Osnovna DALnet i IRC pravila

Verzija 1.0.0


Zadnji put preveo SarajMan () dana 2004-01-21

Napisao Wuher () i" Mystro () dana 2000-10-22

Molim vas bilo kakve komentare ili sugestije o ovom dokumentu saljite (samo bez zahtjeva za pomoc!) na docs@dal.net. Ako trebate pomoc o temama koje nisu ovdje pokrivene, molim vas posjetite http://help.dal.net.

Uvod

Ovaj dokument će vas informisati o par pravila na DALnet IRC mreži. Uključujući neke osnovna IRC pravila koja će vam pomoći, posebno ako ste novi na IRC-u.

Sadrzaj

1 · Osnovna DALnet pravila

Masovno reklamiranje

Masovno reklamiranje uključuje slanje poruka na kanal ili korisnicima sa nekom reklamom, obično za neki drugi kanal ili web sajt. Masovno reklamiranje najćešće dovodi do kila(izbacivanja sa servera) a ako se to reklamiranje nastavi i do izbacivanja sa mreže(na određeni period). Ako želite da korisnici dođu na vaš kanal, pronađite neki drugi način. Kao metod dobivanja novih korisnika može biti neki lijep topik ili traženje od vaših prijatelja da dođu na vaš kanal.

Za više informacija o masovnom reklamiranju posjetite http://kline.dal.net/massads/mup.htm.

Klonovi

Kao klon se smatra više konekcija od strane istog kompjutera (hosta) na mrežu. Neki serveri će i dopustiti dvije konekcije, ali većina njih dozvoljava samo jednu konekciju. Prije nego što se konektujete pod još jednim nickom preporučljivo je da pogledate poruku dana tog servera(kucajte /motd), da vidite da li taj server dozvoljava više konekcija u isto vrijeme. Kloniranje će rezultirati najmanje običnim killom, a veći prekršaji što se ovoga tiče dovest će i do mrežnog bana.

Uznemiravanje

Za ~uznemiravanje IRCOP-a ili bilo koga od DALnet osoblja najmanje se dobiva obični kill, a zavisno od nivoa uznemiravanja čak i mrežni ban. Ako vas uznemirava neka osoba, preporučljivo je da ga banirate(ako ste @ na tom kanalu) ili da ga ignorišete. Ako uznemiravanje i dalje se nastavi, možete doći na #OperHelp i tu tražiti pomoć. Posjetite http://docs.dal.net/docs/netiquetteba.html za više informacija.

Otvoreni proxiji

Sve u svemu otvoreni proxiji nisu dozvoljeni, jer su u većini slučajeva korišteni od strane spamera. Svaki DALnet server ima "wingate" bot koji skenira korisnike koji se konektuju na portovima 23 i 1080. Ako skener detektuje proxsi na nekom portu vi ćete biti diskonektovani sa servera. Za više informacija pogledajte http://kline.dal.net/proxy/index.html

Uznemirivanje Servisa(ChanServ, NickServ, MemoServ)

Uznemiravanje servisa može obuhvatati više područja, uključujući i previše registrovanih nickova. Ako imate ikakvo pitanje vezano za ovo slobodno ga postavite na email: sabuse@dal.net.

Ostalo

DOS(Denial of Service napadi) ili nukovanje i skeniranje portova nisu dozvoljeni na DALnet-u. Ako pokušate Dos-ovati IRCOP-a dobit ćete kill, a ako sumnjate da je neko vas dos-ovao posjetite http://www.nohack.net.

2 · Server Pravila

Botovi

Većina DALnet servera naglase u svojoj Poruci dana (Motd) da li su botovi dozvoljeni na tom serveru(bot- skraćenica od robot, klijenti koji ostaju na serveru i rade komande koje su ranije predefinisane). Isto tako, većina servera naglasi koju vrstu botova dozvoljavaju. Ali tako ima i servera koji to ne naglase, pa stoga vam skrećemo pažnju da ne koristite ratni bot(bot koji floda korisnika, koristi klonove, masovno reklamiranje, preuzimanje kanala/nicka ili natjera korisnika da se diskonektuje sa IRC-a).

Ako ne vidite u poruci dana(kucate /motd server.dal.net) da li su botovi dozvoljeni ili nisu, ako nisu ne biste pokretati svoj bot na tom serveru. Ako želite da koristie server za svog bota, kucajte: /admin i razgovarajte sa admintsratorom servera. Ako bot bude pronađen na serveru koji ne dozvoljava botove, on može bit izbačen sa servera pa čak i sa mreže. Za listu servera koji dozvoljavaju botove pogledajte http://help.dal.net/faqs/Botsallowed.txt. http://docs.dal.net/docs/botfaqba.html.

3 · Osnovna kanal pravila

Flod

Flod se skoro uvijek smatra velikim ne poštovanjem i ometanjem na IRC kanalima. Ovo uključuje slanje poruka na kanal u velikom broju za veoma kratko vrijeme. Mnogi kanali imaju operatore sa skriptama ili botovima koji sprječavaju flod, i ti koji flodaju dobiju ban na tom kanalu. Svi kanali imaju drugačija pravila vezana za flod. Da biste poštovali ta pravila nemojte kucati više od 3-5 linija u 10 sekundi na kanalu. Savjet da ne biste dobili ban za flod jeste da kucate više teksta u jednoj liniji nego u više odvojenih. Ali možete dobiti ban i ako kucate previše riječi u jednoj liniji, stoga nemojte kucati više od 350 slova u jednoj liniji.

Ponavljanje

Ljudi nisu slijepi vide šta vi pišete i ponavljanje neće vam ništa pomoći. Ali će zato da smeta ostalim korisnicima. Ako imate neko pitanje ili izjavu pišete to samo jednom, jer nema potrebe da ponavljate, prije ili kasnije neko će odgovoriti na vaše pitanje ili izjavu. Kao sa flodom, većina kanala će vas banovati zbog ponavljanja.

Traženje OP-a

Nemojte NIKAD tražiti da dobijete op na kanalu. To će rezultirati samo sa izbacivanjem sa kanala i banovanjem, i tako ste sebi uskratili da možda u budućnosti postanete op na tom kanalu. Ako se ponašate po pravilima kanala i budete li bili aktivni na kanalu, najvjerovatnije je da ćete postati Operator u tom kanalu. I na kraju da kažem svaki kanal ima svoj metod ili neko pravilo pri davanju op-a, koje možete vidjeti na web stranici kanala(ako je ima) ili pitanjem operatora.

4 · Zaključak

Što se tiče MOTD i bota, prvo provjerite da li taj server dozvoljava botove ili ne, ako taj ne koristi naći ćete vi već server koji ih dozvoljava, ali moram i to reći da vam oni nisu ni potrebni jer tu ChanServ. Ovo su bila ta neka osnovna pravila ponašanja na IRC-u i DALnet-u.