Λίστα Πρόσβασης του NickServ

Version 1.2.1


Last translated by Gadalf () on 2003-11-07

Last revised by quen () on 2000-11-05

Originally written by quen () on 1996-02-09

Please direct any comments or feedback about this document (only! no help requests!) to docs@dal.net. If you need help on issues not covered in this document, please see the information at http://help.dal.net.

Εισαγωγή

Αυτός ο οδηγός εξηγεί πως να ελένχετε τον τρόπο και κάτω απο ποιές περιστάσεις θα μπορείτε εσείς και άλλοι να χρησιμοποιήτε το/τα nickname(s) στο DALnet. Ο "έλεγχος" που ανέφερα σας παρέχετε με μια επιλογή του NickServ που είναι γνωστή σαν "λίστα πρόσβασης" ή μέσω του να κάνετε identify στον NickServ με τον κωδικό σας κάθε φορά που κάνετε log on.

Εάν δεν έχετε διαλέξει και δεν έχετε εγγράψει (register) το nickname σας με τον NickServ, τότε θα πρέπει πρώτα να το κάνετε - διαβάσετε το Ερώτηση 1.2 "Πως κάνω register το nick μου?" στις συχνές ερωτήσεις των Services, πριν συνεχίσετε με αυτό.

Τέλος, δυο σύντομες σημειώσεις - όταν σας δίνω να πληκτρολογήσετε μια εντολή όπως

/nickserv identify κωδικός

Η εντολή θα πρέπει να πληκτρολογείτε όπως εμφανίζετε, εκτός του ότι θα πρέπει να αλλάζετε τις απαιτούμενες παραμέτρους (εδώ ο 'κωδικός') με τις κατάλληλες πληροφορίες. Για παράδειγμα, έαν στο πιο πάνω παράδειγμα, ήταν ο κωδικόσας το "apple", θα έπρεπε να πληκτρολογήσετε

/nickserv identify apple

Όταν μια εντολή ξεκινάει με το /nickserv ή το /chanserv, αυτό είναι μια συντόμευση που χρησιμοποιήτε για να κάνει πιο ασφαλή τα μηνύματα στα service. Έαν ο client που χρησιμοποιήτε δεν καταλαβαίνει την εντολή, μπορείτε να ξεκινήσετε τις εντολές με το /quote nickserv, ή με το /msg nickserv@services.dal.net.

Contents

1 · Γιατί χρειάζετε να γνωρίζετε αυτές τις πληροφορίες

Το DALnet σας ενθαρύνει να διαβάσετε αυτόν τον οδηγό γιατί:

Εάν ο NickServ σας ζητάει πάντα για τον κωδικό σας και το βαρεθείτε αυτό, τότε ΜΠΟΡΕΙΤΕ να το φτιάξετε αυτό και εδώ εξηγήτε το πως.

Έαν δεν είναι έτσι, είναι πολύ πιθανό ότι κάποιοι άλλοι που θέλουν, θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν το nickname σας. Ακόμα και αν δεν είστε παρανοικός σχετικά με τους άλλους ανθρώπους που (παριστάνουν ότι είστε εσείς), θεωρείτε ότι μπορεί να σας μπλέξουν σε προβλήματα με το να συμπεριφέροντε άσχημα με κάποιο τρόπο με το nickname σας.

Εάν η mask σας στην λίστα πρόσβασης "είναι πολύ ευρύς" και επιτρέπει πρόσβαση σε άλλους χρήστες, τότε αυτό θα μπορούσε να τους δώσει πρόσβαση στα δικαιώματα που έχετε στα κανάλια που είστε AOP, SOP, ή founder.

Μια περίληψη μπορεί να βρεθεί στο section 10, που αναλύει εν συντομία το πως να έχετε μια "σωστή" λίστα πρόσβασης.

2 · Τι είναι η λίστα πρόσβασης των nickname

Η λίστα πρόσβασης του nickname είναι ένας κατάλογος διευθύνσεων απο τις οποίες αναγνωρίζεστε σαν εξουσιοδοτημένος χρήστης ενός nickname, χωρίς να χρειάζετε να στείλετε χειροκίνητα ένα κωδικό. Αυτές μπορεί να είναι οι ακριβής διευθύνσεις ή "masks" που ταιριάζουν σε ένα φάσμα διευθύνσεων.

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους μπορεί να επιτραπεί σε ένα χρήστη να χρησιμοποιήσει ένα registered nickname.

Για να σας τους εξηγήσω, εδώ είναι μια περίληψη του τι συμβαίνει όταν κάνετε log on ή αλλάζετε ένα nickname.

 1. Ο NickServ ελένχει αν το nick είναι registered. Αν δεν είναι, τότε δεν εκτελεί περαιτέρω ενέργειες (π.χ. μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το nick).

 2. Ο NickServ ελένχει αν έχετε ένα username ή hostname που ταιριάζει με ένα απο αυτά που είναι αποθηκευμένα στην λίστα πρόσβασης του συγκεκριμένου nick. (Το username και το hostname είναι το "something@somewhere.com" μέρος της πληροφορίας που παίρνετε όταν κάνετε /whois.) Αν υπάρχει τότε θεωρήστε ένας έγκυρος χρήστης του nickname και ο NickServ δεν εκτελεί περαιτέρω ενέργειες.

 3. Ο NickServ στέλνει μια προειδοποίηση που εξηγεί ότι αν αυτό είναι το nick σας, τότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την εντολή /nickserv identify κωδικός. Σε αυτό το σημείο, δεν έχετε πρόσβαση στα memos, στα κανάλια, δικαιώματα AOP, κλπ.

 4. Εάν έχει ενεργοποιήθει η επιλογή enforce, τότε ο NickServ θα αλλάξει το nick σας σε ένα guest nick 60 δευτερόλεπτα μετά, εκτός και αν κάνετε identify με τον κωδικό σας (δείτε παρακάτω). Αν δεν είναι ενεργοποιήμενη η επιλογή enforce στο nickname, τότε σας επιτρέπετε να χρησιμοποιήσετε το nick, με τους ίδιους περιορισμούς στην πρόσβαση όπως εξηγήθηκε. (Για πληροφορίες σχετικά με το πως να ενεργοποιήσετε την επιλογή ENFORCE στο nick σας, δείτε το Services FAQ ερώτηση 1.3 "Πως σταματάω άλλους απο το να χρησιμοποιούν το registered nickname μου?")

 5. Εάν εκτελέσετε την εντολή /nickserv identify κωδικός τότε θα αποκτήσετε όλα τα δικαιώματα του nick μόλις αυτή γίνει δεκτή.

Αυτό ήταν λίγο πολύπλοκο, έτσι εδώ είναι μια σύντομη ματιά απο λίγο διαφορετική προοπτική; ένα άτομο μπορεί να χρησιμοποιεί ένα registered nickname, εάν:

 1. Η διεύθυνση τους [username και hostname] ταιριάζει με μια στην λίστα πρόσβασης.

 2. Εκτέλεσαν την εντολή /nickserv identify κωδικός.

 3. Η επιλογή Enforce είναι απενεργοποιήμενη για αυτό το nick

 4. Η επιλογή Enforce είναι ενεργοποιήμενη [σε αυτή την περίπτωση μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για 60 δευτερόλεπτα μόνο]

(Μόνο στις περιπτώσεις 1 και 2 είναι το αναγνωρίζετε το άτομο σαν "έγκυρος ιδιοκτήτης" του nickname, με πρόσβαση στα memos, να μπορεί να δει τις ρυθμίσεις του nickname και να έχει τα προνόμια του nickname σε όποιο κανάλι μπορεί να έχει. Η αλλαγή των ρυθμίσεων του nickname απαιτεί ππάντα αναγνώριση με κωδικό, περίπτωση 2.)

Μπορείτε να δείτε με αυτό ότι η "λίστα πρόσβασης" χρησιμοποιήτε για εξυπηρέτηση, έτσι για όσο χρησιμοποιήτε τον ίδιο παροχέα Internet δεν θα χρειάζετε να γράφετε τον κωδικό σας κάθε φορά που χρησιμοποιήτε το nickname σας.

3 · Πως προστίθετε ένα username και ένα hostname στην λίστα πρόσβασης?

Υπάρχουν δυο τρόποι που μπορεί αυτό να συμβεί:

 1. Το προσθέτετε μόνοι σας χρησιμοποιόντας την εντολή /nickserv access add mask (δείτε παρακάτω)

 2. Όταν κάνετε register ένα nick, η διεύθυνση που χρησιμοποιήτε εκείνη την στιγμή προσθέτετε αυτόματα στην λίστα πρόσβασης (μπορεί να θέλετε να την αφαιρέσετε; συνεχίστε να διαβάζετε)

4 · Πως να αλλάξετε την λίστα πρόσβασης του nickname σας

Εδώ είναι οι εντολές για να ελέγχετε την λίστα πρόσβασης. Πριν χρησιμοποιήσετε κάποια απο αυτές, θα πρέπει να αλλάξετε στο κατάλληλο nickname. Θα πρέπει επίσης να κάνετε identify για το nick (/nickserv identify κωδικός) πριν χρησιμοποιήσετε τις εντολές ADD και DEL.

Αφού πληκτρολογήσετε κάποια απο αυτές τις εντολές, ο NickServ θα σας απαντήσει για να σας εμφανίσει τα αποτελέσματα ή να επιβεβαιώσει ότι η εντολή σας δούλεψε.

Αν δεν πάρετε κάποια απάντηση, τότε ο NickServ είναι πιθανότατα lagged, έτσι παρακαλώ κάντε υπομονή. Αν λάβετε ένα μήνυμα σαν αυτό nickserv - no such nick/channel ή Services is currently down. Παρακαλώ περιμένετε λίγα λεπτά και δοκιμάστε μετά πάλι. τότε ο NickServ δεν δουλεύει την προκειμένη στιγμή; δοκιμάστε αργότερα.

/nickserv access list

Πληκτρολογόντας αυτή την εντολή θα σας εμφανίσει την τρέχων λίστα πρόσβασης

/nickserv access add mask

Πληκτρολογόντας αυτή την εντολή - αντικαθιστόντας την λέξη "mask" με ένα πραγματικό mask - θα προσθέσει μια "διεύθυνση mask" (δείτε αργότερα) στην λίστα ώστε οι άνθρωποι που ταιριάζουν με αυτή την mask θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν το nickname χωρίς να κάνουν identify.

/nickserv access del mask

Αν η "διεύθυνση mask" είναι ακατάλληλη, μη ασφαλής η δεν χρειάζεται πλέον, τότε μπορείτε να την αφαιρέστε απο την λίστα χρησιμοποιόντας αυτή την εντολή.

5 · Τα θετικά και τα αρνητικά του να έχει μια διεύθυνση mask στην λίστα πρόσβασης

Υπάρχουν πλεονεκτήματα σχετικά με την ασφάλεια όταν αδειάζετε την λίστα πρόσβασης, που σημαίνει ότι πρέπει πάντα να δίνετε στον NickServ τον κωδικό όταν χρησιμοποιήτε το nick. Έτσι, αν η ασφάλεια του nick σας είναι πιο σημαντική απο την εξυπηρέτηση σας, τότε αυτή την ενέργεια πρέπει να διαλέξετε.

Σημειώστε ότι ακόμα και αν κάποιος άλλος καταφέρει να χρησιμοποιήσει το nickname σας λόγο της λίστας πρόσβασης, δεν θα έχουν πρόσβαση σε ζωτικές εντολές όπως το να ρίξει το nickname ή να αλλάξει τον κωδικό. Όλες αυτές απαιτούν να κάνετε identify με τον κωδικό πρώτα.

Όμως, αν κάποιος αποκτήσει πρόσβαση με αυτό τον τρόπο τότε θα μπορούν να διαβάσουν τα memos σας και να στείλουν memos χρησιμοποιόντας το όνομα σας, όπως επίσης να κερδίσουν πρόσβαση σε ότι δικαιώματα έχετε σε κανάλια (AOPs, SOPs, κλπ). Μπορούν επίσης να κάνουν register κανάλια στο όνομα σας.

Αν αποφασίσετε ότι χρειάζετε το nickname σας να είναι ασφαλή, τότε η συνεχεία αυτού του τομέα εξηγεί πως να καθαρίσετε την λίστα πρόσβασης. Αλλιώς θα πρέπει να περάσετε στον επόμενο τομέα. Όλοι οι άλλοι τομείς απο εδώ και πέρα υποθέτουν ότι πρόκειτε να χρησιμοποιήσετε την λίστα πρόσβασης.

Για να καθαρίσετε τις mask απο την λίστα πρόσβασης, κάντε το ακόλουθο:

 1. Γράφτε /nickserv identify κωδικός (όπου "κωδικός" είναι ο κωδικός για το nick σας)

 2. Γράφτεe /nickserv access wipe

Μόλις αδειάσετε την λίστα πρόσβασης, θα χρειάζετε να κάνετε identify στον NickServ κάθε φορά που κάνετε log on στο DALnet. Για να το κάνετε αυτό, γράφετε:

/nickserv identify κωδικός

Μην δημιουργήσετε scripts που κάνουν αυτόματα identify. Είναι πολύ εύκολο να μπείτε σε κάποιο άλλο δίκτυο καταλάθος και να ξεχάσετε ότι έχετε το script που κάνει αυτόματα identify και μπορεί να υπάρχει εκεί κάποιος χρήστης που έχει για nick το "NickServ" ειδικά για να κλέβει κωδικούς. Ανάλογα με το script σας, ο κωδικός μπορεί να πάει σε αυτούς. Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι μπορεί να μοιραστείτε το script σας με φίλους και μπορεί να ξεχάσετε να αφαιρέσετε τον κωδικό απο αυτό. Αυτός είναι ένας πραγματικός κίνδυνος και έχει συμβεί σε αρκετούς χρήστες του DALnet.

Αν έχετε αδειάσει την λίστα πρόσβασης, δεν υπάρχει λόγος να διαβάσετε το υπόλοιπο του εγγράφου, καθώς θεωρεί ότι αποφασίσατε να χρησιμοποιήσετε την λίστα πρόσβασης.

6 · Επεξήγηση των Hostnames και των usernames

Για να διαλέξετε ένα mask απο μόνοι σας, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι, όταν είστε online, να εκτελέσετε ένα /whois στον εαυτό σας και να δείτε το αποτέλεσμα. Θα δείτε κάτι σαν:

ΤοNickσας is ~user@009-443.provider.com * Το μηνυμά σας
[κλπ]

ή ίσως κάτι σαν:

*** ΤοNickσας is ~user@009-443.provider.com (Το μηνυμά σας)

Το σημαντικό κομμάτι είναι το ~user@009-443.provider.com, που θα μπορείτε να το δείτε ασχέτος με τι διάταξη χρησιμοποιεί το IRC πρόγραμμα που χρησιμοποιήτε. Θα δούμε καλύτερα τα διάφορα μέρη αυτο.

Πριν ξεκινήσουμε: αν το αποτέλεσμα μοιάζει με αυτό ~user@124.45.230.123 - π.χ. τέσσερις αριθμοί και καθόλου λέξεις στο μέρος του "hostname" - παρακαλώ δείτε section 8 σε αυτόν τον οδηγό.

6.1 Το username

Το username κομμάτι στην παραπάνω διεύθυνση είναι το "~user". Στην πραγματικότητα, αυτό απο μόνο του χωρίζετε σε δυο μέρη - το "~" που δηλώνει ότι δεν έχετε ident server και το "user" που είναι το πραγματικό username.

Εκτός και αν χρησιμοποιήτε Unix ή κάποιον υπολογιστή με σύστημα VMS όπως μερικά συστήματα πανεπιστημίων ή χρησιμοποιήτε ένα απο τους μερικούς παροχείς, τότε είναι πολυ πιθανό ότι μπορείτε να αλλάξετε το username σας σε οτιδήποτε θέλετε. [Σημείωση: το mIRC αποκαλεί το username σαν 'email address'.]

Στο παράδειγμα που έδωσα, το άτομο δεν έχει αλλάξει το username απο το εξορισμού του προγράμματος που χρησιμοποιεί, που τυγχάνει να είναι το "user". Αυτό είναι πολύ κοινό, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα έξυπνη ιδέα. Θα πρέπει να διαλέξετε κάποιο άλλο username ώστε να μην έχουν όλοι το ίδιο.

(Όταν διαλέγετε ένα, θα έπρεπε πιθανότατα να διαλέξετε το username ή το όνομα του λογαριασμού που έχετε στον ISP, εκτός αν θέλετε να κρατήσετε μυστική την email διεύθυνση σας απο τους άλλους χρήστες. Αν διαλέξετε κάτι διαφορετικό για αυτόν τον λόγο, τότε βεβαιωθείτε ότι είναι μια λέξη μόνο με γράμματα και αριθμούς; το να χρησιμοποιήσετε άλλα σύμβολα μπορεί να προκαλέσει προβλήματα.)

Αν σε αυτό το σημείο αλλάξατε το username σας, θα χρειαστεί να αποσυνδεθείτε απο το IRC και να ξανά συνδεθείτε. (Είναι συνήθως καλύτερο να κλείσετε και να ξανανοίξετε το IRC προγραμμά σας.) Μετά κάντε πάλι την εντολή /whois.

Πρέπει να γνωρίζετε το "username" σας για να διαλέξετε μια σωστή mask.

6.2 Το hostname

Του παραπάνω χρήστη το hostname είναι "009-443.provider.com". Αυτό δηλώνει ότι χρησιμοποιούν τον παροχέα internet "provider.com" (τον οποίο εγώ απλά έβαλα) και αυτή την στιγμή χρησιμοποιούν το μηχάνημα ή την τηλεφωνική γραμμή του παροχέα που έχει νούμερο 009-443.

Αυτό το hostname είναι γνώστο σαν δυναμικά hostname. Τα δυναμικά hostnames περιλαμβάνουν ένα αριθμό ή ένα παρεμφερεί κωδικό στην αρχή, ο οποίος είναι διαφορετικός κάθε φορά που καλείτε στον παροχέα για να ξεκινήσετε μια Internet συνεδρία.

Κάποια hostnames (για παράδειγμα σε μια εταιρία ή ένα ινστιτούτο) μπορεί να είναι στατικά - αυτό πάει να πεί, ότι κάθε φορά που ξεκινάτε μια Internet συνεδρία, θα έχετε ακριβώς το ίδιο hostname. Μπορείτε να δείτε ποιός είστε δοκιμάζοντας, αλλά ένας γενικός κανόνας είναι ότι αν η πρόσβασή σας στο internet γίνετε μέσω κλήσης σε μια απλή εσωτερική γραμμή, τότε πιθανότατα έχετε δυναμικά hostname. Τα δυναμικά hostnames πάντα έχουν ένα αριθμό ή ένα περίεργο κωδικό στην αρχή; τα στατικά hostnames είναι συνήθως μόνο λέξεις, αλλά μπορεί να περιέχουν και αριθμούς επίσης.

Εδώ είναι μερικά παραδείγματα για στατικά hostnames:

spelt-lib.demon.co.uk

altair.dur.ac.uk

quilt.usn.blaze.net.au

puree.ugcs.caltech.edu

Και εδώ μερικά για δυναμικά hostnames:

ppp96.sagelink.net

one-pm30.norwich.net

ip022.phx.primenet.com

pc38.bgmoess-klu.ac.at

Για να μπερδευτείτε, οι στατικά hostnames μπορεί να έχουν νούμερα (π.χ cm001-13.dur.ac.uk) - αν αμφιβάλετε, να υποθέσετε ότι είναι δυναμικά.

Πρέπει να γνωρίζετε τι τύπο hostname έχετε πριν διαλέξετε μια σωστή διεύθυνση mask.

7 · Επεξήγηση των Διευθύνσεων mask

Πρώτα, μια γρήγορη σημείωση του τι δεν συμπεριλαμβάνουν οι διευθύνσεις mask. Δεν συμπεριλαμβάνουν το μέρος του nickname *! που μπορεί να το έχετε δει σε ban masks καναλιών. Δεν πρέπει επίσης να χρησιμοποιούν το ~ στην αρχή του username, που μπορεί να εμφανιστεί στην απόδοση του /whois. Αν συμπεριλάβετε κάποιο απο αυτά τα δυο, τότε πολύ πιθανόν να μην δουλέψει ποτέ η mask.

Οι διευθύνσεις mask μπορούν να έχουν δυο μορφές.

7.1 Ακριβής

Για παράδειγμα, μια διεύθυνση mask θα μπορούσε να είναι:

peter@orion.dur.ac.uk

Αυτή η mask θα επιτρέψει μόνο στα άτομα που χρησιμοποιούν τον συγκεκριμένο υπολογιστή ή τηλεφωνική γραμμή "orion.dur.ac.uk" και που το username ("email" στο mIRC) είχε τεθέι σε"peter", να χρησιμοποιούν το nickname χωρίς να κάνουν identify.

7.2 Wildcards

Τα Wildcards είναι τα σύμβολα * που μπορεί να έχετε δεί σε διευθύνσεις mask. Ένα σύμβολο * "ταιρίαζει" με οποιονδήποτε αριθμό χαρακτήρων (γράμματα ή αριθμούς), ακόμα και με κανένα.

Για παράδειγμα:

"for*"

θα ταιριάξει με τα "forest", "fortune", "for" - οτιδήποτε ξεκινάει με τα τρεία γράμματα "for".

"*st"

θα ταιριάξει με τα "forest", "best", "Bucharest" - οτιδήποτε τελειώνει με τα δυο γράμματα "st".

"f*st"

θα ταιριάξει με τα, "forest", "frost", "fst", "fast" - οτιδήποτε αρχίζει με "f" που επίσης τελειώνει με "st".

"f*s*t"

θα ταιριάξει με τα, "forest", "foresight", "frost" - οτιδήποτε ξεκινάει με "f", τελειώνει με "t" και έχει ένα "s" κάπου στο μέσον.

Αν δεν το καταλάβατε, μην ανησυχείτε; δεν χρειάζοντε συνήθως τόσο πολύπλοκα wildcards για να προσδιορίσετε μια access masks.

Μια κλασική access mask με ένα wildcard μπορεί να είναι:

CuteElf@*.netcom.com

Αυτό επιτρέπει σε οποιονδήποτε το username είναι CuteElf και που το hostname τελειώνει σε ".netcom.com", να έχει πρόσβαση στο nickname. (Μιάς και για όλους τους χρήστες της Netcom η διεύθυνση τελειώνει με ".netcom.com", αυτό δεν είναι μια πολύ ασφαλή access mask.)

7.3 Πως να διαλέξετε μια σωστή mask για τον εαυτό σας

Λοιπόν ξέρετε το username και το hostname σας και επίσης αν η διεύθυνση σας είναι στατική ή δυναμική. Τώρα τι?

Εαν το hostname είναι με νούμερα - ένα σύνολο απο 4 αριθμούς, αντί για "λέξεις" - θα πρέπει τώρα να δείτε το section 8, που εξηγεί πως να αντιμετωπίσετε την κατάσταση - αυτά τα hostnames δουλεύουν διαφορετικά απο τον κανονικό τύπο.

7.4 Αν έχετε μια στατική διεύθυνση

Η σωστή access mask για εσάς σε αυτή την περίπτωση είναι:

username@hostname

Για παράδειγμα, στην απίθανη περίπτωση που στο παράδειγμα που έδωσα ήταν μια στατική διεύθυνση, η σωστή mask θα είναι:

user@009-443.provider.com

7.5 Αν έχετε μια δυναμική διεύθυνση

Τα πράγματα είναι λίγο πιο πολύπλοκα εδώ. Βασικά πρέπει να αντικαταστήσετε το μέρος του hostname που αλλάζει κάθε φορά, με ένα *:

username@*.μέρος-του-hostname-που-δεν-αλλάζει

Για παράδειγμα, μια καλή mask για το παραπάνω παράδειγμα θα είναι:

user@*.provider.com

Αν το 009 είναι το ίδιο κάθε φορά που ο χρήστης καλεί και μόνο το 443 αλλάζει, τότε μια ακόμα καλύτερη mask θα είναι:

user@009-*.provider.com

8 · Hostnames με Νούμερα

Μερικές φορές μέρος της διευθυνσή σας μπορεί να μην εμφανίζετε σαν ένα όνομα:

username@A56.myprovider.com

αλλά σαν ένα σύνολο 4 αριθμών:

username@154.43.68.56

Το σύνολο των αιρθμών - επίσης γνωστό και σαν IP διεύθυνση - είναι στην πραγματικότητα η "πραγματική" host διεύθυνση. Το όνομα που βλέπετε κανονικά είναι απλά ένας ευκολότερος τρόπος για να διαβαστεί, ο αριθμός.

Ο λόγος που μερικές φορές το hostname σας εμφανίζετε σαν αριθμός είναι συνήθως lag μεταξύ του παροχέα σας και του IRC server που συνδέεστε. Σε αυτή την περίπτωση, ο IRC server μπορεί να μην πάρει μια απάντηση στο "name lookup" μέσα σε κάποιο χρονικό διάστημα, έτσι χρησιμοποιεί αναγκαστικά τα νούμερα.

Υποθέτοντας ότι έχετε με όνομα, αν το hostname σας τελειώνει σπάνια με νούμερα, τότε η ευκολότερη λύση είναι να αλλάξετε server η ακόμα και να επανασυνδεθείτε στον ίδιο server. Αν χρησιμοποιήτε ένα server που γεωγραφικά είναι κοντά σας, είναι απίθανο το συμβάν με τον αριθμό θα σας συμβαίνει συχνά. Δεν θα πρέπει να προσθέσετε μια IP διεύθυνση στην λίστα πρόσβασης γιατί μόνο και μόνο μια φορά το hostname σας εμφανίστηκε σαν νούμερα.

Αν το hostname πάντα ή συχνά εμφανίζετε σαν αριθμός, τότε μπορεί να θέλετε να το προσθέσετε στην λίστα πρόσβασης. Τα αριθμιτικά hostnames είναι πιο εύκολο να διευθετηθούν για την λίστα πρόσβασης.

Όπως και με τον κλασικό τύπο "ονόματος" στα hostnames, χρειάζετε να αποφασίσετε αν το hostname σας είναι δυναμικό ή στατικό; αν το γνωρίζετε ήδη αυτό απο την φόρμα του τύπου "ονόματος" hostname, τότε θα είναι το ίδιο για το αριθμιτικό hostname. Αν έχετε αριθμιτικό hostname και δεν ξέρετε τι τύπος είναι, ο μόνος σίγουρος τρόπος να το δείτε είναι να συνδεθείτε πολλές φορές στον παροχέα σας και να δείτε αν αλλάζουν τα τελευταία νούμερα (στο σύνολο των τεσσάρων). Μπορείτε να καταλάβετε ότι ένας dialup λογαριασμός θα έχει σχεδόν σίγουρα ένα δυναμικό hostname.

Αν έχετε δυναμικό hostname, πρέπει να:

/nickserv access add username@154.43.68.*

όπου το username και τα τρεία πρώτα κομμάτια αριθμών είναι αυτά που είδατε στο /whois σας και ότι το * αντικαθιστά το τελευταίο κομμάτι αριθμών.

Αν η διεύθυνση σας είναι στατική, απλά συμπεριλάβετε και τα τέσσερα κομμάτια αριθμών αντί να αντικατήστετε το τελευταίο με ένα *. Στο παραδειγμά μου, αυτό θα είναι:

/nickserv access add username@154.43.68.56

9 · Πράγματα που πρέπει να θυμάστε και συμβουλές ασφαλείας

Αν θέλετε το nickname σας να είναι όσο πιο ασφαλή γίνεται

Διαγράψτε όλες τις διευθύνσεις απο την λίστα πρόσβασης και χρησιμοποιήστε την εντολή

/nickserv identify κωδικός

κάθε φορά που μπαίνετε στο DALnet. (Δείτε section 5 αυτού του οδηγού.)

Αν έχετε στατική διεύθυνση

Αν ανήκετε στους λίγους τυχερούς με στατική διεύθυνση, θα πρέπει να έχετε ένα κατάλογο πρόσβασης με μόνο το username@hostname σας και τίποτα άλλο. Η mask στον κατάλογο δεν θα πρέπει να έχει wildcards (* σύμβολα) μιας και η διεύθυνση σας είναι πάντα η ίδια.

Διαγράψτε όλες τις άλλες masks που μπορεί να είναι στην λίστα.

Γιατί η διεύθυνση σας είναι στατική, κανείς άλλος δεν θα έχει μια διεύθυνση που θα ταιριάζει, έτσι αυτό είναι αρκετά ασφαλές; είναι απίθανο να μπορέσουν άλλοι να καταχραστούν το nickname σας.

Αν έχετε μια δυναμική διεύθυνση

Οι πιο πολλοί χρήστες έχουν δυναμική διεύθυνση, δυστηχώς. Η βασική αρχή είναι να έχεις μόνο μια mask στην λίστα, που θα επιτρέπει πρόσβαση σε όσον το δυνατό λιγότερο άτομα. Διαγράφτε οποιεσδήποτε άλλες masks.

Η mask σας θα πρέπει να περιέχει το username σας και όσον το δυνατό περισσότερο απο το hostname (όσο απο αυτό δεν αλλάζει). Για παράδειγμα, καθώς χρησιμοποιούσα την Netcom, την εξορισμού mask που έθεσε ο NickServ επέτρεψε σε οποιονδήποτε στην Netcom να μπορεί να χρησιμοποιήσει το nickname μου. (Καθώς άλλαξαν το username τους με αυτό που χρησιμοποιούσα εγώ τότε.) Κοιτόντας το hostname μου, πρόσεξα ότι μέρος αυτού αναφερόταν στο σημείο dialup που χρησιμοποιούσα και δεν άλλαζε. Έτσι αντικατέστησα την access mask ώστε να περιέχει και αυτό επίσης, που σήμαινε ότι μόνο οι χρήστες απο την Netcom που χρησιμοποιούσαν το dialup σημείο του Seattle, WA θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το nickname μου.

Όπως μπορείτε να δείτε, όταν έχετε δυναμικό IP, οι access masks σχεδόν πάντα επιτρέπουν σε μεγάλα γκρούπ ανθρώπων να χρησιμοποιήσουν το nickname σας. Αν δεν σας ικανοποιεί αυτό, τότε η μόνη σας επιλογή είναι να διαγράψετε όλες τις access masks απο την λίστα και να κάνετε χειροκίνητα identify στον NickServ κάθε φορά που χρησιμοποιήτε το DALnet.

Σημειώστε ότι αν κάποιος καταφέρει να χρησιμοποιήσει το nickname σας λόγο της λίστας πρόσβασης, δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν ζωτικές εντολές όπως του να ρίξουν το nick σας ή να αλλάξουν κωδικό. Όλες αυτές οι εντολές απαιτούν identify με τον κωδικό πρώτα. Όμως, αν κάποιος κέρδισε πρόσβαση με αυτό τον τρόπο θα μπορεί να διαβάσει τα memos σας και θα μπορεί να στείλει memos χρησιμοποιόντας το όνομα σας, όπως επίσης θα έχει πρόσβαση σε κανάλια που έχετε προνόμια.

Αν αλλάξετε παροχέα Internet

Σε αυτή την περίπτωση θα χρειαστεί να προσθέστε μια νέα διαφορετική mask για την νέα διευθυνσή σας. Μην ξεχάσετε να διαγράψετε την παλιά mask, θεωρόντας ότι δεν πρόκειτε να ξαναχρησιμοποιήσετε τον παλιό σας λογαριασμό.

Αν έχετε περισσότερους απο έναν λογαριασμούς Internet

Ίσως να θέλετε να προσθέσετε αρκετές masks, μια για κάθε λογαριασμό που χρησιμοποιήτε για το DALnet.

Μην προσθέτετε ευρύ access masks στην λίστα σας

ΠΟΤΕ μην βάζετε το *@* στην λίστα πρόσβασης ή άλλες access masks όπως *@*.net, *@*.com, *@*.uk, κλπ, που θα επιτρέψουν σε πάρα πολλούς ανθρώπους να χρησιμοποιήσουν το nick σας.

Προσπαθήστε να έχετε όσον το δυνατόν λιγότερες masks πρόσβασης

Θα πρέπει να χρειάζεστε μόνο μια mask πρόσβασης για κάθε λογαριασμό που χρησιμοποιήτε για το IRC. Κάθε mask που συμπεριλαμβάνετε θα μειώνει την ασφάλεια του Nickname σας, έτσι προσπαθήστε να έχετε περισσότερες απο αυτό το ελάχιστο.

Αν έχετε προβλήματα με άτομα που προσπαθούν να κλέψουν το nickname σας

Μερικές φορές, αν κάποιοι προσπαθούν να κλέψουν το nick σας, μπορεί να θέλετε να προσθέσετε προειδοποιήσεις για τους CSops (οι μόνοι άνθρωποι που μπορούν να επανακτήσουν κωδικούς καναλιών και nicknames που χάθηκαν) ώστε να γνωρίζουν ότι έχετε προβλήματα και να μην δώσουν τον κωδικό σε κανένα.

Αυτό δεν είναι τόσο σημαντικό στις μέρες μας γιατί το nickname σας θα έχει εγγραφη μαζί με ένα email. Οι CSops φυσιολογικά θα στείλουν τον κωδικό σε αυτή την email διεύθυνση. Όμως αν σας ενοχλεί ακόμα, μπορείτε να προειδοποιήστε τους CSops χρησιμοποιόντας "ψεύτικες" masks πρόσβασης, για παράδειγμα:

ATTENTION@dont.give.out.my.pass.to.anyone

ή

ATTENTION@only.send.my.password.by.email

Δεν θα έπρεπε να προσθέσετε αυτού του είδους "ψεύτικες" mask εκτός και αν υποπτεύεστε ότι κάποιος προσπαθεί να κλέψει το nickname σας. Αν τα συμπεριλάβετε, τότε ο CSop δεν θα δώσει τον κωδικό σε κανένα, ακόμα και σε εσάς.

Αν προσθέσετε το "only send my password by email" (στείλτε τον κωδικό μου με email) mask, μην ξεχάσετε να επιβεβαιώσετε ότι η email διευθυνσή σας έχει προσδιοριστεί για το συγκεκριμένο nickname (δείτε /nickserv help set email για περισσότερες πληροφορίες).

10 · Εν Κατακλείδη

Εδώ είναι ο γρήγορος τρόπος για έχετε μια "σώστη" λίστα πρόσβασης.

 1. Type /nickserv access list

 2. Type /nickserv access wipe

 3. Αν θέλετε το nickname σας να είναι απόλυτα "ασφαλή", σταματήστε τώρα, μην εκτελέσετε καμία αλλή. Θα πρέπει να χρησιμοποιήτε την εντολή /nickserv identify κωδικός κάθε φορά που μπαίνετε στο DALnet. (Σημείωση: Υπάρχει μια μικρή έκδοση αυτής της εντολής, /identify κωδικός, που μπορεί να βρείτε χρήσιμη.)

 4. Γράφτε /whois ΤοNickσας (αντικαθήστε ΤοNick με το nick σας). Το αποτέλεσμα θα είναι:

  ΤοNickσας is youruser@stupidnumber.hostname * Το μηνυμά σας

 5. Αν υπήρχε κάποιος αριθμός στο hostname (μετά το σύμβολο @) τότε πιθανότατα έχετε μια δυναμική διεύθυνση: γράφτε /nickserv access add youruser@*.hostname (αντικαθιστόντας το "youruser" και το "hostname" με τα πραγματικά στοιχεία απο την εντολή /whois.)

  Αν δεν υπήρχε αριθμός τότε πιθανότατα έχετε μια στατική διεύθυνση. Το αποτέλεσμα απο την εντολή /whois θα εμοιάζε με:

  ΤοNickσας is youruser@hostname

  Σε αυτή την περίπτωση, γράφτε /nickserv access add youruser@hostname (αντικαθιστόντας το "youruser" και το "hostname" με τα πραγματικά στοιχεία)

 6. Αυτό ήταν, τελειώσατε.