DALnets Passord Guide

Version 2.1.3


Last translated by WizeGuy () on 2004-02-04

Last revised by Docs () on 2017-05-11

Originally written by Drakkar () on 1997-02-26

Please direct any comments or feedback about this document (only! no help requests!) to docs@dal.net. If you need help on issues not covered in this document, please see the information at http://help.dal.net.

Introduksjon

Dette er en liten guide på DALnet Nicknames (kallenavn) og kanal passord. I tillegg til å forklare passord kommandoene, forklarer den også hvordan man kan velge et godt passord, tilbyr denne veilederen også annen type råd. Det er nyttig å vite hvordan å velge et godt passord, ikke bare for DALnet, men når du måtte behøve det.

Contents

1 · NickServ og ChanServ Passord Kommandoer

Det første vi skal nevne, er syntaksen av kallenavn og kanal registreringen hos DALnets Services (tjenester).

For registrering av et kallenavn, vil kommandoen være:

/nickserv register Passord EpostAdresse

eller

/msg nickserv@services.dal.net register Passord EpostAdresse

Merknad: Du trenger ikke angi det kallenavnet du ønsker å registrere, der Nickserv registrerer det kallenavnet du bruker i det du skriver kommandoen. Også husk å angi gyldig E-Post adresse, der du vil få en bekreftelses-epost tilsendt.

Du kan få flere detaljerte instruksjoner på http://docs.dal.net/docs/nsemail.html.

For å registrere en Kanal, vil kommandoen være:

/chanserv register #Kanal Passord Beskrivelse

eller

/msg chanserv@services.dal.net register #Kanal Passord Beskrivelse

Merknad: Beskrivelse kan være en linje som beskriver kanalen. Det kan være hva som helst, men den må være inkludert.

Du kan få flere detaljerte instruksjoner på http://docs.dal.net/docs/chanserv.html.

2 · Å velge et Passord

Det er noen vilkår for hva som kan og ikke kan brukes som passord av Services. Dette inkluderer:

 • Passord må være ett ord, uten noen mellomrom inkludert.

 • Du kan ikke bruke ditt kallenavn som passord for kallenavnet ditt.

 • Du kan ikke bruke ordet “passord/password” som ditt passord.

 • Passord kan bestå av opptil 64 tegn i lengde.

 • Passord kan ikke begynne med en kolon.

 • Passord kan ikke inneholde noen skrifttegn som < 33 på ASCII kartet (kontroll tegn).

 • Passord er versalsensitive, som betyr at hvis du bruker store bokstaver i ditt passord når du registrerer, må du bruke det samme når du skal identifisere.

Det er en del ting du må ta hensyn til når du skal velge et passord for ditt kallenavn og kanal. Vi skal gå gjennom de tingene en for en:

 1. Ikke bruk ditt virkelige navn, adresse, telefonnummer eller annen personlig informasjon som ditt passord. Disse vil sannsynligvis være de første tingene som vil bli prøvd ut når ditt passord skal gjettes.

 2. Ved å legge til et tall på begynnelsen eller slutten av ditt kallenavn er litt sikrere enn å bruke ditt virkelige navn som passord, men er til tross en ganske dårlig ide. Eksempel: <Jonathon> /nickserv register Jonathon1 email@address.com.

 3. Et passord burde ikke være på Engelsk, eller et virkelig ord om mulig. Det finnes programmer tilgjengelige som vil sjekke hvert eneste ord i en ordbok for å se om passordet stemmer med en av dem. Selv om DALnet sine Services har en god ”flood” beskyttelse, som i ganske stor grad hindrer denne type passordknekking, er dette fortsatt en god ide for passord generelt sett.

 4. Ved å bruke avvekslende mønstre bestående av store bokstaver og tegn I ditt passord, vil dette gjøre det vanskeligere å gjette for de som ønsker å knekke ditt passord, siden det øker antall mulige variasjoner. For eksempel: å bruke ”Goober" er bra, men å bruke "gOoBEr" er bedre.

 5. I tillegg til å bruke store bokstaver, kan du også bruke spesielle tegn som f. eks ASCII tegn. Du må huske å legge merke til passordet enda nøyere der det vil være vanskeligere å huske på. Et eksempel vil være å bruke ½ (ALT+171) i ditt passord i motsetning til 1/2.

 6. Tegn på andre språk, slik som èc), er tillatt.

 7. Den beste form for passord vil være en tilfeldig streng av tegn, men det er vanskelig å huske på, med mindre du skriver det ned. Hvis du velger et tilfeldig sett med tegn, ville det være best om du valgte noe som virker som tilfeldig, men som egentlig betyr noe for deg.

 8. Noen brukere liker å gjenbruke sine passord på alle sine kallenavn og kanaler. Selv om dette er en løsning som gjør at det er enkelt å huske på passordet, gjør dette det samtidig enkelt for noen å oppnå tilgang på alle dine kallenavn og kanaler, hvis de først knekker et av dine passord.

 9. Å skrive ned passordet kan til tider være anbefalt, men om du så skulle gjøre det, sørg for at du ikke utstiller passordet på en Post-It lapp på skjermen din. Gjem lappen på en sikker plass.

Forslag

En god måte å forme komplekse passord på, er å tenke på en setning, og deretter fjerne den første eller andre bokstaven I setningen, enten til å begynne med, eller mot slutten. Det endelige passordet vil virke ganske tilfeldig for andre, men du kan lett huske på dette fra setningen, og denne “reglen”.

Alltid endre på passordet ditt om du mistenker noen for å ha funnet det ut.

Det er en god idé å endre passordene dine regelmessig.

3 · Identifisere til Nickserv og Chanserv

Ved en del tilfeller, om du eier et kallenavn eller en kanal, vil du måtte identifisere til Nickserv eller Chanserv med passordet ditt. Upon occasion, you will be required to identify to NickServ or ChanServ with your password. Du vil nok forsikre deg om at Nickserv og Chanserv er hvem du tror de er. Misbrukende brukere vil noen ganger late som om de er Nickserv eller Chanserv på andre nettverk enn DALnet, siden disse kallenavnene kan bli brukt av hvem som helst. En guide på å oppspore DALnet Services eller IRC Operatør imitator finner du på http://docs.dal.net/docs/ircimps.html.

Vær sikker på at du sender passordet ditt til riktig plass ved å verifisere at du er på en DALnet server. Servernavnet vil ha ”dal.net” i seg. Skriv /whois ChanServ eller /whois NickServ, og vær sikker på at svaret sier "services@dal.net".

Vær også sikker på å bruke sikre metoder når du skal identifisere til Services:

For å identifisere til Nickserv, bruk:

/nickserv identify Passord

eller

/msg nickserv@services.dal.net identify Passord

eller

/identify Passord

En mer detaljert guide på hvordan å identifisere for kallenavn finner du på: http://docs.dal.net/docs/nickserv.html.

For å identifisere til Chanserv, bruk:

/chanserv identify #Kanal Passord

eller

/msg chanserv@services.dal.net identify #Kanal Passord

eller

/identify #Kanal Passord

Videre informasjon på hvordan identifisere for kanaler finner du på: http://docs.dal.net/docs/chanserv.html.

4 · Hvis du glemmer ditt passord

DALnet lar deg få sende ditt passord til din epost adresse. Denne opsjonen er implementert gjennom SENDPASS kommandoen.

For å få passordet til ditt kallenavn sendt til deg, bruk:

/nickserv sendpass Kallenavn EpostAdresse

For å få passordet til din kanal sendt til deg, bruk:

/chanserv sendpass #Kanal Grunnleggerens EpostAdresse

Vennligst les http://docs.dal.net/docs/nsemail.html#5.2 for ytterligere detaljer.

Hvis dette fortsatt ikke løser ditt passord/eierskap problem, kan du da kontakte en Csop for hjelp. Likevel, det er en brukers ansvar å se etter alle kallenavn og kanal passord. Vi vil gjøre hva vi kan i slike situasjoner, men det trenger ikke å være mye i hvert tilfelle.

Før du ser deg omkring etter en Csop for å hjelpe deg med ditt passord, sjekk følgende ting:

 1. Bruker du den korrekte kommandoen?

 2. Er dette kallenavnet eller kanalen din? Har den forfalt, og blitt registrert av noen andre?

 3. Skriver du inn det korrekte passordet? Husk, passord er versalsensitive.

Hvis ingenting av det som er nevnt ovenfor fungerer, kan du søke etter hjelp fra en CSop. Du kan finne en CSop ved å bruke følgende metoder:

/motd services.* vil gi deg en liste over alle CSops tilgjengelig. Du kan bruke /whois for å sjekke om de er online.

Slutt deg til #OperHelp, IRCOp hjelpekanalen. Ofte vil en CSop være der, og om ikke, i det minste noen som kan finne en.

Besøk http://docs.dal.net/docs/findoper.html

5 · Tap av dine Kallenavn og/eller Kanaler

Vi har endret måten vårt utløpssystem for kallenavn fungerer. Fra og med i dag, vil kallenavn ikke lenger utløpe etter 30 dager. I stedet blir de merket som "Inaktiv".

Vennligst sjekk https://www.dal.net/news/shownews.php?id=137 for mer informasjon.

Hvis kallenavnet ditt ble bedt om, og de fullfører det, vil alle kanalene som er registrert til det kallenavnet, også utgå, med unntak av at det er en etterfølger å overta. http://docs.dal.net/docs/chanserv.html#11.16

Merk: Endrede tjenester for ikke å utløse identifiserte brukere på nett, selv om de ikke identifiserte i 30 dager. Merk at du må bruke kallen regelmessig mens du blir identifisert for å beholde den registrert. Tjenester vil holde kallenavn du ikke bruker og identifiserer ikke for i 30 + dager, men som "Inaktive" kallenavn.

Aldri del ditt passord med noen, uavhengig av om du stoler på dem eller ikke. Den andre personen kunne ved et uhell, eller med vilje gi passordet til en annen person. DALnet vil ikke hjelpe under slike situasjoner heller.

Hvis du har noen spørsmål angående bruk av passord på DALnet, så står #DALnetHelp eller #OperHelp tilgjengelige for å svare på dine spørsmål.

Noen andre hjelpedokumenter som kan være av interesse er http://docs.dal.net/docs/exploits.html, http://docs.dal.net/docs/annoy.html og http://docs.dal.net/docs/ircimps.html.