Uvod u banovanje

Verzija 1.2.4


Zadnji put preveo SarajMan () dana 2006-02-22

Zadnji put pregledao PJKevin () dana 2005-05-12

Napisao Aysmonte dana 1997-03-03

Molim vas bilo kakve komentare ili sugestije o ovom dokumentu saljite (samo bez zahtjeva za pomoc!) na docs@dal.net. Ako trebate pomoc o temama koje nisu ovdje pokrivene, molim vas posjetite http://help.dal.net.

Uvod

Kanal banovanje je restrikcija za jednog korisnika da ponovo uđe na taj kanal. Banovanje je veoma jednostavno za shvatiti i glavna tema ovog dokumenta će biti baš to.

Zapamtite, da bi ste mogli da banujete morate biti kanal operator (imate ispred svog nika znak "@"). Samo operatori na kanalu mogu dodati ili brisati ban.

Ako ste operator na kanalu veoma je važno da znate kad treba dati ban, ali i skinuti nekome ban. Ja ću pokušati da što jednostavnije to objasnim. Najbolje bi možda bilo kada biste par puta prošli ovaj dokument, ne samo da pročitate, već i da shvatite i da zapamtite sve informacije. Kao i uvijek ima više načina na koje stvari rade, ali ja ću pokušati da obradim način na koji radi većina IRC klijenata.

Trebao bih da naglasim da ovi banovi su povezani i sa Akick(a~uto kick). Akick je jednostavno stalni ban , jer kad taj korisnik pokuša da uđe ChanServ ga sam izbacuje. Samo Sop-ovi(super operatori) i vlasnik kanala imaju mogućnost da dodaju ili brišu akick sa liste.

Sadrzaj

1 · Šta je kanal ban i kad koristiti jedan?

Ban je jedan od modova kanala koji spriječava korisnika sa određenom identifikacijom (userime, hostime, nick) da uđe na kanal. Ako su na kanalu, a tek dobili ban to ih spriječava da pričaju (slično +m kanal modu) ili ako mjenjaju nick. Ova opcija je poznata kao +btiho.

Banovi za svaki kanal su naravno različiti, i svaki kanal i drugo ban listu. Svi trenutni banovi će nestati ako kanal se isprazni. Kanal banovi mogu biti samo stavljani od strane kanal operatora. Moram i to reći bez obzira na to da li je kanal prazan korisnik sa akickom neće biti izbrisan sa liste.

Kad biste trebali koristiti ban? E pa to je do vas, kao kanal operatora. Ban bi trebalo davati onom korisniku koji stvara nevolju na kanalu. To bi moglo biti: flod kanala ili je nepristojan. Ali to ne znači da će samo tada ban biti stavljen. Na kanalu možete dobiti ban iz mnogo razloga.

Također kanal operatori imaju pravo da banuju koga god hoće i iz razloga koji hoće. Kao kanal operatori oni moraju da slušaju naredbe vlasnika kanala. Zamišljajte to kao svoju kuću. Ako ste vi vlasnik te kuće vi imate pravo da izbacite bilo koga iz svoje kuće, a možete da smislite milion razloga zašto ste ga izbacili.

Neki kanali imaju pravila kojih se drže, ko prekrši određeno pravilo dobiva ban. Kada postanete kanal operator provjerite sa vlasnikom kanala da li imaju neka pravila koja se moraju poštovati, a da za njih već niste znali.

2 · Šta trebate znati da bi ste dali ban?

Da biste stavili ban morate znati adresu tog korisnika, a možete je saznati putem WHOIS komande.

U slučaju da je korisnik promjenio nick možete koristiti komandu WHOWAS. Ova komanda se može koristiti odmah poslije mjenjanja nick ili ako je korisnik otišao sa IRC-a. Server ne može da dugo pamti ko je bio taj i taj stoga imate 1 minutu kada neko promjeni nick ili se diskonektuje, ako želite da koristite ovu komandu.

Ja ću koristiti nick Spike u sljedećim primjerima. Da primjenite Whois komandu na nick "Spike", kucat će te:

/whois Spike

Zavisno od toga koji IRC klijent koristite dat će vam odgovor nalik ovom dole:

*** Spike is AMO@cs1p1.ipswich.gil.com.au Spike@dal.net
*** on channels: @#gryphons
*** on irc via server cin.il.us.dal.net

Kao što vidite dosta informacija nam je dato, uključujući: korisničku adresu, kanale na kojima je korisnik trenutno, koji IRC server koristi, i ostali detalji kao npr. ako je korisnik odsutan(away) itd. Appendix A). Informacija koju mi trebamo je ustvari u prvoj liniji:

*** Spike is AMO@cs1p1.ipswich.gil.com.au Spike@dal.net

Ova informacija se ustvari sastoji od:

nick!userid@ISP.domain.država

ISP.domain.država je isto host ili domain.

S vremena na vrijeme viđat ćete neke čudne adrese, ali sve se ustvari sastoje od istih dijelova kao i ova ovdje. Vi možete banovati bilo koji nick, userid i domain zavisno od toga koji nivo bana želite da iskoristite. Ovo će biti pojašnjeno u daljem tekstu.

'!' odvaja userid od nicka. Userid i nick mogu biti isti. '@' odvaja userid od hosta.

Ja ću u par primjera dati od najlakšeg do najtežeg bana. Na vama je da odredite jačinu bana za određeno djelo itd. Kod banova je važno istaći da će se nakon nekog perioda sami izbrisati.

Također postoji mogućnost da "naletite" na Vhost(virtual host), koji je pretežno izrađen samo za IRC.

Tako možete se u nekom slučaju sresti i sa ovakvom adresom:

*** Spike is god@dancing.with.wolves.in.moonlight.net Hey hey!
*** on channels: @#faqsfordalnet
*** on irc via server shiva.va.us.dal.net

U ovom slučaju treba se naglasiti da postoji još ovakih hostova, jer ljudi koji prave Shell prave hiljade i hiljade ovih hostova za svoje korisnike. Zato se preporučuje za ovakve osobe samo da se stavlja ban na userid ili na nick ako je registrovan.

3 · Kako postaviti ban

U svim primjerima za ban ja ću koristiti <#kanal> kao kanal gdje bi se ban trebao staviti. Provjerite dobro dok kucate mod komandu da ne pogriješite kanal <#kanal>.

Napomena: Neki IRC klijenti imaju različite komande. MODE komanda korištena ovdje radi sa svim IRC klijentima.

Da banujete određeni nick koristili biste komandu:

/MODE #kanal +b Nick

ili puni ban

/MODE #kanal +b Spike!*@*

Pravi ban bi izgledao ovako:

/MODE #Gryphons +b Spike!*@*

Ovo govori svim IRC serverima da sve osobe sa nickom Spike ne mogu da uđu na kanal #Gryphons. Treba također reći da banovi ne izbacuju korisnike sa kanala. Samo će ih spriječiti da mjenjaju nick i da pričaju na tom kanalu, ali će ostati na kanalu i primati sve poruke tog kanala sve dok kanal operator ne odluči da ga izbaci.

Ovaj ban se rijetko koristi s obzirom na to da korisnik ako promjeni nick može ući na kanal. Ali ima ovaj ban nekih kao npr. ban osobe sa nekim vulgarnim nikom.

Ovaj ban je prilično koristan, tj. ove vrste banova. "wider" (ban koji pokriva više varijacija adresa, AMO@cs1p1.ipswich.gil.com.au je specifično, (narrow) AMO@*.gil.com.au više orjentiran na ISP-a, a malo bolji ban bi bio:

/MODE #kanal +b *!User@ISP.domain.država

Za one korisnike koji koriste Vhostove možete da pokušate da banujete njihov userid(ident):

/MODE #kanal +b *!userid@*

Dakle iz primjera na početku teksta (Spike is god@dancing.with.wolves.in.moonlight.net), komanda bi izgledala ovako:

/MODE #kanal +b *!god@*

Ipak, ako su ponavljani identi, tj. ako više korisnika koristi taj ident onda je preporučljivo da uradite "IP Block". Treba da znate da biste tako spriječili sve korisnike koji koriste vhostove te kompanije.

Prov što treba da uradite jeste da saznate IP Block:

/DNS hostime

Hajde da ovo uradimo u praksi sa primjerom od ranije dancing.with.wolves.in.moonlight.net. Ako ste ukucali onu gore komandu dobili bi ste nešto slično ovome:

Looking up dancing.with.wolves.in.moonlight.net ..
Resolved dancing.with.wolves.in.moonlight.net to 222.666.999.555

I pomoću ovoga smo saznali da je IP tog korisnika 222.666.999.555. To bi značilo da se ostali korisnici skrivaju na tom broju 222.666.999. Da bismo napravili IP Block kucat ćemo sljedeće:

/MODE #kanal +b *!*@222.666.999.*

Ako još imate problema sa Vostovima onda biste trebali potražiti pomoć na kanalima: #dalnethelp, #irchelp, #operhelp i #bosnahelp.

Mnogo normalniji ban bi izgledao ovako:

/MODE #kanal +b *!*@ISP.domain.država

"*!*" govori serveru da nepošta nikoga sa tim nickom i userid na taj kanal.

Da biste sriječili osobu još efikasnije da ne ulazi na kanal:

/MODE #kanal +b *!*@*.ISP.domain.država

Ovo bi značilo da želite da banujete sve nikove i userid sa ordeđenog ISP-a.

Naravno ako želite da banujete čitavu državu da ne može ući na kanal imamo sljedeće komande:

/MODE #channel +b *!*@*.domain.država
/MODE #channel +b *!*@*.država

Sa ovim vrstama bana vi ćete banovati dosta osoba koje to i ne zaslužuju stoga smatram da ne treba ovaj ban koristiti osim u nekim situacijama u kojim je to krajnje potrebno.

Dobra je ideja da provjeravate svoje ban liste s vremena na vrijeme:

Nick1!userid1@NewISP.NewDomain.COUNTRY

Nick2!userid2@OldISP.OldDomain.COUNTRY

Sada da kažemo da je ban bio na nick i userid

*!*@NewISP.NewDomain.COUNTRY

*!*@OldISP.OldDomain.COUNTRY

Mogli biste i ovo uraditi

*!*@*ISP.*Domain.DRŽAVA

da porijete obadvoje.

Preporučuje se da ban listu redovno uređujete, tj. da resetujete s vremena na vrijeme. I da znate da DALnet dozvoljava maksimum od 200 banova.

Također možete koristiti i "screw" banove, to su banovi u kojima pokrivate dio ISP ili domain sa "?":

*!*@New1ISP.Domain.DRŽAVA

*!*@New2ISP.Domain.DRŽAVA

Za ban će te upisati ovako:

/MODE #kanal +b *!*@New?ISP.Domain.DRŽAVA

Zapamtite to da "?" radi samo za jedan karakter, pa ako ste htjeli da zablokirate više karaktera morali ste kucati "*". Other variations are possible of all these bans. Evo jednog primjera na kojem skrivamo državu:

Nick1!userid1@ISP.DOMAIN.net

Nick2!userid2@ISP.DOMAIN.com

Za ban će te upisati ovako:

/MODE #kanal +b *!*@ISP.Domain.*

ima i ban da pokrijete sve, ali ovaj ban nije previše koristan. Ipak mislim da vi nećete imati potrebe da stavljate takav ban. Za nekoga stavljanje bana je prava mora, jer ne zna kako to da radi nadam se da kada vi pročitate ovaj dokument moći ćete da ga obučite. Također preporučujem Brzi uvod u banovanje, sekcija" 7 kasnije u ovom dokumentu.

Postoje i druge konfiguracije banova kao što su:

/MODE #kanal +b *!*user@*.isp.net

ali nije potrebno da znate ove druge sad zasad. Ako vidite neki ban koji je neki korisnik uradio, a vi ga prije niste vidjeli poželjno je da njega pitate kako je to uradio i tako to. Također pazite šta pišete *!*user@*isp.net je skroz drugačije od *!*user@*.isp.net , stoga pazite kada banujete.

Doći će i vrijeme kada ćete doći i do onih korisnika koji imaju brojeve na mjesto hosta.

Treba naglasiti da svaki host ima svoju IP adresu (kao što smo vidjeli u našem primjeru sa Vhostovima). Ako nekoga banujete (IP adresu) on može pokušavati poslije da se vrati sa svojim hostom, ali neće uspjeti.

Kao što znate u IP adresi umjesto slova pišu brojevi. Za jednog korisnika će biti ista IP, ali za ostale će biti različita, i zapamtite da svaki korisnik ima drugu IP adresu, stoga ako želite da banujete sve korisnike tog ISP-a kucate:

/MODE #kanal +b *!*user@254.253.252.*

Možete postaviti i ban na određeno vrijeme, što znači da će postavljeni ban biti a~utomatski izbrisan nakon određenog vremena koje vi odredite. Na primjer, ako želim da banujem nick Begi na 20 sekundi sa #Bosnia, kucao bi:

/ban -u20 #Bosnia Begi*!*@*

Također imamo komandu ban kick koja je bolja nego kucati 2 komande. Na primjer, ako želim ban kick nick Begi, kucao bi:

/ban -k #Bosnia Begi razlog

Ova komanda stavit će ban na njegovu IP adresu/host i ujedno će ga izbaciti sa kanala.

4 · Brisanje i modifikacija ban liste

Brisanje bana je veoma lagano za razliku od davanja bana. Prvo morate znati ban masku koju želite da brišete sa liste. Ovo možete riješiti pomoću ove komande:

/MODE #kanal b

Drugi klijenti, kao npr. mIRC, sve što treba da uradite jeste da kliknete dvaput u praznom prostoru kanala(gdje pišete tekst) i dobit ćete listu banova.

Kada ste vidjeli ban listu nađite ban masku koju želite da izbrišete i kucajte onda ovo:

/MODE #kanal -b banmaska

Treba da znate ako vaš kanal više ne postoji, ili ako svi korisnici napuste kanal tada ban lista neće postojati i morat će biti ponovo pravljena kada ponovo dođete na kanal.

5 · Pojednostanivljanje banova

Ponekad želite da zadržite napolju specifične nickove koji su korišteni od strane spambotova, koji udju sa "normalnim" imenom, pa ako želite da postavite nick ban a da ne morate postaviti 100 banova evo primjera kako da to uradite:

5 korisnika sa različitih IP/hostova udju na #Bosnia sa nickovima Bosnia521, Bosnia522, Bosnia523, Bosnia524 i Bosnia525. Umjesto stavljanja 5 banova na njihove hostove, pojednostavit ćete ban stavljajući nick ban koristeći "wildcard". Dakle ukucat ćete sljedeću komandu:

/mode #Bosnia +b Bosnia???!*@*

i ova komanda držati će ih van kanala. Problem je ako koriste manje ili više od 3 karaktera poslije nika, pa ova komanda neće koristiti. Pa ćete morati da postavite veći ban da ih zadržite napolju. Znači bit će postavljena sljedeća ban maska:

/mode #Bosnia +b Bosnia*!*@*

koja neće dozvoliti ulazak na kanal sa nickom Bosnia bez obzira na broj karaktera poslije nika. Ali, ako imate prijatelja koji možda bude zahvaćen ovim banom, pr. dalbosnia, morat ćete staviti masku izuzeća. Možete ovdje pročitati o modu sekcija" 8 da saznate kako da postavite masku.

6 · Ostali DALnet servisi

DALnet koristi ChanServ da traži registrovane kanale i naravno da ih registruje. I kada dodate Akick na hostime, ChanServ provjera korisnike koji ulaze na vaš registrovan kanal. Kada uđe korisnik sa hostimenom sa Akick liste uđe na kanal, ChanServ ga odmah izbacuje i stavlja bna na taj host i sprječava ga da ponovo uđe.

Da dodate Akick na kanalu, prvo kanal mora biti registrovan , drugo morate imati najmanje SOP da biste mogli dodati ili brisati sa Akick liste. SOP je ustvari kanal Super operator, za više informacija koristite ovu komandu /ChanServ help SOP.

Napomena: Neki klijenti neće dozvoliti da koristite /ChanServ. Ako je to i kod vas slučaj kucajte /msg ChanServ@services.dal.net umjesto one gore komande. Još jedna napomena je ta da je ona gore komanda koju sam dao na engleskom.

Komanda da dodate Akick je:

/ChanServ AKICK #kanal ADD nick ili host ime(maska)

Više informacija na engleskom možete saznati na: http://www.dal.net/services ili od ChanServ Help sistema:

/ChanServ Help AKICK

Akick ostaje sve dok ga neko ne izbriše, zato je važno da je neko održava i briše ono što više nije potrebno.

7 · Brzi uvod u banovanje

  1. Odlučite koji želite da stavite ban: kratkoročni ili dugoročni.

  2. Prikupite informacije o korisniku koristeći /WHOIS komandu ili /WHOWAS komandu

  3. Ako je ban kratkoročni onda preporučujem: nick!*@* ili *!userid@*

  4. Ako je ban dugoročni onda preporučujem: *!*@*.host

  5. Prekontrolišite da li ste dobro postavili ban i pazite da ne spriječavate previše korisnika da uđu na kanal.

  6. Ako ste stavili kratkoročni ban, ne zaboravite da ga izbrišete za, recimo 10 minuta.

8 · Mod izuzeća (+e)

+e ili mod izuzeća prvi put se pojavio u Bahamut 1.8.*. Funkcija ovog moda je da dozvoli nekome ko je banovan sa kanala bez razloga. Na primjer, ako postavim ban na masku *!*@219.94.* na #Bosnia ali zelim da dozvolim svom prijatelju Big-BL čija maska je Big-BL!kluv@219.94.25.63 da udje na kanal, kucao bi sljedeće izuzeće:

/mode #Bosnia +e Big-BL!kluv@219.94.25.63

koje će dozvoliti Big-BL da uđe na kanal. Mod izuzeća također je koristan ako želite da banujete specifični host/domenu/ISP ali želite određenim ljudima da uđu. Za više informacija o modu izuzeća, možete pročitati u dokumentu o modovima na ovom linku http://docs.dal.net/docs/modesba..

Appendix A · IRC komande

A.1 /mode komanda

/MODE #kanal +b *!*userid@ISP.domain.država

/MODE

ovo govori serveru da će te izvršiti neku modifikaciju kanal ili korisničkog moda.

<#kanal>

informiše server da mjenjate mod imenovanoh kanala.

+b

informiše server koju mod promjenu da izvrši. U ovom slučaju da stavi +b (ban mod)

*!*userid@ISP.domain.država

je ban maska. Maska koju će server spriječiti da dođe na taj kanal.

Puni opis svih kanal i korisničkih modova možete naći na http://docs.dal.net/docs/modesba.html.

A.2 /whois komanda

ircII primjer /whois ispisa

*** Spike is AMO@cs1p1.ipswich.gil.com.au Spike@dal.net
*** on channels: @#gryphons
*** on irc via server cin.il.us.dal.net
*** Away:"Čitam mail, ostavi poruku javit ću se"
*** Spike is an IRC Operator
*** Spike has been idle 3 minutes

Četvrta, peta i šesta linija može, a i ne mora biti prisutna. Sve zavisi od toga na kojem ste serveru i koju su vam osobni modovi namješteni.

Prva linija WHOIS ispisa govori nam korisnikovu adresu, koja uključuje korisnički ID(userid-AMO), korisnički host(cs1p1.ipswich.gil.com.au), i korisničko pravo-IRC ime(Spike@dal.net).

Druga linija informiše nas na kojim kanalima je korisnik(Spike), ispred kanala ima znak #, a ako je prisutan znak @ znači da je taj korisnik operator na tom kanalu.

Treća linija nam govori pomoću kojeg servera se konektovao na IRC(DALnet).

Četvrta linija je away(odsutan) poruka, informiše druge korisnike da ta osoba trenutna nije prisutna, i obično napiše razlog svoje odsutnosti.

Peta linija nas informiše da je korisnik IRC Operator. Inače ako niste IRC Operator ove linije neće biti u vašem WHOIS-u.

Šesta linija nas informiše koliko je prošlo, a da korisnik nije bio aktivan. Ako ste na istom serveru sa tim korisnikom pojavit će vam se koliko je bio "idle". Ako ste na različitim serverima onda morate kucati /WHOIS nick nick dakle dva puta morate kucati nik da biste dobili njegovo idle vrijeme.

Drugi primjeri WHOIS komande:

*** Spike is AMO@203.1.72.142 Spike@dal.net
*** on channels: @#gryphons
*** on irc via server cin.il.us.dal.net
*** Away:"Čitam mail, ostavi poruku javit ću se"
*** Spike is an IRC Operator
*** Spike has been idle 3 minutes

Appendix B · Terminologija

IRC Klijent

IRC program koja vam dozvoljava da se konektujete na IRC server.

IP Adresa

Unikatni skup brojeva, pokazuje preko kojeg ISP-a je korisnik konektovan i ako korisnik radi nešto ilegalno lako ga je uloviti pomoću IP-a. IP znači - Internet protokol

ISP

Internet Service Provider. Kompanija koja omogućava korisnicima da se konektuju na Internet.

Telnet

Program koji ti omogućava da se konektuješ na drugi kompjuter na Internetu.