The DALnet Documentation Project
الفهرس

הפרוייקט הזה נוצר על מנת לעזור למשתמש עם ההבנה של מהי הרשת של DALnet וכיצד היא עובדת.


(מסמכים הנוגעים באבטחה באינטרנט וברשת של DALnet)
(מספר עצות ושיטות למשתמשים החדשים ברשת של DALnet)
(כל מה שאתה צריך לדעת לגבי IRC Operators ועוד)
(עזרה בניהול כינויים - NickServ)
(עזרה בניהול ערוצים - ChanServ)
(כיצד תזכירים עובדים - MemoServ)
(מסמכים שעוסקים ב-bots וב-netsplits)
(החברים בקבוצה שלנ)
(רשימה של אתרים אחרים של הרשת)
(עדוכנים, פרוייקטים, חדשות)
(Filesdone list)
(Services Files list)
(List of DALnet Translators)
(מעצבי האתר)


לכל הצעה כלשהי, אנא שלח לנו דואר אלקטרוני. בבקשה לא לשלוח דואר עם בקשות לעזרה!
אנא שם לב כי כל המסמכים יכולים להראות בגרסת הטקסט באתר ה FTP של הרשת.


3168a8ab-1bcf-41ba-a65d-762b1336fdca