מדריך הסיסמאות של DALnet

Version 2.0.1


Last translated by aviv () on 2002-01-01

Last revised by FredFred () on 2003-04-14

Please direct any comments or feedback about this document (only! no help requests!) to docs@dal.net. If you need help on issues not covered in this document, please see the information at http://help.dal.net.

הקדמה

זהו שיעור בסיסי לגבי סיסמאות של כינוי או ערוץ על DALnet. מלבד הסברים לגבי פקודותיהן של הסיסמאות, מסמך זה בנוסף מסביר כיצד לבחור סיסמה טובה, ומציע עצות שונות. זה שימושי בכדי לדעת איך לבחור סיסמה טובה לא רק בשביל DALnet, אלא בכל מקום שתצטרך.

Contents

1 · פקודות הסיסמאות של NickServ ושל ChanServ

הנושא הראשון שיש לדבר עליו הוא התחביר של רישום כינוי או ערוץ על DALnet.

בכדי לרשום כינוי, הפקודה תהיה:

nickserv register Password EmailAddress/

או

msg nickserv@services.dal.net register Password EmailAddress/

שם לב: הכנסת הכינוי שלך אינה דרושה, מפאת כך ש- NickServ רושם את הכינוי שבו אתה משתמש באותו רגע שאתה משתמש בפקודה. בנוסף, תהיה בטוח להכניס כתובת דואר אלקטרוני נכונה , משום שישלח אליך דואר אישור.

אתה יכול לצפות בהוראות יותר מפורטות באתר http://docs.dal.net/docs/nsemail.html .

בכדי לרשום ערוץ, הפקודה תהיה:

chanserv register #channel Password Description/

או

msg chanserv@services.dal.net register #channel Password Description/

שם לב: תיאור (Description), הכוונה למספר מילים המתארים את הערוץ. זה יכול להיות כל דבר, וחייב להיות כלול.

אתה יכול לצפות בהוראות יותר מפורטות באתר http://docs.dal.net/docs/chanserv.html .

2 · בחירת סיסמה

ישנם מספר קריטריונים לגבי במה אתה יכול להשתמש בסיסמתך. הם כוללים:

 • הסיסמה חייבת להיות מילה אחת, ללא שום רווחים כלולים בה.

 • אתה לא יכול להשתמש בכינוי שלך בתור הסיסמה.

 • אתה לא יכול להשתמש במילה "password" בתור סיסמה.

 • הסיסמה, אורכה אינו יעלה על 64 תווים.

 • הסיסמה לא יכולה להתחיל עם נקודתיים.

 • הסיסמה לא יכולה לכלול תווים אשר קטנים מ-33 בטבלת ה ASCII (תווי בקרה).

 • סיסמאות הן רגישות לאותיות גדולות וקטנות (case sensitive), פרוש הדבר שאם את משתמש באות גדולה בסיסמה שלך, אתה צריך להשתמש באותו הדבר כשאתה מזדהה.

ישנם מספר דברים שצריך להיות מודעים אליהם כאשר בוחרים סיסמה לכינוי או לערוץ. אנו נדון עליהם בזה אחר זה:

 1. אל תשתמש בשם האמיתי שלך, כתובת, מספר טלפון או כל מידע אישי אחר בתור סיסמה. אלה הם הדברים הראשונים שמנסים בכדי לנחש את הסיסמה שלך.

 2. הוספה של מספר או אות בהתחלה או בסוף של הכינוי שלכם בתור סיסמה קצת יותר בטוח מאשר להשתמש בשמך האמיתי, אך עדיין רעיון רע בשביל סיסמה.

 3. סיסמה רצויה לא להיות באנגלית, או אפילו מילה אמיתי אם אפשרי. ישנן תוכנות אפשריות שבודקות דרך מילים במילון אם הסיסמה היא אחת מהן. כאשר ל-DALnet Services קיימת הגנה נרחבת שמונעת במידה רבה סוג זה של פריצת סיסמאות, זה עדיין רעיון טוב לסיסמה בכללי.

 4. שימוש בתבניות שונות של אותיות גדולות בסיסמה שלך יכול להפוך את תהליך פריצת הסיסמה לקשה אף יותר, היות שזה מגדיל את הסטיות השונות. לדוגמה: להשתמש ב-"Goober" זה טוב, אך להשתמש ב-"gOoBEr" אפילו יותר טוב.

 5. בנוסף לשימוש באותיות גדולות, אתה יכול גם להשתמש בתווים מיוחדים כמו תווי ה-ASCII. מובן מאליו כי תצטרך לרשום את הסיסמה מכיוון שיהיה קשה לזכור אותה.

 6. תווים בשפות אחרות, מאושרים.

 7. הסוג הטוב ביותר לסיסמה הוא מחרוזת אקראית של תווים, אבל יהיה קשה לזכור אותם כל עוד הם לא רשומים. את אתה בוחר מערך אקראי של תווים, זה יהיה הכי טוב לבחור משהו שלכאורה אקראי, אבל אומר לך משהו.

 8. קיימים משתמשים שמעונינים להשתמש בשביל כל הכינויים והערוצים שלהם באותה סיסמה. כאשר קל לזכור זאת, זה בנוסף גורם לזה להיות קל יותר למישהו לקבל גישה לכל הכינויים והערוצים שלך אם הם משיגים גישה לסיסמה אחת.

 9. בזמן שאתה כותב את הסיסמאות שלך שזה בדרך כלל מומלץ, וודא כי אתה לא מציג את הסיסמאות במקום שכולם יכולים לראות זאת, לדוגמה להציג זאת על צג המחשב שלך.

הצעות:

דרך טובה ליצור מערכת של סיסמאות היא לחשוב על משפט, ואז לקחת את האות הראשונה או השניה מכל מילה במשפט. התוצאה היא סיסמה שתראה דיי אקראית למסתכל מבחוץ, אך המשתמש יכול בקלות לזכור את זה מהמשפט והחוק שקבע לעצמו.

תמיד תשנה את הסיסמה אם אתה חושד במישהו שיכול להיות שיגלה אותה.

זה רעיון טוב לשנות את הסיסמה על בסיס קבוע.

3 · הזדהות ל-NickServ ול-ChanServ

במקרים מסוימים, תצטרך להזדהות ל-NickServ או ל-ChanServ עם הסיסמה שלך. בוודאי תרצה לוודאות כי NickServ ו-ChanServ הם מי שאתה חושב שהם. משתמשים שמתעללים וגסים ירצו לפעמים להעמיד פני NickServ או ChanServ ברשת אחרת מהרשת של DALnet, מאחר וניתן להשתמש בכינויים אלה על ידי כל אחד שם. מדריך כדי לזהות חקייני DALnet Services או חקייני IRC Operators ימצא בכתובת http://docs.dal.net/docs/ircimps.html .

וודא כי אתה שולח את הסיסמה שלך למקום הנכון על ידי אימות זה שאתה מחובר לשרת של DALnet. משם של הרשת יהיה "dal.net" בתוכו. לחץ whois ChanServ/ או whois NickServ/ , ותוודא כי תגובה תכלול "services@dal.net".

בנוסף, כדאי שתשתמש בשיטה המאובטחת של הזדהות:

בכדי להזדהות ל-NickServ, השתמש בפקודות:

nickserv identify Password/

או

msg nickserv@services.dal.net identify Password/

או

identify Password/

מדריך יותר מפורט כיצד להזדהות לכינוי שלך יכול להימצא באתר http://docs.dal.net/docs/nickserv.html .

בכדי להזדהות ל-ChanServ, השתמש בפקודות:

chanserv identify #channel Password/

או

msg chanserv@services.dal.net identify #channel Password/

או

identify #channel Password/

מידע נוסף לדבי איך להזדהות לערוצים יכול להימצא באתר http://docs.dal.net/docs/chanserv.html .

4 · אם שכחת את הסיסמה שלך

DALnet מאפשרים לך לשלוח את הסיסמה שלך לכתובת הדואר האלקטרוני. האפשרות הזאת מבוצעת בעזרת הפקודה SENDPASS.

בכדי שהסיסמה של הכינוי שלך תשלח אליך, תשתמש בפקודה:

nickserv sendpass Password EmailAddress/

בכדי שהסיסמה של הכינוי שלך תשלח אליך, תשתמש בפקודה:

chanserv sendpass #channel Founder's EmailAddress/

אנא קרא http://docs.dal.net/docs/nsemail.html#5.2 לפרטים נוספים.

אם זה עדיין לא פוטר את בעיית הסיסמה שלך אז אתה יכול לפנות ל-CSop בשביל עזרה. בכל אופן, זוהי אחריות המשתמש להשגיח על הכינוי או הערוץ שלהם. אנו נעשה את כל מה שנוכל במצב הנוכחי, אך זה לא יהיה הרבה בכל מקרה.

לפני שאתה הולך לחפש אחרי CSop בשביל עזרה לגבי הסיסמה שלך, בדוק את הדברים הבאים:

 1. האם אתה משתמש בפקודה הנכונה?

 2. האם הכינוי או הערוץ שלך? האם תוקפם פג והם נהפכו של מישהו אחר?

 3. האם אתה מקליד את הסיסמה נכון? זכור, כי הסיסמה היא רגישה לאותיות גדולות וקטנות.

אם שום דבר מהנ"ל עובד, אתה צריך לחפש את עזרתו של CSop. למצוא CSop יכול להתקיים בעזרת השיטות הבאות:

motd services.*/ ייתן לך רשימה של כל ה-CSop, אתה יכול whois/ אותם ולבדוק אם הם מחוברים.

תצטרף לערוץ #OperHelp, ערוץ העזרה של IRC Operators. לעיתים, CSops יהיו שם, או לפחות מישהו שיכול למצוא לך אחד.

בקר באתר http://docs.dal.net/docs/findoper.html

5 · איבוד הכינוי או הערוץ שלך

כינויים וערוצים, תוקפם פג לאחר 30 ימים שהם ללא שימוש. אחרי זה, הכינויים והערוצים הם קיימים לכל מי שירצה לרשום אותם.

אם פג תוקף הכינוי שלך, אז כל הערוצים שהיו רשומים לכינוי הזה - תוקפם יפוג גם.

תהיה מאוד בטוח כשאתה משתמש במחשבים ציבוריים, כמו בקפה אינטרנט. מחשבים אלה הם לא בטוחים, יכול להיות שיש עליהם ווירוס או כל תסריט אחר, שנותן לאנשים גישה לראות את הסיסמה שלך. במקרים כאלה, האדמיניסטרציה של DALnet לא תעזור לך עם הסיסמה.

לעולם אל תשתף את הסיסמה שלך עם כל אחד , מבלי להתחשב אם אתה בוטח בהם או לא. האדם השני יכול בטעות, או עם כוונה לפרסם את הסיסמה לאדם אחר. DALnet לא תעזור במקרים כאלה, גם.

אם יש לך שאלות לגבי השימוש בסיסמאות ברשת של DALnet, #DALnetHelp או #OperHelp יהיו לך שם בכדי לעזור לך.

מסמכים אחרים שאתה יכול למצוא בהם עניין הם http://docs.dal.net/docs/exploits.html , http://docs.dal.net/docs/annoy.html ובנוסף http://docs.dal.net/docs/ircimps.html .