ChanServ Informacije

Verzija 1.3.2


Zadnji put preveo SarajMan () dana 2006-01-22

Zadnji put pregledao Documentations Team () dana 2018-06-01

Napisao Mystro () dana 2001-04-26

Molim vas bilo kakve komentare ili sugestije o ovom dokumentu saljite (samo bez zahtjeva za pomoc!) na docs@dal.net. Ako trebate pomoc o temama koje nisu ovdje pokrivene, molim vas posjetite http://help.dal.net.

Uvod

ChanServ je napravljen u cilju da se spriječi preuzimanje kanala, automatsko upravljanje kanalom, i da je život jednostavniji za vlasnike kanala. Tokom godina dodavane su mnoge komande u ChanServ. Ove komande će biti spomenute u ovom dokumentu.

ChanServ-u možete pristupiti ili na: /chanserv ili /msg chanserv@services.dal.net U ovom dokumentu mi ćemo koristiti /chanserv, ali moram vam reći da neki IRC klijenti ne prihvataju /chanserv već morate pisati /msg chanserv@services.dal.net

Sadrzaj

1 · Registrovanje kanala

Sintaksa: /chanserv register #kanal šifra opis

Informacije: REGISTER komanda dozvoljava korisniku da registruje kanal(ako već nije registrovan) brzo, i to samo u jednoj komadnoj liniji. Da biste registrovali kanal, korisnik mora odrediti kanal, šifru i kratki opis tog kanala.

Napomena: Bez obzira na okolnosti ne smijete davati nikome šifru svog kanala. DALnet vam neće pomoći ako vam je neko preuzeo kanal, a vi mu rekli šifru kanala. Također neka vam šifra bude nešto jednostavno za vas, a za ostale veoma teško pogoditi.

Da biste saznali da li je kanal registrovan ili nije kucajte: /chanserv info #kanal, kasnije nešto više o tome. Također nemojte zaboraviti koristiti # dok budete registrovali kanal.

Primjer: /chanserv register #bosnia m3dj35 Moja država.

Ovo bi registrovalo kanal #Bosnia sa šifrom m3dj35 (veoma teško ju je pogoditi) i na kraju kratki opis: "Moja država".

2 · Brisanje kanala

Sintaksa: /chanserv drop #kanal [drop-šifra]

Informacije: Ova komanda vam dozvoljava da poništite registraciju svog kanala. Prvo morate komandu pisati samu, a onda ćete dobiti "drop šifru", koji poslije kucate zajedno sa komandom.

Napomena: Da bi ste izbrisali kanal prvo se morate identifikovati kao vlasnik kanala.

Primjer: /chanserv drop #Bosnia

Dakle, prvo ovo gore kucate, a zatim bi ste trebali dobiti nešto slično ovome:

-ChanServ- Dropping a channel is permannent and cannot be undone!

-ChanServ- To confirm, type: /chanserv DROP #Bosnia 13151683216

Poslije toga kao što i ChanServ kaže kucat ćete /chanserv DROP #Bosnia 13151683216 da bi ste dovršili brisanje kanala.

3 · Identifikacija vlasnika kanala

Sintaksa: /chanserv identify #kanal šifra

Informacije: IDENTIFY komanda identifiše nas kao vlasnika kanala i daje korisniku sve opcije koje može raditi vlasnik kanala. Možete koristiti i /identify #kanal šifra i /services identify #kanal šifra (Ovo možda neće raditi na svim klijentima).

4 · Povratak šifre

Sintaksa: /chanserv sendpass #kanal email

Informacije: SENDPASS dozvoljava vlasniku da pošalje šifru svog kanala na email koji je upisan u databazi. Koristeći ovu funkciju vlasnik može povratiti svoju izgubljenu šifru.

Napomena: Preporučljivo je da postavite email adresu koja se neće mjenjati, npr. kao vaša ISP email adresa, koja bi se mogla mjenjati kako mjenjate provajdere. Ako bi ste slučajno izgubili vlasništvo nad tim emailom vaša šifra bi bila izgubljena i ne biste mogli povratiti kanal.

ažuriranje: Ranije, trenutnu lozinku kanala je direktno poslana na Vašu e-mail adresu. stupa na snagu odmah, u SENDPASS komanda će raditi na sljedeći način:

1. Primit ćete e-mail sa autorizaciju kod potvrditi vaš zahtjev, koji ćete morati da postupi po. Odobrenje kod će važiti za 72 sata (3 dana).

2. Po završetku odobrenja u skladu sa uputstvima, ChanServ će kreirati novu, slučajni lozinku za kanal, a reći će vam novu lozinku, kao odgovor na naredbu auth.

5 · Dodavanje/Brisanje/Listanje Managers

Syntax: /chanserv manager #channel addnick

Syntax: /chanserv manager #channel delnick

Osnivači sada može dodati do 5 menadžerima da njihova kanal. Menadžeri su * skoro * punu kontrolu nad kanal sa Izuzetak promjene foundership kanala

menadžeri kanal može:
- Upravljanje liste SPD (add / ukloniti SOP)
- Obrišite AOP / SOP listama
- opis Promijeni kanal
- Set / nevezanog OPGUARD
- Set / nevezanog MLOCK
- Set / nevezanog IDENT
- Set / nevezanog KEEPTOPIC
- Set / nevezanog RESTRICT
- Set / nevezanog URL
- Set / nevezanog preopširan
- Set / nevezanog TOPICLOCK (osim ako je zaključan na osnivač)
- Set / nevezanog LEAVEOPS
- Set / nevezanog PRIVATNI
- Set / nevezanog nivo MEMO (osim ako je zaključan na osnivač)
- Vidi nasljednik nick sa ChanServ INFO

menadžeri kanal može * NIJE *:
- Change kanal lozinku
- Change osnivač
- Set / nevezanog nasljednika
- Set / nevezanog MAILBLOCK opcije
- Dodavanje / uklanjanje drugih menadžera
- Set / nevezanog UNSECURE (trenutno slomljena i ne radi ništa)
- Koristite sendpass

6 · Dodavanje/Brisanje/Listanje Sop-ova

Sintaksa: /chanserv sop #kanal add/del/list/wipe [nick]

Informacije: Komanda dozvoljava vlasniku kanala da dodaje ili briše Super operatore. List komandu mogu koristiti i Aop-i.

Napomena: Sop-ovi imaju pristup veoma važnim komandama SOps (mogu dodati i izbrisati Aop-a, Akick dodati i izbrisati itd.) i stoga biste trebali da pazite koga stavljate u Sop listu. Ne možete imati više od 100 Sop-ova na ChanServ pristup listi. Wipe komanda može biti korištena samo od strane vlasnika.

Update: Osnivači ne mogu više biti dodan u AOP / SOP / AKICK liste.

7 · Dodavanje/Brisanje/Listanje Aop-a

Sintaksa: /chanserv aop #kanal add/del/list/wipe [nick]

Informacije: Ova komanda dozvoljava svakom Sop-u i vlasniku da doda ili izbriše a~uto operatore sa kanala. LIST komanda može biti korištena od strane Aop-a pa na gore.

Napomena: Aop lista može sadržati najviše 300 mjesta. Wipe(brisanje sviju sa liste) može koristiti samo vlasnik kanala.

Update: Osnivači ne mogu više biti dodan u AOP / SOP / AKICK liste.

8 · Dodavanje/Brisanje/Listanje Akick-a

Sintaksa: /chanserv akick #kanal add/del/list/wipe [nick/host]

Informacije: Akick su a~uto izbacivanje sa kanala od strane ChanServ-a. Dodavati ili brisati Akick-e mogu raditi samo Sop-ovi i vlasnik kanala. WIPE komandu može koristiti samo vlasnik. Akick može biti dodan po nicku ili po host imenu.

Update: Osnivači ne mogu više biti dodan u AOP / SOP / AKICK liste.

9 · Davanje op-a/Skidanje op-a

Sintaksa: /chanserv op/deop #kanal nick

Informacije: Ova komanda je prilično jednostavna, dozvoljava vam da opujete ili deopujete određenog korisnika u kanalu bez obzira da li već imate @ ispred nicka ili čak ne morate ni biti na kanalu. Da biste koristili ovu komandu morate biti Aop ili više.

Napomena: Ne možete nekome skinuti op, a da ima veći pristup kanalu(npr. ako ste vi Aop, a on Sop).

10 · Masovno izbacivanje sa kanala

Sintaksa: /chanserv mkick #kanal

Informacije: MKick komanda se koristi u slučaju desync(više informacija u Netsplit dokumentu) kada kanal mora da bude zatvoren. Ova komanda izbacuje sve korisnike sa kanala, stavljajući ban *!*@*, mod +i(pozivanje samo) i +l 1. Kada radite MKick, ne možete skinuti ban(komanda UNBAN) ili da se pozovote na kanal (INVITE). Ovo treba koristiti samo ako neko hoće da preuzme vaš kanal.

Napomena: Maskikovi su limitirani na jedan sat, i samo su dostupni SOP-ovima, Manager i vlasniku. Komanda ne može biti korištena ako neko ima veći pristup na kanalu. SOP ne može raditi MKick kada je vlasnik prisutan.

11 · Masovno skidanje opa na kanalu

Sintaksa: /chanserv mdeop #kanal

Informacije: MDEOP komanda će skinuti svima op(@ što stoji ispred nicka)op koji imaju isti ili manji pristup kanalu(AOp-i mogu samo skinuti op regularnim operatorima, SOp-ovi mogu skinuti op Sop-ovima, AOp-ima i regularnim operatorima.)

12 · Postavljanje opcija na kanalu

SET komanda sadrži u sebi dosta drugih komandi kao npr. FOUNDER, PASSWD, DESC, MLOCK, OPGUARD, KEEPTOPIC, URL, IDENT, RESTRICT and VERBOSE. Sve ove komande će modificirati i promjeniti rad ChanServ-a na vašem kanalu i trebat ćete odvojiti nešto vremena da se upoznate sa svim ovim komandama, jer će vam one pomoći održati kanal sigurnim.

Napomena: Da biste koristili SET komandu i sve ostale komande koje tu spadaju morate se prvo identificirati kao vlasnik kanala.

12.1 Promjena vlasnika kanala

Sintaksa: /chanserv set #kanal founder

Informacije: FOUNDER komanda će dozvoliti korisniku koji koristi ovu komandu da promjeni vlasnika kanala i stavi sebe kao vlasnika.

Napomena: Nick koji korisnik koristi mora biti registovano ili komanda neće raditi.

12.2 Mjenjanje šifre kanala

Sintaksa: /chanserv set #kanal passwd starašifra novašifra

Informacije: PASSWD komanda će da promjeni trenutnu šifru kanala. Dobra je ideja da mjenjate šifru kanala svaki mjesec-dva da biste poboljšali sigurnost.

Primjer:/chanserv set #Bosnia passwd m3dj35 m3dj36

Ova komanda će promjeniti šifru kanala #Bosnia iz m3dj35 u m3dj36

12.3 Mjenjanje opisa kanala

Sintaksa: /chanserv set #kanal desc novi-opis

Informacije: DESC komanda omogućava vlasniku da promjeni opis kanala koji se može vidjeti kroz /chanserv info #kanal komandu .

Primjer: /chansev set #Bosnia desc Bosnia vaš kanal!

Ova komanda će promjeniti opis kanala #Bosnia u 'Bosnia vaš kanal!'

12.4 Mjenjanje kanal modova

Sintaksa: /chanserv set #kanal mlock modovi

Informacije: MLOCK komanda je jedna od najvažnijih komandi da bi ste održali sigurnost vašeg kanala. Dole ispod je lista svih modova i šta svaki od njih radi:

+R - Samo osobama sa registrovanim nikom dozvoljeno. Veoma korisno ako želite da spriječite klon napade, s obzirom da klonovi obično koriste ne registrovane nikove.

+n - Nema eksternih poruka. Ova opcija sprječava one koji nisu na kanalu da šalju poruke na kanal.

+t - Samo operatori mjenjaju topik(tema kanala). Ova opcija će se pobrinuti da niko osim operatora ne može da mjenja topik.

+s and +p - Oba moda sprječavaju da kanal bude viđen u /list komandi, ali +s također je nevidljiv i u /whois komandi, i jedna i druga su dobre ako ne želite ne poželjne korisnike na kanalu

+i - Ova opcija sprječava da bilo ko uđe naravno ako nema Aop, Sop i naravno ako ga operator tog kanala ne pozove.

+m - Ova opcija sprječava sve one koji nemaju vois(+v) ili op(@) da pričaju na kanalu.

+c - Ova opcija će da isključi sve boje, bold, underline i mogu istaći da je veoma dobro protiv klon napada.

Za više informacija provjerite http://docs.dal.net/docs/modesba.html

Napomena: Neki od ovih modova zahtjevaju dodatni argument( +l treba broj +k treba šifru) tako da ako nema tog dodatnog argumenta isto kao da niste kucali komandu.

Primjer: /chanserv set #Bosnia mlock +ntR-s

Ova komanda bi postavila u #Bosnia kanalu sljedeće modove: samo opovi mogu mjenjati topik, nema eksternih poruka, registrovani nikovi samo mogu ući na kanal i da "tajna" mod može biti postavljen.

12.5 Postavljanje OPGuard komande

Sintaksa: /chanserv set #kanal opguard on/off

Informacije: Kada je ova komanda uključena samo Aop, Sop, Manager i vlasnik će moći imati op na kanalu, sve ostali će biti a~utomatski deopovani.

12.6 Postavljanje KeepTopic komande

Sintaksa: /chanserv set #kanal keeptopic on/off

Informacije: Ako kanal ostane prazan(zadnja osoba izađe) ChanServ će da sačuva topik ako je ova komanda uključena i tako kad neko sljedeći put uđe na kanal taj će se isti topik pojaviti sa nikom koji ga je napisao.

12.7 Postavljanje Web stranice u Info

Sintaksa: /chanserv set #kanal url [URLovdje]

Informacije: Ova komanda vam omogućava da napravite web stranicu za svoj kanal, koju je moguće vidjeti putem /chanserv info komande. Ako želite da tu stranicu poslije izbrišete samo kucajte sintaksu bez web stranice.

12.8 Postavljanje Ident komande

Sintaksa: /chanserv set #kanal ident on/off

Informacije: Ident komanda ako je uključena sprječava korisnike da dobiju op ako se prije toga nisu identifikovali sa NickServ-om, a postoji na Aop ili Sop listi.

12.9 Postavljanje Restrict komande

Sintaksa: /chanserv set #kanal restrict on/off

Informacije: Restrict komanda kada je uključena, neće dozvoliti nikome ko nije Aop ili Sop ili vlasnik da uđe na kanal i odmah će da ga a~utomatski izbaci i banuje.

12.10 Postavljanje Verbose komande

Sintaksa: /chanserv set #kanal verbose on/off

Information: Verbose komanda kada je uključena, obavještava sve prisutne operatore o promjenama na kanalu (npr. aop dodan/izbrisan, sop dodan/izbrisan, akick dodan/izbrisan).

Primjer:

-ChanServ:@#Bosnia- [VERBOSE] mystro!mystro@sun.2kservices.com => aop #Bosnia add |Mystro|

12.11 Postavljanje TopicLock komande

Sintaksa: /chanserv set #kanal topiclock founder/sop/off

Informacije: Topiclock komanda dozvolit će vam da namjestite ko može mjenjati topik: bi (vlasnik), Sop ili bilo ko drugi-ugašena opcija(off).

12.12 Postavljanje LeaveOps komande

Sintaksa: /chanserv set #kanal leaveops on/off

Informacije: Ova komanda kada je uključena, ostavlja osobi op koja tek uđe na kanal bez obzira na to da li je Aop, Sop ili vlasnik, radi sigurnosti najbolje je da ne dirate ovu opciju.

12.13 Vlasnik ne treba da se identifikuje

Sintaksa: /chanserv set #kanal unsecure

Informacije: Ova komanda kada je uključena, dozvolit će svima koji su na vlasnikovoj nick "access" listi da vrše izmjene-postavke tog kanala.

12.14 Pravljenje kanala privatnim

Sintaksa: /chanserv set #kanal private on/off

Informacije: Ova komanda kada je uključena, spriječit će /chanserv invite komandu da se koristi. I tom kanalu će moći pristupiti samo osobe koje imaju pristup njemu.

12.15 Postavljanje slanja memosa

Sintaksa: /chanserv set #kanal memo none/aop/sop/founder

Informacije: Ova komanda dozvoljava vlasniku da postavi ko može slati kanal memo(poruke). Kada je stavljeno na none niko ne može slati; kada je podešeno na Aop svi mogu slati memo od Aopa pa na gore, kada je stavljeno na sop samo Sop i vlasnik kanala mogu slati memo, i na kraju kada je stavljeno na foundera (vlasnika) samo on može slati. .

12.16 Postavljanje nasljednika kanala

Sintaksa: /chanserv set #kanal successor nick / -

Informacije: Ova komanda dozvoljava vlasniku kanala da postavi nasljednika u slučaju da vlasnikov nik istekne. Kada se to dogodi nasljednik dobiva sve opcije da radi kao vlasnik. Ako želite da isključite ovu komandu kucajte samo ("-") umjesto nika. Ako vlasniku istekne nik registracija i kanal ima nasljednika sljedeće se dogoditi: Bit će memo poslan nasljedniku kanala sa A~UTH kodom. Nasljednik mora da iskoristi taj A~UTH kod u roku od 10 dana. Ako to uradi bit če napravljena šifra od strane ChanServ-a i da tako nasljednik može da se identifikuje kao novi vlasnik kanala. Ako nasljedniku također istekne nick registracija ili ne poduzme ništa u roku od 10 dana kanal će se izbrisati.

12.16.1 ·Brisanje sebe sa mjesta nasljednika

Ako želite da sebe izbrišete sa mjesta nasljednika kanala možete koristiti sljedeću komandu

Sintaksa:/chanserv successor #kanal DEL

Napomena: Morate koristiti nick koji je stavljen kao nasljednik tog kanala i morate se identifikovati sa tim nickom.

Primjer: /chanserv successor #DALnetHelp DEL

Možete vidjeti na kojim ste kanalima nasljednik tako što ćete otići na http://users.dal.net. Logujte se sa svojim registrovanim nickom i šifrom, onda kliknite na "DAL Channels" i onda na "What channels am I Successor in?"(u kojim kanalima sam nasljednik?)

12.16.2 ·Slanje AUTH koda

Sintaksa:/chanserv sendauth #kanal S

Informacije: Kada vlasnikov nick istekne, nasljedniku će biti poslan A~UTH kod od strane MemoServ-a da bio mogao preuzeti kanal. Ako prvi memo ne uspije nasljednik ima pravo ponovo tražiti A~UTH kod putem MemoServ-a koristeći istu komandu.

12.17 Postavljanje Malblock komande

Sintaksa:/chanserv set #kanal mailblock on/off

Informacije: Ova komanda dozvoljava vlasniku da uključi ili isključi slanje šifre kanala u slučaju da je zaboravi.

Napomena: Uključivanjem ove komande vlasnik nema više pravo da povrati svoju šifru u slučaju da je izgubi. Ova opcija ne bi smjela biti uključena osim ako vlasnik kanala je siguran da je neće zaboraviti.

13 · Pozivanje samog sebe na kanal

Sintaksa: /chanserv invite #kanal

Informacije: Ova komanda će vas pozvati u kanal sa uključenim +R/+O/+i/+l/+k/+b modovima ili na kanal na kojem ste dobili ban. Morate biti najmanje Aop da bi ste koristili ovu komandu.

14 · Gledanje access određene osobe

Sintaksa: /chanserv access #kanal [nick]

Informacije: Ova komanda dozvoljava Aop-u da vidi koji access on ili neko drugi ima. Accessi su poredani po brojevima, od najgore pa do najbolje situacije:

-2 = Kanal je smrznuta ili zatvoren

-1 = Korisnik je autokicked iz kanala.

0 = Korisnik ima normalan pristup.

10 = Korisnik ima AOP pristupa.

20 = Korisnik ima SOP pristupa.

30 = Korisnik ima pristup MANAGER.

40 = Korisnik ima pristup osnivač putem NickServ lista pristup maske

50 = Korisnik ima pristup osnivač preko identifikacije NickServ

60 = Korisnik ima pristup osnivač preko identifikacije ChanServ

Napomena: Morate biti najmanje Aop da bi ste koristili ovu komandu.

Primjer: /chanserv acc #Bosnia mystro

Došao bi sljedeći odgovor od DALnet-a:

-ChanServ- h ACC #h 50 (Founder)

15 · Zašto određena osoba ima Op

Sintaksa: /chanserv why #kanal nick

Informacije: Why komanda radi istu stvar kao i Access komanda, jedina razlika je ta da vraća odgovor u vidu da li je Aop, Sop ili vlasnik. Isto tako će reći kad je određena osoba dobila Op a nema je na Aop ili Sop listi, zašto je ustvari dobila taj op.

Napomena: Morate biti najmanje Aop da biste koristili ovu komandu.

Primjer: /chanserv why #Bosnia mystro

Ispod je poruka koju bi ste dobili od ChanServ-a:

-ChanServ- Mystro has FOUNDER access to #Bosnia. Reason: Identification to services with the channel password. Channel Frozen: NO

16 · Skidanje bana sebi i drugima

Sintaksa: /chanserv unban #kanal [nick/*/nick!user@host]

Informacije Unban komanda će da skine ban svim korisnicima kojima je nick!user@host ako ne napišete nick. Aop-i također mogu da skinu ban određenom korisniku ili host. SOp-ovi mogu da skinu sve banove kucajući samo * umjesto nika.

17 · Brojanje Aop-a i Sop-a i Akick-a

Sintaksa: /chanserv count #kanal

Informacije: Ova komanda broji sve Akick-e, Sop-ove i Aop-e na kanalu.

Primjer: /chanserv count #Bosnia

Poslije toga stiže sljedeće:

-ChanServ- Channel: #Bosnia - AOP: 27 SOP: 3 AKICK: 9

18 · listing Aops, Sops, menadžeri i osnivač kanala.

Syntax: /chanserv listops #channel

informacije: Ova naredba ispisuje sve AOPs, SOP, menadžeri i osnivač kanala. Ograničena na AutoOps ili iznad.

primjer: /chanserv listops #docsteam

To će se vratiti sljedeće:

-ChanServ- Founder:

-ChanServ- Fredfred (fredfred@staff.dalnet)

-ChanServ- Manager(s):

-ChanServ- h (h@2607:f8f8:790:5::1234)

-ChanServ- Sop(s):

-ChanServ- Aop(s):

-ChanServ- Master_Of_Chaos (~moc@a85-138-172-159.cpe.netcabo.pt)

19 · Pronalaženje informacija o kanalu

Sintaksa: /chanserv info #kanal>

Informacije: Info komanda vam dozvoljava da vidite određene podatke o određenom kanalu(ko je vlasnik, datum registrovanja, koji su modovi uključeni itd. itd.)

Primjer: /chanserv info #Bosnia

Ova komanda će prikazati sljedeće informacije:

-ChanServ- Info for #Bosnia:

-ChanServ- Founder : |Mystro| (mystro@66.38.188.104)

-ChanServ- Mode Lock : +nt-ilk

-ChanServ- Description: Lijepa moja Bosno.

-ChanServ- Options : Verbose

-ChanServ- Memo Level : AOP

-ChanServ- Registered : Thu 09/30/1999 03:07:00 GMT

-ChanServ- Last opping: Sat 04/21/2001 13:54:14 GMT

-ChanServ- *** End of Info ***

Ovo pokazuje da je vlasnik kanala |Mystro| sa hostom mystro@66.38.188.104, modovi na kanalu su are +nt-ilk, Opis kanala je 'Lijepa moja Bosno.' itd.

20 · Sigurnost kanala

Sada kada ste dobili sami upoznati sa ChanServ komandama, vrijeme je da se krene dalje na vrlo važnu temu: Sigurnost kanala. Svaki dan, mnogi ljudi se pridruže kanala kao što su #OperHelp kako bi dobili pomoć u vezi sa preuzimanjem kanal, zaboravljene lozinke, itd ... Evo nekih taktika će vam pomoći da se bore sve probleme sigurnosti.

1) Marka lozinku koristiti velika i mala slova, kao i brojeve. To čini lozinke mnogo teže pogoditi.

2) NIKADA davati svoju lozinku nikome ko ti ne bi povjerili svoj život. DALnet radi ne Pomoć korisnicima koji dijele svoju šifru, a kasnije našao zloupotrebljavaju.

3) vrlo pažljivo Dodaj SOPS. Također, dodajte AOps vrlo pažljivo. Nemojte dodavati nekoga ko ti ne znaš dobro na listu OP.

4) Kada je kanal registed, ChanServ set +nt-k kao MLOCK, Dakle, ako želite da postavite lozinku za svoj kanal, morate ukloniti -k iz MLOCK i zadržati +nt za zaštitu kanal, Syntex od uklanjanje MLOCK je: /chanserv set #channelname MLOCK + nt

5) Nemojte kreirati automatski identificirati skripte. Ako to učinite, pobrinite se da ne daju skriptu sa auto identificirati ili može biti u ozbiljnim problemima.

6) Okrenite lozinku najmanje jednom svakih nekoliko mjeseci.

To je otprilike to. Možda želite da pogledate na dokument lozinke ( http://docs.dal.net/docs/passwordsba.html ) za više informacija o lozinki.

21 · Isticanje kanala

Kanal ističe kada se nijedan operater ili osnivač NE * ne pridruži u roku od 30 dana. Da biste zadržali svoj kanal na duži vremenski period, morate se pridružiti kanalu najmanje jednom mesečno kako biste ga zadržali. Takođe, potrebno je dodati menadžer / Sop ili Aop da održite kanal koji je zauzeti zauzet i da se ne može povezati sa DALnet-om iz bilo kog razloga. Za više informacija o dodavanju ops, posetite http://docs.dal.net/docs/csaccessba.html#4.2.

Jedan uobičajeni problem sa kojim se suočava najveći broj kanala je Opping nepoznatih ljudi. Da biste razvili i osigurali svoj kanal, molimo provjerite http://docs.dal.net/docs/chandevba.html#4 , za više uputstava.

Napomena: Ako je kanal NE duži registrovani i prikupljen od strane drugog korisnika, ne možete ga vratiti dok ne istekne nakon 30 dana zbog neaktivnosti. Za više informacija, molimo vas da se pridružite #OperHelp.

22 · Zaključak

Sada kada ste upoznati sa ChanServ komandama spremni ste da postanete vlasnik nekog kanala.

Za više informacija o Akick, Aop i Sop otiđite na http://docs.dal.net/docs/csaccessba.html