Kontrolisanje accessa vašem kanalu

Verzija 1.1.5


Zadnji put preveo SarajMan () dana 2006-01-22

Zadnji put pregledao Documentation Team () dana 2017-10-28

Napisao quen () dana 1997-06-20

Molim vas bilo kakve komentare ili sugestije o ovom dokumentu saljite (samo bez zahtjeva za pomoc!) na docs@dal.net. Ako trebate pomoc o temama koje nisu ovdje pokrivene, molim vas posjetite http://help.dal.net.

Uvod

Ovaj dokument objašnjava ko ima kontrolu određenih privilegija na kanalu. Ove privilegije se koriste kako bi se održao kanal, tako što ljudi kojima vi vjerujete održavaju red na kanalu kada vas nema.

Ovaj dokument također objašnjava kako da banujete osobe sa kanala koristeći ChanServ. Banovi koje vi stavite na normalan način nestaće sa vremenom(ako kanal ostane prazan i sl.).

Ako još niste registrovali kanal, trebali bi ste to učiniti. Ove komande važe samo za one koji već imaju svoj kanal na DALnet-u.

I na kraju još nešto da kažem, ja kada kucam sintaksu, npr.:

/chanserv identify #kanal šifra

Ova komanda treba biti prepisana, osim potrebnih argumenata, kao u ovom primjeru to bi bio #kanal i šifra gdje vi stavljate određene informacije. Kao još jedan primjer ćemo uzeti da je vaša šifra 'bobo' i da je vaš kanal '#Bosnia', vi bi ste kucali

/chanserv identify #Bosnia bobo

Kada komanda počinje sa /chanserv (ili /nickserv, /memoserv), to je znak da šaljete poruku servisima, ali na veoma siguran način. Ako vaš klijent ne razumije ove komande onda možete pokušati /quote chanserv, ili /msg chanserv@services.dal.net.

Sadrzaj

1 · Zašto trebate sve ovo znati?

DALnet vam preporučuje da pročitate ovaj dokument zato što:

 • Ako se vaš kanal susreće sa problemima kao što su zloupotreba ili a     preuzimanje, a vi niste tamo, trebace vam AOP-i i eventualno     SOps tako da se problem može riješiti.

 • Dodali smo Menadžer pristup u Channels oplist, da biste saznali više o tome kako dodati menadžere molimo posjetite http://docs.dal.net/docs/chanservba.html#5.

 • Ako vaš kanal postane velik trebat će te Super Operatore da ga održavaju kada vas nema.

 • Dodavanjem pogrešnih A~uto Operatora i Super Operatora, može vam stvoriti velike probleme na kanalu, i stoga trebate biti informisani o korištenju ovih komandi.

 • Ako hoćete nekome da date dugoročni ban trebat će te da znate da postavljate Akick-ove.

Kratki pregled dokument sekcija" 8, možete pronaći pri dnu stranice.

2 · Šta su to Aop i Sop

AOP-i i SOP-ovi su ljudi kojima vi dovoljno vjerujete i da li ste im određene moći na kanalu.

Sop-ovi imaju veću moć za razliku od Aop-a i ima sve Aop-ove privilegije uz još neke dodatne moći. Vi kao vlasnik naravno imate veće moći i od Aop-a i od Sop-ova. I stoga nema nikakve potrebe da sebe dodajete na Aop ili Sop listu.

U ovom dokumentu neću pisati o svim moćima koje imaju Aop-i i Sop-ovi. Ali neće se ovdje neke veoma korisne komande.

Aop-i imaju sljedeće moći:

 • Imaju op (@) kada uđu na kanal; ako iz nekog razloga i ne dobiju taj op, mogu tražiti od ChanServ-a u svako doba da mu da op. Detaljnija pomoć: (/chanserv help op)

 • Oni mogu skidati i davati op drugim korisnicima kanala, a poruka će biti poslana kada to urade stoga to nije anonimno. (/chanserv help op)

 • Mogu sebi skinuti ban ako su iz nekog razloga dobili ban. (/chanserv help unban)

 • Primaju memo koje se šalju cijelom kanalu od određenog korisnika. Također i oni su u mogućnosti da šalju memo cijelom kanalu, naravno ako to postavke vlasnika dozvoljavaju(vlasnik može da stavi da samo Sop i on mogu da šalju memo). (/chanserv help set memo, /memoserv help send)

 • Moguće je postaviti kanal tako da samo operatori mogu mjenjati topik, ali također je moguće da postavke kanala dozvoljavaju samo Sop-u i vlasniku da mjenja topik. (/chanserv help set topiclock)

 • Mogu koristiti Mkick i MDeop komandu ako dođe do preuzimanja kanala, ali neće ih moći koristiti ako je prisutan vlasnik kanala ili Sop. (/chanserv help mkick, /chanserv help mdeop)

 • Mogu sami sebe pozivati na kanal(korisno ako je na kanalu namješten mod-invite-only), ali ni ovu komandu ne mogu koristiti ako je namješten mod "private". (/chanserv help invite)

 • Mogu gledati Aop, Sop, Akick liste. (see sekcija" 4)

 • Oni mogu da koriste MDEOP komandu da riješe preuzimanje kanala, ali neće moći da koriste ako je SOP ili vlasnik prisutan na kanalu. (/chanserv help mdeop)

Sop-ovi imaju sljedeće dodatne moći:

 • Oni mogu davati i brisati Aop na kanalu. (see sekcija" 4)

 • Mogu davati i brisati Akick (dugoročni banovi na kanalu). (see sekcija" 6 and sekcija" 7)

 • Mogu brisati sve banove na kanalu koristeći ChanServ. (/chanserv help unban)

 • Primaju memo koji se šalje samo Sop-ovima kanala. (/memoserv help sendsop)

 • Oni mogu da koriste MKICK komandu da riješe preuzimanje kanala, ali neće moći koristiti ovu komandu ako je vlasnik na kanalu. (/chanserv help mkick) (pogledajte sekcija" 4)

3 · Stvari oko kojih treba razmišljati pri davanju Aop-a ili Sop-a

A~uto Operatori i Super Operatori su osobe koje mogu da rješavaju probleme kao što su flod i preuzimanje kanala kada vi niste tu. Ako namjeravate da vodite uspješan kanal, vaša je odgovornost da obezbjedite dovoljan broj A~uto Operatora i Super Operatora tako da bude red i mir na kanalu. Ako je kanal trenutno bez i jednog Aop-a, onda je lagana meta za flod i uzmerivanja korisnika tog kanala.

Kada dajete Aop i Sop privilegije, vi ustvari dajete određenu kontrolu određenim osobama na tom kanalu, i ako niste zadovoljni njihovim radom i zalaganjem na kanalu vi možete u svako doba izbrisati taj Aop ili Sop.

Bilo kako bilo, trebali bi ste davati Aop i Sop samo osobama kojima vjerujete, jer drugi ljudi mogu stvarati probleme na kanalu. Ali ipak oni ne mogu da učine neku veliku štetu jer vlasnik može da poništi sve to što su oni uradili, ali mogu da naprave veliku štetu stoga je veoma važno da pazite koga birate za Aop-a ili Sop-a.

Napomena: nemojte nikad nikome davati šifru kanala. To je isto kao da ste nekome prepustili svoj kanal. Su-vlasništvo nije dozvoljeno na DALnet-u, i svako ko zna šifru kanala smatra se vlasnikom kanala. Ako želite da s nekim podjelite vlast napravite ih Super Operatorom.

I još na kraju da kažem da DALnet neće nikome pomoći da vrati kanal ako je prije toga podjelio šifru s nekom osobom.

4 · Kako da dodam i izbrišem Aop i Sop

Vlasnik kanala je jedina osoba koja može dati Sop i izbrisati Sop. Sop-ovi i vlasnik kanala mogu brisati i davati Aop.

4.1 Listanje trenutnih Aop-a i Sop-ova

/chanserv sop #kanal list
/chanserv aop #kanal list

Ove komande pokazuju koje je trenutno stanje A~uto i Super Operatora koje se nalaze na listi.

Ako imate veći kanal, korisno bi bilo da samo listate Sop-ove i Aop-e kojima npr. nick počinje sa A

/chanserv sop #kanal list prvoslovonicka
/chanserv aop #kanal list prvoslovonicka

(Primjer, /chanserv aop #Bosnia list a* izlistalo bi sve Aop-e kojima nick počinje sa a.)

Bez obzira koju komandu koristite za listanje, svaki Aop i Sop je napisan sa brojem ispred svog nicka što čini lakšim njegovo brisanje sa liste.

4.2 Dodavanje Aop-a ili Sop-ova

/chanserv sop #kanal add nick
/chanserv aop #kanal add nick

Ove komande dodaju korisnike na Sop ili Aop liste.

Naravno da bi ste dodali korisnika na Sop ili Aop listu njegov nick mora biti registrovan.

Ako želite nekoga da prebacite sa Aop na Sop listu ne morate ga prvo brisati sa Aop liste već samo dodajte ga na Sop listu, a ChanServ će ga a~utomatski izbrisati.

Prije nego što date nekome Aop provjerite je li njegov ili njen nick registrovan, kucajući:

Bilješka: Osnivači se više ne mogu dodavati na MANAGER / AOP / SOP / AKICK liste.

/nickserv info nick

I tražite od njih da ga registruju ako nije registrovan. O registrovanju nicka pogledajte NickServ dokument.

Svaki kanal je limitiran na 300 Aop-a i 100 Sop-ova. ChanServ će vas upozoriti ako pokušate da dodate više od ovoga.

Napomena: Neki korisnici možda će staviti na svom nick opciju NOOP što znači da neće moći dobiti Aop ili Sop na bilo kojem kanalu. Kucajte: /nickserv help set noop za više informacija.

4.3 Brisanje Sop-ova i Aop-a

/chanserv sop #kanal del nick ili broj u listi
/chanserv aop #kanal del nick ili broj u listi

Ove komande se koriste da izbrišete korisnike iz Aop ili Sop liste. Sop ili Aop može biti izbrisan sa liste zbog lošeg ponašanja ili bilo čega što vi želite.

Ove komande možete koristiti na više načina; Najlakši je da prvo koristite list komandu, a zatim ukucate broj tog korisnika koji se nalazi u listi i izbrišete ga, ili možete umjesto broja jednostavno ukucati njegov nick i bit će izbrisan.

Ako brišete korisnike sa liste na osnovu njegovog broja u listi, trebali bi ste brisati jedan po jedan, jer se brojevi mogu promjeniti poslije svakog brisanja pa možda tako i obrišete one korisnike koje i ne želite. I morat ćete ponavljati list komandu, jer kao što sam rekao brojevi se mjenjaju.

4.4 VERBOSE mod

Ako je Verbose mod uključen to ustvari znači, da kad god se dogodi neka promjena na kanalu (kao npr. neko doda ili izbriše Aop), svi operatori na kanalu će biti informisani o tome.

Da bi ste uključili ovu opciju kucajte:

/chanserv set #kanal verbose on

5 · Davanje pogršnim osobama Aop ili Sop

(Napomena: Ovaj dio dokumenta je pisan o Aop-ima, ali se odnosi i na Sop-ove.)

Postoje dva načina kako neko može dobiti Aop privilegije na vašem kanalu iako mu to niste dali.

 • Ako se podudaraju na access listi sa pravim Aop-om.

 • Ako je nick vašeg Aopa istekao, i neko drugi ga registrovao.

Ljudi mogu dobiti op na vašem kanalu (ali ne mogu dobiti pristup bilo kojoj Aop komandi)ako je ChanServ trenutno offline i kanal je prazan kada oni uđu. Ali ChanServ se obično brzo vrati u "normalu".

Ljudi također mogu dobiti op ako im to daju trenutni operatori(Aop, Sop). Ako ne želite da dozvolite ovo, možete koristiti opciju zvanu OPGUARD koja je opisana na dnu ove sekcije(teme).

5.1 Saznati zašto neko ima Aop ili Sop

Da bi ste otkrili zašto neko ima Aop ili Sop privilegije na kanalu možete koristiti ChanServ why komandu:

/chanserv why #kanal nick

Ovu komandu možete koristiti kada vidite nekog nepoznatog operatora, i kada ukucate ovu komandu vidjet ćete zašto on ustvati ima op.

5.2 Problemi sa Access listom

Ima vremena kada ćete nekoga pronaći na op listi vašeg kanala iako ga vi niste dodali na pristup listu. Razlog ovoga je zato što hostmaske vaših Aop-a ili Sop-va se podudaraju sa tom hostmaskom koja ne treba da ima op.

Ako ljudi koji nisu na Aop listi dobiju op od strane ChanServ-a, to znači da ima neki problem na access listi. Jer ako je jedan Aop koristio isti provajder kao i ovaj što je dobio op na njegov nick to znači da se podudara sa njegovom access listom. Stoga ako niste sigurno zašto neko ima op koristite komandu why koju smo već ranije kucali.

U tom slučaju trebali bi ste da pošaljete memo svom Aop-u i reći mu u memu da popravi svoju access listu ili da je izbriše, nakon što se identifikuje sa NickServ-om. U međuvremenu ako osoba koja je slučajem okolnosti dobila Aop privilegija pravila probleme, trebali bi ste da izbrišete tog Aop-a sa liste dok se ne pojavi taj Aop i ne rašćisti situacija.

Ako vi ne razumijete baš najbolje koncept NickServ access liste, koja vam dozvoljava da koristite svoj nick bez ukucavanja šifre pri konektovanju onda je najbolje da pročitate NickServ access dokument i možda ćete tu naći odgovor na svoja pitanja.

Ako je neki problem sa access listama ili ako sigurnost treba da bude na većem nivou možete koristiti Ident komandu za kanal. To znači da će ChanServ dozvoljavati op samo onim Aop-ima i Sop-ovima koju su se identifikovali sa NickServ-om.

Vlasnik kanala može postaviti Ident na sljedeći način

/chanserv set #kanal ident on

Za više informacija kucajte u svom IRC klijentu:

/chanserv help set ident

5.3 Ne željeni Operatori

I kad ChanServ upravlja kanalom, moguće je da osobe koje nisu ni Aop ni Sop da dobiju op. Prvi način na koji mogu dobiti op jeste da im Aop da.

Ako vi kao vlasnik kanala ne želite da se to dešava možete uključiti OPGuard, i kada je uključen ChanServ neće dozvoljavati da niko ne dobije op osim ako nije na Aop ili Sop listi.

Da biste uključili ovu opciju kucajte:

/chanserv set #kanal opguard on

6 · Šta su to Akick-ovi

Akick što u prevodu znači a~utomatsko izbacivanje, jeste isto što kad operator da ban nekome, samo što je Akick dugoročan i taj korisnik neće moći ući na kanal sve dok neko od Aop-a ili Sop-ova ne skine sa liste taj Akick. Također oni ne nestaju ako kanal ostane prazan, što je slučaj sa običnim banom.

Obično Akick se stavlja u slučaju da korisnik iz dana u dan dolazi na kanal i provocira korisnike. Prvi put će za to dobiti obični ban, drugi put isto tako, ali već treći put će dobiti trajni Akick. Tako funkcioniše većina kanala na DALnet-u i njihovi operatori.

Akick je veoma sličan običnom banu, jedina razlika u tome da operatori stavljaju obične banove, a Akick stavlja sam servis-ChanServ. Svaki put kada korisnik koji ima Akick pokušava da uđe na kanal biva izbačen i dobiva ban.

7 · Dodavanje i brisanje Akick-ova

Samo vlasnik kanala i Sop-ovi imaju tu moć da dodaju i brišu Akick-ove.

7.1 Listanje trenutnih Akick-ova

/chanserv akick #kanal list

Ova komanda, koja može biti korištena i od strane Aop-a i od strane Sop-a, lista trenutno prisutne Akick-ove na kanalu.

Kao i Aop i Sop lista, Akick lista također ima broj ispred nick ili hosta, pomoću kojeg možete lakše brisati.

7.2 Dodavanje Akick-a po hostu

/chanserv akick #kanal add host

Ova komanda dodaje Akick za određeni kanal. Morate tačno napisati host tog korisnika. nick!userime@hostime.

Ako je adresa u /whois korisnika user@dialup22-81.provider.com i vaš kanal #Bosnia, vi bi ste kucali /chanserv akick #Bosnia add *!user@*.provider.com

Za više informacija oko postavljanja Akick na host ili masku pročitajte Uvod u Banovanje dokument.

Maksimum akick-a za jedan kanal je 200.

7.3 Dodavanje Akick-a po niku

/chanserv akick #kanal add nick

Ako osoba ima registrovan nick, možete dodati Akick koristeći njegov nick. Ovo nekad može biti i korisno i ne korisno, jer u nekim slučajevima korisnik samo promjeni nick i uđe na kanal.

Ako ne znate koristiti metodu prije ove onda imate ovu metodu na raspolaganju.

Bilješka: Osnivači se više ne mogu dodavati na MANAGER / AOP / SOP / AKICK liste.

7.4 Brisanje Akick-a

/chanserv akick #kanal del broj na listi

Ovu komandu možete koristiti na dva načina; najlakše je da prvo iskoristite list komandu, i onda u ovoj komandi ukucate broj koji želite izbrisati. Drugi način je da sami napišete host koji želite da izbrišete.

8 · Ukratko

Sop-ovi i Aop-i su ljudi kojima vi dovoljno vjerujete da im date moć na svom kanalu. Između ostalog to znači da će imati @ kada uđu na kanal. Sop-ovi imaju mogućnost dodavanja i brisanja Aop-a i Akicka, i trebali bi paziti koga stavljate za Sop-a.

Ako ima neko na kanalu kome vjerujete i mislite da treba da ima Aop na kanalu

Kucajte /nickserv info nick da bi ste provjerili da li je njegov nick registrovan, ako nije pitajte ga da ga registruje. Kada ste sigurni da ga je registrovao, kucajte: /chanserv aop #kanal add nick.

Ako vaš kanal treba Sop-a iz nekog razloga, npr. ako je povelik i trebate nekoga od Sop-ova da izabere nove Aop-e

Budite sigurni da možete vjerovati osobi koja je zadužena za davanje novih Aop privilegija.

Ako kasnije želite da izbrišete Aop-a ili Sop-a možete to uraditi na sljedeći način:

Type /chanserv aop ili sop #kanal list. Kada nađete tu osobu na listi, kucate: /chanserv aop ili sop #kanal del nick.

Ako želite da banujete nekoga za stalno

Vi ili Sop kanala možete da dodajete i brišete Akick listu, koristeći komandu /chanserv akick #kanal add nick ili host,