Miscellaneous Commands

Version 1.1.1


Last translated by Dr-Voodo () on 2007-04-02

Last revised by LadyDana () on 2004-01-12

Originally written by Mystro () on 2001-01-14

Please direct any comments or feedback about this document (only! no help requests!) to docs@dal.net. If you need help on issues not covered in this document, please see the information at http://help.dal.net.

Introduction

Selv om mange IRC kommandoer er tilgjengelige på Dalnet, så er det noen som er veldig nyttige. Dette dokumentet vil diskutere fem av disse kommandoene: /silence, /list, /dccallow, /watch og /who. Hvis du lærer disse kommandoene, så vil ditt opphold på DALnet bli mye lettere.

Contents

1 · SILENCE kommandoen

Silence er omtrent det samme som /ignore, imidertidlig, når /ignore stopper msg/notice/osv. fra å nå brukeren på klient siden, så stopper silence det før den i det hele tatt når klienten. Dette er mye mer effektivt fordi du kan spare båndbredde (spesielt viktig hvis du er på et modem).

Syntaks: /quote silence +/-vert

Informasjon: +/-vert må være den fulle verten du vil ignorere, inkludert identen og økenavnet (i grunnen, økenavn!ident@vert type).

Anmerk: Wildcards (*) er tillatt.

Eksempel: /quote silence +*!mystro@*.canshell.com

Dette eksemplet vil silence noen med vert *!mystro@*.canshell.com.

2 · LIST kommandoen

/list kommandoen vil tillate deg å liste aktive kanaler på nettverket. Ved å bruke denne kommandoen så vil tusenvis av kanaler som et stort IRC Nettverk normalt har og filtrere dem ned til et smallere antall. Tillater deg også å finne kanaler etter evne, kanalnavn, antall personer eller andre karakteristikker.

Alternativer i liste kommandoen er separert etter kommaer, i stedet for å bli satt sammen; du vil se eksempler på dette senere i dokumentet. Også er kanaler i rangeringen nyeste til gamleste opprettet (serveren betrakter en kanal som 'opprettet' når en enkel person går inn i den; dette er ikke det samme som ChanServ sin kanal opprettings dato).

Nedenfor er alternativene du kan bruke for list:

ANMERK: Du må bruke /quote list hvis du ikke bruker en klient som har /list bygd inn (som mIRC) fordi det er mulig at klienten ikke aksepterer dette alternativet.

2.1 List kanaler med et visst antall personer: >Nummer

Syntaks: /quote list >nummer

Informasjon: >nummer alternativet lar brukeren søke etter kanaler med flere brukere enn antallet spesifisert på siden av >

Example: /quote list >1

Dette eksemplet vil returnere alle kanaler med flere enn en person i dem, i rangeringen nyeste opprettet kanal til gamleste.

2.2 Liste kanaler med mindre en et bestemt antall av personer: <Nummer

Syntaks: /quote list <nummer

Informasjon: The <nummer alternativet lar deg søke for kanaler med mindre enn det spesifiserte antallet av personer i kanalen.

Eksempel: /quote list <50

Dette eksemplet vil vise alle kanaler med mindre enn 50 personer i dem.

2.3 Liste kanaler opprettet etter en bestemt dato: C>Nummer

Syntaks: /quote list C>nummer

Informasjon: C>Nummer vil liste alle kanaler opprettet mellom nå og antall minutter siden.

Eksempel: /quote list C>60,>50

Dette eksemplet vil vise alle kanaler opprettet i den siste timen som har mer en 50 brukere i dem.

2.4 Liste kanaler opprettet før en bestemt dato: C<Nummer

Syntaks: /quote list C<Nummer

Informasjon: C<Nummer alternativet vil liste kanaler som ble opprettet før et bestemt antall minutter siden.

Eksempel: /quote list C<30,>50

Dette eksemplet vil liste alle kanaler opprettet før ca 30 minutter siden og som har over 50 personer i dem.

2.5 Liste kanaler etter evner gamlere en spesifisert: T>Nummer

Syntaks: /quote list T>Nummer

Informasjon: T>Nummer alternativet vil liste kanaler viss evne er gamlere en et antall minutter siden.

Eksempel: /quote list T>60

Dette eksemplet vil liste alle kanaler hvor evnet ble skiftet for mer en 60 minutter siden.

2.6 Liste kanaler med evner yngre en spesifiert: T<Nummer

Syntaks: /quote list T<Nummer

Informasjon: T<Nummer alternativet vil liste kanaler viss evne har blitt skiftet mindre en et antall minutter siden.

Eksempel: /quote list T<30

Dette eksemplet vil liste alle kanaler med evner som har blitt skiftet de siste 30 minuttene.

2.7 Liste kanaler som matcher masken: mask

Syntaks: /quote list mask

Informasjon: mask alternativet tillater deg å søke gjennom kanal navn for kanalen du ser etter.

Anmerk: Wildcards (*) er tillat.

Eksempel: /quote list *help*

Dette eksemplet vil returnere alle kanaler med 'help' i deres navn.

2.8 Liste kanaler som ikke matcher masken: !mask

Syntaks: /quote list !mask

Informasjon: !mask tillater deg å søke etter kanaler som ikke matcher masken spesifisert i list parametrene.

Anmerk: Wildcards (*) er tillat.

Eksempel: /quote list !*help*

Dette eksemplet vil returnere kanaler som ikke har noe med help i deres navn.

3 · DCCallow

På grunn av de mange viruser sendt daglig på DALnet, så har DALnet IRC Serveren nåværende en funksjon som blokkerer utvidelser normalt brukt av trojanere ("js", "pl","exe", "com", "bat", "dll", "ini", "vbs", "pif", "mrc", "scr", "doc", "xls", "lnk", "shs"). For at du skal enda kunne sende filer med disse utvidelsene, så har DALnet kode teamet lagt til en kommando kalt DCCallow.

Syntaks: /quote dccallow +/-økenavn

Informasjon: +/-økenavn må være økenavnet på personen du vil gi tillatelse til å sende DCC'er til deg.

Anmerk: Listen blir slettet når du kobler fra og personen du har lagt til den vil bli fjernet når de eventuelt skifter økenavn eller kobler fra.

Eksempel: /quote dccallow +mystro

mystro has been added to your DCC allow list

Dette eksemplet vil legge til 'mystro' i din dccallow liste, så han kan sende filer til deg selv om filene er av utvidelsene fra listen ovenfor.

Syntaks: /quote dccallow list

Informasjon: list alternativet vil liste personer som nåværende har tillatelse til å sende deg filer som er normalt blokkert av serveren.

Eksempel: /quote dccallow list>

Dette eksemplet vil liste alle brukere på din DCCallow liste:

The following users are on your dcc allow list:
mystro (mystro@canshell.com)
End of DCCALLOW list

Økenavnet er 'mystro' og verten er, mystro@canshell.com som er i bøylene.

4 · Watch

WATCH er en kommando som varsler en bruker når en person logger seg på. Nyere IRC klienter (inkludert nyere versjoner av mIRC) bruker automatisk denne funksjonen for deres varsel system.

Syntaks: /quote watch [s|l] +/-økenavn

Informasjon: s eller l alternativet må bli satt alene (dvs. kan ikke bli satt sammen i en kommando). Annet enn det, så er kommandoen veldig enkel: du legger til et økenavn til listen med å skrive /quote watch +økenavn og fjerner det med å bruke -økenavn.

Anmerk: watch listen blir slettet når du logger av IRC, så du blir nødt til å legge til økenavnene igjen når du kommer tilbake.

Eksempel: /quote watch +mystro

Dette eksemplet vil legge til mystro i din watch liste, og du vil motta et svar som dette:

mystro ~mystro canshell.com 0 is online

Hvis personen er pålogget.

Hvis ikke så vil du motta et svar som:

mystro * * 0 is offline.

Hvis du bruker /quote watch l kommandoen så vil du få et svar som:

Mystro mystro 216.6.41.104 975299499 is online
End of WATCH l

Hvor 975299499 betyr pålogging tiden i sekunder, talt fra Januar den 1, 1970 (hvis det virker forvirrende, så bare ignorer det)

Hvis du bruker kommandoen /quote watch s så vil du få et svar som dette:

You have 1 and are on 1 WATCH entries
mystro
End of WATCH s

Selv om teksten ikke er helt ordrett, så alt dette betyr er at du har en person på din watch liste og du er på en person sin watch liste.

5 · WHO kommandoen

/quote who kan bli brukt for å sjekke om noen er pålogget. Det fungerer dessverre ikke hvis personen du ser etter har deres bruker modus satt til +i (invisible), så lenge du ikke er i samme kanal som den personen.

/quote who, som mange IRC kommandoer har et sett argumenter som må settes når du bruker den.

I eksemplet nedenfor vil du se alle argumenter og alternativer /who kommandoen kan ha og den faktiske syntaksen av kommandoen: /quote who +/-achmnsu args

Bokstavene etter + eller - er kalt alternativer (normalt referert til som parametre). Jeg vil diskutere dette om et øyeblikk. Noen alternativer trenger ekstra argumenter som er spesifikk etter alle alternativene.

I who svaret, nummeret som følger etter er nummer av hopp du er fra den brukeren. Hopp som at servere er borte. Hvis du er på samme server som brukeren så vil du få :0, hvis du er på en server som er i ledd med et annet sett av servere (dvs. twisted > typhoon > jade) så vil antall hopp variere, på det forrige eksempel av twisted > typhoon > jade leddet, så er det synlig at det er to hopp, twisted > typhoon og typhoon > jade.

Som en anmerkning, flere enn et alternativ kan bli spesifisert i /quote who, men argumentene må følge i samme rekkefølge som alternativ bokstavene (/quote who +hc *.canshell.com #dalnethelp vil virke,/quote who +hc #dalnethelp *.canshell.com vil ikke).

Når du bruker en /quote who på en kanal eller person så vil du se en kapitalisert bokstav (og et symbol hvis brukeren er en IRC Operatør eller en operatør/voice i kanalen) ved høyresiden av deres økenavn og framfor verten.

Disse symbolene er:

H = her, betyr ikke satt til /away

G = borte, er /away

* = Bruker er en IRC Operatør

+ = Bruker er voice på denne kanalen (kanalen vil være første del av who)

@ = Bruker er en operatør på denne kanalen

Og endelig, for mIRC brukere, så vil jeg foreslå å bruke /quote who for å direkte kontakte serveren fordi /who er en innebygd mIRC kommando og fungerer ikke helt som DALnet's /quote who fungerer. Også, svarene kan variere fra klient til klient. Formålet med dette dokumentet var bruken av mIRC IRC klienten.

5.1 Liste etter vert: +/-h

Syntaks: /quote who +/-h vert

Informasjon: +h alternativet er spesifisert at du kun ønsker å se brukere fra en bestemt vert. Hvis du bruker -h alternativet, så vil alle resultater vises *unntar* fra den spesifiserte verten. Eller enda lettere, hvis du er på en stor kanal eller kun gjør en /quote who uten en kanal spesifisert, dette vil kun vise personer som har eller ikke har verten du har spesifisert.

Anmerk: Wildcards (*) er tillat, så hvis du ikke vet hele vertsnavnet, så kan du bare skrive deler av vertsnavnet med * rundt det og det vil returnere alle matchene den finner og du kan begrense det ned mer hvis du trenger det.

Eksempel: /quote +h mystro.canshell.com

Dette eksemplet vil returnere noe som dette:

* Mystro H mystro@mystro.canshell.com :0 Mystro
mystro.canshell.com End of /WHO list.

Et annet eksempel med bruk av wildcards: /quote who +h *.canshell.com

Dette vil returnere i mIRC følgende:

* Mystro H mystro@mystro.canshell.com :0 Mystro
*.canshell.com End of /WHO list.

Selvsagt kan du gjøre en /quote who +h *.com men det vil mest sannsynlig returnere over 200 svar og be dem om å begrense ned ditt søk. Selv om det fungerte, så vil ikke dette være særlig nyttig siden de fleste personene har *.com addresser.

Hvis du gjorde /quote who -h så vil det returnere alle som ikke matchet *.canshell.com.

5.2 Liste etter kanaler: +c

Syntaks: /quote who +c #kanal

Informasjon: +c begrenser who listen ned til kun personer i en spesifikk kanal. Dette vil tillate deg å se etter individe kanaler for personer i stedet for alle på nettverket.

Anmerk: Du kan ikke gjøre /quote who -c #channel og kan ikke bruke wildcards (*) for kanalen's navn.

Eksempel: /quote who +c #DALnetHelp

Dette eksemplet ville vise alle i kanalen sammen med deres status (@,+,*). Imidertidlig, siden fleste brukere nå er automatisk satt til +i når de kobler til DALnet, så vil ikke serveren vise deg dem så lenge du ikke er i samme kanal. Så du trenger kanskje å gå inn på kanalen før du skriver /quote who +c #DALnetHelp.

5.3 Er brukeren away: +/-a

Syntaks: /quote who +/-a

Informasjon: +/-a alternativet tillater deg å eliminere personer people som er/er ikke (avhengig av + eller - tegnet) borte. Dette kan være muligvis være nyttig hvis du er en kanal operatør og ønsker å se hvem i kanalen din som faktisk er der og ikke idler.

Anmerk: Hvis du ikke ønsker å bruke +/-a kommandoen så kan du bare sjekke G eller H tegnet nær økenavnet for å se om personen er borte eller ikke.

Eksempel: /quote who +ac #mystro

#Mystro Mystro H@ mystro@mystro.canshell.com :0 Mystro
#Mystro End of /WHO list.

Dette er alle i #mystro som ikke er satt til /away, imidertidlig så vil /quote who -a+c #mystro vise:

#Mystro IsraHelp G@ mystro@209.25.158.132 :6 #IsraHelp's bot
#Mystro nekoo G neko@sc-24-130-144-74.socal.rr.com :2 Don Hoover
Mystro End of /WHO list.

nekoo og IsraHelp er de to brukerne som er borte i dette øyeblikket.

5.4 Liste etter bruker moduser: +/-m

Syntaks: /quote who +/-m o|a|A

Informasjon: +/-m modusen tillater en å sjekke om det er/er ikke IRC Operatører på en spesifikk plass. Kommandoen tar et argument, enten o for IRCop, A for Admin eller a for Services Admin.

Eksempel: /quote who +mc o #operhelp

#operhelp End of /WHO list.

Dette eksemplet viser at på nåværende tidspunkt at det ikke var noen IRCop'er i #OperHelp

Et annet eksempel: /quote who -m+c o #operhelp

#operhelp Mystro H mystro@mystro.canshell.com :0 Mystro

Det var en person i #operhelp som ikke var IRCop

5.5 Liste etter økenavn: +/-n

Syntaks: /quote who +/-n økenavn

Informasjon: Dette alternativet tillater de å se alle personer på en spesifikk plass som har økenavnet eller deler av økenavnet de ser etter.

Anmerk: Du kan legge til (*) i denne modusen.

Eksempel: /quote who +cn #mystro Mystro

#mystro Mystro H@ mystro@mystro.canshell.com :0 Mystro
#mystro End of /WHO list.

Et annet eksempel, denne med wildcards: /quote who +cn #mystro *myst*

#mystro Mystro H@ mystro@mystro.canshell.com :0 Mystro
#mystro End of /WHO list.

Og sist, et med -n: /quote who +c-n #mystro *myst*

#Mystro nekoo G neko@sc-24-130-144-74.socal.rr.com :3 Don Hoover
#Mystro B0T H@ bop@208.46.238.67 :6 http://mirc-egg.net
#Mystro End of /WHO list.

5.6 Liste etter servere: +s

Syntaks: /quote who +s server

Informasjon: Denne kommandoen tillater en bruker å sjekke hvem som er på en spesifikk server.

Anmerk: Du kan ikke bruke wildcards (*) i denne kommandoen og må derfor bruke fulle server navnet (dvs. ikke liberty.* men liberty.nj.us.dal.net). Også du kan ikke sjekke hvem som ikke er på serveren.

Eksempel: /quote who +cs #mystro liberty.nj.us.dal.net

#Mystro Mystro H mystro@mystro.canshell.com :0 http://windowsirc.hypermart.net
#Mystro End of /WHO list.

5.7 Liste etter brukernavn +u/-u

Syntaks: /quote who +/-u brukernavn

Informasjon: Dette alternativet tillater brukeren å se hvem som har eller ikke har et spesifikk brukernavn (eller deler av et spesifikk brukernav).

Anmerk: Brukernavn betraktes som IDENT av de fleste klienter, eller med andre ord, delene før @ tegnet i brukeren sin addresse. Wildcards (*) er tillat.

Eksempel: /quote who +cu #mystro mystro

#Mystro Mystro H mystro@mystro.canshell.com :0 http://windowsirc.hypermart.net
#Mystro End of /WHO list.

Et annet eksempel viser alle som ikke har ordet mystro i deres brukernavn: /quote who +c-u #mystro mystro

#Mystro B0T H@ bop@208.46.238.67 :6 http://mirc-egg.net
#Mystro nekoo G neko@sc-24-130-144-74.socal.rr.com :3 Don Hoover
#Mystro End of /WHO list.

Og til slutt, et eksempel på en wildcard som vil vise alle brukere som har 'o' i deres brukernavn: /quote who +cu #mystro *o*

#Mystro B0T H@ bop@208.46.238.67 :6 http://mirc-egg.net
#Mystro Mystro H mystro@mystro.canshell.com :0 Mystro
#Mystro nekoo G neko@sc-24-130-144-74.socal.rr.com :3 Don Hoover
#Mystro End of /WHO list.

5.8 Vis først synlige kanal brukere som er på: +C

Syntaks: /quote who +C nickname

Informasjon: Denne kommandoen lar deg se første synlige kanal i en /who.

Eksempel:/quote who +C mystro

#mystro Mystro H mystro@mystro.canshell.com :0 Mystro
Mystro End of /WHO list.

5.9 Sjekk for bruker i kanaler jeg er medlem i: +M

Syntaks: /quote who +Ms|u|h

Informasjon: Denne kommandoen sjekker for brukere i kanaler personen er en del av, også aksepteren den ekstra alternativer som s, u eller h (server, brukernavn eller vertsnavn).

Eksempel:/quote who +Mh *.canshell.com

#mystro |Mystro| H@ mystro@mystro.canshell.com :0 Mystro
#ravenscar |Mystro| H@ mystro@mystro.canshell.com :0 Mystro
*.canshell.com End of /WHO list.

Dette eksemplet viser +Mh kjennetegnet og viser hvordan serveren viste alle kanaler |Mystro| og jeg var i.

5.10 Eksempel på å kombinere søk

Som noen av de forrige eksemplene demonstrerte, så er det mulig å kombinere søk for å matche mer enn et søks kriteria. Vi vil dele et eksempel til med deg for å illustrere dette.

Syntaks: /quote who +ch

Informasjon: Denne kommandoen sjekker for brukere i en spesifikk kanal som matcher den spesifiserte verten.

Eksempel:/quote who +ch #mystro *.canshell.com

#mystro |Mystro| H@ mystro@mystro.canshell.com :0 Mystro
End of /WHO list.

Denne type søk vil være veldig nyttig for å lete opp en relay bot i en kanal som sender økenavnene til alle i kanalen til en masse reklamerings bot utenfor kanalen.

6 · Konklusjon

Hvis du er interessert å finne ut mer eller har noen spørsmål så kan du sjekke ut på IRC kanalen #bahamut, eller på nettet ved å besøke http://www.bahamut.net. Også, hvis du er interessert i å sjekke ut disse kommandoene selv, så vennligst bruk /quote who ? for WHO hjelp, /quote list ? for LIST hjelp, /dccallow help for DCCallow hjelp. WATCH og SILENCE har ikke hjelp på IRC serveren i seg selv.

7 · Credits

Mens dette dokumentet ble skrevet har mange personer blitt plaget. Jeg tror at det minste jeg kan gjøre for deres hjelp er å gi dem noe anerkjennelse. Takk går til Darkrot for /list informasjonen, Hammer for noe oppklaring, LadyDana for all motivasjon (og for å være en så fantastisk leder :) og mange andre personer jeg plaget mens jeg skrev dette dokumentet. Og, ja noe kredit går til Mystro, den livløse studenten som skrev dette dokumentet.