DALnet Dastavez Upayojana

DALnet Karyakari Warga
Yeh vibhag ka lakshya hai ki har ek user ko dalnet ke sanrachana ke bare mein gyan ho , uski jankari mile. Yeh dastavez yeh bhi batata hai ki IRC Operator kon hai aur woh kya DALnet community mein kya bhomika (role) nibhate hai.


Copyright © 2018 docs.dal.net. All rights reserved.