personen kan ”oper’e”, og deretter se etter den linjen i /whois. Hvis den ikke vises, unngå personen, og plasser personen på ignore om han/hun fortsetter å plage deg.

2.3 'Falske' IRC Operatører

Det finnes mange måter som folk benytter for å virke som en IRC Operatør. En av de mest brukte metodene, er å ha ordet ”oper” i hans eller hennes kallenavn eller brukernavn. Her er noen eksempler.

OperHelper is IRCop@DL34.really.net * IRC Operator

IRCopper is oper@23673.pretend.net * I'm a IRCop and I'm gonna get you

En annen ting en falsk IRCOp kan gjøre, er å plassere en awaybeskjed i hans eller hennes sin /whois for å forsøke å simulere påstanden som en virkelig IRCOp har på en enkel linje. Et eksempel på dette vil være:

OperMan is MircOper@ppp317.wonderful.net * Your busy IRC Operator
OperMan using jade.va.us.dal.net Hell hath no fury like a woman scorned for Sega.
OperMan is away: IRC Operator - Services Administrator
OperMan has been idle 18mins 12secs, signed on Sat Oct 21 19:12:13
OperMan End of /WHOIS list.

Se på forskjellene mellom disse to linjene.

Heathcliff is an IRC Operator - Services Administrator (the real thing)

OperMan is away: IRC Operator - Services Administrator (a fake)

Legg merke til : like etter ordet ‘away’. Denne personen har satt en awaybeskjed for å forsøke å virke som en virkelig IRCOp. Legg også merke til at denne brukere ikke har identifisert til sitt kallenavn. Den er sannsynligvis ikke registrert. Det er noen kallenavn som har blitt misbrukt så mye av folk som har etterligner IRCOper, at de ikke er lenger tilgjengelige for å bli registrert. Du kan kanskje også ha sett denne personen skryte av å være en IRC Operatør på alle måter mulige. Virkelige IRC Operatører trenger ikke all denne skrytingen. Den ene linjen forteller alt.

2.4 Oppsummering

Det finnes noen ikke-så-hyggelige brukere som gir seg for å være IRC Operatører. De gjør det noen ganger for å virke truende, og noen ganger for å stjele passord fra folk, slik at de kan ta over kallenavn og kanaler. Brukere trenger å vite hvordan å beskytte seg selv mot slike ødeleggende brukere.

DALnet staff vil ikke kontakte deg for å spørre om passord. Om dette skjer, ikke oppgi det.

DALnet vil ikke sende deg en e-post for å spørre deg om dine passord. Hvis dette skjer, ikke oppgi det.

Hvis noen som påstår at de er en IRC Operatør tilnærmer seg deg, bruk /whois kallenavn kommandoen for å være sikker.

I den informasjonen du får tilbake etter å ha utført kommandoen ovenfor, se etter en egen linje som sier Så-og-så is an IRC Operator.

Vær sikker på at det ikke er en awaybeskjed som er skrevet for å få personen til å virke som en IRCOp.

Aldri gi ut passordet ditt til noen.

3 · Ofte Stilte Spørsmål (FAQ)

Q: Hvor kan jeg rapportere en IRCOp eller Services Etterligner?

A: Du kan rapportere hendelsen i #OperHelp eller finne en IRCOp personlig ved å følge instruksjonene nevnt i http://docs.dal.net/docs/findoperno.html.

Q: Er det noen enkle ting jeg kan bruke for å identifisere en Services Etterligner?

A: Ja. Hvis de bruker et kallenavn annet enn Nickserv eller Chanserv, da er de ikke virkelige. Services befinner seg alltid på serveren services.dal.net.

Q: Jeg mistet mitt kallenavn/kanal til en Services Etterligner. Kan du gi det tilbake til meg?

A: Nei. Vi ser på sikkerhet innenfor passord som ditt ansvarsområde. Det er ganske enkelt for mange brukere på DALnet til at vi skal kunne se over skulderen din hver eneste gang du gjør noe. Vi gjør vårt beste ved å tilby deg informasjon, slik som advarsler, dokumenter og hjelpere i DALnet-administrerte hjelpekanaler. Tenk på dette som en leksjon… du vil ikke gjøre den samme tabben igjen.