Kanal og Bruker Moduser

Version 1.3.6


Last translated by Dr-Voodo () on 2005-04-24

Last revised by Documentation Team () on 2018-04-29

Originally written by LadyDana () on 2000-10-28

Please direct any comments or feedback about this document (only! no help requests!) to docs@dal.net. If you need help on issues not covered in this document, please see the information at http://help.dal.net.

Innledning

Dette dokumentet brukes som en referanse for alle bruker og kanal moduser støttet i DALnet sin IRCD (Internet Relay Chat Daemon). DALnet's IRCD er kalt Bahamut. Mer informasjon om Bahamut kan fåes på http://bahamut.dal.net eller på kanalen #bahamut.

En forklaring er gitt for hver modus og i noen tilfeller gitt i eksempler. Så lenge ikke noe annet er angitt så er moduser alltid modifisert via /mode kommandoen.

Syntaks:

/mode økenavn +/- modus(er)
/mode #kanalnavn +/- modus(er) parametre

Du kan også modifisere din egen bruker modus. Bare kanal operatører (@) har tilstrekkelig have sufficient tilgang til å modifisere modusene for en kanal.

Contents

1 · Liste over modusene

Når du først kobler deg til DALnet, så vil du få en god del informasjon om serveren du er koblet til. Listen over brukere og kanaler kan være gjemt blant denne informasjonen.

Welcome to the DALnet IRC Network PJKevin!kevin@219.95.43.120
Your host is mesra.kl.my.dal.net, running version bahamut-1.8(02)
This server was created Sun Sep 19 2004 at 13:07:39 MYT
mesra.kl.my.dal.net bahamut-1.8(02) aAbcdefFghiIjkKmnoOrRswxXy bceiIjklLmMnoOprRstv
NETWORK=DALnet SAFELIST MAXBANS=100 MAXCHANNELS=20 CHANNELLEN=32 KICKLEN=307 NICKLEN=30 TOPICLEN=307 MODES=6 CHANTYPES=# CHANLIMIT=#:20 PREFIX=(ov)@+ STATUSMSG=@+ are available on this server

Ovenfor er et eksempel på hva du kan se når du først kobler deg til. Det vi er interessert i er de 2 gruppene av bokstaver rett etter ircd'en sin versjon på fjerde linjen. aAbcdefFghiIjkKmnoOrRswxXy og bceiIjklLmMnoOprRstv.

For denne versjonen av IRCD'en, aAbcdefFghiIjkKmnoOrRswxXy er bruker modusene og bceiIjklLmMnoOprRstv er kanal modusene. Hver bokstav representer et alternativ for bruker eller kanal. Vennligst anmerk at dette dokumentet ikke nødvendigvis basert på dette eksempelet.

2 · Kanal Moduser

Kanal moduser kan bare bli modifisert av en kanal operatør, som er de som har en @ foran deres økenavn. Noen kanal moduser krever ekstra parametre sammen med den faktiske bryteren, andre gjør det ikke.

Det er også mulig å kombinere flere forskjellige modus endringer i en kommando, gitt at du respekterer rekkefølgen av parametrene. Med Bahamut, kan opptil seks moduser bli anvendt på samme tid.

Syntaks:

/mode #kanal +/- modus(er) parametre

Eksempel:

/mode #peanutbutter +nt
/mode #peanutbutter -ps
/mode #peanutbutter +nt-R
/mode #peanutbutter +ntv-obb MissPeanut BadTastingPeanut *!*@loving.peanutbutter.ca *!*@singing.in.moonlight.net

2.1 +b

+b står for kanal banning og gjør at en kanal operatør kan nekte en person (eller en gruppe av folk ) tilgang til kanalen. Hvis noen er bannet mens de er i kanalen, så vil de ikke kunne snakke på kanalen . Denne kjennetegnelsen er kjent som +bquiet modusen, selv om den aktuelle modusen er enda bare +b. I tillegg vil /part beskjeder ikke virke. Imidertidlig så vil ikke dette ha noen effekt på noen som har modusen +e på sin vert, dette er diskutert nedenfor.

Syntaks:

/mode #kanal +/-b [vert(er)]

Eksempel:

/mode #peanutbutter +b-bb *!*@annoying.pest.com *!*@*.ca *!~@*.moonlight.net

Hvis du ikke spesifiserer noen verter så vil du bli vist en liste over kanal banner som er satt , dette er selv om du er utenfor kanalen.

Et mer detaljert dokument om banning er tilgjengelig på http://docs.dal.net/docs/banguideno.html.

2.2 +c

+c modusen står for fargeløs. Det er en relativt ny modus og er helt spesifikk på Dalnet omkring denne tiden.

Hvis en beskjed som sendes til kanalen inneholder farger (Støttet av de fleste IRC klienter), Eller kontrollkoder (inkludert fet, understreke, omvendt osv.), så vil beskjeden bli blokkert som om kanalen var moderert på den personen.

2.3 +e

+e står for unntak for brukere fra kanalen som passer en vertsmaske i en bannliste og dette gir dem mulighet til å komme inn. Når en vertsmaske er satt på unntaks listen, så overkjører modusen +e bannen på brukeren som har samme vertsmaske.

Syntaks:

/mode #kanalnavn +/-e [verter]

Eksempel:

/mode #peanutbutter +e PJKevin!*@*.my

I eksemplet ovenfor, la oss si at det er en eksisterende bann satt med vertsmasken *!*@*.my. PJKevin's vertsmaske er PJKevin!kevin@brk32-kj.jaring.my. PJKevin vil kunne komme inn på #peanutbutter fordi han har et unntak med masken PJKevin!*@*.my.

Anmerk: Vær oppmerksom på at denne modusen ikke tilsidesetter automatisk spark som er angitt i kanalen.

2.4 +i

Å sette en kanal til invite only vil bare tillate de som har blitt invitert til kanalen (ved bruk av /invite kommandoen eller i kanalens inviterings liste) i å komme inn.

2.5 +I

Denne modusen tillater en kanal operatør i å sette en liste over brukere som får tillatelse til å komme inn på en +i (invite only) kanal.

Syntaks:

/mode #kanalnavn +/-I [vert]

Eksempel:

/mode #peanutbutter +I PJKevin!*@*.my

I eksemplet ovenfor så vil PJKevin ha mulighet til å komme inn på kanalen selv om kanalen +i, med vertsmasken PJKevin!kevin@brk32-kj.jaring.my since siden den passer til en invite adgang.

Anmerk: Vennligst anmerk at denne modusen ikke overkjører banner som er satt i kanalen.

2.6 +j

+j modusen er brukt for Kanal join throttling. Det er brukbart for å kontrollere join flom ved å fastsette hvor mange brukere som kan joine i løpet av sekunder.

Syntaks:

/mode #kanalnavn +/-j N:S

Eksempel:

/mode #peanutbutter +j 4:5

I eksemplet ovenfor, har kanalen #peanutbutter blitt satt til +j med throttle verdien av 4 brukere i løpet av 5 sekunder. Den første verdien kan ikke settes lavere enn 2 i bahamut versjon 2.0.7.

2.7 +k

Nøkkelen på en kanal er et ord du må spesifisere i din /join kommando når du prøver å komme inn på kanalen Hvis nøkkelen er feil eller ingen nøkkel er spesifisert så vil du bli nektet tilgang til kanalen.

Syntaks:

/mode #kanalnavn +/-k nøkkel

Example:

/mode #peanutbutter +k jam

Alle som vil komme inn på kanalen må bruke kommandoen /join #kanalnavn nøkkel. I dette tilfellet ville det bli /join #kanalnavn jam.

2.8 +l

kanal grense tillater deg å spesifisere tallet på brukere som kan være på kanalen på et tidspunkt. Så snart tallet har blitt nådd, vil alle som prøver å komme inn motta en feilmelding om at kanalen er full.

Syntaks:

/mode #kanalnavn +/-l nummer

Eksempel:

/mode #peanutbutter +l 25

2.9 +L

+L modusen er for øyeblikket ikke brukt til noe som helst på DAL.net, selv om den er iverksatt på de nåværende utgivelsene av Bahamut IRCD'en. +L er en moderert /list. Hvis den er slått på, så vil bare kanaler med +L vises i /list. +L modusen har blitt reservert for fremtiden.

2.10 +m

En moderert kanal tillater bare op'ene (@) og voices (+) å sende en melding til kanalen. Alle andre beskjeder vil bli blokkert.

Noen som er på en moderert kanal og som ikke er en op eller voice der, vil også bli nektet å skifte økenavn.

2.11 +M

+M betyr at bare registrerte økenavn kan prate. I likhet med +R modusen kan bare de som bruker og har identifisert til deres nåværende økenavn (med andre ord, de som har satt umode +r) har tillatelse til å snakke i kanalen, skjønt alle kan komme inn. Uregistrerte økenavn som er på en kanal etter at +M er satt, vil miste evnen til å sende beskjeder til en kanal til de registrerer seg. Se seksjonen section 3.3.

2.12 +n

+n betyr no external messages. Hvis +n er ikke slått på så er det mulig for noen å sende meldinger til kanalen selv om de ikke er på kanalen.

2.13 +o

En kanal operatør er betegnet med en @ framfor deres økenavn. Denne @ oversetter inn i å gi og fjerne +o modusen. Noen IRC klienter bruker kanskje et annet symbol enn @ for å vise hvem som er en kanal op, men de er fjern og få i mellom. ;)

Syntaks:

/mode #kanalnavn +/-o økenavn(er)

Eksempel:

/mode #peanutbutter +oo-o MissPeanut PeanutButterLover CheekyBrat

En kanal operatør har evnen til å kaste ut/banne folk fra en kanal i tilleg til å være en av de eneste som kan skifte kanal moduser på en kanal.

2.14 +O

+O betyr oper only. I grunnen, så tillater det bare de med umode +o (IRC Operatører) i å komme inn på en kanal. Denne modusen kan kun settes av en IRC Operatør.

2.15 +p

En privat kanal er ikke vist på en WHOIS så fremt som at personen ikke er på kanalen.

2.16 +r

+r modusen kan bare bli satt av servicene selv og indikerer at kanalen er registrert med ChanServ. Denne modusen har blitt fjernet.

2.17 +R

+R står for at kun registrerte økenavn kan komme inn på en kanal. Som navnet antyder, så betyr det at bare de som bruker og har identifisert til deres nåværende økenavn (med andre ord, de som har umode +r satt) er tilatt til å komme inn på kanalen. For informasjon om umode +r se seksjonen section 3.3.

2.18 +s

En hemmelig kanal er ikke vist på en WHOIS, hvis ikke person som anmoder en WHOIS er også på kanalen. I tilleg til dette, vil ikke en hemmelig kanal vises på LIST kommandoen.

Det er ingen grunn til å sette +p modusen hvis du allerede har satt +s, siden det ville være ubetydelig. Se seksjonen section 2.15.

2.19 +S

Når en kanal er satt til + S, kan bare brukere som har umode + S, gå inn i denne kanalen. Umode + S er angitt når du bruker en sikker tilkobling, SSL.

2.20 +t

Når +t er satt så kan bare op'ere på kanalen skifte topic.

2.21 +S

Når en kanal er satt til +S, kan bare brukere som har umode +S, gå inn i denne kanalen. Umode +S er angitt når du bruker en sikker tilkobling, SSL.

2.22 +v

Som allerede nevnt ovenfor, når en kanal er moderert (+m, se seksjon section 2.10), så kan bare kanal op'ere og kanalen's voices sende beskjeder til en kanal. Bare kanal operatører kan fjerne og gi voice.

Syntaks:

/mode #kanalnavn +/-v økenavn(er)

Eksempler:

/mode #peanutbutter +vv-v MissPeanut PeanutButterLover CheekyBrat

Det burde anmerkes at på mange plasser så regnes voiced brukere som venner av op'erne, og er ofte behandlet som op'ere under trening. Dette er ikke tilfelle for alle kanaler.

3 · Bruker moduser

Bruker Moduser tillater deg å konfigurere en god del ting mens du er på IRC. Du kan bruke dem for å spesifisere hvor lett det skal være for andre folk å finne deg, og hvilken informasjon IRC serveren skal gi deg, osv. De er også vanligvis referert til som umodes.

Moduser er storsett satt via /mode kommandoene.

/mode økenavn +/- modus(er)

Eksempler:

/mode PeanutButterLover +iws
/mode PeanutButterLover -k
/mode PeanutButterLover +i-s

Du kan bare skifte dine egne moduser, derfor vil økenavnet bestandig være det økenavnet du bruker for tiden.

3.1 +C

Når en bruker har satt +C modus, kan han bare få meldinger fra brukere som er i samme kanal.

3.2 +i

+i er også kjent som usynlighet modusene. Selv om den ikke akkurat gjør deg usynlig på IRC , så kan den gjøre deg en god del vanskeligere å finne. For å si det kort, usynlighet modusen stopper folk i å finne deg så lenge de ikke vet ditt nøyaktige økenavn eller er på den samme kanalen som du. Vennligst anmerk at mange servere setter deg automatisk til +i når du først kobler deg til.

Når du ikke er satt til +i, så kan en vanlig bruker finne deg via bruk av /who eller gjennom /names #kanalnavn kommandoene. IRC Operatører har også evnen til å finne noen uansett om de er usynlig eller ei.

3.3 +r

+r modusen kan bare bli satt av servicene selv og indikerer at du bruker og har identifisert til et registrert økenavn.

Når du bruker /whois kommandoen på noen som er satt til +r, så vil en ekstra linje dukke opp på WHOIS output'en som indikerer at de har identifisert til økenavnet de bruker.

Eksempel:

MissPeanut is janice@peanutty.yummy.com * Peanut Butter is the best!
MissPeanut is on @#PeanutButter +#PeanutB
MissPeanut is on coast.fl.us.dal.net
MissPeanut has identified for this nick

3.4 +R

+R modusen kan bli satt av hvilken som helst klient og nekter en klient som ikke er umode +r i å sende en beskjed til klienten. Se seksjonen section 3.3 Dette inkluderer private beskjeder og CTCP'er. En +R klient vil kunne motta beskjeder fra +o klienter. Se seksjonen section 4.1

3.5 +s

Ved å sette deg selv til +s betyr å anmode serveren om å sende deg alle generic server beskjeder og informasjon om oper kills. Dette kan bli litt av en flom.

3.6 +S

Denne modusen er angitt når du bruker en sikker tilkobling (SSL). Dens satt av serveren bare. En ny linje vil bli lagt til i / whois-utgangen:

MissPeanut is janice@peanutty.yummy.com * Peanut Butter is the best!
MissPeanut is on @#PeanutButter +#PeanutB
MissPeanut is on coast.fl.us.dal.net
MissPeanut is an IRC Operator - Server Administator
MissPeanut has identified for this nick
MissPeanut is using a secure connection (SSL)

3.7 +w

Wallops er vide nettverk's beskjeder sent av IRC Operatører til hverandre. Alle brukere som er satt til +w vil kunne observere samtalen. Wallops har blitt veldig lite brukt på DALnet og er veldig sjeldent sendt.

4 · Bruker Moduser (Kun IRCop'ere)

Resten av modusene er kun tilgjengelige for IRC Operatørerne.

4.1 +o

+o modusen betegner om noen er en IRC Operatør eller ikke og er omtrent den eneste modusen som ikke kan bli satt via /mode kommandoen.

Kommandoen for en gyldig IRC Operatør for å "oper opp" er:

/oper økenavn oper passord

Mens +o modusen er satt gjennom en annen kommando, så er /mode enda brukt for å ta bort "oper", med andre ord for å fjerne IRC Operatørens evner.

Syntaks:

/mode økenavn -o

Når man er opered, så vil WHOIS utgangen reflektere IRCop'en sin status. Noen servere har kanskje blitt modifisiert med et annet server tema for å endre standard beskjeden, uansett så skulle det enda være tydelig.

Eksempel:

MissPeanut is janice@peanutty.yummy.com * Peanut Butter is the best!
MissPeanut is on @#PeanutButter +#PeanutB
MissPeanut is on coast.fl.us.dal.net
MissPeanut is an IRC Operator
MissPeanut has identified for this nick

Det er hinsides rekkeviden av dokumentet å forklare hvordan oper passord er satt opp og hva kravet for å være en "gyldig" IRC Operatør er. Rekker det å si at ikke alle kan "oper opp".

4.2 +O

Er en lokal IRC operatør.

4.3 +a

Vil tillate bruken av /samode kommandoen i tilleg til å sette en linje til IRC Operatøren's WHOIS utgang, betegner dem som Services Administrator.

Eksempel:

MissPeanut is janice@peanutty.yummy.com * Peanut Butter is the best!
MissPeanut is on @#PeanutButter +#PeanutB
MissPeanut is on coast.fl.us.dal.net
MissPeanut is an IRC Operator - Services Administator
MissPeanut has identified for this nick

4.4 +A

Legger til en linje på IRC Operatørens's WHOIS utgang, betegner dem som en Server Administrator. Server Administatorer har evnen til å se +s (secret) og +p (private) kanaler. Server Administrators er også automatisk satt til +a.

Eksempel:

MissPeanut is janice@peanutty.yummy.com * Peanut Butter is the best!
MissPeanut is on @#PeanutButter +#PeanutB
MissPeanut is on coast.fl.us.dal.net
MissPeanut is an IRC Operator - Server Administator
MissPeanut has identified for this nick

4.5 +A

Når en kanal er i auditorium-modus, kan brukerne bare se ops eller stemme Brukere på kanalen og meldingene som sendes til kanalen av Ikke-ops eller ikke-stemmede brukere blir viderekoblet til # kanal-relé. Ops og voiced brukere kan se hele brukerlisten. Også, tilmeldinger / deler / avslutninger av brukere som ikke er oppsummerte eller ikke-stemte, sendes bare til Ops eller voiced brukere. Denne kanalmodusen er beregnet på nettverksbaserte hendelser og nåværende kan Bare sett av tjenesterk

4.6 +b

Tillater en IRC Operatør til å se oper chatop beskjeder.

4.7 +c

+c modusen berettiger IRC Operatører i motta en beskjed hver gang noen kobler seg til eller kobler seg ut fra serveren de er på. På grunn av den store mengden av brukere på DALnet, så er denne modusen sjeldent brukt disse dager siden den vil lage en enorm flom.

4.8 +d

Tillates for å lese debug beskjeder.

4.9 +e

+e er sterkt relatert til DCCALLOW kjennetegnet og vil vise alle fil deling som be stoppet på server nivå.

4.10 +f

+f er en modus som alarmer en IRC Operatør hver gang noen på deres server blir flooded eller blir frakoblet på grunn av excess flood. Kanaler som er beskyttet av den innbyggende flood beskyttelsen vil også bli vist når flood beskyttelsen trer i gang.

4.11 +F

Kan overgå ircd'ens recvq throttling.

4.12 +g

Tillater en IRC Operatør i å se oper globop beskjeder. Denne modusen kan faktisk bli satt av en normal bruker men den vil ikke gjøre noe for dem. Opprinnelig ble, +g brukt for globale beskjeder. Men med ankomsten til Bahamut, så ble det skiftet til globops istedenfor.

4.13 +h

+h er også referert til som "hjelpsom" modusen. Når den er satt vil en IRC Operatør vises i /stats p anmodningen på deres server sammen med deres idle tid.

Eksempel:

MissPeanut (janice@peanutty.yummy.com) Idle: 30555
PeanutButterLover (butter@loving.peanutbutter.ca) Idle: 46
2 OPERs
End of /STATS report.

4.14 +I

+I gjemmer server informasjonen. Som betyr at server delen ikke vil bli vist i en /whois utgang.

4.15 +j

Ved å sette deg selv til +j sender en anmodning til serveren om å sende deg en avslått drone tilkobling beskjeder.

4.16 +k

+k står for KILL beskjeder og vil instruktere serveren om å sende deg alle server kill beskjedene. Dette kan bli litt av en flom.

4.17 +K

Ved å sette deg selv til +K er en anmodning om at serveren skal sende deg alle kill beskjedene fra U:lined servere.

4.18 +m

Rapporter mulige spamboter og sviktede mål.

4.19 +n

Når +n er satt, vil IRC Operatøren kunne lese server routing beskjeder.

4.20 +x/X

+x/X er brukt for å stoppe en bruker i sende, for eksempel å stoppe deres PRIVMSG. Kan bare settes av U:lined servere.

4.21 +y

+y modusen gjør at en IRC Operatør kan se bestemte kommandoer sendt av en bruker eller en annen IRCop. Stats/links/admin anmodninger blir vist.

5 · Siste Ord

Endelig, så burde det anmerkes at det er en masse forskjellige IRCD'er der ute i disse dager. Mens de fleste modusene er kjent i de fleste IRCD'er, så kan de forskjellige bruker og kanal moduser variere fra nettverk til nettverk.

Denne referansen ble skrevet for DALnet sin IRCD, Bahamut, Version 1.8.* og burde ikke brukes for andre IRCD'er.