Channel and User Modes

Version 1.4.1


Last translated by Wheemp () and Car`a`carn () on 2007-07-06

Last revised by DreamHealer () on 2018-10-23

Originally written by LadyDana () on 2000-10-28

Please direct any comments or feedback about this document (only! no help requests!) to docs@dal.net. If you need help on issues not covered in this document, please see the information at http://help.dal.net.

Introduktion

Detta document är en guide för alla användare och kanal modes som finns i DALnets IRCD (Internet Relay Chat Deamon). Den IRCD som DALnet använder sig av kallas Bahamut. Mer information om denna IRCD finns på http://bahamut.dal.net och #bahamut.

Varje mode kommer att förklaras och även ges ett exempel på hur det fungerar om inget annat står. Modes ändras alltid med /mode kommandot.

Syntax:

/mode nickname +/- mode(s)
/mode #kanalnamn +/- mode(s) parameters

Du kan endast göra ändringar på ditt eget nick. Endast kanal Operatörer (@) har rättigheterna att göra ändringar på modes för en kanal.

Contents

1 · Modes lista

När du först ansluter till DALnet kommer du att få en mängd information från server som du ansluter till. En lista av användar och kanal modes kan va gömda i denna "spam" av information.

Welcome to the DALnet IRC Network PJKevin!kevin@219.95.43.120
Your host is mesra.kl.my.dal.net, running version bahamut-1.8(02)
This server was created Sun Sep 19 2004 at 13:07:39 MYT
mesra.kl.my.dal.net bahamut-1.8(02) aAbcdefFghiIjkKmnoOrRswxXy bceiIjklLmMnoOprRstv
NETWORK=DALnet SAFELIST MAXBANS=100 MAXCHANNELS=20 CHANNELLEN=32 KICKLEN=307 NICKLEN=30 TOPICLEN=307 MODES=6 CHANTYPES=# CHANLIMIT=#:20 PREFIX=(ov)@+ STATUSMSG=@+ are available on this server

Informationen ovan är ett exempel på vad du ser när du först ansluter. Det vi är intresserade av är den information som finns efter ircd versionen på den fjärde raden. aAbcdefFghiIjkKmnoOrRswxXy och bceiIjklLmMnoOprRstv.

För denna version av IRCD är, aAbcdefFghiIjkKmnoOrRswxXy dina användar modes mot nicket och bceiIjklLmMnoOprRstv är kanal modes. Varje bokstav representerar en valmöjlighet för ditt nick eller kanal.

2 · Kanal Modes

Kanal modes är som tidigare sagt endast användbara för Kanal Operatörer, vilka är de som har ett @ framför deras nick. Vissa av dessa "modes" kräver att du lägger in en parameter med kommandot, medan vissa inte behöver detta.

Du kan även kombinera ett flertal modes på samma gång, så länge Bahamut klarar av dessa kommandon samtidigt. Det är dock ett max av sex ändringar i modes åt gången.

Syntax:

/mode #kanalnamn +/- mode(s) parameter

Exempel:

/mode #peanutbutter +nt
/mode #peanutbutter -ps
/mode #peanutbutter +nt-R
/mode #peanutbutter +ntv-obb MissPeanut BadTastingPeanut *!*@loving.peanutbutter.ca *!*@singing.in.moonlight.net

2.1 +A

När en kanal är i auditoriumläge kan användare bara se ops eller voiced Användare på kanalen och meddelanden som skickas till kanalen av Non-ops eller non-voiced användare vidarebefordras till # -kanalreläet. Upps och voice-användare kan se hela användarlistan. Anslutningar / delar / avslut av icke-ops eller icke-uttryckta användare skickas också till Ops eller uttryckta användare. Detta kanalläge är avsett för nätverksövergripande händelser och nuvarande kan Ange endast av tjänster

2.2 +b

+b står för kanalens bans och detta ger kanal Operatörerna rättigheterna att stänga ute en användare eller en grupp av användare från kanalen. Om en användare blir bannad medan denne är inne i kanalen kommer detta att medföra att personen inte kan skriva. Denna modifikation kallas +bquiet mode, men den används fortfarande som just +b. Men även med denna "flagga" kommer /part messages fortfarande att synas.

Syntax:

/mode #kanalnamn +/-b [hosts]

Exempel:

/mode #peanutbutter +b-bb *!*@annoying.pest.com *!*@*.ca *!~@*.moonlight.net

Om du inte lägger till en specifik host kommer en lista av kanalens bans att synas, även om du är utanför kanalen.

Ett mer detaljerat dokument finns på: http://docs.dal.net/docs/banguide.html.

2.3 +c

+c mode betyder colourless (färglös). Detta är en relativt ny typ av mode och DALnet är i stort sett ensammen att ha denna.

Om ett textmeddelande i olika färger skickas ut i kanalen (vilket stöds av de flesta IRC klienter) eller kontrollkoder (inkluderar fetstil, understryket, omvänd text (reverse), etc) kommer meddelandet automatiskt att blockeras ungefär som kanalen hade varit moderated för den personen som försöker skicka meddelandet.

2.4 +e

+e står för att en speciell användare vilka inkluderas i en ban på deras host fortfarande kan joina kanalen, alltså har du +e märker du aldrig att din host blir bannat.

Syntax:

/mode #kanalnamn +/-e [hosts]

Exempel:

/mode #peanutbutter +e PJKevin!*@*.my

Som exemplet ovan visar ligger det alltså en ban på hosten *!*@*.my. PJKevin's host är PJKevin!kevin@brk32-kj.jaring.my. PJKevin kommer fortfarande att ha möjligheten att joina kanalen #peanutbutter eftersom hans host är "flaggad" +e.

Note: En notis på ovan är att en akick forfarande spärrar användaren från att joina kanalen.

2.5 +i

Att sätta en kanalEndast invite kommer att medföra att endast de som blir inbjudna in i kanalen (med /invite kommandot eller är i "invite listan" ) kommer att kunna joina kanalen.

2.6 +I

Detta mode ger kanal Operatören möjligheten att lägga till en lista på de personer som får joina en +i (invite only) kanal.

Syntax:

/mode #kanalnamn +/-I [hosts]

Exempel:

/mode #peanutbutter +I PJKevin!*@*.my

Som exemplet ovan visar kommer PJKevin fortfarande ha möjligheten att joina kanalen även fast kanalen är +i med hosten PJKevin!kevin@brk32-kj.jaring.my eftersom denna finns med i invite listan.

Note: En notis på ovan är att en ban forfarande spärrar användaren från att joina kanalen.

2.7 +j

+j är använd för att spärra hur många användare som kan joina en kanal under en viss tid. Detta är ett bra sätt att stänga ute floods och liknande.

Syntax:

/mode #kanalnamn +/-j N:S

Exempel:

/mode #peanutbutter +j 4:5

I exemplet ovan visas att #peanutbutter har satt +j med värdet att 4 användare kan joina inom 5 sekunder. Första värdet (4) kan inte bli satt längre än just 2 i denna version 2.0.7.

2.8 +k

+k betyder att kanalen är låstkey och en speciell nyckel måste användas för att kunna komma in /join i kanalen. Om ingen nyckel (kod) används eller om den är felaktig kommer användare ej att kunna komma in.

Syntax:

/mode #Kanalnamn +/-k key

Exempel:

/mode #peanutbutter +k jam

Alla som försöker joina kanalen måste använda sig av/join #channelname key kommandot. I detta exempel skulle nyckeln vara /join #peanutbutter jam.

2.9 +l

Detta kommando channel limit ger Operatörerna möjligheten att bestämma hur många användare som får vara inne i kanalen samtidigt. Om någon försöker komma in i kanalen när max antal användare är nått kommer de att få ett meddelande om att kanalen är full.

Syntax:

/mode #kanalnamn +/-l number

Exempel:

/mode #peanutbutter +l 25

2.10 +L

Kommandot +L används för närvarande inte på DAL.net, men det finns med i IRCDn, detta ger att en /list endast visar kanaler som har +L påslaget. Detta kommandor är reserverat för att användas i framtiden.

2.11 +m

+m moderated Betyder att endast Operatörer (@) och personer med voice (+) har möjlighet att skriva i kanalen. Alla andra meddelanden kommer att blockeras.

När moderated är påslaget i en kanal kommer detta även att hindra personer som finns i kanalen att ändra sitt nick.

2.12 +M

+M står för endast registrerade nick kan skriva. Detta i likhet med +R betyder att endast de som har ett registrerat nick och använder sig av detta har möjlighet att skriva i kanalen. Skillnaden mot +R är att oregistrerade nicknames fortfarande kan joina kanalen. Detta betyder alltså att ingen kan skriva i kanalen innan dom har umode +r. See section section 3.5.

2.13 +n

+n betyder no external messages. Detta medför att om kanalen har +n not påslaget kan ingen utanför kanalen skicka meddelande som syns inne i kanalen.

2.14 +o

+o betyder kanal operatör detta kommando visas medatt ett @ finns brevid deras nick. Vissa klienter kan använda sig av andra symboler men detta är sällan förekommande.

Syntax:

/mode #kanal namn +/-o nickname(s)

Exempel:

/mode #peanutbutter +oo-o MissPeanut PeanutButterLover CheekyBrat

En Kanal Operatör har möjligheten att kicka/banna användare från en kanal och även de enda som kan göra modes ändringar på dessa kanaler.

2.15 +O

+O betyder oper only. Med detta menas att endast de med +o (IRC operatörer) har rättighet att joina kanalen. Denna "flagga" kan endast sättas av IRC Operatörer och Admins.

2.16 +p

En privat kanal visas i användares /whois men kommer inte synas när man gör /list.

2.17 +P

När du registrerar en kanal kommer +P moden inte vara aktiverad. Detta betyder att din kanal automatiskt kommer vara skyddad mot spammeddelanden. Om du däremot sätter moden +P på din kanal kommer du inte ha något skydd mot spammeddelanden. För mer information besök https://www.dal.net/kb/view.php?kb=411.

2.18 +r

+r kan endast läggas till av Services och de indikerar att kanalen är registrerad i Chanserv.

2.19 +R

+R står för Endast registrerade nicks. Detta betyder precis det som står, att endast de som är registrerade och identififerade mot sitt nick kan komma in i kanalen. section 3.5.

2.20 +s

+s secret på en kanal betyder att kanalen inte syns i WHOIS förutom om personen som använder kommandot också finns inne i kanalen. Denna "flagga" medför även att kanalen inte syns på kanal listan.

Det finns ingen anledning att sätta +p om du redan har +s detta ger samma resultat. Se del section 2.16.

2.21 +S

När en kanal är inställd på + S får bara användare som har omode + S tillträde till denna kanal. Umode + S är inställd när du använder en säker anslutning, SSL.

2.22 +t

+t betyder att endast Kanal Operatörer kan ändra topicen i kanalen.

2.23 +v

Som skrivit ovan, när en kanal har +m (Moderated) se delsection 2.11) kan endast Kanal Operatörerna och de som har + voices skicka meddelanden i kanalen, endast Kanal Operatörer kan lägga till och ta bort voice.

Syntax:

/mode #kanaln namn +/-v nickname(s)

Exempel:

/mode #peanutbutter +vv-v MissPeanut PeanutButterLover CheekyBrat

Som många säkert redan sett används voice många gånger för att visa att användarna är vänner till Kanal Operatörerna, eller just framtida Operatörer under träning. Detta är dock inte fallet i alla kanaler.

3 · User Modes

Användares modes ger dig möjligheten att konfigurera saker medan du är inne på IRC. Du kan använda dessa på många olika sätt och även ställa in vilken sorts information du vill att IRC servern ska skicka till dig. Dessa kan även kallas umodes.

Du ställer in dina modes med /mode kommandot.

/mode nickname +/- mode(s)

Exempel:

/mode PeanutButterLover +iws
/mode PeanutButterLover -k
/mode PeanutButterLover +i-s

Du kan endast använda dessa kommandon på ditt eget nick och det nickname som du använder just vid det tillfället.

3.1 +C

När en användare har ställt in + C-läge kan han bara få meddelanden från användare som är i samma kanal.

3.2 +H

Denna mode maskerar en användares hostname. Genom att sätta moden kommer användare kunna gömma sina tilldelade ipaddresser för ökad säkerhet. Använd /whois nickname för att se nuvarande inställning:

MissPeanut is janice@77880b4eab7bbf7f42d610b290cf3edf698fa4.110.83.ip * Peanut Butter is the best!
MissPeanut is actually janice@83.110.194.2 [83.110.194.2]
MissPeanut is on @#PeanutButter +#PeanutB
MissPeanut is on koala.vc.au.dal.net Micron21, Australia
MissPeanut has identified for this nick
MissPeanut is using a secure connection (SSL)

Notera:Moden +H är aktiverad som standard när du ansluter till DALnet.

Du kan avaktivera den genom att skriva: (/mode nickname -H).

3.3 +i

+i är också känt som invisible mode. Men detta gör dig inte helt osynlig på IRC, men det kan göra dig lite svårare att hitta. För att förklara det lite närmare betyder detta kommando att de förhindrar folk att hitta dig om dom inte vet exakt vilket nickname du använder vid det tillfället. Notera att många servrar lägger till +i redan när du ansluter dig till servern.

Om du inte har +i, kan en annan användare hitta dig med /who kommandot eller med kommandot /names #kanal namn. IRC Operatörer har möjligheten att hitta och se dig även om du har +i.

3.4 +P

När du registrerar ett nick kommer +P moden inte vara aktiverad. Detta betyder att du kommer vara skyddad mot spammeddelanden av DALnet's spamfilter. Om du däremot inte vill ha spamfiltret igång på ditt nick kan du avaktivera det genom att sätta +P på ditt nick. För mer information besök https://www.dal.net/kb/view.php?kb=411.

3.5 +r

+r är a~utomatiskt satt och visar att ditt nick är registrerat.

När du använder kommandot /whois på en registrerad användare kommer en extra rad som visar att nicket är registrerat att synas. Detta visar att dom identifierat sitt registrerade nick.

Exempel:

MissPeanut is janice@peanutty.yummy.com * Peanut Butter is the best!
MissPeanut is on @#PeanutButter +#PeanutB
MissPeanut is on coast.fl.us.dal.net
MissPeanut has identified for this nick

3.6 +R

+R kan bli satt av vilken klient som helst och medför att en användare som inte är umode +r kan skicka ett meddelande till klientent. See del section 3.5 Detta inkluderar även meddelanden och CTCPs. Se del section 4.1

3.7 +s

Om du lägger till +s betyder detta att servern du är ansluten till kommer att skicka meddelanden och information om IRC Operatörernas kills och liknande till dig.

3.8 +S

Detta läge är inställt när du använder en säker anslutning (SSL). Det är endast av servern. En ny rad läggs till i /whois :

MissPeanut is misspeanut@dalnet * Peanut Butter is the best!
MissPeanut is on @#PeanutButter +#PeanutB
MissPeanut is on *.dal.net
MissPeanut is an IRC Operator - Server Administator
MissPeanut has identified for this nick
MissPeanut is using a secure connection (SSL)

3.9 +w

+w betyder network wide message (Meddelande över hela nätet) som skickas av IRC Operatörer till varandra. Alla användare som har +w "flaggat" kommer att kunna titta på vad de skriver till varandra. Wallops som det även kallas används för övrigt väldigt sällan nu för tiden.

4 · User Modes (IRCops Only)

Resten av "modsen" är endast användbara av IRC Operatörer.

4.1 +o

+o indikerar om en användare är IRC Operatör eller inte, detta är inte något som går att lägga till med /mode kommandot.

Kommandot som används för en IRC Operatör att "oper up" är:

/oper nickname oper password

Även om ett annat kommando används för att lägga till +o kan det forfarande tas bort med/mode kommandot.

Syntax:

/mode nickname -o

När användare är "opered" kommer WHOISen mot denna användare att se annorlunda ut. Vissa servrar kan ha modifierat deras lite men i de flesta fall ser en WHOIS på en oper ut som visas här nedan.

Exempel:

MissPeanut is janice@peanutty.yummy.com * Peanut Butter is the best!
MissPeanut is on @#PeanutButter +#PeanutB
MissPeanut is on coast.fl.us.dal.net
MissPeanut is an IRC Operator
MissPeanut has identified for this nick

Det finns inte plats och tid att förklara hur ett oper lösenord är satt och vad du som användare ska göra för att kunna bli en IRC Operatör, det som snabbt kan sägas är att det är absolut inget som vem som helst kan bli.

4.2 +O

Är en lokal IRC Operatör.

4.3 +a

+a lägger till /samode som är ett tilläggskommando för IRC Operatörer detta lägger till en extra rad på en opers WHOIS.

Exempel:

MissPeanut is janice@peanutty.yummy.com * Peanut Butter is the best!
MissPeanut is on @#PeanutButter +#PeanutB
MissPeanut is on coast.fl.us.dal.net
MissPeanut is an IRC Operator - Services Administator
MissPeanut has identified for this nick

4.4 +A

+A är även de ett tillägg hos IRC Operatörerna, detta betyder att de är Server Administratörer. De som äger servrarna eller som sköter dessa servrar blir även a~utomatiskt satta som +a

Exempel:

MissPeanut is janice@peanutty.yummy.com * Peanut Butter is the best!
MissPeanut is on @#PeanutButter +#PeanutB
MissPeanut is on coast.fl.us.dal.net
MissPeanut is an IRC Operator - Server Administator
MissPeanut has identified for this nick

4.5 +b

Detta ger IRC Operatörerna möjlighet att se "Chatops messages".

4.6 +c

+c ger IRC Operatörer möjligheten att få en notis varje gång en användare ansluter sig eller avslutar anslutningen mot servern som personen ligger på. Pga de höga användarantalet hos DALnet är detta ett kommando som väldigt sällan används.

4.7 +d

+d används för att se debug meddeladen.

4.8 +e

+e är i stort sett relaterad till DCCALLOW delen, och visar vilka dcc försk som stoppas på server nivå.

4.9 +f

+f ger IRC Operatörerna en varning så fort någon på deras server blir floodade eller att deras anslutning blir avslutat pga just överskridande floodning. Kanaler som är skyddade av den "inbyggda" floodspärren som finns kommer även pekas ut om dessa floodas.

4.10 +F

Används för att gå förbi vissa delar i IRCD'n.

4.11 +g

+g ger IRC Operatören möjlighet att se "oper globop" meddelanden. Denna "flagga" kan även läggas till för vanliga användare men det kommer inte att visa någon information. I tidigare versioner var +g "flaggan" för "global" meddelanden men detta blev ändrat när Bahamut släpptes och fungerar nu som "globops" istället.

4.12 +h

+h används oftast som ett hjälpmedel, när denna är på "flaggad" kommer IRC Operatören visas på /stats p på den server som dom är ansluta till, samt visa deras "idle" tid.

Exempel:

MissPeanut (janice@peanutty.yummy.com) Idle: 30555
PeanutButterLover (butter@loving.peanutbutter.ca) Idle: 46
2 OPERs
End of /STATS report.

4.13 +I

+I gömmer server informationen. Vilket betyder att inget om server kommer att visas på en WHOIS.

4.14 +j

+j ger dig ett meddelande om eventuella "drone" anslutningar.

4.15 +k

+k visar alla KILL meddelanden som skickas från servern, detta kan möjligvis ge en stor del spam, därför är det inte direkt något som rekommenderas.

4.16 +K

Om du lägger till +K kommer detta att visa alla KILL meddelanden från "U:lined" servrar.

4.17 +m

Rapporterar möjliga spambotar.

4.18 +n

+n ger meddelar om möjliga server routing meddelanden.

4.19 +x/X

+x/X används för "Squelch och Silent Squelch". Detta betyder att en användare tappar sina privat meddelande och liknande. användbart vid "U:lined" servra

4.20 +y

+y meddelar en IRC Operatör när en annan oper använder kommandon så som stats/links/admin etc.

5 · Avslutning

Avslutningsvis kan sägas att det finns ett stort antal olika IRCDs där ute och många av dessa kommandon är lika på dessa IRCDs men lika många kan vara olika. Alla nät har oftast deras egna inställningar.

Denna hjälp är skriven till DALnet IRCD, Bahamut, Version 1.8.* och ska inte användas som hjälp till andra IRCDs.