Blandad Befallningen

Version 1.1.1


Last translated by nieo () on 2006-05-21

Last revised by LadyDana () on 2004-01-12

Originally written by Mystro () on 2001-01-14

Please direct any comments or feedback about this document (only! no help requests!) to docs@dal.net. If you need help on issues not covered in this document, please see the information at http://help.dal.net.

introduktion

Fastän många IRC befallningen de/vi/du/ni är tillgänglig på DALnet, et par de/vi/du/ni är speciellt nyttig. Den här dokument vilja diskutera fem av de här befallningen: /silence, /list, /dccallow, /watch and /who. Om du lära sig de här befallningen, din stanna på DALnet vilja bli mycket lättare.

Contents

1 · Tystnaden befalla

Tystnad är grund och botten den samma sak så /ignore, hur... än, när /ignore stannar den msg/märka/etc. från får till förbrukaren på det klienten ta parti mot någon, tystnad stannar den framför den jämn få till klienten. Den här er mer effektiv emedan du kanna rädda band bredden (särskilt viktig om du er på en modem).

Satslära: /quote silence +/-host

Informationen: Den +/-värd har till vara den full värd du önskan till ignorera, inklusive den identisk och öknamn (grund och botten, öknamn!identisk@värd skriva på maskin).

Notera: Vild kortet (*) de/vi/du/ni är accepterat.

Exempel: /quote silence +*!mystro@*.canshell.com

Den här exempel vilja tystnad någon med det värd *!mystro@*.canshell.com.

2 · Listan befalla

The /list befalla tillåt du till ta upp på en lista aktiv kanalerna på det nätverken. Användande den här befalla du kanna ta det tusenden av kanalerna en stor IRC Nätverken vanligtvis har och filter dem ned till en mindre antal. Den tillåt du till finna kanalerna vid deras samtalsämne, kanal namn, belopp av folk eller annan karakteristikerna.

Optionerna inne om ta upp på en lista befalla de/vi/du/ni är seperated vid kommana hellre än varelse lägga samman; du vill se exemplen av så pass senare på dagen dokument Likaledes, kanalerna de/vi/du/ni är katalogiserat i orden av nyet till form skapade (servaren tänker på en kanal 'skapade' när en enkel person går in i den; den här er inte den samma så den ChanServ kanal skapande datum).

Nedan de/vi/du/ni är optionerna du kanna använda för ta upp på en listat:

NOTERA: Du måste använda den /quote list valen om du er användande en klienten så pass har /list bygget i (sådan som mIRC) emedan den Maj inte accept den här optionerna.

2.1 Ta upp på en lista kanalerna med mer än en säker antal av folk: >Antal

Satslära: /quote list >antal

Informationen: Den >antal valen låta förbrukaren söka för kanalerna med mer förbrukaren än antalen specificerat bredvid den >

Exempel: /quote list >1

Den här exempel vilja återvända alla kanalerna med mer än en personen i dem, i orden från nyet skapade kanal till form.

2.2 Ta upp på en lista kanalerna med mindre en en säker antal av folk: <Antal

Satslära: /quote list <antal

Informationen: Den <antal valen låta du söka för kanalerna med mindre en den specificerat antal av folk inne om kanal.

Exempel: /quote list <50

Den här exempel vilja utställning alla kanalerna med mindre en 50 folk i dem.

2.3 Ta upp på en lista kanalerna skapade efter en bestämd datum: C>Antal

Satslära: /quote list C>antal

Informationen: Den C>Antal vilja ta upp på en lista kanalerna skapade emellan nu och et antal minuterna för... sedan.

Exempel: /quote list C>60,>50

Den här exempel vilja utställning all kanalerna skapade inne om sist timme så pass har mer än 50 folk i dem.

2.4 Ta upp på en lista kanalerna skapade framför en bestämd datum: C<Antal

Satslära: /quote list C<Antal

Informationen: Den C<Antal valen vilja ta upp på en lista kanalerna så pass var skapade tidig än Antal av minuterna för... sedan.

Exempel: /quote list C<30,>50

Den här exempel vilja ta upp på en lista all kanalerna skapade tidig än 30 minuterna för... sedan så pass har över 50 folk i dem.

2.5 Ta upp på en lista kanalerna med ämnena gammalt än specificerat: T>Antal

Satslära: /quote list T>Antal

Informationen: Den T>Antal valen vilja ta upp på en lista kanalerna vilkens samtalsämne är gammalt än Antal av minuterna.

Exempel: /quote list T>60

Den här exempel vilja utställning all kanalerna i vilket ämnen var förändrat över 60 minuterna för... sedan.

2.6 Ta upp på en lista kanalerna med ämnena yngre än specificerat: T<Antal

Satslära: /quote list T<Antal

Informationen: Den T<Antal valen vilja ta upp på en lista kanalerna vilkens samtalsämne er blitt förändrat mindre en Antal av minuterna för... sedan.

Exempel: /quote list T<30

Den här exempel vilja utställning all kanalerna vilkens samtalsämne er blitt förändrat inne om sist 30 minuterna.

2.7 Ta upp på en lista kanalerna så pass matcha den munskydd: munskydd

Satslära: /quote list munskydd

Informationen: Den mask valen tillåt du till söka kanal namnen för kanalen du er sett för.

Notera: Vild kortet (*) de/vi/du/ni är accepterat.

Exempel: /quote list *help*

Den här exempel vilja återvända kanalerna med 'hjälp' i deras namn.

2.8 Ta upp på en lista kanalerna så pass passade inte den munskydd: !munskydd

Satslära: /quote list !munskydd

Informationen: Den !munskydd tillåt du till söka kanalerna så pass passade inte den mask specificerat inne om ta upp på en lista parametern.

Notera: Vild kortet (*) de/vi/du/ni är accepterat.

Exempel: /quote list !*hjälp*

Den här exempel vilja återvända kanalerna så pass hade inte något till gör med hjälp i deras namn.

3 · DCCallow

På grund av den många virusen flyttat daglig på DALnet , den DALnet IRC Servaren just nu har en funktion så pass avdelningarna sträckningarna vanligen använd vid trojans ("js", "pl","exe", "com", "bat", "dll", "ini", "vbs", "pif", "mrc", "scr", "doc", "xls", "lnk", "shs"). I orden för du till stilla kunde flytta arkivera med de här sträckningarna , den DALnet kodande slå sig ihop har adderat en befalla alarmerat DCCallow.

Satslära: /quote dccallow +/-nickname

Informationen: Den +/-öknamn må vara bort den öknamn om person vem du önskan till la kunde sända DCC's till du.

Notera: Listan få torka närhelst du avbryta och personen du har adderat till det er alt flyttat närhelst de ändra öknamn eller avbryta.

Exempel: /quote dccallow +mystro

mystro has been added to your DCC allow list

Den här exempel vilja tillägga 'mystro' till din dccallow ta upp på en lista, så fakta ät han kanna sända arkivera till du afton om de har sträckningarna från ta upp på en lista över.

Satslära: /quote dccallow list

Informationen: Listan valen listerna folk vilken de/vi/du/ni är just nu tillåtet till sända du arkivera normalt blockerat vid servaren.

Exempel: /quote dccallow list>

Den här exempel vilja ta upp på en lista all förbrukaren så pass de/vi/du/ni är på din DCCallow ta upp på en lista:

The following users are on your dcc allow list:
mystro (mystro@canshell.com)
End of DCCALLOW list

Den öknamn är 'mystro' och den värd, mystro@canshell.com är i parentes.

4 · SE

SE är en befalla vilken underrätta en förbrukaren närhelst säker folk komma online. Nye IRC klienten (inklusive ny versionen av mIRC) automatisk använda den här funktion för deras underrätta system.

Satslära: /quote watch [s|l] +/-öknamn

Informationen: Den s eller l optionerna må vara bort sätta vid sig (i.e. kanna inte bli lägga samman i en befalla). Annan än så pass, befallning är mycket enkel: du tillägga en öknamn till ta upp på en lista ved å skriv /quote watch +öknamn och flytta den vid -öknamn.

Notera: The watch list gets wiped whenever you disconnect from IRC, so you will have to input the nicknames again once you come back.

Exempel: /quote watch +mystro

Den här exempel vilja tillägga mystro till din se ta upp på en lista, och du vill ta emot en svaren sådan som den här:

mystro ~mystro canshell.com 0 is online

If the person is online.

Ifall icke du vill recept en svaren sådan som :

mystro * * 0 is offline.

Om du gör /quote watch l befalla du vill recept en svaren sådan som:

Mystro mystro 216.6.41.104 975299499 is online
End of WATCH l

Var den 975299499 är den underteckna tid i sekunden, beregnet från Januari 1st, 1970 (om den synes förvirrande, rättvis ignorera den)

Om du gör befalla /quote watch s du vill recept en svaren sådan som:

You have 1 and are on 1 WATCH entries
mystro
End of WATCH s

Fastän inte uttrycka mycket klar, all den här medel er det alt du har en personen på din se ta upp på en lista och du er på en person se ta upp på en lista.

5 · Den VEM befalla

/quote who kanna bli brukat till å check om han tror att han `är något är online. Den arbetade inte om så pass person har deras förbrukaren sätt sätta till +i (osynlig), om inte du er inne om samma kanal så så pass person.

/quote who, så många annan IRC befallningen har en sätta av argumentera så pass skulle bli praktisk när du använda den.

Inne om exempel nedan du vill se alla argumentera och optionerna den /who befalla kanna har likaledes så den faktisk syntax om befalla: /quote who +/-achmnsu args

Breven efter + eller - de/vi/du/ni är alarmerat optionerna (vanligen hänskjut till så paramenterna). Jag vill diskutera de här om et ögonblick. Något optionerna behov i tillägg argumentera vilken de/vi/du/ni är specificerat når det optionerna.

Inne om vem svara, antalen följande den collon är antalen av humle du er från så pass förbrukaren. Humle varelse servarna bort. Om du er på det samma servaren så förbrukaren du vill få :0, om du er på en servaren vilken är länkat till en annan sätta av servarna (i.e. twisted > typhoon > jade) beloppen av humle vilja variera , på det föregående exempel om twisted > typhoon > jade linkage, den er synlig så pass där de/vi/du/ni är två humle, twisted > typhoon and typhoon > jade.

Rättvis som märka, mer än en valen kanna bli specificerat i /quote who, utom argumentera måste följa inne om samma beordra så valen breven (/quote who +hc *.canshell.com #dalnethelp will work, /quote who +hc #dalnethelp *.canshell.com won't).

När du uppföra igen /quote who på en kanal eller person du vill se en capitalized märka (och en symbol om förbrukaren är en IRC Operatör eller en operatör/röst inne om kanal) till det rått om deras namn och framför gisslan.

De här symbolerna de/vi/du/ni är:

H = här, hejduk inte sätta /away

G = bort, är /away

* = Förbrukaren är en IRC Operatör

+ = Förbrukaren är en röst på den här kanal (kanalen vilja bli den mycket för det första del om den vem)

@ = Förbrukaren är en operatör i denne kanal

Och till slut, för den mIRC förbrukaren, JAG skulle föreslå användande /quote who till direkt komma i kontakt med servaren emedan /who är en bygget i mIRC befalla och den inte arbete exakt lik DALnet's /quote vem arbeten. Likaledes, svarvarna Maj variera emellan klienten till klienten. I den avsikt å den här dokument den mIRC IRC klienten var använd.

5.1 Ta upp på en lista vid värd: +/-h

Satslära: /quote who +/-h host

Informationen: Den +h valen specificerar så pass du bara vilja till se förbrukaren från en bestämd värd. Om du använda den -h valen, all resultaten vilja bli vist *utom* från så pass bestämd värd. Eller mer enkelt, om du er i en mycket stor kanal eller rättvis gör en /quote who med nej kanal specificerat, den här vilja bara utställning folk vem har eller icke gör det har den värd så pass du specificera.

Notera: Wildcards (*) are accepted, so if you do not know the actual full hostname feel free to just enter part of the hostname with * surrounding it and it will return the matches it finds and you can narrow it down further more if needed.

Exempel: /quote +h mystro.canshell.com

Den här exempel vilja återvända något lik:

* Mystro H mystro@mystro.canshell.com :0 Mystro
mystro.canshell.com End of /WHO list.

En annan exempel, användande vild kortet: /quote who +h *.canshell.com

Den här vilja återvända i mIRC den följande:

* Mystro H mystro@mystro.canshell.com :0 Mystro
*.canshell.com End of /WHO list.

Om lopp du kanna gör en /quote who +h *.com utom så pass skulle återvända över 200 svara och fråga du till smal ned din söka. Afton om den arbetat, den här skulle inte bli mycket nyttig så mest folk har *.com adresser.

Om du auktoriserat inte /quote who -h den skulle rättvis återvända envar vem gjorde icke matcha *.canshell.com.

5.2 Ta upp på en lista vid kanal: +c

Satslära: /quote who +c #kanal

Informationen: +c smal ned den vem ta upp på en lista till bara folk i en bestämd kanal. Den här vilja tillåta du till avsöka individuell kanalerna för folk hellre än envar på det nätverken.

Notera: Du kanna inte gör /quote who -c #kanal och kanna inte använda vild kortet (*) för den kanal namn.

Exempel: /quote who +c #DALnetHelp

Den här exempel skulle utställning envar inne om kanal längs med deras motsvarande ställningen (@,+,*). Hur... än, så mest förbrukaren de/vi/du/ni är nu automatisk sätta +i när de förbinda till DALnet, servaren vilja inte utställning du dem om inte du er inne om samma kanal. Så du makt behov till förena kanalen framför maskinskrivning /quote who +c #DALnetHelp.

5.3 Är förbrukaren bort: +/-a

Satslära: /quote who +/-a

Informationen: Den +/-a valen tillåt du till eliminera folk vem de/vi/du/ni är/er icke (beroende på det + eller den - underteckna) bort. Den här kanna bli potential nyttig om du er en kanal operatör och önskan till se vem i din kanal är egentlig där eller är rättvis slöande.

Notera: Om du önskade inte till använda den +/-a befalla du kanna rättvis check den G eller H underteckna nära den öknamn och se om personen är bort eller inte.

Exempel: /quote who +ac #mystro

#Mystro Mystro H@ mystro@mystro.canshell.com :0 Mystro
#Mystro End of /WHO list.

Den här är envar i #mystro vem blandar inte /away, hur... än /quote who -a+c #mystro will show:

#Mystro IsraHelp G@ mystro@209.25.158.132 :6 #IsraHelp's bot
#Mystro nekoo G neko@sc-24-130-144-74.socal.rr.com :2 Don Hoover
Mystro End of /WHO list.

nekoo och IsraHelp de/vi/du/ni är den två förbrukaren vem de/vi/du/ni är bort for tiden.

5.4 Ta upp på en lista vid usermodes: +/-m

Satslära: /quote who +/-m o|a|A

Informationen: Den +/-m sätt tillåt en till check huruvida där de/vi/du/ni är/er icke IRC Operatorerna i en bestämd ställe. Befallning tkaes en argument, endera o för IRCop, EN för Admin eller en för Tjänsten Admin.

Exempel: /quote who +mc o #operhelp

#operhelp End of /WHO list.

Den här exempel visar så pass där var just nu nej IRCops i #OperHelp

En annan exempel: /quote who -m+c o #operhelp

#operhelp Mystro H mystro@mystro.canshell.com :0 Mystro

Där var en personen i operhelp vem var han inte en IRCop

5.5 Ta upp på en lista vid öknamn: +/-n

Satslära: /quote who +/-n öknamn

Informationen: Den här valen tillåt en till se all folk i en bestämd ställe vem har den öknamn eller del om den öknamn de er sett för.

Notera: Du kan tillägga vild kortet (*) i denne sätt.

Exempel: /quote who +cn #mystro Mystro

#mystro Mystro H@ mystro@mystro.canshell.com :0 Mystro
#mystro End of /WHO list.

En annan exempel, den här en med vild kortet: /quote who +cn #mystro *myst*

#mystro Mystro H@ mystro@mystro.canshell.com :0 Mystro
#mystro End of /WHO list.

Och ändlig, en med -n: /quote who +c-n #mystro *myst*

#Mystro nekoo G neko@sc-24-130-144-74.socal.rr.com :3 Don Hoover
#Mystro B0T H@ bop@208.46.238.67 :6 http://mirc-egg.net
#Mystro End of /WHO list.

5.6 Ta upp på en lista vid servaren: +s

Satslära: /quote who +s servaren

Informationen: Den här befalla tillåt förbrukaren till check vem er han på en bestämd servaren.

Notera: Du kan inte använda vild kortet (*) i denne befalla och därför måste använda den full namn om servaren (i.e. inte liberty.* utom liberty.nj.us.dal.net). Likaledes du kan icke check vem er icke på så pass servaren.

Exempel: /quote who +cs #mystro liberty.nj.us.dal.net

#Mystro Mystro H mystro@mystro.canshell.com :0 http://windowsirc.hypermart.net
#Mystro End of /WHO list.

5.7 Ta upp på en lista vid username +u/-u

Satslära: /quote who +/-u username

Informationen: Den här valen tillåt förbrukaren till se vem har eller hade inte en bestämd username (eller del om en bestämd username).

Notera: Username är betraktat som IDENTISK vid mest klienten, eller med andre ord, delen framför den @ underteckna inne om förbrukaren adress. Vild kortet (*) de/vi/du/ni är accepterat.

Exempel: /quote who +cu #mystro mystro

#Mystro Mystro H mystro@mystro.canshell.com :0 http://windowsirc.hypermart.net
#Mystro End of /WHO list.

En annan exempel visande envar vem hade inte orden mystro i deras username: /quote who +c-u #mystro mystro

#Mystro B0T H@ bop@208.46.238.67 :6 http://mirc-egg.net
#Mystro nekoo G neko@sc-24-130-144-74.socal.rr.com :3 Don Hoover
#Mystro End of /WHO list.

Och till slut , en exempel av en vild kortet den där vill utställning alla förbrukaren vem har 'o' i deras username: /quote who +cu #mystro *o*

#Mystro B0T H@ bop@208.46.238.67 :6 http://mirc-egg.net
#Mystro Mystro H mystro@mystro.canshell.com :0 Mystro
#Mystro nekoo G neko@sc-24-130-144-74.socal.rr.com :3 Don Hoover
#Mystro End of /WHO list.

5.8 Utställning första synlig kanal förbrukaren är i: +C

Satslära: /quote who +C öknamn

Informationen: Den här befalla låta du se den första synlig kanal i en /who.

Exempel: /quote who +C mystro

#mystro Mystro H mystro@mystro.canshell.com :0 Mystro
Mystro End of /WHO list.

5.9 Check för förbrukaren i kanalerna JAG er medlem av: +M

Satslära: /quote who +Ms|u|h

Informationen: Den här befalla check för den förbrukaren inne om kanalerna personen är del om, den antas den extra optionerna s, fullständig eller h (servaren, username eller hostname).

Exempel: /quote who +Mh *.canshell.com

#mystro |Mystro| H@ mystro@mystro.canshell.com :0 Mystro
#ravenscar |Mystro| H@ mystro@mystro.canshell.com :0 Mystro
*.canshell.com End of /WHO list.

Den här exempel visar den +Mh huvudnummer och visar hur servaren viste alla kanalerna |Mystro| och JAG var i.

5.10 Exempel av förbinder rannsakar

Så något om gårdagen exemplen demonstrera, den er möjlig till kombinera rannsakar till tändsticka mer än en söka kriterium. Vi vill skaffa en längre bort exempel till illustrera den här.

Satslära: /quote who +ch

Informationen: Den här befalla check för förbrukaren i en specificerat kanal vem matcha den specificerat värd.

Exempel: /quote who +ch #mystro *.canshell.com

#mystro |Mystro| H@ mystro@mystro.canshell.com :0 Mystro
End of /WHO list.

Den här skriva på maskin av söka skulle bli särskild nyttig när försökande till spåra ned en reläa bot insida en kanal den där er transmitterande den öknamn av envar inne om kanal till en massa reklamen bot utsida kanalen.

6 · Avslutning

Om du er intresserad i uppfinnande mer eller har någon spörsmålen du kan check på IRC kanalen #bahamut, eller på det spindelväv http://www.bahamut.net. Likaledes, om du er intresserad i sett upp de här befallningen vid dig själve, behaga använda /quote who ? för VEM hjälp, /quote list ? för TA UPP PÅ EN LISTA hjälp, /dccallow help för DCCallow hjälp. SE och TYSTNAD hade inte hjälp inne om IRC servaren sig själv.

7 · Kredit

Fördriva tiden skrift den här dokument många folk har blitt paraplyvagn och plåga. JAG tänka så pass den minst JAG kanna gör för deras hjälp är ger dem något erkännanden. Tack själv går till Mörk för den /list informationen , Hammare för något klargöranden LadyDana för alla motivering (och för varelse sådan en underbar ledaren :) och många folk vem JAG rättvis plåga fördriva tiden skrift den här dokument. Äsch och, ja, något kredit går till Mystro, den livlös studerande vem skrev den här dokument.