DALnets Dokumentation Projekt
länkar
  • Detta är DALnets hemsida. Administrativ information, DALnets nyheter samt procedurerna för att köra en egen Application Server.
  • Denna sida skapades för de DALnets användare som har  registrerat sitt nick. DALnet ger dig dessutom en hemsida och e-post.
  • Nyttiga  verktyg såsom informationstjänster samt allmänna bestämmelser finns listade här.
  • Denna webbplats ger information om akill- och abuse-bestämmelserna.
  • Bahamut är DALnets IRC deamon (IRCd). Teknisk  information och nya ircd-utsläpp är listade på den här webbplatsen.  • 3168a8ab-1bcf-41ba-a65d-762b1336fdca
    3168a8ab-1bcf-41ba-a65d-762b1336fdca