Netsplit Manual

Version 1.0.0


Last translated by Wheem () on 2006-07-11

Originally written by Mystro () on 2000-10-01

Please direct any comments or feedback about this document (only! no help requests!) to docs@dal.net. If you need help on issues not covered in this document, please see the information at http://help.dal.net.

Intoduktion

Netsplit eller nätdelning som vi även kan kallade är tyvärr en del av IRC. Eftersom IRC använder sig av blandade internet anslutningar. När en anslutning mellan två eller fler servrar bryts (av diverse anledningar) uppstår en netsplit. I detta dokument kommer vi att förklara lite mer varför netsplits existerar och hur detta problem fixas.

Contents

1 · Vad är en Netsplit

Netsplits uppstår när anslutningen mellan två eller fler servrar bryts av diverse anledningar. Detta gör då att nätverket blir delat i två olika delar. DALnet har många servrar, vissa av dessa server är något som kallas hubs (Hubbar) och vissa leafs. Dessa hubbar är ansluta till varandra i något som kan likna ett spindelnät. Dessa hubbar håller en eller flera servrar ansluta till sig, dessa kallas leafs. När alla dessa servrar är anslutna tillsammans har vi ett nätverk som är direkt eller indirekt ansluta till varandra.

För att på bästa sätt ge en bild på hur det hela se ut kan vi tänka oss ett stort träd. Varje träd har många olika grenar som sitter på stammen, på varje gren sitter det ett löv (leaf). När en så kallad Netsplit uppkommer delas en av dessa grenar eller löv från själva stammen, alltså tappar denna server anslutningen mot resterade del av nätet.

När ett sådant fenomen uppstår är inte nätet längre helt utan de delas upp i två delar (eller sidor). En del med en viss antal servrar som är ansluta till varandra och en annan del med diverse servrar på denna sida. Alltså är inte nätet längre "helt"

Om vi går tillbaka till träd bilden så är det ungefär som en gren tappar kontakten med resterade del av trädet, trädet är alltså fortfarande helt, men en gren saknas. Detta medför alltså att det finns två delar som vid det tillfället inte har någon kontakt med varandra. Detta kallas då en Netsplit. Här under följer ett exempel på hur det kan se ut.

Ex. #1

Hub1------------Hub2
 |        |
 |-Leaf1     |-Leaf4
 |-Leaf2     |-Leaf5
 |-Leaf3     |-Leaf6

I detta exempel är det två hubbar som ligger ansluta med varandra och varje hub håller 3 servrar. Med andra ord är det 8 servrar direkt eller indirekt ansluta med varandra.

Ex. #2)

Hub1      Hub2
 |        |
 |-Leaf1     |-Leaf4
 |-Leaf2     |-Leaf5
 |-Leaf3     |-Leaf6

Här ovan ser du att hub1 och hub2 inte längre är ansluta med varandra, men de håller fortfarande 3 servrar var, detta medför att det nu är två olika "nät" med 4 servrar i varje som inte kan komunicera med varandra.

Ex. #3)

Hub1-----------Hub2
 |       |
 | Leaf1    |-Leaf4
 |-Leaf2    |-Leaf5
 |-Leaf3    |-Leaf6

Här visas ett annat sätt på hur en Netsplit kan se ut, här är det alltså leaf1 som tappat anslutningen med sin hub, detta är oftast fallet när går in på en server och du inser att det bara är folket från just den servern inne.

2 · Vad du som användare ser

 • Nät en server tappar anslutingen kommer användarna att se hur folket från de andra servrarna försvinner. Meddelandet som syns när folket försvinner ser oftast ut som : "server1.xx.xx.dal.net server2.xx.xx.dal.net", där server1 och server2 är de servrar som tappar anslutningen med varandra. Denna "quit" meddelande kan se olika ut i olika klienter.

  Ex. #1)

  Mystro (mystro@mystro.canshell.com) Quit (liberty.nj.us.dal.net vader.ny.us.dal.net)

  Så här kan de se ut när två servrar splitar, du är i detta exempel ansluten till liberty.

  Mystro, som är ansluten till andra delen av "splitten" kommer att se det som exemplet nedan,

  WhateverNick (someperson@someisp.com) Quit (vader.ny.us.dal.net liberty.nj.us.dal.net)

  Detta visar alltså hur en split kan se ut från båda delar av "nätet".

  (Som en sidnotering till detta, Vader är en hub och den tillåter inte att användare ansluter till den, utan används endast som

  exempel).

  Ex. #2)

  Vader----------------Hub2
   |          |
   |-Liberty      |-Leaf4
   |-Leaf2       |-Leaf5
   |-Leaf3       |-Leaf6
  

  Detta är lika alla gånger en split uppstår, alla på liberty kommer att se att användarna på Vader quittar medan alla på Vader kommer att se att användarna på liberty försvunnit.

 • Om flera hubbar splittar samtidigt kan det se lite annorlunda ut, men ni kommer fortfarande förstå vad som hänt.

  Ex. #1)

  Vader.ny.us.dal.net and Journey.ca.us.dal.netsplit. Vader är fortfarande ansluten till liberty och Journey är ansluten till resterande del.

  Quit meddelande kommer att se ut som nedan:

  Mystro (mystro@mystro.canshell.com) Quit (vader.ny.us.dal.net journey.ca.us.dal.net)

  Samt motsatsen om du är ansluten till andra sidan.

  Ex. #2)

  En bild på hur detta fungerar:

  Vader      Journey
   |         |
   |-Liberty     |-Leaf1
            |-Leaf2
            |-Leaf3
  

  I bilden ovan ser du att Vader har splittat från Journey, medan Liberty fortfarande är ansluten till Vader. Alltså är resterande del av nätet borta. Det hade alltså varit bättre om Liberty hade delat sig med Vader än som fallet blev nu.

 • Avslutningsvis, när servrarna ansluts till varandra igen, kommer du att se en stor hög av anslutare som kommer in i kanalerna igen, detta tillsammas med att servrarna ändrar "modes" i kanalen så att allt blir som före splitten igen. Detta kan alltså orsaka en stor del "spam".

  Ex.

  [16:22] *** user1 (user1@blah.com) has joined #blah

  [16:22] *** user2 (user2@blah.com) has joined #blah

  [16:22] *** user3 (user3@blah.com) has joined #blah

  [16:22] *** user4 (user4@blah.com) has joined #blah

  [16:22] *** user5 (user5@blah.com) has joined #blah

  [16:22] *** liberty.nj.us.dal.net sets mode: +ovvv user1 user2 user3 user4

  Detta liknar hur det kan se ut när en server är åter ansluten, den server som ändrar modes i kanalen är alltid den server som tappade anslutingen och sedan åter anslöt sig till nätet igen.

3 · Hur man "lagar" en Netsplit

Det är i lägen som dessa som IRC Operatörerna börjar jobba. Så fort en Netsplit startats kommer ett globalt meddelande att skickas ut som meddelar när detta hände, vilken server och varför (errors, timeouts osv...). Det är alltså i detta läge som IRC Operatörerna hoppar in och gör sitt jobb. De kommer alltså att försöka ansluta servrarna så fort de kan, och om detta inte är är möjligt ändra så att dessa så att servern försöker ansluta sig mot en annan hub istället. Allt för att alla servrar ska vara ansluta mot nätet.

4 · Vad du kan och inte kan göra

 • Enklaste och säkraste sättet att klara en netsplit är just att stanna där du är och vänta på att servrarna ansluts igen.

 • Försök inte att ansluta till den "splittade" server för att försöka få på i specifika kanaler. Detta kommer att vara ganska meningslöst då IRC servrarna hos DALnet inte låter folk få Op (@) undertiden en server ej är ansluten. Även om så var fallet så skulle servrarna vid anslutningstillfället 0 ställas för att allt ska bli som innan splitten, vilket betyder att din Op skulle försvinna vilket som.

 • Om du känner att du vill byta server, byt till en av de som fortfarande är anslutana till själva "huvudnätet". Alltså inte en splittad server. Men det är fortfarande bäst och lättsamast om du fortsätter vara ansluten till samma server och väntar på att de ska anslutas igen.

 • Försök inte att få IRC Operatörer att hjälpa till på något sätt vid en Netsplit, är de aktiva har de redan sett vad som hänt och är de inte aktiva vid den tidpunkten spelar de ingen större roll om du försöker prata med dem.

5 · Betydelser av Ord/Namn

IRC

IRC står för Internet Relay Chat, detta tillåter tusentals personer att prata med männsikor från olika delar av världen.

IRC operator

IRCop, kalls även IRC Operatör är en användare som har access (tillgång) till servrarna på IRC nätet, dessa finns där för att förhindra och fixa Netsplits och liknande saker. IRC Operatörer är många gånger utpekade some "Poliser" men detta är inte fallet, de är vanliga användare som lägger ner en stor mängd tid för att nätet ska bli så användarvänligt som möjligt.

Hub och Leaf

En 'hub' är en server som oftast ansluter 2 eller fler servrar till varandra, detta för att skapa ett nät. En leaf är den server som användarna ansluter till. Dessa ligger anslutna just mot ovan nämda hubar.

6 · Avslutningsvis

DALnet försöker göra din vistelse på nätet så bra som möjligt. Om en Netsplit skulle hända kommer IRCopsen och Administratörerna försöka ansluta dessa servrar till varandra så snabbt som möjligt för att inte störa användarna. Tyvärr är Netsplits en sak som finns på alla IRC nät och är i de stora hela omöjlig att förhindra. Men som det skrev tidigare, ta en minut och vänta på att allt ska anslutas igen ibland kan de vara bra med en liten pa~use :)