The DALnet Documentation Project
Säkerhet

Dessa dokument skapades för att hjälpa användarna på DALnet att säkra upp sina datorer från intrång från internet och speciellt från DALnet (personifiering, virus, trojaner, etc.).


  • Säkra upp Windows mot trojaner
  • DALnets lösenordsguide
  • Services- och IRCOppersonifiering


  • 3168a8ab-1bcf-41ba-a65d-762b1336fdca