Netsplit Manual

Version 1.0.0


Last translated by Dr-Voodo () on 2007-04-03

Originally written by Mystro () on 2000-10-01

Please direct any comments or feedback about this document (only! no help requests!) to docs@dal.net. If you need help on issues not covered in this document, please see the information at http://help.dal.net.

Innledning

Netsplits, også kjent som nettverk splitting, som er beklageligvis en del av IRC som ikke er til å unngå. Siden IRC bruker Internett, så er IRC avhenging av Internettet's status på uansett tidspunkt. Når en tilkobling mellom to eller flere servere får et brudd (uansett grunn) så oppstår en netsplit. I dette dokumentet så vil jeg forklare hvorfor en netsplit oppstår, hvordan de løses og hva man bør og ikke bør gjøre under en netsplit.

Contents

1 · Hva er netsplits

Netsplits oppstår når tilkoblingen mellom en eller flere servere brytes med en annen server (uansett grunn). Nettverket vil da deles inn i to, separerte halvdeler. DALnet har mange servere, hvor noen er hub'er og andre er leafs. De hub'ene er tilkoblet sammen og former et nett. Hub'ene lenker sammen en eller flere servere som normalt er kalt for leafs. Når alle disse serverne er lenket sammen så har du et nettverk som kjøres hvor alle serverne er enten inndirekte eller direkte lenket sammen til hverandre.

For å best illustrere dette kan du tenke på det som et stort tre. Treet har mange grener som er alle satt sammen med hverandre. Treet har også blader som er satt sammen med en spesifikk gren. Når en netsplit oppstår, så er leaf'en og hub'en frakoblet fra resten av nettverket.

Når dette skjer, så er ikke nettverket lengre helt: men det er da to deler (eller 'sider'). En side med noen servere og en annen side med noen andre servere som ikke er tilkoblet sammen på noen måte.

Hvis dette høres forvirrende ut så bare tenk på det som et tre, hvis en gren faller, så er deler av treet enda sammen og den andre delen (som vil være grenen med alle bladene) er en annen plass. Mens de enda er en del av det samme nettverket så er de for tiden splittet og kan ikke påvirke hverandre. Her er et eksempel som kanskje får dette til å virke lettere.

Ex. #1

Hub1------------Hub2
 |        |
 |-Leaf1     |-Leaf4
 |-Leaf2     |-Leaf5
 |-Leaf3     |-Leaf6

I dette eksemplet er det 2 hub'er tilkoblet sammen og hver av dem holder 3 servere. Med andre ord, 8 servere er direkte eller indirekte koblet sammen og alt som skjer på en server skjer på de andre også.

Ex. #2)

Hub1      Hub2
 |        |
 |-Leaf1     |-Leaf4
 |-Leaf2     |-Leaf5
 |-Leaf3     |-Leaf6

Ovenfor så kan du se at hub'ene ikke lengre er koblet sammen og mens hub'ene enda holder 3 servere hver, så sender de ikke informasjon not til de 3 andre serverne.

Ex. #3)

Hub1-----------Hub2
 |       |
 | Leaf1    |-Leaf4
 |-Leaf2    |-Leaf5
 |-Leaf3    |-Leaf6

Her er begge hub'ene koblet sammen, men Hub#1 mangler dessverre en server. Denne serveren kan enda være tilkoblet men så lenge den ikke er koblet sammen med hub'en, så kan kun brukere på den serveren se hva som foregår.

2 · Hva ser brukerne

 • Når en server splitter, så vil brukere fra begge sider se andre brukere forsvinne. quit meldingen vil se omtrent ut som dette "server1.xx.xx.dal.net server2.xx.xx.dal.net", hvor server1 og server2 er serverne som splittet fra hverandre. Imidertid så kan quit meldingen variere fra klient til klient

  Ex. #1)

  Mystro (mystro@mystro.canshell.com) Quit (liberty.nj.us.dal.net vader.ny.us.dal.net)

  hvor Vader er serveren Mystro er på og liberty serveren du er tilkoblet til.

  Imidertid, så vil Mystro, på den andre siden av en netsplit se noe som dette:

  WhateverNick (someperson@someisp.com) Quit (vader.ny.us.dal.net liberty.nj.us.dal.net)

  hvor liberty er serveren du er på og Vader er serveren Mystro er på.

  (Bare en anmerkning, Vader er en hub på DALnet og tillater ikke tilkoblinger fra offentligheten, Jeg har brukt den for bare demonstrasjons

  grunner).

  Ex. #2)

  Vader----------------Hub2
   |          |
   |-Liberty      |-Leaf4
   |-Leaf2       |-Leaf5
   |-Leaf3       |-Leaf6
  

  Dette er i alt den samme tingen men lettere å forstå. Alle på liberty vil se det som at Vader forlot dem og alle på Vader vil se det som om Liberty forlot dem

 • I en sak når en nettverks splitting oppstår hvor 2 eller flere hub'er splitter, så vil folk se det som at hub'ene er serverne de er på.

  Ex. #1)

  Vader.ny.us.dal.net og Journey.ca.us.dal.netsplit. Vader holder enda liberty og Journey holder resten av serverne.

  The quit message would look something like this:

  Mystro (mystro@mystro.canshell.com) Quit (vader.ny.us.dal.net journey.ca.us.dal.net)

  og omvendt fra den andre siden.

  Ex. #2)

  En enklere måte å illustrere dette på er å tegne et diagram:

  Vader      Journey
   |         |
   |-Liberty     |-Leaf1
            |-Leaf2
            |-Leaf3
  

  I denne illustrasjonen så vil du se at Vader har splittet fra Journey. Mens Liberty er enda tilkoblet Vader, så er resten av nettverket borte. I denne saken vil jeg heller se Vader og Journey splitte enn Liberty og Journey.

 • Endelig, når serverne kobler seg til igjen, så vil du se en flom av personer komme inn og at serverne skifter moduser i kanalene som at alt blir som det var før splitten.

  Ex.

  [16:22] *** user1 (user1@blah.com) has joined #blah

  [16:22] *** user2 (user2@blah.com) has joined #blah

  [16:22] *** user3 (user3@blah.com) has joined #blah

  [16:22] *** user4 (user4@blah.com) has joined #blah

  [16:22] *** user5 (user5@blah.com) has joined #blah

  [16:22] *** liberty.nj.us.dal.net sets mode: +ovvv user1 user2 user3 user4

  Dette vil være omtrent noe som du vil se når en server kobler seg til igjen, serveren som skifter moduser i kanalen vil alltid være serveren som forlot nettverket og koblet seg til igjen.

3 · Hvordan er nett splitting løst

Dette er hvor IRC operatøren kommer inn i spillet. Så snart en netsplit oppstår, så vil en global melding bli sent ut av IRC serveren som sier at det har skjedd, hvilken server og hvorfor (read errors, timeouts osv...). Nå, motsatt av hva folk tror, IRCop'er gjør jobben deres veldig bra og går i gang med å jobbe på netsplitten'e så fort de kan. IRC operatørene vil med en gang prøve å koble de to og flere serverne til resten av nettverket. Skulle dette ikke virke, så vil de prøve å reroute serverne til andre hub'er som har C/N lines (lenke linjer som du uten ikke kan linke en server til en annen) for den serveren.

4 · Gjøre og ikke gjøre når det er en netsplit.

 • Den sikreste måten å ri gjennom en netsplit er å bare være hvor du er til serveren kobler seg til igjen.

 • Ikke prøv å koble til en splittet server for å få op i spesifikke kanaler. Først av alt så vil det være til ingen nytte siden DALnet's IRC servere ikke lar folk få op i kanaler når en netsplit pågår. For det andre, servere stiller tilbake instillingene til hvordan de var før splitten, hvor de da vil fjerne op'en din så snart nettet kommer til seg selv igjen. For det tredje, så vil du kunn oppnå en masse sinte folk som stirrer på deg, og ingen liker sånt.

 • Hvis du bestemmer deg for å skifte til en annen server, vær sikker på at du skifter til serveren hvor de fleste brukere er, og ikke en server lenket sammen til serveren du er på for tiden. Også, så vil jeg foreslå å bruke et annet økenavn i tilfelle serveren lagger og enda logger det som at du er på serveren . Selv om det er best om du gjør som jeg sa tidlige, og det er å holde deg hvor du er til alt blir normalt igjen.

 • Ikke Plag IRCop'ene hvis du ser en netsplit, fordi hvis de er aktive så har de sett det selv og hvis de ikke er aktive så er det ikke mye poeng i å plage dem i det hele tatt.

5 · Oppsummering

IRC

IRC står for Internet Relay Chat, som tillater tusenvis av brukere som meg og deg i å pratte med tusenvis av andre brukere samtidig hvor som helst i verden.

IRC operatør

IRCop, også kjent som IRC Operatør er en bruker med spesiell tilgang til IRC Server, han er der for å hjelpe til å drive serveren, fikse net splitter, ta seg av misbrukende brukere og mye mer. IRC operatører blir som oftest feilaktig sammenlignet med 'Politi' 'mIRC Politi' og mange andre ting. De er på ingen måte Politi. De er bare gjennomsnittlige mennesker som er på nettverket for å gjøre ditt opphold bedre.

Hub og Leaf

En 'hub' er en server som normalt kobler til 2 eller flere servere sammen for å forme et nett. En leaf på en annen side kan ikke koble sammen mer enn 1 server og i fleste tilfeller, så er leaf'en koblet til hub'en.

6 · Konklusjon

DALnet prøver å gjøre så mange IRCers' opphold så behagelig som mulig. Når og hvis en netsplit oppstår så vil administrasjonen (IRCop'ere og Admin'er) komme i arbeid så fort som mulig for å fikse problemet bare så at IRCers' kan ha en behagelig prat. Dessverre, så har ingen IRC nettverk gleden av å mangle netsplitter helt og holdent, og når en netsplit oppstår så er alt vi ber om at du har litt tålmodighet, ri stormen ut og kommer deg tilbake til hva du gjorde før :)