MemoServ

Verzija 1.1.0


Zadnji put preveo Sarajman () dana 2005-04-08

Zadnji put pregledao Documentations Team () dana 2018-02-19

Napisao LadyDana () dana 2000-10-22

Molim vas bilo kakve komentare ili sugestije o ovom dokumentu saljite (samo bez zahtjeva za pomoc!) na docs@dal.net. Ako trebate pomoc o temama koje nisu ovdje pokrivene, molim vas posjetite http://help.dal.net.

Uvod

Pod DALnet-om se podrazumjeva najveća mreža sa servisima. Prvi ovakav servis je izmišljen davne 1994. Ti servisi su NickServ, ChanServ i MemoServ. Ovaj dokument će vam pomoći oko svih dostupnih MemoServ komandi.

Kompletna lista DALnet servis komandi možete pronaći na http://www.dal.net/services(na engleskom). Neka druga pitanja vezana za servise posjetite neka od ova tri kanala: #DALnetHelp, #Help ili #IRCHelp.

Kroz ovaj dokument, komanda /memoserv bit će korištena. Moguće je da vaš IRC klijent ne podržava ovu komandu, onda u tom slučaju preporučujem vam da pokušate /msg memoserv@services.dal.net ili /quote memoserv.

Sadrzaj

1 · Zahtjevi

Ima par osnovnih zahtjeva da biste mogli primati i slati memo na DALnet-u. Evo lista tih zahtjeva:

I primalac i pošiljatelj trebaju da imaju registrovane nickove. Pošiljatelj treba da ima registrovan nick u isto vrijeme kada šalje memo. Primalac će moći pročitati memo samo kada bude koristio nick na koji je memo poslan.

Memo ne može biti duži od 255 slova. Imajte na umu da je memo napravljen samo kao servis za slanje kratkih poruka. Ako želite da ostavite duže poruke preporučujemo vam da saznate email te osobe i ubudeće mu pišete na email. Naravno moguće je jedan email podjeliti na više memo. Bilo kako bilo, 2 memo bi bilo dovoljno da zamjene email.

Dok je memo sistem za neke veoma koristan, ima i onih koji ne žele biti stalno dosađivani. Tako DALnet dozvoljava vlasniku nicka da isključi opciju primanja memo-a.

2 · Slanje memo-a

Imamo tri tipa memo-a. Osobni, kanal i globalni memo-i. Globalni ili drugačije zvani MemoServ NEWS i mogu samo slati DALnet administratori.

Osobni memo ide direktno vama, dok kanal memo ide direktno svim operatorima datog kanala.

Slanje osobnog memo-a je moguće kroz sljedeću komandu:

/memoserv send nick poruka

Primjer:

/memoserv send Gayver Neće me biti večeras na DALnet-u, nemoj me čekati!

Gdje je "Gayver" osoba kojoj šaljem memo.

Kanal memo radi na istom principu, ali ne može svako slati kanal memo. Kada je kanal tek registrovan, onda mogu memo slati od Aop-a pa na gore. U mnogim slučajevima vlasnik kanala voli da ograniči na Manager/Sop-ove samo da oni mogu da šalju memo i naravno vlasnik.

/memoserv send #kanal poruka

Na primjer:

/memoserv send #Bosnia Neće me biti sljedećih 10 dana, molim vas nemojte mi skinuti Aop.

Ovom komandom bi smo poslali memo svim operatorima na kanalu, a ako želite memo slati samo SOp-ovima onda možete kucati:

/memoserv sendsop #kanal poruka

Primjer:

/memoserv sendsop #Bosnia Šta vi mislite o tome da damo aop Gayver-u?

Razmislite dobro prije nego što pošaljete kanal memo. Ako se ta poruka tiče samo određenih operatora kanala bolje da svakome posebno pošaljete po memo. Imajte na umu da ne voli svako da prima dosta memo-a, naročito ako je većina informacija beskorisna njima. Možete poslati maksimalno 5 memo jednoj osobi. MemoServ vam neće dozvoliti da šaljete više toj osobi ako on ne izbriše jedan od tih 5 memo-a.

Svaki memo koji pošaljete ne smije preći 255 slova. Ako pređe limit, MemoServ će odgovoriti sa porukom koliko slova treba da izbrišete. Ispod je primjer ako ja pošaljem memo od 288 slova nekome. Kaže mi da smanjim broj slova za 33 slova, prije nego ga pošaljem.

-MemoServ- Memo ne može biti veći od 255 karaktera. Tvoj memo je 288 karaktera dug. Molim vas skratite ga za 33 karaktera.

3 · Čitanje memo

Kada prvi put koristite svoj nick, MemoServ će vas obavjestiti ako ima neki memo za vas.

-MemoServ- You have 1 new memo. To list them, use: /msg MemoServ@services.dal.net list

Ovo nas vodi direktno do sljedeće komande. Kao što samo ime komande govori, MemoServ LIST dozvoljava vam da vidite ko vam je sve poslao memo. Piše vam vrijeme kada vam je poslao i od memo-a trenutni status(nova, pročitana).

/memoserv list

MemoServ LIST komande će prikazati samo prvih 20 memo-a. Morat ćete da izbrišete neke memo-e prije nego što vidite još neki memo sa ovom komandom, naravno ako je broj memo-a preko 20. Također možete koristiti STARTPOINT opciju da pročitate ostatak memo-a. Primjer, želite da izlistate svoje memo-e počevši od memo-a broj 5, vi bi koristili:

/memoserv list 5

Ova komanda će da izlista Memo od 5 do Memo 25. STARTPOINT optcija je korisna ako ste bili odsutni neko vrijeme, a primili ste dosta memo-a.

READ (čitaj) komanda je korištena za čitanje tog memo-a. Sintaksa glasi:

/memoserv read memo broj

Memo broj vidite prije nicka koji vam je poslao memo. Primjer:

/memoserv read 1

Ako ste primili više memo u isto vrijeme moguće ih je čitati u isto vrijeme. Na primjer:

/memoserv read 1,2,3

ili

/memoserv read 1,3,5

Napomena: Svi memo-i su izbrisani nakon 7 dana, bez obzira na to da li ste ih pročitali ili niste.

4 · Brisanje memo

Kada ste pročitali memo, i više vam ne treba, onda ga možete izbrisati. Brisanje memo-a se može uraditi veoma jednostavno.

DEL komanda dozvoljava vam da izbrišete jedan ili više memo-a u isto vrijeme. Sintaksa glasi:

/memoserv del memo broj

Na primjer:

/memoserv del 1
/memoserv del 1,2,3
/memoserv del 1,3,5

Kao što možete vidjeti, DEL komanda radi na isti način kao i naredbe za čitanje. To čini poseduje opciju na kojima je pisalo nema, iako:

/memoserv del all

SVE prekidač će obilježiti sve dopise za brisanje i da će ih očisti kao dobro. Nakon što ste koristili ove komande, nema povratka. Memoranduma više neće biti pohranjeni nigdje. A memo može biti ociscena u druga dva načina. Sve izbrisane zapisi se očišćeni kada prestanete da koristite svoj nick. Možete i ručno reći MemoServ da očisti svoj izbrisani dopisa sa čistka komandom.

/memoserv purge

Još jednom, jednom dopis je očišćen, nije dostupan na svim više. Dakle, molimo Vas da koristite ovu naredbu s oprezom.

5 · ignorisanje Memos

Korisnici sada mogu spriječiti određenim korisnicima / maske iz njihovo slanje dopisa.

Sintaksa je:

/memoserv ignore addnick or mask
/memoserv ignore delnick or mask
/memoserv ignore wipe
/memoserv ignore list

Prva naredba omogućuje vam da dodate nick ili masku na dopis ignore listu. Taj korisnik ili korisnici neće biti u mogućnosti da vam poslati dopise više.

Drugi naredba omogućuje vam da izbrišete Nicks ili maske sa liste ignorirati.

Treći naredba omogućuje vam da u potpunosti očistiti popis ignorisati. Svi ogrebotina ili maske se briše, a svi mogu memo opet.

Četvrti naredba omogućuje korisnicima da provjerite unose liste ignorisati.

Listu zanemarivanja može da primi do 50 unosa. dopise kanal se ignorišu, takođe, ako osoba koja šalje taj kanal memo je na listu ignorirati.

6 · Proslijeđivanje memo-a

U slučaju da imate drugi nick, i želite da svi memo-i odu na vaš primarni nick i to je moguće. Na ovaj način nećete morati konstantno mjenjati nikove da čitate memo. Zato je tu FORWARD komanda. Odmah govori da s jednog nicka sve memo-e proslijedi na drugi.

Sintaksa je:

/memoserv forward
/memoserv forward -
/memoserv forward nick AnyGOODpassword

Prva komanda će vam reći ako prosljeđivanje na vaš trenutni nadimak je uključen.

Druga komanda će se prosljeđivanje za trenutnu nadimak off.

Treći će proslijediti dopisa od vaše trenutne nick Nick. Morate znati lozinku nick želite proslijediti dopisa.

7 · MemoServ News(vijesti)

MemoServ vijesti su artikli koje šalju samo DALnet administratori ako se desi neka promjena što se tiče servisa. Drugim riječima to se još zove globalni memo.

Ovi globalni memo-i se šalju svima osim osobama koje su uključile opciju NOMEMO.

Vi možete koristiti /memoserv news komandu da čitate trenutno vijesti na serveru. Nakon čitanja, vijesti će se same obrisati. Ako ih ne pročitate MemoServ će vas stalno na to napominjati i na kraju ćete ih morati pročitati samo da ih se riješite.

8 · NOMEMO opcija

U suprostnosti sa drugim komandama, NOMEMO opcija se koristi preko NickServ-a, a ne preko MemoServ. Smatra se kao nick-specifičnom funkcijom i zato se nalazi u NickServ SET komandama.

Komandu je veoma lako zapamtiti, imate dvije mogućnosti:

/nickserv set nomemo on
/nickserv set nomemo off

Prva sprječava vas da primate sve memo-e, a druga gasi tu funkciju.

Važno je prvo se identifikovati prije korištenja NOMEMO opcije. Inače komanda koju ste ukucali poslije nekog vremena će se sama poništiti. Možete se identifikovati na svoj nick koristeći /identify šifra ili /quote identify šifra.

9 · Ometanje

Kao sa svim drugim, slanje memo-a zahtjeva dosta DALnet izvora. DALnet mreža ne dozvoljava ne toleratno korištenje MemoServ, kroz flod, ometanje korisnika i reklamiranje.

Pod memo flodom se podrazumjeva da šaljete više puta istom korisniku istu poruku ili memo pun nekih gluposti koje samo ometaju korisnike.

Ometanje korisnika se smatra prekršajem na DALnet-u.

Ne možete koristiti MemoServ kako bi ste reklamirali svoj kanal, web sajt ili skriptu osim ako znate da neće imati ništa protiv toga.

10 · Prijavljivanje ometanja

ako ste bili žrtva servis ometanja preko MemoServ-a onda to možete prijaviti CSop-u(kanal Super operator) ili SAbuse timu(timu za ometanje servisa).

Nažalost, logovi se vrlo lako mogu slagati. Stoga taj log koji nam dostavite nije dovoljan to ustvari odlučimo da nešto uradimo. Vi You morate ispuniti sljedeće uslove da bi bila poduzeta neka akcija protiv tog korisnika koji vas ometa.

Prvo, veoma je važno da ne brišete taj memo. Imajte na umu da ako ga izbrišete, on više neće više biti na listi vaših memo-a, a on je veoma važan faktor.

Sljedeće što možete uraditi jeste da kontaktirate SAbuse Tim da prijavite ovaj problem ili da sami potražite CSop-a. SAbuse tim ima svoj email . Budite sigurni da uključite sav opis incidenta zajedno sa kopijom memo-a koji ste primili. Recite i to da taj memo još imate i da ga još niste izbrisali. Da bi član ovog tima to provjerio da li je tačno morat će koristiti vaš nick. Stoga, im ostavite kratku poruku da vam neće smetati da oni to provjere sami, tako što će se identifikovati na vaš nick.

Ako želite da pronađete nekoga odmah, lista svih CSop-ova je dostupna kroz /motd services.*. Više informacija kako pronaći IRC Operatora je također dostupno na http://docs.dal.net/docs/findoperba.html.