Kanal i korisnički modovi

Verzija 1.3.6


Zadnji put preveo SarajMan () dana 2006-01-22

Zadnji put pregledao Documentation Team () dana 2018-04-29

Napisao LadyDana () dana 2000-10-28

Molim vas bilo kakve komentare ili sugestije o ovom dokumentu saljite (samo bez zahtjeva za pomoc!) na docs@dal.net. Ako trebate pomoc o temama koje nisu ovdje pokrivene, molim vas posjetite http://help.dal.net.

Uvod

Pomoću ovog dokumenta znat ćete da koristite sve kanal i korisničke modove, koje podržava DALnet IRCd(daemon). DALnet IRCd se zove Bahamut. Više informacija o Bahamutu možete saznati na http://www.bahamut.net i #bahamut.

Objašnjenje je napisano za svaki mod, a u nekim slučajevima i primjer. I zapamtite da se modovi mogu mjenjati kroz /mode komandu.

Sintaksa:

/mode nick +/- mod
/mode #kanal +/- mod

Vi samo možete promjeniti svoje osobne modove. Samo kanal operatori mogu mjenjati modove za kanal.

Sadrzaj

1 · Lista modova

Kada se prvi put konektujete na DALnet, dobit ćete puno informacija o serveru na koji se konektujete. Lista kanala i korisničkih modova je također tu smještena.

Welcome to the DALnet IRC Network SarajMan!Saraj@da.da.go.ba
Your host is mesra.kl.my.dal.net, running version bahamut-1.8(02)
This server was created Sun Sep 19 2004 at 13:07:39 MYT
mesra.kl.my.dal.net bahamut-1.8(02) aAbcdefFghiIjkKmnoOrRswxXy bceiIjklLmMnoOprRstv
NETWORK=DALnet SAFELIST MAXBANS=100 MAXCHANNELS=20 CHANNELLEN=32 KICKLEN=307 NICKLEN=30 TOPICLEN=307 MODES=6 CHANTYPES=# CHANLIMIT=#:20 PREFIX=(ov)@+ STATUSMSG=@+ are available on this server

Ovo je primjer nečega što ćete vidjeti prvi put kada se konektujete. Kao što vidite poslije imena servera i IRCd-ija su upisana slova aAbcdefFghiIjkKmnoOrRswxXy i bceiIjklLmMnoOprRstv.

Za ovu verziju IRCd-ija slova aAbcdefFghiIjkKmnoOrRswxXy su korisnički modovi, a bceiIjklLmMnoOprRstv su kanal modovi. Svako slovo predstavlja opciju za nick ili kanal.

2 · Kanal modovi

Kanal modove mogu mjenjati samo kanal operatori, a to su osobe koje imaju @ ispred svog nicka. Neki kanal modovi zahtjevaju i dodatne argumente, a neki ipak ne trebaju.

Također je moguće da kombinirate dva ili više moda u jednoj komandi. Na Bahamutu možete 6 kanal modova ukucati odjednom.

Sintaksa:

/mode #kanal +/- mod

Primjeri:

/mode #Bosnia +nt
/mode #Bosnia -ps
/mode #Bosnia +nt-R
/mode #Bosnia +ntv-obb SarajMan Big_BL *!*@loving.da.ba *!*@connection-reset-by-peer.net

2.1 +A

Kada je kanal u gledalište modu, korisnici mogu vidjeti samo ops ili izrazio Korisnici na kanalu i poruke koje se šalju u kanal non-OPS ili ne-izrazio korisnicima se prenose na # kanal-releja. Ops i izrazio korisnici mogu vidjeti kompletan popis korisnika. Također, pridružuje / dijelovi / kvit ne-OPS ili ne-izrazio korisnici šalju samo ops ili zvučnih korisnika. Ovaj režim kanal je namijenjen za događaje mreže-širok i trenutno mogu može postaviti samo usluge.

2.2 +b

+b je mod za banovanje, i dozvoljava operatoru kanala da spriječi ulazak jedne ili više osoba na kanal. Ako je neko banovan dok je na kanalu, onda neće moći pričati.

Sintaksa:

/mode #kanal +/-b [host]

Primjer:

/mode #Bosnia +b-bb *!*@annoying.pest.com *!*@*.ca *!~@*.moonlight.net

U slučaju da ne napišete host, dobit ćete trenutnu listu banova na kanalu, bez obzira ako ste van kanala.

Za više detalja o banovanju je dostupno na http://docs.dal.net/docs/banguideba.html.

2.3 +c

+c režim stoji za bezbojan. To je relativno novi način rada i prilično je specifičan za DALnet u ovom trenutku. Ako je poruka poslana na kanal sadrži šifre boja (podržava većina IRC klijenata) ili kontrolne kodove (uključujući i podebljano, ističu, reverse, itd), poruka će biti blokirana kao da je kanal je moderirao za tu osobu.

2.4 +e

+e stoji za izuzev korisnika koji imaju određenu hostmasku u ban listi koja im dozvoljava da uđu na kanal. Kada je hostmaska postavljena u ovoj listi, mod +e će zaobići ban tog korisnika.

Sintaksa:

/mode #kanal +/-e [host]

Primjer:

/mode #Bosnia +e SarajMan!*@*.ba

U ovom primjeru, reći ćemo da već postoji ban postavljen na hostmasku *!*@*.ba. SarajMan hostmaska je SarajMan!saraj@brk32-kj.jaring.ba. SarajMan će moći da uđe na #Bosnia zato što ima izuzetak sa hostmaskom SarajMan!*@*.ba.

Napomena: Imajte na umu da ovaj režim ne preklapa automatske brze postavke na kanalu.

2.5 +i

Postavljanje kanala na samo pozivanje, će dozvoliti onim osobama koje budu pozvane (sa /invite komandom) da uđu na kanal.

2.6 +I

Ovaj mod dozvoljava kanal operatoru da postavi listu korisnika kojima je dozvoljeno da uđu na kanal +i (pozivi samo).

Sintaksa:

/mode #kanal +/-I [host]

Primjer:

/mode #Bosnia +I SarajMan!*@*.ba

U ovom primjeru, SarajMan će moći ući na kanal iako je namješten na pozive samo sa hostmaskom SarajMan!saraj@brk32-kj.jaring.ba.

Napomena: Imajte na umu da ovaj mod ne omogućava vam da uđete na kanal ako imate ban.

2.7 +j

+j mod je korišten za Kanal ulazak-izlazak. Korisno je da kontrolišete ulazak flood naročito poslije netsplita određujući sa N brojem broj korisnika koji uđu u S sekundi.

Sintaksa:

/mode #kanal +/-j N:S

Primjer:

/mode #Bosnia +j 2:5

U ovom primjeru, #Bosnia je postavljena da dozvoli da uđe 2 korisnika u 5 sekundi.

2.8 +k

Ključ kanala je riječ koju morate ukucati da bi mogli da uđete na svoj kanal. Ako ste ukucali pogrešan ključ ili niste nikako ukucali onda nećete moći ući na kanal. Bahamut 2.0.7.

Sintaksa:

/mode #kanal +/-k kključ

Primjer:

/mode #Bosnia +k jam

Svako ko se pridružuje morat će koristiti komandu /join #kanal ključ. U našem slučaju, to bi bilo /join #Bosnia jam.

2.9 +l

Kanal limit dozvoljava vam da upišete maksimalni broj korisnika koji mogu biti na kanalu u to vrijeme. Kada je ovaj broj dostignut, svako ko pokuša da uđe na kanal dobit će poruku da je kanal pun.

Sintaksa:

/mode #kanal +/-l broj

Primjer:

/mode #Bosnia +l 25

2.10 +m

Moderiran kanal dozvoljava samo operatorima i voicima da pišu na kanalu. Sve ostale poruke će biti blokirane.

Svako ko je na kanalu na kojem je stavljen +m mod neće moći da promjeni svoj nick.

2.11 +n

+n znači da nema eksternih poruka. Ako +n nije namješten, onda je moguće za nekoga da šalje poruke na kanal, a i da nije na njemu.

2.12 +o

Kanal operator ima ispred svog nicka @. Neki IRC klijenti ne koriste @, već koriste neki drugi simbol kojim bi prikazali kanal operatora.

Sintaksa:

/mode #kanal +/-o nick

Primjer:

/mode #Bosnia +oo-o MissPeanut PeanutButterLover CheekyBrat

Kanal operator ima samo sposobnost da kickuje i banuje korisnike sa kanala, a naravno i mjenjati sve ove kanal modove.

2.13 +p

Privatni kanal nije prikazan preko WHOIS komande, osim ako osoba koja zahtjeva WHOIS nije na tom kanalu.

2.14 +r

+r mod mogu postavljati samo Servisi i ovaj mod pokazuje da je kanal registrovan sa ChanServ-om. Ovaj mod više se ne koristi.

2.15 +R

+R mod znači da samo registrovani nickovi mogu ući na kanal. Dakle samo oni koji su se identifikovali sa NickServ-om mogu ući na taj određeni kanal.

2.16 +M

+M stoji da samo registrovani nikovi mogu pričati na kanalu. Svi ne registrovani nickovi koji se nalaze na kanalu kada je postavljen +M gube mogućnost pričanja na kanalu.

2.17 +s

Tajna kanal nije prikazan u WHOIS komandi, osim ako osoba koja traži WHOIS nije na tom kanalu. Tajna kanal se ne prikazuje u listi svih kanala na serveru.

2.18 +S

Kada je kanal postavljen na +S, samo korisnici koji imaju umode +S dozvoljeno da uđu u ovaj kanal. Umode + S se postavlja kada koristite sigurnu vezu, SSL.

2.19 +t

Kada je +t mod uključen, samo operatori kanala mogu mjenjati topik.

2.20 +v

+v mod znači da neko ima voice(kao neki znak prije nego neki korisnik ne dobije op). Samo kanal operatori mogu davati voice.

Sintaksa:

/mode #kanal +/-v nick

Prijmer:

/mode #Bosnia +vv-v MissPeanut PeanutButterLover CheekyBrat

2.21 +c

+c mod stoji za bezbojni kanal. To je novi mod na DALnet-u, i veoma je specifičan.

Ako poruka koju pokušavate da pošaljete na kanal sadrži boje, ta poruka neće biti poslana na kanal.

2.22 +O

+O mod stoji za samo oper. Tj. dozvoljava samo IRC Operatorima da uđu na kanal. Ovaj mod može postaviti samo IRC Operator.

2.23 +L

+L mod trenutno se ne koristi na DALnet-u, ali uskoro će biti korišten kako izađe nova verzija Bahamuta.

3 · Korisnički modovi

Korisnički modovi dozvoljavaju vam da podesite određene stvari dok ste na IRC-u. Možete ih koristiti tako da vas drugi korisnici lakše nađu, itd.

Sve ove mod komande se postavljaju kroz /mode komandu.

/mode nick +/- mod

Primjeri:

/mode PeanutButterLover +iws
/mode PeanutButterLover -k
/mode PeanutButterLover +i-s

Vi možete mijenjati samo svoje korisničke modove.

3.1 +C

Kada korisnik je postavio +C modu, on može dobiti poruke samo od korisnika koji su u istom kanalu.

3.2 +i

+i je još zvan i nevidljivi mod(invisible). Ali vas ne pravi skroz nevidljivim, ali otežava drugim korisnicima da vas pronađu. Da ukratko kažem, nevidljivi mod sprječava korisnike da vas nađu, osim ako ne znaju vaš tačni nick ili se ne nalaze na istom kanalu kao i vi.

Kada ovaj mod nije uključen, drugi korisnik može da vas pronađe kroz /who ili /names #kanal komandu. IRC Operatori imaju sposobnost da vide svakoga bez obzira da li su uključili ovaj mod ili nisu.

3.3 +w

Ovaj mod su ustvari, poruke koje IRC Operatori izmjenjuju jedan između drugog. Svaki korisnik koji je stavljen na +w moći će da promatra te poruke. Ove poruke se rijetko koriste na DALnet-u.

3.4 +s

Uključivanje ovog moda je ustvari metod da tražite od servera da vas obavještava o svim IRCOP killovima. Ovo se može pretvoriti u flod pa stoga nije preporučljivo ovo koristiti.

3.5 +S

Ovaj režim je postavljen kada koristite sigurnu vezu (SSL). Njegova je postavio samo server. Nova linija će biti dodan u / whois :

MissPeanut is misspeanut@dalnet * Peanut Butter is the best!
MissPeanut is on @#PeanutButter +#PeanutB
MissPeanut is on *.dal.net
MissPeanut is an IRC Operator - Server Administator
MissPeanut has identified for this nick
MissPeanut is using a secure connection (SSL)

3.6 +r

+r mod može biti stavljen samo od strane servisa i to pokazuje da koristite registrovan nick i da ste se identifikovali.

Kada koristite /whois komandu na nekome ko je stavljen na +r, pojavit će se dodatna linija koja pokazuje da se korisnik identifikovao za nick koji trenutno koristi.

Primjer:

MissPeanut is janice@peanutty.yummy.com * Opppaallllaaaaa!
MissPeanut is on @#Bosnia +#Bosna
MissPeanut is on coast.fl.us.dal.net
MissPeanut has identified for this nick

3.7 +R

+R mod može biti stavljen od strane svakog klijenta koji se konektovao na DALnet.

3.8 +k

+k stoji za KILL(ubiti) poruke i reći će serveru da vam šalje sve server kill poruke. Ovo također može izazvati flod pa stoga nije preporučljivo.

4 · Korisnički modovi (IRCop-ovi samo)

Ovi modovi su samo dostupni za IRC Operatore.

4.1 +o

+o mod pokazuje da li je neko IRC Operator ili nije, i jedini je mod koji ne koristi /mode komandu.

Da bi IRC Operator dobio status IRCOP-a mora kucati sljedeće:

/oper nick oper šifra

Dok se ova gore komanda koristi da bi neka osoba dobila IRCOP privilegije tako se /mode komanda koristi za skidanje tih privilegija.

Sintaksa:

/mode nick -o

Kada ima IRCOP privilegije, WHOIS ispis izgleda drugačije. Naime, dodana je još jedna dodatna linija.

Primjer:

MissPeanut is janice@peanutty.yummy.com * oooopppaaalllaaaa!
MissPeanut is on @#Bosnia +#Bosna
MissPeanut is on coast.fl.us.dal.net
MissPeanut is an IRC Operator
MissPeanut has identified for this nick

4.2 +O

je lokalni IRC Operator.

4.3 +a

Će dozvoliti da se koristi /samode komanda, da bi se dodala dodatna linija u njihovom WHOIS-u, koji ih od tog trenutka predstavlja kao Servis Adminstatora.

Primjer:

MissPeanut is janice@peanutty.yummy.com * ooopppaalllaaaa!
MissPeanut is on @#Bosnia +#Bosna
MissPeanut is on coast.fl.us.dal.net
MissPeanut is an IRC Operator - Services Administator
MissPeanut has identified for this nick

4.4 +A

Dodaje liniju u WHOIS ispisu, koji od tog trenutka pokazuje da je ta osoba Server Administrator. Server Administratori imaju mogućnost da vide +s(tajne) i +p(privatne) kanale. Server Administratori su također a~utomatski postavljeni na +a.

Primjer:

MissPeanut is janice@peanutty.yummy.com * Peanut Butter is the best!
MissPeanut is on @#Bosnia +#Bosna
MissPeanut is on coast.fl.us.dal.net
MissPeanut is an IRC Operator - Server Administator
MissPeanut has identified for this nick

4.5 +b

Dozvoljava IRC Operatoru da vidi operatorske chat poruke.

4.6 +c

+c mod je mod koji obavještava IRCOP-a kad se neko konektuje i diskonektuje sa servera na kojem su oni "operi". S obzirom na velik broj korisnika, ovaj mod većina operatora isključi jer bi mogao izazvati veliki flod.

4.7 +d

Dozvoljava da se gledaju "debug" poruke.

4.8 +e

+e je jako vezan sa DCCALLOW i pokazat će fajl transfere koji su zaustavljeni na server nivou.

4.9 +F

Može da zaobiđe ircd-ov "throttling".

4.10 +f

+f mod je mod koji govori IRC Operatoru kada je neko na njegovom serveru bio flodovan ili bude diskonektovan zbog floda.

4.11 +g

Dozvoljava IRC Operatoru da vidi globalne operatorse poruke. Ovaj mod mogu postaviti i normalni korisnici, ali im to neće ništa koristiti, jer neće moći ništa da čitaju.

4.12 +h

+h mod se smatra kao "pomoćni" mod. Kada je uključen IRC Operator će se prikazati u /stats p zahtjevu, zajedno sa njegovim ne aktivnim vremenom.

Primjer:

MissPeanut (janice@peanutty.yummy.com) Idle: 30555
PeanutButterLover (butter@loving.peanutbutter.ca) Idle: 46
2 OPERs
End of /STATS report.

4.13 +I

+I sakriva server informacije. Što znači da u /whois ispisu neće biti prikazana nikakva informacija o datom serveru.

4.14 +j

Postavljanje sebe na +j mod je zahtjev od servera da vam šalju odbačene konekcije u vidu poruke.

4.15 +K

Ovaj mod +K je zahtjev od U:Line servera da vam šalju "kill" poruke.

4.16 +m

Javlja moguće spam botove i nedostupne.

4.17 +n

+n mod se koristi kako bi IRC Operatori mogli čitati sve server trenutne vijesti.

4.18 +s

Uključivanje ovog moda je ustvari metod da tražite od servera da vas obavještava o svim IRCOP killovima. Ovo se može pretvoriti u flod pa stoga nije preporučljivo ovo koristiti.

4.19 +y

+y mod dovoljava IRC Operatoru da vidi određene komande koje je koristio neki klijent ili drugi IRC Operator. Najčešće stats/linkove/admin komande.

4.20 +x/X

+x/X je korišten za "Squelch" i tihi "Squelch". Za~ustavlja korisnika da nešto radi, kao na primjer za~ustavlja njegovu privatnu poruku. Može se podesiti samo na U:line serverima.

5 · Zaključak

Na kraju, treba napomenuti da je u IRC svijetu dosta drugih IRCd-ija. Tako su i različite komande za kanal i korisničke modove na tim različitim IRCd-ovima. Ali većina ovih gore komandi je ista kao kod ostalih IRCd.

Ovaj dokument je napisan za DALnet IRCD, Bahamut, verzija 1.8.* i nebi smio biti korišten za druge IRCD-ove.