Το έργο τεκμηρίωσης DALnet
Νέα των Εγγράφων
ρχεία τεκμηρίωσης ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:
[Arabic - English - French - German - Greek - Italian - Malaysian - Portugues - Romanian - Russian - Spanish - Swedish - Turkish - Urdu]
DALnet Services Απαντήσεις και αρχεία βοήθειας:
Up to date : [Arabic - English - French - German - Indonesian - Swedish - Malaysian - Russian - Portuguese - Urdu - Spanish - Italian - Romanian]
Μετάφραση εγγράφων DALnet:
90% to 100% Updated : [Arabic - English - German - Urdu - Bosnian ]
Εργασία σε:
[Arabic - German and more]
Αναζητούν μεταφραστές για:
[Azeri - Bosnian - Danish - Hebrew - Hindi - Hungarian - Indonesian - Lithuanian - Norwegian - Swedish and more]
Προτεινόμενοι σύνδεσμοι
Παρακολούθηση όλων των ολοκληρωμένων και ενημερωμένων αρχείων Εγγράφων
Παρακολούθηση όλων των ολοκληρωμένων και ατελών αρχείων Υπηρεσιών
Οι επίσημοι μεταφραστές του docs.dal.net
DALnet AUP επισκεφθείτε τη σελίδα
Ελέγξτε το θέμα #DocsTeam για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ενημερώσεις!
3168a8ab-1bcf-41ba-a65d-762b1336fdca