MemoServ

Version 1.1.0


Last translated by Dr-Voodo () on 2005-09-20

Last revised by Documetations Team () on 2018-02-19

Originally written by LadyDana () on 2000-10-22

Please direct any comments or feedback about this document (only! no help requests!) to docs@dal.net. If you need help on issues not covered in this document, please see the information at http://help.dal.net.

Intruksjon

DALnet skiller seg ut ved å være det største IRC nettverket med services. Det var virkelig det første vellykkete iverksatt ****Serv services for sine brukere tilbake i 1994. Den mest brukte av disse servicene er NickServ, ChanServ og MemoServ. Dette dokumentet vil gå gjennom de tilgjengelige MemoServ kommandoene med deg mens vi gir deg syntakster og eksempler. Det vil også gi deg noen pekere på hva vi betrakter som å være services misbruk (om MemoServ) og hvordan rapporte slikt misbruk.

En komplett liste over DALnet Services kommandoer kan også bli funnet på http://www.dal.net/services. Flere services relaterte spørsmål burde bli dirigert til en av tre DALnet eide hjelpe kanaler: #DALnetHelp, #Help or #IRCHelp.

Gjennom hele dokumentet, så vil kommandoen /memoserv bli brukt sammen med MemoServ. Det er mulig at din IRC klient kanskje ikke støtter denne kommandoen. Hvis det er tilfellet, så foreslår vi at du prøver /msg memoserv@services.dal.net eller /quote memoserv istedenfor.

Contents

1 · Behov

Det er noen grunnleggende behov før en bruker er kyndig i å sende og motta huskelister ved bruk av MemoServ på DALnet. Her er en liste over de viktigste blant dem:

Både senderen og mottakeren av en memo må ha registrerte økenavn. Senderen er nødt til å ha et registrert økenavn for å sende en huskeliste. Mottakeren vil kun bare være kyndig i å lese deres huskelister når de bruker økenavnet som huskelisten ble sendt til.

En beskjed sendt gjennom MemoServ må ikke være mer enn 255 karakterer. Tenk på at en huskeliste er antatt til å være akkurat det - en kort beskjed lagt igjen som en kvikk anmerkning til noen. Hvis du vil legge igjen lengre beskjeder så foreslår vi at du får tak i personen's epost addresse og skriver en epost til dem framover. Det er selvsagt mulig å utbrede en beskjed over flere huskelister. Imidlertidlig, mer enn 2 huskelister på et tidspunkt burde virkelig bli byttet ut av en e-post.

Mens huskeliste systemet er et nyttig kjennetegn som fleste brukere tar fordel av, så er de forstått de som ikke ønsker å bli plaget av huskelister hele tiden. Derfor har, DALnet et alternativ som gir eieren mulighet til å skru av mottakelse for huskelister, en evne gitt for et økenavn. Hvis denne bryteren er på for et økenavn, så vil du ikke være kyndig i å sende huskelister til det. Dette kjennetegnet vil bli dekket i detaljer senere i dette dokumentet.

Det er noen andre behov for å sende en huskeliste, imidertidlig så er det mere kommando spesifikk og vil derfor bli dekket i kommandoene som er berørt.

2 · Å sende Huskelister

Det er tre typer huskelister. Personlige huskelister, kanal huskelister og globale huskelister. Globale huskelister er også referert til MemoServ NEWS og kan kun bli sendt ut av DALnet Administrasjonen. Dette kjennetegnet vil bli dekket senere i dokumentet.

Personlige huskelister er dirigert til bare du, mens kanal huskelister er dirigert til Op'ene eller SOp'ene på en bestemt kanal. Når man sender en kanal huskeliste, så vil huskelisten automatisk bli doblet og sendt til hvert økenavn på kanalen's AOp/SOp/Managers liste.

Sending av en personlig huskeliste er gjort gjennom følgende kommando:

/memoserv send økenavn beskjed

Eksempel:

/memoserv send PeanutButterLover Jeg kommer ikke til å være her i kveld, ser deg i morgen!

Hvor "PeanutButterLover" er personen jeg sender denne huskelisten til.

Kanal huskelister jobber på samme prinsippet. Imidertidlig, så kan ikke alle sende kanal huskelister. Når en kanal først registreres, så er standardverdien for tilgangsnivået for å sende kanal huskelister satt til AOp. Det betyr at bare AOp'er, SOp'er, Managers og eieren kan gjøre dette. Imidertidlig, i mange tilfeller har Eieren valg å innskrenke denne evnen til bare SOp'er eller til bare dem selv. I disse tilfellene, så kan kun kanal SOp'ene eller Eieren sende huskelister til hele kanalen.

/memoserv send #kanal beskjed

For eksempel:

/memoserv send #peanutbutterlovers Hei alle sammen! Jeg vil ikke være her de neste 10 dagene, hvis det er noen problemmer så snakk med en av sop'ene.

Det over ville bli sendt til alle registrerte økenavn i AOp og SOp listen. Hvis du vil sende en huskeliste til SOp'ene av kanalen istedenfor, så er følgende kommando som må bli brukt:

/memoserv sendsop #kanal beskjed

Eksempel:

/memoserv sendsop #peanutbutterlovers Hva syns alle om å gi AOp til PeanutLovingLady? Hun har vært mye på i det siste ...

Tenk deg om før du sender en kanal huskeliste. Hvis dette er ting som ikke vedrører alle, så bør du kanskje betrakte å sende en huskeliste til disse personene istedenfor. Tenk på at ikke alle liker å motta en masse huskelister, spesielt hvis mesteparten av informasjonen er ubrukelig for dem. Du kan sende totalt 5 huskelister til en person. MemoServ vil nekte noen andre forsøk hvis ikke mottakeren sletter noen av de forrige huskelistene først.

Hver huskeliste du sender kan ikke overskride 255 karakter grensen. Hvis du overskrider grensen, MemoServ vil gi svar som forteller deg hvor mange karakterer du må redusere med. Under er et eksempel hvor jeg sender en huskeliste på 288 karakterer til noen. Det forteller meg at jeg må redusere lengden med 33 karakterer før jeg kan sende den.

-MemoServ- Memos can be no longer than 255 characters. Your memo was 288 characters long. Please shorten it by 33 characters.

3 · Lesing av huskelister

Når du først bruker ditt økenavn, MemoServ vil la deg vite om det er noen huskelister for deg.

-MemoServ- You have 1 new memo. To list them, use: /msg MemoServ@services.dal.net list

Dette leder oss direkte til den neste kommandoen. Som dets navn antyder, så vil MemoServ LIST kommandoen tillate deg å se på huskelistene sendt til ditt økenavn. Det tilatter deg å se økenavnet på senderen, nummeret, tidspunktet det ble sent og huskelisten's nåværende status (ny, lest eller markert som slettet).

/memoserv list

A MemoServ LIST vil bare utstille de første 20 huskelistene. Hvis du vil vise de gjenstående huskelistene, så blir du nødt til å slette noen huskelister før du kan se på resten. Du kan også bruke STARTPOINT alternativet for å lese resten. Eksempel, hvis du vil liste dine huskelister som starter fra huskeliste nr 5, så vil du bruke:

/memoserv list 5

Dette vil liste huskelister fra huskeliste 5 til huskeliste 25. STARTPOINT alternativet er hendig hvis du har vært borte for en stund og har mottat en masse huskelister.

READ kommandoen er nødt til å bli brukt for å faktisk lese innholdet av en huskeliste. syntaksen er:

/memoserv read huskeliste nummer

Som nevnt før, så er huskeliste nummeret vist i utgangen av en MemoServ LIST. Eksempel:

/memoserv read 1

Hvis du har mottatt mer enn en huskeliste, så er det også mulig å lese et nummer av dem på samme tid. For eksempel:

/memoserv read 1,2,3

eller

/memoserv read 1,3,5

Anmerk: Alle huskelister blir slettet etter 30 dager, uansett om de har blitt lest eller ikke. Totalt 50 huskelister kan bli lagret for et økenavn når som helst.

4 · Å slette huskelister

Så snart du har lest en huskeliste og har ikke bruk for den lengre, så kan du slette den. Å slette en huskeliste er faktisk gjort i to steg. Først er den merket som slettet og så vil den bli fjernet.

DEL kommandoen tillater deg å merke en eller flere huskelister som skal slettes. Å merke en huskeliste som skal slettes tillater deg å se på huskelisten til den har blitt fjernet. Syntaksen for DEL kommandoen er:

/memoserv del huskeliste nummer(e)

For eksempel:

/memoserv del 1
/memoserv del 1,2,3
/memoserv del 1,3,5

Som du kan se, så virker DEL kommandoen omtrent på samme måte som READ kommandoen. Det gir et alternativ som READ ikke har:

/memoserv del all

ALL svitsjen vil merke alle huskelister som slettet og vil fjerne dem også. Når du først har brukt kommandoen, så er det nok ingen vei tilbake. Huskelistene vil ikke bli lagret noen plasser lengre.

En huskeliste kan også bli fjernet på to andre måter. Alle slettede huskelister er fjernet når du stopper å bruke økenavnet ditt. Du kan også manuelt fortelle MemoServ å fjerne alle dine slettede huskelister med PURGE kommandoen.

/memoserv purge

En gang til, når en huskeliste har blitt fjernet, så er den ikke tilgjengelig i det hele tatt lenger. Så vennligst bruk denne kommandoen med forsiktighet.

5 · Ignorerer notater

Brukere kan nå forhindre bestemte brukere / masker fra Sender dem notater.

The syntax is:

/memoserv ignore addnick or mask
/memoserv ignore delnick or mask
/memoserv ignore wipe
/memoserv ignore list

Den første kommandoen lar deg legge til en kallenavn eller en maske på notatlisten din. Denne brukeren eller brukerne vil ikke kunne sende deg notater lenger.

Den andre kommandoen lar deg slette nicks eller masker fra oversiktelisten din.

Den tredje kommandoen gjør at du kan rense oversikten helt. Alle nicks eller masker blir slettet, og alle kan huske deg igjen.

Den fjerde kommandoen tillater brukerne å sjekke oppføringene i oversiktelisten.

Oversiktslisten kan inneholde opptil 50 oppføringer. Kanalmemoer blir ignorert også, hvis personen som sender det kanalminnet, er på oversikten din.

6 · Videresende huskelister til et annet økenavn

Hvis du tilfeldigvis eier et sekundær økenavn, så er det mulig at du ønsker at alle dine huskelister skal gå til dine primære økenavn. På denne måten, så trenger du ikke konstant å skifte økenavn for å lese huskelister. Det er hva FORWARD alternativet er for. Det forteller MemoServ å automatisk dirigere alle huskelister sending til et økenavn for å sende videre til et annet økenavn.

Syntaksen er:

/memoserv forward
/memoserv forward -
/memoserv forward økenavn passord

Den første kommandoen tillater deg å sjekke om du allerede har videresending slått på for økenavnet eller ikke. Hvis du allerede har videresending slått på, så kan du slå det av med å bruke den andre kommandoen.

Den tredje kommandoen er brukt for å faktisk slå på videresending kjennetegnet. Eksempel:

/memoserv forward ILovePeanutButter MyPeanuttyPassword321

Kommandoen ovenfor ville ha videresendt alle huskelistene direkte fra økenavnet du bruker på det nåværende tidspunkt til økenavnet "ILovePeanutButter" istedenfor. "MyPeanuttyPassword321" ville være passordet for økenavnet "ILovePeanutButter". Åpenbart, så vil ditt nåværende økenavn være nødt til å være registrert for at denne kommandoen skal virke.

7 · MemoServ Nyheter

MemoServ NEWS er nyhets artikler sendt ut av DALnet administrasjonen for å informere deres brukere om viktige endringer anngående services. De er også referert til som globale huskelister.

Som antydet av sitt økenavn, så er globale huskelister sendt til alle registrerte økenavn på nettverket, uansett om FORWARD eller NOMEMO alternativene er slått på eller ikke. Det overskriver disse kjennetegnene.

Du kan bruke /memoserv news kommandoen for å lese en nyhetsartikel. Etter å ha lest den, vil nyhetsartikelen automatisk slette seg selv. Hvis du ikke leser den, så vil MemoServ bare forsette å påminne deg om den til du blir lei av den konstante plagingen og til du vil simpelt lese den for å bli kvitt dette. *vinke*

På grunn av dette, er MemoServ NEWS artiklene relativt sjeldent og er bare sendt ut for veldig viktige ting. Gamle artikler er tilgjengelig på http://www.dal.net/news.

8 · NOMEMO Alternativet

I motsetning til andre kommandoer, er NOMEMO alternativet satt gjennom NickServ og ikke MemoServ. Det er betraktet som et økenavn-spesifik kjennetegn og tilhører der NickServ SET kommandoene.

Kommandoen er veldig enkel å huske på. Du har to muligheter:

/nickserv set nomemo on
/nickserv set nomemo off

Dette vil slå NOMEMO alternativet hendholdvis på eller av. Tenk på at NOMEMO alternativet faktisk overskrider FORWARD alternativet. Det er mulig å ha et økenavn listet for videresending selv om NOMEMO er slått på, men huskelistene vil ikke bli videresendt og vil bli avslått med en gang.

Det er viktig å identifisere til ditt økenavn før du bruker NOMEMO kommandoer. Ellers vil ikke forandringene gå igjennom. :) Du kan identifisere til ditt økenavn med bruk av /identify passord eller /quote identify passord og andre.

9 · Misbruk

Som med alt, det å sende huskeliste krever verdifull DALnet ressurser. DALnet nettverket tolerer overhodet ikke noe misbrukende bruk av MemoServ enten gjennom flooding, plaging eller reklamering.

Ikke på noe tidspunkt kan du med vilje bruke huskeliste for å floode andre brukere. Dette inkluderer gjentatte huskelister med samme type innhold eller huskelister fylt med generell tull, laget for å irritere.

Gjentatte plage huskelister er også betraktet som overtredelse i DALnet politikk. Dette inkluderer konstante trusseler, flooding eller verbal misbruk.

Du kan ikke bruke MemoServ for å reklamere for din kanal, hjemmeside eller skript gjennom huskelister til andre brukere så lenge du ikke vet for et faktum at de ikke vil ha noe imot at du gjør det. Dette betyr at du kan tilfeldig nevne en kanal til din venn hvis du er sikker på at de ikke har noe imot det, men du kan ikke starte med å sende uoppfordrende reklamering til ukjente eller til tilfeldige bekjente.

Avhenging av den straffbare handlingen, noen overtredelser til de politikkene ovenfor kommer nok til å bli behandlet med bruk av advarsler, bann fra nettverket, frysing av økenavn, services ignorering eller en e-post sendt til misbruks området til brukeren's ISP (Internet Service Provider).

10 · Rapportere Misbruk

Hvis du har vært utsatt for services misbruk som involverer MemoServ så er du oppfordret til å rapportere til en CSop (Channel Services Operator) eller til SAbuse (Services Misbruk) Laget.

Dessverre, så kan logger bli lett forfalsket. Derfor, en log av hendelsen er ikke nok for oss å avgjøre gyldigheten for din rapport. Du møte de følgende forhold hvis du vil at noen tiltak skal bli tatt imot gjerningsmannen i tilfellet.

Først av alt, så er det veldig viktig at du ikke sletter huskelisten(e). Tenk på at en huskeliste som har blitt merket som slettet ikke vil være tilgjengelig neste gang økenavnet ditt er brukt. Huskelisten må vises på MemoServ LIST.

>Fra nå av, så har du to valg. Du kan enten kontakte DALnet SAbuse laget med dette problemmet eller du kan finne en CSop selv. SAbuse Laget kan nåes på . Husk å inkludere en komplett beskrivelse av hendelsen sammen med en kopi av huskelisten mottat. Nevn at huskelisten er enda tilgjengelig og at du ikke har slettet den. For at et medlem av SAbuse laget skal kunne verifisere denne hendelsent, så må de bruke og identifisere til ditt økenavn. Derfor, en kort beskjed som nevner at du ikke vil ha noe imot at de gjør dette for å kunne verifisere rapporten vil bli verdsatt. Logger av andre relaterte hendelser vil også ikke være en miss.

Imidertidlig, hvis du har lyst til å finne noen med en gang, så er en liste av alle CSop'er tilgjengelig med /motd services.*. Mer informasjon om hvordan man finner en IRC Operatør er også tilgjengelig på http://docs.dal.net/docs/findoperno.html.